A palotai lakóházak birtokosainak jegyzéke, 1857-58.

Az összeíráshoz (birtokrészleti jegyzőkönyvhöz) ajánlott irodalom

A 19. századi kataszteri felmérésnek alapvetően fontos része volt a telektulajdonosok személyének megállapítása és nyilvántartásba vétele, mert így tudták meghatározni a földadóra kötelezettek személyét, illetve hogy az egyes személyek mekkora és milyen minőségi osztályba sorolt földterületek után adóznak. A felmérés során különböző térképeken (felvételi előrajz, birtokvázlat), különféle jegyzékekben (névjegyzék, házszámjegyzék, lakóházak jegyzéke, egyéni birtokívek, birtokívek összesítése) és a telekkönyvekben tartották nyilván a tulajdonosokat. 

Török Enikő: Föld- és háztulajdonosok kataszteri nyilvántartásai. Catastrum, 7. évfolyam (2020), 1. szám, 17–32.

 

1857-es kataszteri térkép

Palota mezőváros 1857-es kataszteri térképe a Hungaricana adatbázisban.

Markt Palota in Ungarn, Oedenburger Distrikt, Veszprimer Comitat [MNL OL S 78 - 298. téka - Várpalota - 10-41.]

 

A palotai lakóházak birtokosainak jegyzéke, 1857-58.

Original Auszug der Wohnhäuser aus dem Parzellen-Protocolle der Gemeinde Palota (MNL OL [S 79 - No. 1535/2.])

