Gyűjtemény

Tartalomjegyzék 

Gyűjtőköri szabályzat

Helyismereti gyűjtemény Gyermekkönyvtár  /  Folyóirataink / Zenemű és médiatár / Európai uniós kiadványgyűjtemény  /  Ukrán kisebbségi különgyűjtemény  /  Cigány kisebbségi különgyűjtemény  /  Trianon Gyűjtemény / Várpalotai Helyismereti Portál / 

Bevezetés

Intézményünk a Várpalotai járás legnagyobb közkönyvtára, Várpalota egyedüli általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtára. Ez a szerep általánosságban azt jelenti, hogy az itt lakók közérdeklődésére számot tartó tudományos és ismeretterjesztő, szépirodalmi és lektűr irodalmi dokumentumok beszerzését kell megvalósítanunk az igények lehető legpontosabb figyelembe vételével a mindenkor rendelkezésre álló pénzforrás hatékony felhasználása mellett.

Az állománygyarapítás szempontjainak kialakítása során – a helyismereti dokumentumok körét kivéve – a használói szokásokat helyezzük előtérbe. Ennek érdekében a Textlib adatbázisból nyert adatokra, a könyvtárhasználók által összeállított dezideráta-jegyzékre és a könyvtáros munkatársak mindennapi tapasztalatára, „common sense”-ére támaszkodunk, de a végső ellenőrzés és döntés jogát a könyvtárvezető magánál tartja.

Részletesen lásd az Irattárban az aktuális gyűjtőköri szabályzatot!

A Gyűjtőköri szabályzat tartalomjegyzéke:

I. Bevezetés-------------------------------------------------------------------------------------2

II. A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők -------------------2

III. Általános elvek ----------------------------------------------------------------------------2
1. Fő irányelvek --------------------------------------------------------------------------------2
2. A gyűjtés mélysége -----------------------------------------------------------------------3
3. Időhatárok -------------------------------------------------------------------------------------3
4. A beszerzés módja ------------------------------------------------------------------------3
5. Nyelvi keretek--------------------------------------------------------------------------------3
6. Kiadványtípusok ----------------------------------------------------------------------------4
7. Példányszám----------------------------------------------------------------------------------4

IV. Az egyes könyvtári állományrészek gyűjtőköre---------------------------------4
1. Szabadpolcos állomány -------------------------------------------------------------------4
2. Olvasótermi kézikönyvtár -----------------------------------------------------------------4
3. Segédkönyvtár --------------------------------------------------------------------------------4
4. Időszaki kiadványok--------------------------------------------------------------------------5
5. Audiovizuális dokumentumok-------------------------------------------------------------5
6. Helyismereti gyűjtemény--------------------------------------------------------------------5
7. Gyermekrészleg--------------------------------------------------------------------------------6
8. Különgyűjtemények --------------------------------------------------------------------------6
9. A www.krudylib.hu honlap gyűjtőköre --------------------------------------------------6

V. A gyűjtemény apasztása -------------------------------------------------------------------6

VI. A gyűjtőkör felülvizsgálata és módosítása------------------------------------------7

 

Helyismereti gyűjtemény

Helyismereti gyűjteményünkben megtalálhatók mindazok a könyvek, folyóiratok, lapkivágatok, térképek, fényképek, hangkazetták, kéziratok, kották stb., melyek Várpalotára és közvetlen környezetére vonatkozóan információt hordoznak. Időbeli határokat nem vonunk meg sem a tárgyidőt, sem a kiadvány megjelenési idejét illetően: a város egész múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó művek gyarapítását egyaránt feladatunknak tekintjük.

Gyűjtjük a város természeti, földrajzi viszonyairól, gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről szóló műveket és adattárakat. Helyismereti jellegűnek tekintjük azokat a szépirodalmi alkotásokat is, amelyeknek cselekménye (ill. annak részlete) itt játszódik vagy a városról szól. A helyi szerzők művei közül elsősorban a helyi vonatkozásúakat tekintjük a gyűjtemény részének és teljességgel beszerzendőnek. A helyi szerzőkről és műveikről szóló monográfiák, pályaképek, tanulmányok szintén részei a helyismereti gyűjteménynek.

További információk a helyismereti gyűjteményről: >>>

Várpalotai Helyismereti Portál

Örömmel tudatjuk a helytörténet iránt érdeklődőkkel, hogy a folyamatos fejlesztés és feltöltés szándékával elindult a Várpalotai Helyismereti Portál, ahol az elektronikus (digitális és digitalizált) helyi vonatkozású dokumentumokat (könyveket, időszaki kiadványokat, szakdolgozatokat, aprónyomtatványokat, fényképeket, képeslapokat) archiváljuk és tesszük hozzáférhetővé.

