Genealógiai gyűjtemény

English version here

Bevezető - az oldal célja

Ezen a lapon szeretnénk a várpalotai családfák gyűjtőhelyét, adatbázisát létrehozni, illetve azokat az eszközöket, információkat, amelyek a családfakutatásban segítséget nyújtanak. Várjuk szeretettel a könyvtárunkba a családi fényképeiket, fotóalbumaikat, esetleg azokat a családi iratokat, amelyeket meg akarnak őrizni az örökkévalóságnak. Könyvtárunk ezeket szakszerűen feldolgozza, tárolja, és őrzi a leszármazottak, valamint szabályozott feltételekkel a helytörténet iránt érdeklődők számára. Természetesen tudjuk, hogy sok esetben ezek a családi iratok, fényképek érzékeny adatokat, információkat tartalmaznak, ezért szigorúan szabályozott módon kívánunk eljárni a dokumentumok tárolása, őrzése, esetleges kutatása esetében.
Gyűjteményünkbe került családtörténeti dokumentumok ezen az oldalon érhetők el.

Segítsen nekünk, hogy ne csak Várpalota épületeinek, írott történelmének dokumentumait, hanem a várpalotai emberek történelmét is megőrizhessük az örökkévalóságnak.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és érdeklődjön, miképpen tudja a saját családjának adatait megőrzésre átadni a Város könyvtárának! Írjon a

e-mail címre vagy telefonáljon a 88/592-060 számra.

Várpalota anyakönyvekbe jegyzett eseményei 

A kezdetektől terveink szerint a XX. század közepéig... Elérése itt.

 

Általunk ajánlott ("legjobb") irodalmak családfakutatáshoz

Online

Offline

Egyéb

 

Legnagyobb adatbázisokkal rendelkező honlapok

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (Részben előfizetéses) 

Familysearch adatbázisok és családfakészítő program (A "mormon" egyház oldala), ingyenes regisztráció szükséges az oldalak eléréséhez

A Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisai (A dokumentumok leírását tartalmazó rekordok mögött túlnyomórészt nincs ott a digitalizált dokumentum.)

Hungaricana adatbázis, azon belül különösen:

Az Arcanum ADT Plus adatbázisa kiemelten a "Családtörténet, helytörténet" cím alatt közzétett dokumentumok! (előfizetéssel használható)

Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei (előfizetéssel használható)

Népszámlálási digitális adattár (KSH) 

Címtár: Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Bp., 1931.

"Családtörténet" tárgyszóra kapott találatok a Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriumában
 

Ajánlott családfakészítő/rajzoló programok

Alább csak magyar nyelvet is használó programokat ajánlunk.

Online

Animare ingyenes családfakészítő program. (Az 'Itt voltam' közösségi portálról elköltözött családfakészítő program oldala)

Familysearch családfakészítő programja (Se fel-, se letölteni nem tudunk meglévő családfát, a gedcom szabványt nem használja, csak részben magyar nyelvű)

Myheritage (Online ingyenesen csak 250 személy feltöltéséig használható, sokszor hibásan töltődik az oldal az utóbbi időben. Van offline változata is!)

Offline

Ahnenblatt (A hordozható/portable változatát érdemes letölteni, amit aztán egy pendrive-on is lehet tárolni. A családnév – keresztnév megfordításának trükkjét a Compagen blogon írják le).

Myheritage (Offline változatában korlátlanul lehet személyt felhívni, az online változatot egyszerűen lehet aktualizálni a változtatásainkkal, ha előfizetünk, 250 fős korlátozás figyelembevétele nélkül.)

 

Előadóink letölthető diasorai

I. Márkusné Vörös Hajnalka: A családfakutatás új lehetőségei a a Veszprém Megyei Levéltárban

II. Kégli Ferenc: A nyomtatott/digitalizált forrásoktól az internetes közzétételig

III. Hirschler András: Családfakutatás karosszékből, avagy praktikus tudnivalók kényelmes kutatóknak

IV. Németh József: A MACSE tevékenységei és adatbázisai, különös tekintettel a fizetős adatbázisokra és az indexelésre 

V. Ari Ilona: Adatgyűjtés, -rendszerezés és -rögzítés praktikái a családtörténet-kutatás során, különös tekintettel a közkedvelt családfakészítő programokra

VI. Budai László: Saját tapasztalataim az ingyenes családfakészítő programokkal

VII. Budai László: Praktikus eszközök (kialakítása és használata) a várpalotaiak családkutatásához 

VIII. Darnai Zsuzsanna: Családfakutatástól a könyvírásig. (A Nemes várjobbágyok utódai című könyv szerzőjének tapasztalatai)

IX. Domján-Koncz Eszter: Hogyan hat felmenőink élete a mai viselkedésünkre? Transzgenerációs minták a családokban

 

Várpalotai kötődésű családok történetei, családfái

Online

 

Offline

Nevek, összeírások – Várpalota, Inota

Nevek, összeírások – Várpalota (XVI. századtól a XIX. századig)

Nevek, összeírások – Inota (XVI. századtól a XIX. századig)

A palotai csapók (Részlet: a várpalotai csapókra vonatkozó anyakönyvi bejegyzések)

Az I. világháborús várpalotai és inotai katonák névsora (Nem teljes névsor!)