A várpalotai házbirtokosok névsora a helyrajzi szám emelkedő sorrendjében

Palota Házszám Helyrajzi  Kataszt. térk.
    szám  szelv. szám
Zichy Miklós gróf 1 1 14
Szlávik Dávid 5 5 14
Klujber János 6 6 14
Singer Bernhard 7 7 14
Szalai Marie yn bonum Komáromi 8 8 14
Zichy Miklós gróf 9 9 14
Zichy Miklós gróf 10 12 14
Zichy István grófné 3 14 14
Zichy István grófné 4 17 14
Hankóczi János 31 23 14
Zichy István grófné 30 24 14
Zichy István grófné 2 27 14
Zichy István grófné 12 29 14
Zichy István grófné 11 31 14
Zichy István grófné 13 34 14
Zichy István grófné 14 35 14
Zichy István grófné 15 36 14
Zichy István grófné 16 37 14
Zichy Miklós gróf 17 39 14
Zichy Miklós gróf 19 40 14
Madarász Simon 20 41 14
Katolikus Iskola (Palotai Katolikus Iskola) 21 42 14
Deutsch Heinrich 29 43 14
Weisselbraun Michael 22 44 14
Palotai Egyházközség? 23 45 14
Polonyi László (Ladislaus) 24 47 14
Vekele Ferenc (Franz) 25 48 14
Tóth Mihály (Michael) 28 50 14
Darvas István (Stephan) 27 51 14
Hánzli Pál (Paul) 26 52 14
Zichy Stephans (István) grófné 32 54 14
Bajkó Sándor (Alexander) 33 56 14
Csöngei András (Andreas) 34 57 18
Hoffer Gottfrieds( ?) 35 59 18
Baum Konrád (Conrad) 36 61 18
Ujecz (?) Anton 37 62 18
Szűcs István (Stephan) 38 64 18
Szűcs István (Stephan) 39 65 18
Szűcs János (Johann) 40 68 18
Szabó András 41 70 18
Szili János (Johanns) özv. vagy özvegye ? 42 73 18
Csik János (Johann) 43 74 18
Szabó József (Joseph) 44 76 18
Örsi András (Andreas) 45 79 18
Szili István (Stephan) 46 81 18
Németh István (Stephan) 47 84 18
Petrovics János (Johann) 48 87 18
Petrovics János (Johann) 49 88 18
Szili Ferenc (Franz) 50 89 18
Czóbel János (Johann) 51 92 18
Szili János (Johann) 52 93 18
Szabó András 53 94 18
Patonai János (Johann) 54 97 18
Homoki József özvegye? 55 98 18
Tóth Sándor özvegye? 802 100 18
Miszi József 804 102 18
Árpási Anton özvegye? 805 103 18
Németh János 806 104 18
Németh József 807 105 18
Tóth Mihály özvegye? 809 107 18
Sohonnai Mihály 808 108 18
Kardos József 56 109 18
Füst József 57 110 18
Kovács János 58 111 18
Sotányi János 59 113 18
Sági István 60 115 18
Németh József 61/b 118 18
Horváth József 61/a 119 18
Józsa Ferenc 62 121 18
Morvai János 63 122 18
 Keszler József özvegye? 64 124 18
Marosi Mihály (idősebb) 65 125 18
Tóth János özvegye? 66 127 18
Kégli Mihály 67 128 18
Bostai Ferenc 68 129 18
Farkas János 76 137 18
Csöngei János 75 138 18
Bernstein Leopold 74 139 14-18
Kovács János 73 140 14-18
Menyhárd József 72 141 14-18
Dukovics András özvegye? 71 142 14
Magyar István 70 143 14
Farkas  Mihály özvegye? 69 144 14
Horváth Gábor (Gabriel) 153 145 14
Baráth István 139 146 14
Dukavics István özvegye? 152 147 14
Dukavics Sámuel 151 148 14
Baráth János 140 149 14
Babiliák János 141 150 14
Tribold Anna 150 151 14-18
Leihner Péter 149 152 14-18
Kőrőssy Mátyás 142 153 14-18
Borostyán János 143 154 18
Markó Ferenc 148 155 18
Komáromi István özvegye? 147 156 18
Baráth Gábor 144 157 18
Szabó János özvegye? 146 158 18
Nádasdy József özvegye? 145/b 159 18
Ledner András 145/a 160 18
Kovács János (idősebb) 81 161 18
Kovács István 82 164 18
Trombitás Péter 83 165 18
Stellár Mihály 84 166 18
Kalauz József 85 169 18
Tímár István 86 170 18
Homoki István 87 173 18
Molnár Péter 88 175 18
Stellár András 89 176 18
Bognár János 90 179 18
Hallósi György 91 180 18
Hallósi István 91 180 18
Homoki István 92 183 18
Homoki István özvegye? 93 184 18
Pintér János 94 187 18
Gáspár János 95 188 18
Csömöre János 96 191 18
Csősz Miklós 97 192 18
Borbély József 103 194 18
Somogyi Pál 102 195 18
Kósa Károly (Karel) 101 196 18
Bernát Péter 100 197 18
Hegedűs Anton 98 198 18
Ágoston János 99/a 199 18
Kovács István 99/b 200 18
Stellár János özvegye? 105 202 18
Szabó Anton 106/a 204 18
Kovács János 106/b 205 18
Mészáros István özvegye 107 206 18
Pozdeg János 108 207 18
Molnár József özvegye 109 209 18
Polonyi István 110 210 18
Németh István 111 211 18