Gyermekkönyvtár

A gyermekrészlegben több mint 15 000 kötet könyv, gazdag kézikönyvtári állomány és számos gyermeklap várja a 14 éven aluli gyermekolvasókat. Megtalálhatók itt a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő ismeretterjesztő művek, népszerű sorozatok (Mi micsoda, Búvár zsebkönyvek, Képes történelem stb.). A legkisebbek számára leporellóinkat, képeskönyveinket ajánljuk, míg a kisiskolások a magyar és a világirodalom meseíróinak klasszikus és kortárs alkotásaiból, gyermekverseket tartalmazó kötetek közül válogathatnak, a kiskamaszok számára pedig az ifjúsági regények, történelmi regények, állattörténetek, kalandregények nívós alkotásai kínálnak izgalmas és tanulságos olvasmányélményeket.

Zenemű- és médiatár

Zenemű- és médiatárunk kb. 2 800 darabból álló hanglemezállománnyal rendelkezik, melyek között legnagyobb számban komolyzenei lemezek, ill. népzenei, jazz, rangos könnyűzenei és irodalmi lemezek, tematikus összeállítások találhatók.

A kötelező olvasmányok adaptációi, ifjúsági és mesefilmek, valamint a filmművészet néhány értékes alkotása már DVD-n is rendelkezésre áll könyvtárunkban, melyek választékát folyamatosan bővítjük. A videofilmek és DVD-k csoportos vetítések és gyermekkönyvtári foglalkozások alkalmával helyben használhatók, valamint kölcsönzésre is igénybe vehetők.

Előadóművészek tolmácsolásában regények, novellák, útleírások stb. teljes szövege áll a vakok és gyengénlátók rendelkezésére CD lemezeken és hangkazettákon. Az ún. "hangoskönyveket" ajánljuk még azoknak is, akik gyakran autóznak, vagy egyszerűen csak szeretik meghallgatni a művek szövegét igényes előadóművészi tolmácsolásban.

Folyamatosan gyarapszik az ismeretterjesztő, multimédiás CD-ROM-ok választéka, valamint néhány CD-ROM adatbázis is rendelkezésre áll a szakirodalmi kutatáshoz, anyaggyűjtéshez.

Európai Uniós kiadványgyűjtemény

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a 2003-2006-ban pályázatot hirdetett városi és községi könyvtárak részére a témával kapcsolatos gyűjtemény kialakítására és gyarapítására, amely segít megválaszolni a lakosságot foglalkoztató, az európai uniós tagsággal kapcsolatos kérdéseket, és hozzájárul a széleskörű társadalmi párbeszéd folytatásához.

A pályázati támogatásból az Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat vásároltunk, melyeket különgyűjteményként helyeztünk el a városi könyvtár közhasznú információs övezetében. Már meglevő dokumentumainkat is ide csoportosítottuk át (könyvek, CD-ROM-ok, videokazetták, szórólapok és egyéb tájékoztató kiadványok stb.), ahol kulturált környezetben biztosítjuk a helyben használatot, ill. egyes kiadványokat kölcsönzünk is. Az Európai Uniós kiadványgyűjtemény - amelyet a folyamatosan gyarapítunk és fejlesztünk - a helyi és a városkörnyéki lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozók tájékoztatását, információkkal való ellátását szolgálja.

A dokumentumgyűjtemény által közvetített információkat kiegészítik még az interneten található információforrások, melyek eléréshez szintén lehetőséget nyújtunk a használóknak. (Könyvtárunkban nyilvános lakossági internet-hozzáférést biztosítunk teljes nyitvatartási időben.)

További információk az EU-s gyűjteményről: >>>

Ukrán kisebbségi különgyűjtemény

A Várpalotai Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére ukrán nyelvű könyvekkel gyarapodott könyvtárunk. 2010. április 23-án avattuk fel a különgyűjteményt, mely a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ajándékaként szolgálja ezentúl a városunkban és a kistérségben élő ukrán nemzetiségű lakosságot. Szeretettel várjuk az ukrán irodalom, történelem és néphagyományok iránt érdeklődőket, s kívánjuk, hogy haszonnal forgassák az érdekes könyvanyagot.

