DJP Pont

A várpalotai Digitális Jólét Program Pont főbb adatai

DJP-pontunk ID-száma: 4587

A Digitális Jólét Programról

A Digitális Jólét Program (DJP) végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról szóló 127/2017. (VI. 8.) Kormányrendelet, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Kormányrendelet módosítása alapján a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (Neumann NKft.) látja el a digitális készségek fejlesztésével összefüggő programok koordinációját az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában.

Mivel az eMagyarország Program a jövőben a Digitális Jólét Program (DJP) részeként folytatja tevékenységét, a DJP Hálózat (a korábbi eMagyarország Hálózat), a DJP Pontok (a korábbi eMagyarország Pontok) és a DJP Mentorok (a korábbi eTanácsadók) szakmai tevékenységét szintén a Neumann NKft. keretén belül működő Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK) koordinálja. A Neumann NKft. konzorciumi partnerként részt vesz az "Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése" című (GINOP 3.3.2.-16) kiemelt projekt végrehajtásában.

A DJP keretében kiemelten kezelt Digitális Jólét Program Hálózat (DJP Hálózat) elsődleges feladata annak biztosítása, hogy a megfelelő digitális kompetenciák hiánya miatt lehetőleg egyetlen polgár, kisvállalkozás vagy közigazgatási tisztviselő se szoruljon ki a digitális ökoszisztémából.

A DJP Hálózat további célja az, hogy a Digitális Jólét Program Ponttal (DJP Pont) rendelkező településeken élők a helyi Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor) segítségével minél egyszerűbben, és minél gyorsabban ismerjék fel a digitális világhoz való csatlakozás előnyeit (munkaerőpiaci versenyképesség erősítése, esélyegyenlőség növelése, életminőségük javítása stb.).

 

DJP Pontunk szolgáltatásai 

Könyvtárunk tagja a DJP Pontok hálózatának.
Szolgáltatásaink: internethasználat, számítógép-használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció-készítés), mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, faxolás, laminálás, NAVA-pont, könyvtári szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, rendezvények, gyermekprogramok, számítógép- és internethasználati tanfolyam (külön meghirdetés esetén), egyéni segítségnyújtás a DJP Pont használóinak.

Nyitvatartási idő

A szolgáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe lehet venni.

Fő szabály szerint így vagyunk nyitva:
(az ettől való eltérésről a honlap fő oldalán található hírek között mindenkit tájékoztatunk:)

Hétfő: zárva
Keddtől - péntekig: 8-18 óráig
Szombaton: 8-13 óráig
(Június 15-től szeptember 1-ig a szombati nyitvatartás szünetel.)
http://krudylib.hu/oldal/altalanos-informaciok#Nyitvatartas 

Elérhetőségek

THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár
8100 Várpalota, Szent István út 28.
Tel.: (88) 592-060
Fax: (88) 592-061

E-mail:

Weboldal: http://krudylib.hu/oldal/djp-pont

Digitális Jólét Program (röviden DJP) mentor munkatársaink

  • Budai László (ID: 3584)

  • Éltető Erzsébet

  • György Judit  (ID: 3585)

  • Munkácsi Lejla

  • Rőhri Beatrix  (ID 3587)

  • Varga Zsoltné (ID 3589)

     

Térítési díjak

A DJP-Pont szolgáltatási díjait lásd a Könyvtárhasználati szabályzat I. számú mellékletében itt.

Várpalotán adták át az első Digitális Jólét Program Pontot – online sajtóhírek (válogatva)

"Ez a várpalotai könyvtár elismerése is egyben. Az intézmény ugyanis kiválóan működik, munkájukat pedig jövőre modern helyszínen, egy pályázat keretében megépülő új könyvtári épületben folytathatják majd – tette hozzá a polgármester, aki szerint a kormánnyal való együttműködést, jó kapcsolatot erősíti ez a fejlesztés is." Veol.hu ; varpalotaihircentrum.hu 

"A mintegy 21 ezer helyi és közel kétszer annyi járási lakost érintő, több mint 2 millió forint értékű várpalotai beruházás az első lépés a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésében. A mintegy 1500 megújuló pontra az év végéig folyamatosan szállítják ki az eszközöket, így legkésőbb 2018 végére a digitális ismeretek elsajátítása és hasznosítása minden magyar ember számára országszerte ingyenesen elérhetővé válik” – mondta Kara Ákos..." orientpress.hu