Kavecz József 112 215 18
Homoki János özvegye 113 217 18
Antal István 114 218 18
György József 115 222 18
Bácsik János 116 223 18
Szili István özvegye? 117 227 18
Kovács János 118 228 18
Szűcs Ferenc 119 231 18
Kovács János 120 233 18
Menyhard János özvegye? 121 236 18
Székelyi János 122 237 18
Páli János 123 240 18
Marossi István 124 242 18
Stellár Anton özvegye? 125 245 14-18
Benkő József 126 247 14-18
Trombitás Gábor 127 248 14-18
Sulyák Mihály 128 250 14-18
Főrdes Sándor özvegye 129 251 14
Magyari Pál (ifjabb) 130 254 14
Magyari Pál (idősebb) 131 255 14
Mayer Konrád özvegye? 134 256 14
Asbóth János 133 257 14
Dukavics Pál özvegye? 132 258 14
Dukavics György 135 259 14
Dukavics György 136 260 14
Gyursaneczky János 137 261 14
Szabad Mihály 138 262 14
Magyari Anton 154 264 14
Sági Ferenc özvegy? v.özvegye? 155 265 14
Szegényház (róm. kat.?) 156 267 14
Supka Márton (Martin) özvegye? 157 268 14
Supka Márton (Martin) özvegye? 158 270 14
Pinkasz Lővi 159 271 14
Zichy Miklós gróf 160 273 14
Kapossi József 161 274 14
Fromm János özvegye? 162 275 14
Gáspár János özvegye? 163 277 14
Szákály János (idősebb) 164 278 14
Bernstein Emanuel 165 279 14
Szili Ferenc (Franz) 166 281 14
Leposa János 167 282 14
Spicer József 168 283 14
Dukavics Ludvik 169 286 14
Kántor József (ifjabb)  170 287 14
Bognár József (idősebb) 171 290 14
Mengei Sámuel özvegye? 172 291 14
Bagyula Antal özvegye? 173 294 14-18
Ácsbóth János 174 295 14-18
Bencsik István 175 298 18
Szakács József 176 299 18
Ágoston György (ifjabb) 177 302 18
Dukavics Ádám 178 303 18
Vörös Mihály 179 305 18
Kermőndi (Kőrmőndi) Rozália 180 306 18
Minárik Antal 181 307 18
Grám György özvegye? 182 309 18
Bozsa Mihály 183 310 18
Kovács József 184 311 18
Szmatona István 185 312 18
Kavecs (Kavecz) András 186 313 18
Várdai János 187 316 18
Petrázs Mihály 188 317 18
Káplán István 189 318 18
Fehér Antal özvegye? 190 319 18
Petrázs Mihály 191 322 18
Kovács János özvegye? 192 323 18
Jánosik András özvegye? 193 325 18
Kovács István (ifjabb) 194 327 18
Székelyi József özvegye? 195 328 18
Horváth György 196 329 18
Szűcs Sándor 104/b 330 18
Stellár Györg 104/a 331 18
Rajnik János özvegye 197 334 18
Bagyula János 198 337 18
Tóth János 199 338 18
Horváth József 200 340 18
Dukavics Dániel 201 341 18
Tóth Antal 202 344 14-18
Petrázs Mihály 203 345 14-18
Galambos Ignác 204 348 14
Gábrics István 205 349 14
Csöngei János özvegye? 206 352 14
Rajnik József 207 353 14
Márkus János 208 356 14
Dukavics János 209 357 14
Arnold József 210 360 14
Veszeli Ignác 211 361 14
Ágoston Gregor (György?) 212 364 14
Polonyi József 213 365 14
Csizmadia János 214 368 14
Fromm Gábor 215 369 14
Brugovics Antal 216 370 14
Zichy István grófné (özvegy?) 217 373 14
Zichy István grófné (özvegy?) 220 379 14
Füzi Sándor özvegye? 219 384 14
Plébánia, katolikus 218 386 14
Neuveld Salamon 221 387 14
Zichy Miklós gróf 222 391 14
Zichy Miklós gróf 223 392 14
Zichy Miklós gróf 224 393 14
Zichy Miklós gróf 225 394 14
Zichy Miklós gróf 226 396 14
Zichy Miklós gróf 227 399 14
Zichy Miklós gróf 228 401 14
Zichy Miklós gróf 1 404 14
Zichy Miklós gróf 229 406 14
Szákály János (ifjabb) 230 407 14
Kiss János 231 408 14
Braun János 232 411 14
Beleznai József 233 412 14
Hamar József 234 416 14
Kholmann József 235 417 14
Stámusz Pál 236 419 14
Reihert? Reinhert? Dávid 237 421 14
Reich Móric 238 426 14
Pfeifer Ferenc 239 427 14
Benedek András 240 429 14
Palotai Egyházközség? 241 436 14
Hauzi Fridrich ??? 260 438 14
Király János 259 439 14
Hungler Magdaléna 258 440 14
Kholmann Josephia? Josephin? ??   14
Stein Sámuel 242 441 14
Igó János 257 442 14
Keller József 256 443 14
Lechner Péter (ifjabb) 244 444 14
Schullhoff Simon 243 445 14
Hegedűs Károly 245 446 14
Kavulálo? József 246 447 14
Komáromi Gábor 247 448 14
Hegedűs György 248 449 14
Pfuhl Kristóf 249 450 14
Palota Gemeinde [Városháza] 250 451 14
Zichy Miklós gróf 251 452 14