Várpalota város Magyar Vöröskereszt tagjainak törzskönyve 1963-ból (PDF)

Kisiparosok névjegyzéke, 1986. január 18. (Várpalota Város 1986. áprilisi tanácsülése, jegyzőkönyv. Utolsó két PDF-állományban!)

 

Kataszteri térképek és birtokívek, telekkönyvek

Hungaricana adatbázisban található 1857-es kataszteri térkép, valamint a házbirtokosok névsora (kereshető változata a honlapunkon itt.)

Könyvtárunk gyűjteményének digitalizált dokumentumai:

Várpalota kataszteri térképe (1925) (külterületeken a birtokosok neveivel)

Inota kataszteri térkép (1882) (külterületeken a birtokosok neveivel)

 

Javasolt fórumok

Javasolt Facebook-csoportok

 • Segítség a családfakutatáshoz nevű Facebook-oldal, melynek célja, hogy településenként csoportokat alkosson, s ezáltal összehozza az azonos településről származó felmenőkkel rendelkező családfakutatókat, így könnyebben találva közös ősöket. Így egyes családi ágak továbbkutatásával már nem kell fáradnia annak, aki rálel egy másik kutatóra, aki helyette azt az ágat már kikutatta. A csoportok várpalotai kötődésű csoportjai:
  • Várpalotai kötődésű családok (Családfaháló Várpalota nevű) zárt csoportja a Facebookon
   • Jelenlegi nevek:
    Hankóczy János a Felvidékrők került Palotára ,mint uradalmi számvevő.1833 előtt lehetett az esküvő.Felesége Miltz Terézia
    Hankóczy Ambrus /orvos sebész /-Váber Terézia.
    Hankóczy MIklós-?
    Hankóczy Mária Terézia-?
    Hankóczy Sándor /törvényszéki bíró/ -Ágoston Lilla.
    Hankóczy Eduárd /gyógyszerész / -Patay Berta,Patay Irma.
    Hankóczy József /uradalmi ispán Bormász/-Baur Hermina.
    Hankóczy János-pappá szentelték
    Hernádi (Hinterhuttner) Ferenc - Herczog Krisztina
    Budai György és Mórocz Terézia;
    Budai László és Fang (Molnár) Julianna;
    Fülöp János és Soós Katalin;
    Kökény István és Kováts Eörse;
    Kökény János és Mórotz Susánna;
    Kökény József és Budai Terézia;
    Kökény József és Sipos Terézia;
    Kökény József és Soós Julianna;
    Molnár József és Simon Katalin;
    Molnár József és Závori Anna;
    Molnár Mihály és Kökény Anna;
    Molnár Pál és Kertész Sára;
    Mórotz Pál és Nagy Susánna;
    Sipos István és György Susánna;
    Sipos István és Varsányi Kováts Éva;
    Soós Imre és Sipos Erzsébet;
    Soós János és Miskei Éva;
    Soós Pál és Sipos Katalin;
    Soós Sámuel és Fülöp Rozália;
    Závori Pál és Hanik Terézia;
  • Inotai kötődésű családok (Családfaháló Inota nevű) zárt csoportja a Facebookon
   • Jelenlegi nevek: 
    Borsó György - Farkas Erzsébet
    Farkas Ferenc - Kis Zsuzsanna
    Varga István - Borsó Lídia
    Varga Julianna
    id. Pesszer János - Kisfaludy Füzy Rozália (1821-1907)
    ifj. Pesszer János 
    Pesszer Antal 
    Pesszer (1911-től Gáspár) Károly (1860-1929) - Csöppenszky Terézia (1868-1954)
    Budai György és Mórocz Terézia
    Budai István és Erdélyi Julianna
    Budai János és Berta Ersébeth
    Budai László és Fang (Molnár) Julianna
    Kökény József és Budai Terézia
    Molnár Mihály és Kökény Anna
 • Mórocz/Mórotz/Móricz/Móritz családnevűeket kutatók zárt csoportja
 • MACSE Balatonfüredi Asztaltársasága zárt csoportja
 • Családfakutatók (http://multkutatas.hu) zárt csoportja
 • Hungary Exchange – Hungarian Genealogy angol nyelvű zárt csoport
 • Családfakutatás, múltidézés, minden mennyiségben nevű zárt csoport

Pajor Zoltán családkutatása, családnevek településenként

Csákvár: Szita, Szomor, Pajor, Varga, Minárik
Hajmáskér: Istenes
Ölbő: Kóbor
Jásd: Sturm, Freund, Jencski, Rábel, Helt
Pákozd: Pajor, Béd, Szűcs, Rúzsa, Bodor
Sukoró: Dénes, Krencz
Tés: Mazák, Gáspár, Hegedűs, Lénárt, Rotter, Rigner, Prozonics, Sarkament, Táll, Taál, Freund
Várpalota: Pajor, Márcsik, Mészáros, Mazák, Balogh

Az érdeklődő családkutatók Pajor Zoltán elérhetőségét a könyvtárból elkérhetik.

Szabó Attila családfakutatása, családnevek

Várpalota környékén Bozsoki (más irásmódokkal Bosoky, Bosoki, Bozsóki, Bozsóky), Fülöp,Simon család,
Láziból (GyMS megye) származó Nagy Pál – Szekeres Éva házaspár, akik 1740 után vándoroltak be Tésre,
Fehérvárcsurgóról származó Bus vagy Bús illetve Kozma familia (szintén 1700-as évek eleje)

Összeállította: Budai László

please do NOT follow this link