"Kara Ákos azt mondta, hogy az év végéig megvalósuló programban digitális eszközöket adnak át, növelik az internet sávszélességét, a wifit is kiépítik, korábbi tudástárak újulnak meg és szakértő segítséget nyújtó mentorokat képeznek." origo.hu

"Az ország 1500 pontján várhatók a digitalizációt célzó hasonló fejlesztések, összesen 5 milliárd forint értékben – mondta várpalotai sajtótájékoztatóján Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára." index.hu

"Az államtitkár kifejtette: több digitális fejlesztési programot indítottak, amelyek összefüggnek egymással. Közülük az egyik legjelentősebb a szupergyors internetprogram, amelynek köszönhetően Veszprém megyében 54 ezer 141 helyen válik lehetővé a gyors internethez való csatlakozás." vehir.hu

"Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos úgy fogalmazott, hogy az unióban is példaértékű a megvalósuló program, mely a polgárok életét jelentős mértékben meghatározza és átalakítja." lokal.hu

Televíziós tudósítások (válogatva)

"A digitalizáció egy olyan folyamat, amely a világban élő valamennyi ember életét alapvetően meghatározza és sok tekintetben átalakítja – mondta el hétfőn Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban, mely mostantól az országban elsőként Digitális jólét programpontként is működik."  Várpalotai Hírcentrum (Facebook), Várpalotai Hírcentrum (YouTube)

Fehérvári tévé (FMC)

Kara Ákos az M1 Ma este című műsorának 2018. 02. 05-ei adásában 

"Deutsch Tamás beszélt arról is, hogy Magyarországon a világ öt legjobb mobilinternet-hálózatának egyike működik." "Közlése szerint nem lesz olyan ország az unióban, amely ezt a programot teljesíteni fogja 2018 végéig, hiszen minimumként a 30 megabit per szekundum sávszélesség elérését célozták meg, de ennek többszöröse is jellemző lesz majd." Híradó.hu

DJP mentorok hálózata

A közép-dunántúli DJP-Pontok térképen (2018. máj. 10-ei állapot)

Az országos DJP Hálózat pontjai térképen (2018. szeptember 03-ai állapot)

Megyei és regionális mentorok hálózata térképen (2018. 07. 04-ei állapot)

Veszprém megyei DJP mentortalálkozó (2018. 04. 16.)

Beszámoló

2018. április 16-án a várpalotai Thury-vár ódon falai között megtartottuk Veszprém Megye DJP-Mentor találkozóját. Fél tíztől 10 óráig pogácsa, üdítő, kávé fogadta a DJP Hálózat népét, és rövid regisztráció után mindenki elfoglalhatta helyét az egykori törökverő hősünkről, Thury Györgyről elnevezett teremben.

Campanari-Talabér Márta polgármester asszony sajnálatos módon megbetegedett, így Zugor Balázs alpolgármester tolmácsolta üdvözlő szavait, és köszöntötte a jelenlévő mintegy félszáz mentort. 
A találkozó felszólalói közül először Dr. Fromann Richárd (szociológus, a DJKK vezetője beszélt a Digitális Jólét Program Hálózat szervezetéről, küldetéséről. 
Princz Attila, a DJKK Hálózat vezetője a Hálózat konkrét felépítéséről beszélt, valamint az idősügyi program legfontosabb tudnivalóit ismertette. 
Ezt követően Tóthné File Edina, Közép-dunántúl regionális vezetője mutatkozott be, és köszöntötte a résztvevőket. Diasorán megjelentek azok a legfontosabb tudnivalók, amelyeket aztán a találkozó második felében kvíz formájában kérdeztünk ki a résztvevőktől. 
Göllei József (aki régiónk, benne Veszprém megye KIFÜ-koordinátora) az eszköztelepítés jelenlegi állásáról beszélt, majd rátért a közeljövőben várható fejlesztési fejleményekről, amelyeket a DJP-helyek hevesen helyeseltek, őőő felgyorsításra javasoltak. 
Majd Budai László, a DJP Hálózat megyei vezetője mutatkozott be, és a szervezeti kultúra-benyomásairól, majd a Hálózat Veszprém megyei szekciójának jelenlegi állapotát igyekezett bemutatni, valamint annak lehetőségeit, hogy miképpen kommunikálhatunk egymással. Például úgy, hogy a "DJP Mentorok klubja" Facebook-csoport tagjaivá válunk. Kiemelte, a megye mentorai számára a "Veszprém megyei DJP Mentorok szabadcsapata (és djp pont fenntartók)" barokkos címet viselő FB-csoport is erősen ajánlott. (Már csak azért is, mivel Vezérünk fontos mutatószámnak tekinti a csoportba jelentkező mentorok számát, és hát ki akar visszamenni a balettbe ugrálni!?) Ezt követően a jelenlévő megyei mentorok kezdték meg bemutatkozásukat, és az előzetesen elküldött fotóik kivetítésével szemléltették DJP Pontjuk, településük értékeit, büszkeségeit. 
 