Cigány kisebbségi különgyűjtemény

Mivel városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik, ezért fontosnak tartottuk, hogy külön állományrészben emeljük ki a hazai és az európai cigányság történetére, identitástörténetére, hagyományaira, szokásaira,  nyelvjárásaira vonatkozó könyveinket, ill. a cigánysággal kapcsolatos szociológiai és szociográfiai munkákat, valamint a cigány szerzők szépirodalmi műveit.

Trianon Gyűjtemény

A várpalotai Trianon Múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan alakítottuk ki gyűjteményünket, amely a történelmi Magyarországgal, a trianoni békeszerződéssel, az irredenta mozgalmakkal, a közép-európai nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó legfontosabb történeti, diplomáciatörténeti, politikatörténeti, néprajzi, szépirodalmi munkákat tartalmazza.

Folyóiratok, hetilapok, napilapok (időszaki kiadványok)

Évi rendszerességgel előfizetjük a legfontosabb országos és megyei napilapokat. Az irodalmi folyóiratok közül előfizetjük a Magyarországon megjelenő rangos, nagy múltú folyóiratokat, a fontos társadalomtudományi periodikákat, a színvonalas természettudományi, számítástechnikai, történelmi stb. témájú ismeretterjesztő hetilapokat és folyóiratokat, valamint olvasói igények szerint az egyes hobbi témájú és közéleti magazinokat.

A könyvtárunkba aktuálisan járó, valamint a gyűjteményünkben megőrzött régi időszaki kiadványok listája:

Folyóirat címe Megőrzött évfolyamok
2000 1989-2003., 2007-
168 Óra kurrens évfolyam
A Könyv 1964., 1987., 1989., 1990.
Aetas kurrens évfolyam
Alföld 1966-72., 1975-
Autó-Motor kurrens évfolyam
Bakonyi Figyelő 2007-2008.
Balkon 2014-
Barikád kurrens évfolyam
Bárka 2007-
Blikk Nők kurrens évfolyam
Blikk Nők Konyha kurrens évfolyam
Bravo kurrens évfolyam
Burda 5 év
Búvár 1961., 1963-1989.
CHIP kurrens évfolyam
Családi Lap kurrens évfolyam
Családunk (ajándék) kurrens évfolyam
Édes Anyanyelvünk kurrens évfolyam
Élet és Irodalom 1958-
Élet és Tudomány 1962., 1965-1967. 1969-
Életképek 1847
Életünk 1963-1967., 1969/1., 1970-2003., 2007-
Esély 1989-2012.
Eszmélet 2008-2012.
Esztétikai Szemle (Mitrovics-emlékkönyv) 1939.
Ethonographia 1891., 1906-1919., 1922-1948., 1969-1999.
Európai Tükör kurrens évfolyam
Ezermester kurrens évfolyam
Ezredvég 1989-1999.
Fejér Megyei Hírlap kurrens évfolyam
Figyelő kurrens évfolyam
Filmkultúra 1969-1995., (Hiányzik: 1973/2.)
Filmvilág 1972-1973., 1980-
Forrás 1980-
Fórum kurrens évfolyam
Földgömb 2011-
Galaktika 2013-
Garfield kurrens évfolyam
Guzsalyas 1990-2003.
Hadtörténeti Közlemények kurrens évfolyam
Hangadó 2007-2009.
Heti Válasz kurrens évfolyam
Heti Világgazdaság kurrens évfolyam
Hihetetlen Magazin kurrens évfolyam
História 1979-2012., (Hiányzik: 1979/2-4.)
Hitel 1988-
Holmi 1993-2003., 2007-
Honismeret 1976., 1980-
Horizont 1976-1989.
Hungarian Review 1983-1994., 1999-2002., 2010-
Ifjúsági Magazin kurrens évfolyam
Igaz Szó 1979-1989.
Inotai Kohász 1956., 1977-1990.
Irodalmi Figyelő 1956
Irodalomismeret 1994-2003.
Irodalomtörténet 1960., 1981-
Irodalomtörténeti Közlemények 1959-1960., 1969-2007., 2013-
Jelenkor 1961., 1963., 1965-1967., 1970-2003., 2007-
Jelkép 1985-1990.
Kalligram 2013-
Kárpátia (ajándék) kurrens évfolyam
Kassai Figyelő kurrens évfolyam
Képes Sport kurrens évfolyam
Kertészet és Szőlészet kurrens évfolyam
Kincskereső 1975-2006., 2009.
Kismama kurrens évfolyam
Kommentár kurrens évfolyam
Korall 2008-
Kortárs 1957-2003., 2007-
Korunk 1980-1989., 2005-
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009-
Könyvhét kurrens évfolyam
Könyvtári Figyelő 1961-
Könyvtári Levelező/lap 1989-
Könyvtári Szemle (I-VI. évf. hasonmás kiadás) 1913-1919.
Könyvtáros 1956., 1958-1992.
Középdunántúli Napló - Várpalota 1959-1960.
Kritika 1964-
Kultúra és Közösség 1974-1991., 2008.
Látó 2007-
Látóhatár 1973-1992.
Liget 1989-2000.
Literatúra 1976-2003.
Lupe 2010-
Magyar Demokrata kurrens évfolyam
Magyar Építőművészet 1965-1990., 2012-
Magyar Filozófiai Szemle 1961., 1965-2004., (Hiányzik: 1961/3-5.)
Magyar Grafika 1981-1989.
Magyar Iparművészet 2012-
Magyar Krónika 2014-
Magyar Műhely 2013-
Magyar Napló kurrens évfolyam
Magyar Narancs kurrens évfolyam
Magyar Nemzet kurrens évfolyam
Magyar Nyelv 1981-2007.
Magyar Nyelvőr 1959., 1964- (Hiányzik: 1971/3., 1977/2.)
Magyar Szemle 2012-
Magyar Tudomány 1982-1989., 1993-
Magyar Turista kurrens évfolyam
Megyei Pedagógiai Híradó (1981-től Megyei Pedagógiai Körkép címmel) 1975-1980.
Megyei Pedagógiai Körkép 1981-2003.
Minimax Magazin kurrens évfolyam
Moldvai Magyarság kurrens évfolyam
Mozgó Világ 1978-2003., 2007- (Hiányzik: 1978/3., 1979/3., 1980/6., 1982/5.)
Múzeumcafé 2008-
Műemlékvédelem 2012-
Műhely 1985-2004., 2007-
Műút 2010-
Művelődés kurrens évfolyam
Művészet (1991-től Új Művészet címmel) 1960-1990.
Művészettörténeti Értesítő 1982-1989.
Nagyvilág 1957-
Napló 1961-
National Geographic 1984-
Nemzeti Sport kurrens évfolyam
Népművelés 1961., 1964-1990.
Népszabadság 1958-1997., 
Nők Lapja kurrens évfolyam
Nők Lapja Ezotéria kurrens évfolyam
Nyitott Szemmel (ajándék) kurrens évfolyam
Nyugat 1908-1912., 1918., 1932.
Otthon 5 év
Ö.K.O 1992-2000.
Ökotáj 1994-1996., 1999-2003.
Palotai Hírlap (előzménye és utóda: Várpalotai Újság) 2001-2002.
Palotai Hírnök 2008-2012.
Palotai Újság 1993-1996.
Pannon Tükör kurrens évfolyam
Pannonhalmi Szemle 1993-2002.
Pétfürdői Krónika 2003-
Prae 2007-2012.
Prágai Tükör kurrens évfolyam
Praktika 5 év
Príma Konyha 5 év
Rubicon 1991-
Szabad Föld kurrens évfolyam
Századok 1867- (Hiányzik: 1951.)
Századvég 1988/6-7., 1989/1-2., 1990/1., 1991/1.
Székelyföld 2005-
Szépirodalmi Figyelő kurrens évfolyam
Színház kurrens évfolyam
Szitakötő kurrens évfolyam
Szivárvány Heted 7 Határon kurrens évfolyam
Szociológia 1978-1990.
Szociológiai Szemle 1991-1994.
Szuperinfó (1991-től folytatása: Várpalotai Szuperinfó, Várpalotainfó) 1990.
Társadalmi Szemle 1958., 1960-1998. (Hiányzik: 1959.)
Természet Világa 1978-
Természetbúvár (előzménye: Búvár) 1990-
Tiszatáj 1968-1969., 1971., 1975-
Történelmi Szemle 2013-
Tudomány 1985-1992.
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2000-2003.
Tücsök kurrens évfolyam
Új Forrás 1983-2004., 2007-
Új Hang 1952., 1954.
Új Helikon 1962-1964.
Új Horizont 1990-2006.
Új Írás 1964-1991.
Új Könyvpiac kurrens évfolyam
Új Művészet 1990-2004., 2006-
Új Várpalota 1956-1958.
Új Világ 1946.
Valóság 1960-
Várpalota Pünkösdje 1927. június
Várpalotai Bányász 1951., 1954-1956
Várpalotai Hírek 2013-
Várpalotai Szuperinfó 1991-2010.
Várpalotai Újság 1996-2000., 2002-2006.
Várpalotainfó 2011-
Világtörténet kurrens évfolyam
Zenekar 2013-
please do NOT follow this link