Scheiber Izsák 252 453 14
Tímár János ??? 253 454 14
Tímár József 254 455 14
Meszély János (idősebb) 255 456 14
Zichy István grófné (özvegy?) 261 459 14
Zichy Miklós gróf 262 460 14
Zichy Miklós gróf 263 461 14
Pfuhl Kristóf 264 466 14-18
Mórocz András (idősebb) 265 468 14-18
Mórocz József özvegye? 379/b 470 14-18
Kárász István 379/a 471 14-18
Vizner József özvegye? 378 472 14
Homoki István 377 473 14
Homoki Gáspár (ifjabb) 376 474 14
Varga István 374 475 14
Homoki Gáspár (idősebb) 375 477 14
Czóbel János 288 478 14
Molnár József 287 479 14
Szorád István 286 480 14
K K: Civil Aerar? 285 483 14
Vavró János 269 485 14
Molnár János özvegye? 268 486 14
Szabó József 267 488 14
Hirschler Ábrahám 266 489 14
Simon Ferenc 284 490 14
Soós István 270/b 491 14
Soós János (ifjabb) 270/a 492 14
Petres György 271 493 14
Stern Salamon 272 494 14
Mihálik József özvegye? 273 495 14
Zichy Miklós gróf 274 496 14
Benkő Sámuel 275 497 14
Rács József 276/b 499 14
Danilovics Sándor 276/a 500 14
Simon János 277 502 14
Vörösmarti János 278 503 14
Ónodi Ferenc 279 504 14
Kovács Sándor 280 505 14
Oláh István 281 506 14
Malomsoky József 282 507 14
Mészely János (ifjabb) 283 509 14
Református Egyházközség 297 510 14
Sikos Kamilla 298/a 512 14
Turgonyi József özvegye? 298/b 513 14
Schwarcz Ábrahám 299 515 14
Komáromi János 300 517 14
Dóczi Gábor 301 518 14
Ónodi Ferenc 302 519 14
Lengyel András 303 520 14
Golshmied Mózes 304 521 14
Veltkugel Simon 305 522 14
Würffel József 306 524 14
Veltkugel Simon 307 526 14
Zichy Miklós gróf 308 527 14
Zichy Miklós gróf 309 529 14
Kápoczi Antal 310 531 14
Papp József 311 532 14
Faa Imre 312 533 14
Amelka Imre 316 534 14
Amelka Imre 317 535 14
Kránics Ferenc 318 536 14
Téglás József 314/b 537 14
Csik János 319 538 14
Hálman Pál?? 320 539 14
Papp János 321 540 14
Szauer József 322 541 14
Kántor József 323 542 14
Lővi Ignác 324 543 14
Kántor József 325 544 14
Kántor József (idősebb) 326 545 14
Sörös János 327 546 14
Feith Mihály 315 547 14
Amelka Imre 314/a 548 14
Református Iskola 313 549 14
Király János 296 551 14
Csillag János 295 552 14
Szalai Jozefa?   553 14
Borbély János 328/a 554 14
Juhász János 228/b 556 14
Papp István 329 557 14
Pühner Kornél 293 558 14
Ikrai József 330 559 14
Angyal József 331 560 14
Réfi? György 332 561 14
Veltkugel Leopold 292 563 14
Horváth István 335 564 14
Fleischman Dávid 334 565 14
Steiner Leopold 333 566 14
Stener Farkas (Wolf) 291 567 14
Mundi József özvegye? 290 568 14
Lővi Fülöp 289 569 14
Őri János 373 570 14
Komáromi Mihály 339 572 14
Kuncz Sámuel 338 573 14
Novák Wolf (Farkas) 337 575 14
Horváth István 336 576 14
Spicer Jakab 340 577 14
Győri Ferenc 372 579 14
Szabó János 341 580 14
Dózsa György özvegye? 342 581 14
Müller Mihály 343 582 14
Horváth Pál 344 583 14
Evangélikus egyházközség 345 585 14
Evangélikus Iskola 346 590 14
Fülöp Mihály 347 591 14
Gróf József 348 592 14
Czóbel János 349 593 14
Veltkugel Simon 365 595 14
Hegedűs Sándor 351 596 14
Viederlechner János özvegye? 352 597 14
Primusz Mihály 353 598 14
Nyári Sámuel 354 599 14
Kenesei János 355 601 14
Simon Ferenc 356 602 14
Varga Ádám 357 604 14
Bacsik György 358/a 605 14
Bacsik György 358/c 606 14
Szerencsés György 358/b 607 14
Beleznai Ferenc özvegye? 359 610 14
Dani(Dáni?)József 360 611 14
Bostai János 371 612 14
Szántó József 361 613 14
Bogács Pál özvegye? 362 614 14
Lénárd János özvegye? 363 615 14
Kégl Ferenc 364 616 14
Vidamon Ádám 365 617 14
Simon Ferenc 366 618 14
Beleznai Ferenc özvegye? 367 619 14
Pásek? Mihály 368 621 14
Forstner János özvegye? 369 623 14
Végh Sámuel 370/b 625 14
Végh János özvegye? 370/a 626 14
Horváth János özvegye? 801 628 14
Simon János??? 800 630 14
Kántor János özvegye? 799 631 14
Kőmíves Mihály 798 634 14
Tóth István özvegye? 797/a 635 14
Nagy Ferenc 797/b 636 14
Kovács István 796/a 638 14
Patonai János 796/b 639 14
Patonai József 795 641 14
Dózsa István 794/a 643 14