(Fontos következtetésünk: nemcsak munkaköri elvárás miatt szükséges a megyei vezetőnek meglátogatnia az egyes DJP Pontokat, hanem azért is, mert a beszámolók és a fotók alapján teljesen nyilvánvaló: Veszprém megye az elmúlt egy-két évtizedben olyan gyönyörű szép hellyé vált, amit kötelező megismernie mindenkinek.) 
Mivel ebéd előtt világosan látszott, hogy már lehetetlen volna az összes bemutatkozást végighallgatni, úgy döntöttünk, hogy a többiekét ebéd utánra halasztjuk, és inkább áttérünk az előzetesen feltett, illetve a helyszínen felmerült kérdések megválaszolására. 
Fromann Richárd, Princz Attila és Göllei József a legfurfangosabb problémákra is csípőből felelt. (Ebéd előtti hevenyészett, ám reprezentatív közvélemény-kutatásunk alapján kijelenthető, kétségek senkiben nem maradtak, bár a válaszok sikert osztatlanul nem arattak. Például a háromhavonta kötendő részmunkaidős mentorszerződés tudomásra hozatalával csak a tudomásul vételt tudtuk eredményként elkönyvelni, illetve az anyagi okok belátása is bekövetkezett.) A kérdésekre választ adó, problémamegoldásos blokkot követően a vár lovagtermében háromfogásos ebéddel láttuk vendégül a találkozó kiéhezett résztvevőit. 
Ebéd után folytatódott a DJP Pontok és mentoraik bemutatkozása, majd a Kahoot program segítségével kvízjátékot játszottunk. A játék kérdései a legfontosabb DJP-s tudnivalókból került összeállításra. A kvíz nyertese a "Krudy" álnéven játszó György Judit és Rőhri Beatrix páros volt.
A találkozó zárásaként megnéztük a "Palota várának története" című animációs kisfilmet. 

Elégedettségi kérdőív eredménye a résztvevőktől.

Az esemény sajtóvisszhangja

Napló (online változat): Több helyszínen várják a digitális világ iránt érdeklődőket
Várpalotai Hírek, 2018. április 20. (VI. évf. 15. sz.) p. 6-7.(online változat): Segítő kezet nyújtanának mindenkinek a mentorok

Hírcentrum, városi televízió (FB, mozgókép): Megyei találkozót tartottak a Digitális Jólét Program mentorai
Várpalotai Hírcentrum hírportálon: https://varpalotaihircentrum.hu/digitalis-jolet-program-segito-kezet-nyu...
Hírmozaik műsorban (FB, mozgókép): https://www.facebook.com/hircentrumtv.hu/videos/1787854531278052/

Pétfürdői Krónika, 2018. májkus 11. (XVI. évf. 15. sz.) p. 4. (online változat): DJP – Digitális Jólét Program

Ingyenes internetes "képzések" a DJP Pontunkon

50 és 65 év közöttiek számára

Ingyenes foglalkozássorozat indul Várpalotán, melynek eredményeképpen a résztvevők alapszintű készséget szereznek az Internet praktikus használatához! 

Korhatár: 50-65 év. Tervezett indulás: 2018. november. Helyszín: Krúdy Gyula Városi Könyvtár.

Jelentkezni a könyvtárban személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: +3688 592-060, e-mail:

(A foglalkozássorozat a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.)

65 év felettiek számára

Ingyenes foglalkozássorozat indul a "digitalizáció az aktív idősekért" keretében Várpalotán!

A program a kormány által elfogadott 1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozata alapján indult, melynek célja, hogy az otthonukat elhagyni képes, a 65. életévüket betöltött munkaerőpiacról kilépett és nyugdíjkorhatárt elérő időseket országszerte alapszintű digitális írástudás elsajátítására térítésmentesen felkészítésben részesítse.

Alsó korhatár: 65 év. Tervezett indulás: 2018. november. Helyszín: Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Jelentkezni a könyvtárban személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: +3688 592-060, e-mail:

Lezárult az első ingyenes foglalkozássorozatunk

2018. július 09-én (hétfőn) lezárult az a foglalkozássorozat, amelyet 2018. június 11-én reggel 7:00-kor indítottunk el. Ezúton is köszönjük a részvételt a programban résztvevőknek, név szerint  Fekete Józsefnének, Molnár Sándornénak, Nagy Istvánnénak, Strommer Gézánénak, Szegfüné Kling Erzsébetnek, Szoboszlai Zsuzsannának,  Tóth Margitnak, Forgács Gábornak, Kovács Ernőnek, Patonai Zoltánnak, Tóth Istvánnak, Varga Jenőnek

Örömünkre szolgált, hogy segíthettünk a digitális világ áldásainak megismerésében! 

Országos sajtótájékoztató Balatonfüreden (sajtóválogatás)

Orient Press Hírügynökség: >>A balatonfüredi helyszínen Kara Ákos államtitkár elmondta: „A pályázaton már 1400 nyertest értesítettek ki, és eddig 600 pontot szereltek fel új eszközökkel. Az első megújult DJP Pontot Várpalotán adtuk át [kiemelés tőlem – BL], Veszprém megyében további 51 helyszínen érhetőek el a szolgáltatások. Az új eszközök telepítése az ország minden részében ütemezetten zajlik. A program célja a digitális alapkészségek fejlesztése, a digitális jártasság növelése, a Pontokra látogatók így a munkaerőpiacon is előnyre tehetnek szert, és erősebb közösségi kapcsolatokat építhetnek ki.”<<

Híradó (M1):  >>Fromann Richárd, a Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetője arról beszélt, hogy a digitális kompetenciák hiánya gátja lehet a gazdasági növekedésnek, ezért „sorskérdés” a fejlesztés ezen a területen.<<

Világgazdaság: >>Kara Ákos kifejtette, a 2017 őszén indult program támogatásával 2018 végére a tervek szerint 1500 programpont létesül, összesen 5 milliárd forintból, helyszínenként mintegy 2 millió forintért. Hozzátette: jelenleg 600 programpont működik országszerte.<<

Veszprém megyei Napló: >>Korszerű informatikai szolgáltatásokkal az ország 600. digitális pontját adták át Balatonfüreden, a Lipták Gábor Városi Könyvtárban, szerdán, ahol két millió forint kormányzati támogatással többek között laptopokat, tableteket, okos telefonokat, multifunkciós nyomtatógépet helyeztek el. ... A helyszínt a közösség életére nézve jóléti pontnak nevezte Bóka István, Balatonfüred polgármestere. [...] Összesen 1500 hasonló helyszín kialakítását tűzték ki célul 2018 végéig, Veszprém megyében az elsőt Várpalotán hozták létre, és összesen 51 működik majd. Cél az is, hogy 2019-ben 100 ezer idős ember számára is biztosítják a digitális tudást, képzésük kapcsán intézményekre, így egyetemekre számítanak.<<

Kisalföld: >> A Digitális jólét program azt célozza, hogy a magyar emberek a digitalizáció nyertesei legyenek - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára. ... Kara Ákos kifejtette, a 2017 őszén indult program támogatásával 2018 végére a tervek szerint 1500 programpont létesül, összesen 5 milliárd forintból, helyszínenként mintegy 2 millió forintért.<<