Faller György 794/b 644 14
Horváth István Ferenc 793 645 14
Csősz Ferenc 792/a 646 14
Széfischer Antal özvegye? 792/b 647 14
Ujvári József 792/c 648 14
András Ferenc 791/b 653 14
Zugor János 791/a 654 14
Németh József 790 655 14
Schneider János 789/a 659 14
Schneider József 789/b 660 14
Fürbacher György 788/b 661 14
Győri Mihály 788/a 664 14
Horváth István 787 666 14
Patonai Sámuel 786 667 14
Nagy János sartor? 785 668 14
Kiss Gábor 784 669 14
Varga Mihály 783 670 14
Szentes Mihály 782 672 14
Kiss József 781 674 14
Magyarosi József 780 675 14
Kiss Pál 779 680 14
Szűcs István 778 682 14
Vajtai Mihály 777 684 14
Kökény József 776 685 14
Gáspár János 770/b 687 14
Kökény Márton 770/a 688 14
Csillahó András 769 689 14
György János 763 692 14
Horváth József özvegye? 764 694 14
Reif István 765 695 14
Kárász József 766 699 14
Nagy József özvegye? 767/a 700 14
Bauer Károly 767/b 701 14
Nokta Pál 771 702 14
Pánka János özvegye? 772 703 14
Csik József 775/a 704 14
Darnai István özvegye? 775/b 705 14
Varga Julianna 774 707 14
Németh György 773 708 14
Kellemenn Pál özvegye? 758 710 14
Horváth József 757 711 14
Simon József 756 713 14
Sági Mihály 755 714 14
Miklós Dániel 754 715 14
Reif János 753 717 14
Ácsbóth Károly 752/b 718 14
Nyírő János özvegye? 752/a 719 14
Fridrik József 751 721 14
Vidamon József 750 722 14
Kovács István 749 723 14
Vidamon János 740 725 14
Mórocz János özvegye? 739 726 14
Kovács Mihály özvegye? 738 727 14
Beleznai Antal 737/a 729 14
Komáromi Sámuel 737/b 730 14
Simon Péter 736 732 14
Sziver Imre 735/b 733 14
Horváth Mihály 735/a 735 14
Steiner János özvegye? 734 737 14
Hegedűs József 733 738 14
Parság Ferenc 759 740 14
Nagy András özvegye? 760 741 14
Bertalan István özvegye? 732/c 743 14
Bozsoki József 732/a 745 14
Halász István özvegye? 732/b 746 14
Molnár József 731/a 748 14
Karner János 761/b 750 14
Kiss József 761/a 751 14
Varsányi András 762 753 14
Kázai? István 730 754 14
Varga István 729 755 14
Nagy Ferenc özvegye? 763 756 14
György István 728/b 757 14
Matalics József ??? 728/a 758 14
Nagy Mihály 727 759 14
Gerber István 726 760 14
Szabó József 725/a 761 14
Szabó István 725/b 762 14
Macher? Mihály 724 764 14
Tímár István 722 768 14
Kovács Mihály 721 770 14
Nagy??? János 720 771 14
Nagy Ferenc??? 719 772 14
Faragó János 718 774 14
Trippamer János özvegye? 717 776 14
Gold Mózes 741 777 14
Szili Kovács János 742 778 14
Vajtai Ferenc özvegye? 748/b 782 14
Vajtai Ádám 748/a 785 14
Kozma János 747 787 14
Lengyel András özvegye? 746 788 14
Szili Kovács István 745 789 14
Németh János 744 790 14
Frei Mihály 743 791 14
Gold Mózes 716 793 14
Marosi Mihály özvegye? 715 795 14
Pethő János 714 798 14
Mészely Pál 713 799 14
Boronyai József 712 804 14
Beleznai István 711 805 14
Mórocz György 706 808 14
Cziegenmüller Márton 707 812 14
Bernhárd József 708 814 14
Beleznai István 710 817 14
Czóbel János 709 819 14
Pinkasz József 585 820 14
Kenyeri János 584 822 14
Zichy Miklós gróf 583 823 14
Tímár József özvegye? 582 824 14
Lantai János 581 826 14
Lantai János 580 827 14
Novák Wolf (Farkas) 579 828 14
Németh István ?? 578 829 14
Hrabovski (Hrabovszky) Ferenc 586 833 14
Rajcsányi István 587 836 14
Márcsik János 577 838 14
Sinka János (ifjabb) 576 839 14
Sinka János (ifjabb) 575 841 14
Jenei János özvegye? 588/b 843 14
Jenei József 588/a 844 14
Füllöp András 589 846 14
Vőcsei János 590 847 14
Németh István 591 848 14
Gödri István 592 849 14
Vendel József 593 850 14
Horváth Pál özvegye? 571/b 851 14
Kreskovics Sámuel 571/a 852 14
Kiss Ignác 572 853 14
Simon Pál özvegye? 573 854 14
Szűcs István 574 855 14
Riedel András 570 856 14
Petruka István 569 858 14
Liguszti József 568 859 14
Tóth Ferenc 567 860 14
Kellner József 566 861 14
Edelbek János 565 862 14
Szűcs József 564 864 14
Palotai Egyházközség 563 866 14
Mórocz György 562 869 14
Farkas István 561 870 14
Zichy Miklós gróf 560 874 14