Együttműködést írtunk alá a MOHOSZ-szal

A sajtótájékoztató szövege:
MOHOSZ- Digitális Horgászkártya bevezetése
Sajtótájékoztató, augusztus 30. 10.00 óra
Digitális Jólét Program Hálózat 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy 2017 végén, Magyarországon végzett kutatás szerint hazánkban 2,7 millióra tehető azon 18. életévüket betöltött polgárok száma, akik egyáltalán nem használnak internetet. Egy másik, európai uniós felmérés a DESI szerint - amely az európai országok digitális felkészültségét méri – a digitális tartalomfogyasztás tekintetében Magyarország az európai uniós átlag felett van. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy jellemzően nem tanulásra, önmagunk fejlesztésére, hanem inkább szórakozásra, a közösségi háló használatára terjed ki érdeklődésünk, ami nem jelent minőségi internet használatot. A Digitális Jólét Program többek között a Digitális Jólét Program Hálózaton keresztül kívánja elérni és segíteni azokat a polgárokat, akik a digitális kompetenciák hiánya miatt egyre inkább lemaradnak és tartósan a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartoznak. Magyarország területén 1124 településen 1313 Digitális Jólét Program Ponton, közel 2000 mentor dolgozik azért, hogy segítse a magyar polgárokat a digitális világban eligazodni, és a digitalizáció adta lehetőségek kihasználásával a megszerzett digitális tudást életminőségük javítására fordítani. A DJP Pontok száma 2019. év elejére el fogja érni az 1500-at, így minden polgár a lakóhelyéhez közel biztosan fog találni Digitális Jólét Program Pontot, ahol segítséget kaphat a digitális eszközök megismeréséhez és használatához. Ezekre a Pontokra, közösségi terekre nyitvatartási időben betérhet bárki, aki a digitális eszközök és digitális megoldások iránt érdeklődik, legyen az diák, tanár, vállalkozó, álláskereső, idős vagy éppen Horgász. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a digitális horgászkártya népszerűsítésében, annak regisztrációjában, mint lehetséges együttműködő partnerre, a MOHOSZ ránk, a Digitális Jólét Program Hálózatra gondolt. A digitalizáció térhódítása a horgászatot is elérte. A digitális horgászkártya bevezetésével egyszerűsödni fog a területi engedélyek kiváltása. A kártya kiváltásához szükséges adminisztrációs folyamaton, végig kísérjük a kártyaigénylőket. A településeken rendszerint könyvtárakban található Digitális Jólét Program Pontok mentorai, készséggel fognak segíteni az érdeklődő horgászok számára, hogy a MOHOSZ online felületén, a digitális horgászkártya kiváltásához szükséges regisztrációt sikeresen elvégezzék

Felhasználói segédletek az érdeklődő horgászok számára: egy két perces mozgókép, valamint olvasnivaló PDF-formátumban), 

Sajtótájékoztató Pápán (2018. 09. 25.)

Digitális Jólét Program Pont a könyvtárban (Pápa Ma) >>Tóthné File Edina, a DJP közép-dunántúli regionális vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, fontos, hogy a digitalizációval foglalkozzanak emberközpontú módon, mivel mi, emberek vagyunk, akik ezt használjuk. A könyvtárak rendkívül fontos szerepet töltenek be a kultúra elsajátításában, külön öröm számomra, hogy megragadták ezt a lehetőséget és részt vesznek a Digitális Jólét Programban. Veszprém megyében 60 pályázatot adtak be, melyből több mint 50 nyertes van. Az év végéig az összes sikeresen pályázónak át is adják az eszközöket. A kijelölt mentorok 70 órás képzésben vesznek részt. A képzés célja, hogy munkájukra felkészítsék őket, megfelelő kompetenciával rendelkezzenek. Veszprém megyében három tanfolyam indul, kettő Veszprémben, egy Sümegen. Így összesen 50 mentort tudunk kiképezni első körben, amit a jövő évben folytatunk - fűzte hozzá, majd sok sikert kívánt a pápai csapatnak. [...] Polovitzerné Antal Mónika, DJP mentor, könyvtáros elmondta, a magyar kormány kezdeményezésére létrejött a Digitális Jólét Program. A korábbi eMagyarország Pontok nem csak szellemiségükben, de küllemükben is megújultak. E hálózat tevékenységének lényege a helyi közösségek mozgósítása, a környezetükben élő hátrányos helyzetű, digitális kompetenciával nem rendelkező emberek bevonása, a digitális világ iránti nyitottság megteremtése. Ehhez nélkülözhetetlen volt a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, korszerű info-kommunikációs technológiai eszköz állománnyal, és arra is, hogy a felkészült, segítő szakértelem minden DJP Ponton rendelkezésre álljon.<<

 

(Utolsó módosítás: 2018. szeptember 28.)

please do NOT follow this link