Zichy István grófné (özvegy?) 559 875 14
Bozsoki Ferenc 558/a 877 14
Liguszti Ádám özvegye 558/b 879 14
Jávonka Pál 557 880 14
Jávonka Pál 556 881 14
Soós György 555 882 14
Pohlinger Ferenc özvegye? 554 883 14
Vida János özvegye? 553 884 14
Szabó András 552/b 886 14
Szabó István 552/a 887 14
Somogyi Antal 551 888 14
Erntvein Károly 604 889 14
Csizmadia János 603 891 14
Kovács Gábor 602 893 14
Hajdú Sándor 601/a 895 14
Hajdú János 601/b 896 14
Bozsoki György 600/b 897 14
Bozsoki Sándor 600/a 899 14
Hrabovszki János 599 902 14
Kiss Mihály özvegye? 598 903 14
Mirth Mihály 597 905 14
Bozsoki István 596 908 14
Lantai István 595 910 14
Schwarz Mihály 594 911 14
Reif István 765 912 14
Üveges György 704 915 14
Szurok István 703 919 14
Kovács Ferenc 702 920 14
Bernáth István 701 924 14
Findeisz István 700 925 14
Kuncz József 699 928 14
Szerencsés Dániel 698 929 14
Keszler Ferenc 697 933 14
Tóth István özvegye? 696 934 14
Pintér István 695 935 14
Nyírő József özvegye? 694 936 14
Tímár János 693 937 14
Tímár József özvegye? 693 937 14
Nagy János ?? 692 939 14
Nyilassi István özvegye? 691 940 14
Fülöp István 690/a 944 14
Fülöp József 690/b 945 14
György Mihály 689 946 14
Pintér Ferenc 688 949 14
Székelyi Ferenc 687 950 14
Tímár József 686 953 14
Bátor István 685 954 14
Varga Ferenc 684/a 959 14
Bálint Mihály 684/b 960 14
Szűcs György 683 961 14
Takács József 682 964 14
Varga Ferenc özvegye? 681 965 14
Mórocz János 680 968 14
Takács János 679 971 14
Tímár István 673 972 14
Mák János 672 975 14
Nagy Sámuel 671 977 14
Molnár István 670 978 14
Nyírő István 669 979 14
Molnár Mihály 668 980 14
Simon János??? 667 981 14
Homoki Ferenc 666 983 14
Kolláth István 665 984 14
Hujber György 664 985 14
Kiss Károly 674 987 14
Simon Sándor 675 988 14
Csatári Imre 676/c 991 14
Nagy József? János 676/b 993 14
Vársány András 676/a 994 14
Palotai Egyházközség 677 997 14
Szömörei János 678 999 14
Oláh József 663 1002 14
Simon János (ifjabb) 662/a 1005 14
Soós Pál 662/b 1008 14
Antal János (ifjabb) 661 1010 14
Nagy András özvegye? 660 1014 14
Kalauz Mihály özvegye? 659 1015 14
Mócher György 658 1018 14
Kertész István 657 1020 14
Szeivolt Mihály 656 1024 14
Szabó Ferenc özvegye? 655/b 1026 14
Alló Vendelin 655/a 1028 14
Bóka Károly 654 1030 14
Molnár János özvegye? 653 1032 14
Horák János 652 1035 14
Németh Ferenc 651/a 1036 14
Németh József 651/b 1037 14
Szili János 640 1042 14
Polgár János 641 1044 14
Lencse Ferenc özvegye 642/a 1049 14
Homoki György 642/b 1051 14
Halassi Pál 643 1053 14
Hajdú Ádám 644 1054 14
Bóka Dániel 645 1057 14
Stámusz János özvegye? 646 1058 14
Németh János 650 1060 14
Homoki András 649 1061 14
Stámusz Mihály 648 1065 14
Stámusz József 647 1066 14
Szurok Rebeka 639/a 1068 14
Hánisch József 639/b 1069 14
Fridrich Ferenc 638 1072 14
Csősz György 637/a 1073 14
Csősz István 637/b 1074 14
Csősz János 637/c 1075 14
Fülöp János 636 1081 14
Csősz Pál 635 1082 14
Bátor János 634 1087 14
Hajdú József özvegye 633/b 1088 14
Hajdú Mihály 633/a 1089 14
Kovács Ferenc 632 1098 14
Halasi József 631 1099 14
Stámusz István 630 1101 14
Mórocz Károly 629/b 1105 14
Mórocz János 629/a 1106 14
Kása János özvegye? 628/a 1108 14
Nagy ??? János 628/b 1109 14
Antal János özvegye? 627 1114 14
Simon István 626/a 1115 14
Antal János 626/b 1116 14
Antal István 626/c 1117 14
Nagy István 625 1124 14
Nagy ??? Mihály? János 624 1125 14
Szabó Mihály özvegye? 623 1131 14
Csömöre Mihály 622 1132 14
Tímár Mihály 621 1133 14
Szeibold Ferenc  620 1136 14
Tímár János özvegye? 619 1139 14
Tímár Pál özvegye? 618 1140 14
Czóbel János 617 1142 14
Nyírő Ferenc özvegye? 616 1145 14
Bozsoki Pál 615 1147 14
Füllöp János 614 1148 14
Hüll György 613 1150 14
Fülöp Pál 612/b 1160 14
Fülöp István 612/a 1161 14
Horváth Mihály 611 1162 14
Varsányi János 610/b 1165 14
Tóth Ferenc 610/a 1167 14
Nagy Pál János 609 1168 14
Takács József 608 1172 14
Hajdú István 607 1173 14
Mórocz Sándor 606 1181 14
Szabó János 605 1183 14
Holler András 550 1184 14
Boroczki István 549 1185 14
Vizner András özvegye 548 1186 14
Jánoki György 547 1187 14
Duraszab József 546 1188 14
Mórocz András 545 1189 14
Buus márton özvegye? 544 1193 14
Mórocz Mihály 543 1194 14
Mórocz István özvegye 542 1195 14
Mórocz János 541/b 1197 14
Kiss János 541/a 1198 14
Mórocz Sándor özvegye 540 1199 14
Kalauz Ferenc 539 1200 14
Buus Ferenc 538 1203 14
Szabó József 537 1204 14
Bucsuházi Zsigmond 536 1205 14
Ferenczi Ádám 535 1207 14
Varga István 534 1208 14
Környei Ferenc özvegye? 533/b 1210 14
Safár György 533/a 1211 14
Tóth András özvegye? 532 1212 14
Reif József 531 1215 14
Soós Imre 530/a 1217 14
Bozsoki Ferenc (idősebb) 530/b 1218 14
Csajági János 529 1221 14
László István 528/a 1224 14
László József 528/b 1225 14
Lipót András 527/a 1228 14
Varsányi József özvegye? 527/b 1231 14
Szabó Mátyás özvegye? 526 1232 14
Soós János 525 1235 14
Mórocz György 524/a 1238 14
Nyilassi István 524/b 1239 14
Mórócz András özvegye 523/b 1242 14
Magyarossi János 523/a 1243 14
László János 522 1245 14
Hallóssi Ádám 521/a 1248 14
Gerber János 521/b 1251 14
Bogdány András 520 1252 14
Varga István 519 1255 14
Mórocz József 518 1256 14
Svéger Peregrin 831 1259 14
Kaparnai Mihály 517 1260 14
Horváth Mihály 516 1262 14
Pécsi Mihály 515 1264 14
Sipos István 514 1266 14
Szentes István 513 1268 14
Nagy József 512 1270 14
Szabó Márton 511/b 1273 14
Papp Mihály 511/a 1275 14
Szabó János 510 1277 14
Kovács István 509 1278 14
Szabó József özvegye? 508 1280 14
Hánis János 507 1281 14
Riedl József 506 1282 14
Soós József 505/b 1283 14
Lasatics János 505/a 1285 14
Schweihard? Schwenhard Márton 504 1286 14
Kárász András 503 1287 14
Molnár Péter 502 1289 14
Szakács István özvegye? 501 1290 14
Galambos Pál özvegye? 500/a 1292 14
Bédi József 500/b 1293 14
Bánki János 499/a 1295 14
Ferenczi István 499/b 1296 14
Mórocz József 498 1299 14
Sipos János 497 1302 14
Hajdú Pál 496/a 1304 14
Szél János 496/b 1305 14
Gerber József 495 1308 14
Csaba József 494 1310 14
Hegedűs János 493/b 1311 14
Hajdú József özvegye 493/a 1312 14
Stámusz Zsigmond 492/a 1314 14
Soós Sándor 492/b 1315 14
Menyi Mihály 491 1318 14
Szabó Mátyás özvegye? 490 1319 14
Szencsei István 489 1323 14
Téringer Pál özvegye? 488/a 1325 14
Polcsik János 488/b 1326 14
Jelenai János 487/a 1329 14
Dömötör Imre 487/b 1330 14
Tallai András 486 1331 14
Molnár József 485/b 1335 14
Szabó Ferenc 485/a 1337 14
Gyömörői Mihály özvegye? 484/a 1339 14
Bozsoki István 484/b 1340 14
Tobák István 483 1343 10 -  14
Nagy István 482 1344 10
Hegyes János 481 1347 10
Tobák Pál 480 1348 10 -  14
Kondrik János 479/c 1351 10 -  14
Horváth Anna 479/a 1352 10 -  14
Szlopák Antal 479/b 1353 10 -  14
Szabó János 478 1355 14
Horváth István 477 1358 14
Horváth József 476/b 1360 14
Róka Pál 476/a 1361 14
Jakob József 475 1364 14
Horváth Ferenc 474 1366 14
Korény József 473/b 1367 14
Márcsik György özvegye? 473/a 1368 14
Palotai Egyházközség 472 1371 14
Molnár Márton 414/a 1374 14
Simon István 414/b 1375 14
Kőmíves János 471 1378 14
Szencsei József 470/c 1379 14
Beke György Csősz 470/b 1380 14
Bakonyi Pál 470/a 1381 14
Szili Ferenc özvegye? 469 1382 14
Szabó István 415/b 1384 14
Bánki János 415/a 1385 14
Bánki István 416 1387 14
Soós János özvegye? 417 1388 14
Dömötör István 467/b 1390 14
Soós István 467/a 1391 14
Somogyi István 468/b 1394 14
Somogyi Ferenc 468/a 1395 14
Tímár János özvegye? 466 1397 14
Pintér István 418/c 1400 14
Kovács József 418/b 1401 14
Kovács János özvegye? 418/a 1402 14
Szigli János 419/a 1403 14
Somogyi Pál özvegye? 419/b 1405 14
Kullanski András 465 1408 14
Vajdó Ferenc 464 1410 14
Tímár János özvegye? 420 1413 14
Körmendi György 421 1415 14
Tóth Ferenc 421? 1415 14
Horváth István özvegye? 422 1416 14
Buus Mihály 423 1418 14
Mányi János 462 1419 14
Farkas János özvegye? 463 1420 14
Papp István 461/a 1421 14
Soós János 461/b 1423 14
Kerper József 460 1424 14
Kovács József 459 1425 14
Ruzsicska Simon 456 1426 14
Tóth Mihály 457 1427 14
Kökény János 458/a 1429 14
Nagy István 458/b 1430 14
Kiss Sámuel özvegye? 427 1431 14
Szencsei Ferenc özvegye? 426 1432 14
Hegedűs János 425 1433 14
Nyírő Ferenc özvegye? 424 1434 14
Pánka József 430 1435 14
Ferenczi József özvegye? 431 1436 14
Hegedűs Ádám 432/c 1438 14
Hegedűs Pál 432/b 1440 14
Pittman Márton 432/a 1441 14
Csősz András özvegye 434 1444 14
Varga Péter özvegye? 433 1445 14
Findeisz András 435 1446 14
Szabó György özvegye? 429 1448 14
Nagy Sámuel 428 1449 14
Kuti Mihály 436/b 1451 14
Soós Pál 436/a 1452 14
Soós István 437 1454 14
Soós János 455? 1455 14
Nagy András özvegye? 438 1456 14
Varsányi József 439 1457 14
Stellár Ferenc 454/b 1458 14
Szili István 454/a 1459 14
Bozsoki János özvegye? 453 1462 14
Sukorai János 452 1464 14
Homoki János 451 1465 14
Tímár Sándor 450 1466 14
Mórocz László 449 1468 14
Mórocz István 449 1468 14
Kárász Ádám 448 1469 14
Tímár Sándor (idősebb) 447 1471 14
Holler Mihály 446 1472 14
Kilbinger, Killinger? Lajos (Alois) 445 1473 14
Diebold József 444 1474 14
Szőke Gábor 443 1475 14
Tímár Sándor?? 442 1476 14
Mórocz András (ifjabb) 441 1477 14
Zichy Miklós gróf 440 1479 14
Nagy Ferenc 380 1481 14
Sipos József 381 1482 14
Papp Mihály 382 1483 14
Halgancz Mihály 383 1484 14
Piedl Lorenz özvegye? 384 1485 14
Horváth András 385 1486 14
Varsányi András 386 1487 14
Schneei Antal 387 1488 14
Piedl Antal 388 1489 14
Ruzsicska József 389/b 1490 14
Junasz János 389/a 1491 14
Kiss István 390 1492 14
Mórocz Mihály 391 1493 14
Békeffi György 392 1494 14
Takács István 393 1495 14
Tóth József 394 1496 14
Buus István 395 1497 14
Németh István 396 1498 14
Balassa János 397 1499 14
Tavasz János 403 1500 14
Schveinhard Antal 402 1501 14
Bóka József 401 1502 14
Takács István 404/c 1504 14
Ott Ferenc özvegye? 404/b 1505 14
Szili Pál 404/a 1506 14
Jakob Imre 405 1507 14
Brajnovics Mihály 406 1509 14
Kőserű István 407/b 1511 14
Adorján Ferenc 407/a 1513 14
Galgóczi József 408/a 1515 14
Csaszári József 408/b 1517 14
Lak János 400/a 1520 14
Beke József 400/b 1523 14
Tóth István 399 1525 14
Tunik János özvegye? 409/b 1531 14
Novák János 409/a 1533 14
Buus János 410/a 1535 14
Horváth István 410/b 1538 14
Csóka Pál özvegye? 411 1539 14
Táller János 412 1542 14
Riedel Gotthard özvegye? 413 1543 14
Mészely János 1 1555 10
Mórocz György 9 1558 10
Hegedűs Sándor 5 1647 10
Kántor József 10 1659 10
Czóbel János 11 1941 11
Rakonics János 398/a 2077 14
Takács Mihály 398/b 2078 14
Zichy István grófné özvegy 810 2081 14-15
Zichy István grófné özvegy 811 2089 15
Zichy István grófné özvegy 825 2023 25
Zichy István grófné özvegy 826 2826 25
Zichy István grófné özvegy 828 2828 25
Zichy István grófné özvegy 827 2829 25
Kovács László 821 2846 25
Lukács Zsigmond 830 2872 25
Vekele Ferenc 28 3413 27
Parti József 29 3424 27
Hornyák András 30 3459 27
Koronczai András 31 3507 27
Janczek Mihály 33 3524 27
Zichy István grófné özvegy 818 3820 24-25
Zichy István grófné özvegy 817 3821 24-25
Zichy István grófné özvegy 820 3826 24-25
Zichy István grófné özvegy 821 3827 24-25
Zichy István grófné özvegy 819 3835 24-25
Zichy István grófné özvegy 823 3847 25
Zichy István grófné özvegy 824 3849 25
Zichy István grófné özvegy 822 3851 25
Zichy István grófné özvegy 818 3864 25
Zichy István grófné özvegy 816 3879 25
Zichy István grófné özvegy 815 3886 25
Zichy István grófné özvegy 814 3891 25
Zichy István grófné özvegy 813 3933 20
Zichy István grófné özvegy 812 3940 24
Komáromi József 22 4360 18
Hófer Gotthard ?? 21 4368 18
Dukavics Károly 19 4397 14
Supka Márton 18 4400 14
Pfeifer Ferenc 17 4436 14
Magyar István 16 4444 14
Hankóczi János 14 4464 14
Siffel András 24 5379 9

Összeállította: Budai László. A névsort gépelte: Molnárné Csizmadia Jolán

Vége

please do NOT follow this link