Szolgáltatások

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár szolgáltatásai 

A szolgáltatások térítési díjait, díjszabását lásd a Könyvtárhasználati szabályzatban >>>

(Utolsó módosítás ideje: 2016. 07. 11.)Olvasóterem helyben használata

Az olvasóteremben helyben használhatók a legfontosabb kézikönyvek: lexikonok, címtárak, adattárak, évkönyvek, jogszabálygyűjtemények, a különböző tudományágak alapvető összefoglaló művei, a világnyelvek szótárai, valamint a turizmus által leginkább érintett belföldi tájegységek és külföldi országok átfogó útikönyvei, autótérképei és turistatérképei.

Folyóiratolvasó

A folyóiratolvasó a napilapok, a folyóiratok és a népszerű hetilapok, képes magazinok széles választékát biztosítja. A polcokon az utolsóként megjelent lapszám található, az előzőket a könyvtárostól lehet kérni.

Könyvkölcsönzés

A mitnegy 75 000 kötetes könyvállományunkban minden szakma és tudományág, valamint a klasszikus és kortárs szépirodalom legfontosabb művei megtalálhatók. Kölcsönzési idő: 4 hét

Folyóiratok kölcsönzése

A könyvtárba járó mintegy 110 féle időszaki kiadványból kölcsönözhető a folyóiratok egy része, valamint a magazinok és a közéleti lapok.  Kölcsönzési idő: 1 hét

CD-k, DVD-k kölcsönzése

A kötelező olvasmányok, ifjúsági és mesefilmek, valamint a filmművészet néhány értékes alkotása DVD-n is rendelkezésre áll könyvtárunkban, melyek választékát folyamatosan bővítjük. A művek között ifjúsági és mesefilmek, kötelező olvasmányok adaptációi, valamint az iskolai oktatáshoz használható ismeretterjesztő összeállítások találhatók. A DVD-k és a videofilmek csoportos vetítések és gyermekkönyvtári foglalkozások alkalmával helyben használhatók, valamint kölcsönzésre is igénybe vehetők. Kölcsönzési idő: 2 nap

Hangoskönyvtár

Előadóművészek tolmácsolásában regények, novellák, útleírások stb. teljes szövege áll a vakok és gyengénlátók rendelkezésére CD lemezeken és hangkazettákon. Az ún. "hangoskönyveket" ajánljuk még azoknak is, akik gyakran autóznak, vagy egyszerűen csak szeretik meghallgatni a művek szövegét igényes előadóművészi tolmácsolásban.
Kölcsönzési idő: 4 hét

Mozgókönyvtári szolgáltatás

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatást nyújt a lakosságnak az Inotai Közösségi Házban. Nem kell Várpalotára utaznia, hogy igénybe vegye a városi könyvtár szolgáltatásait!

Csoportos foglalkozások gyermekeknek

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a helyi és városkörnyéki oktatási intézményekkel, igény estén a tanulócsoportok számára könyvtárhasználati vagy egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat szervezünk.

Rendezvények

A városi könyvtár ad otthont számos civil szervezet programjainak (TIT Várpalotai Szervezete, Írisz Nőegyesület, Városszépítő és -védő Egyesület, 56-os Klub, Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata, stb.), ezenkívül rendszeresen szervezünk saját rendezvényeket (író-olvasó találkozók, előadóestek, kiállítások stb.).

Helyismereti információszolgáltatás

Könyvtárunk teljességre törekvően gyűjti a Várpalotára és a városkörnyékre vonatkozó helytörténeti irodalmat, hogy elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását. A könyvekből, régi és mai helyi lapokból, újság- és folyóiratcikkekből, kéziratokból, aprónyomtatványokból, fotókból, videókból, hangkazettákból, CD-ROM-okből, képviselőtestületi ülések anyagából, helyi rendeletekből álló gyűjteményünk csak helyben használható.

Közhasznú információk

Menetrendek, szaknévsorok, telefonkönyvek, továbbtanulási tájékoztatók, idegenforgalmi kiadványok, jogszabálygyűjtemények, iratminták segítenek a hétköznapi élet problémáinak megoldásában. A közhasznú információs polcon találja meg Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének üléseiről szóló jegyzőkönyveket és a helyi rendeleteket is. A közhasznú információs kiadványok helyben használhatók!

Európai uniós szolgáltatásaink

Európai uniós kiadványgyűjteményünk (könyvek, CD-ROM-ok, szórólapok és egyéb tájékoztató kiadványok stb.) a lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozók tájékoztatását, információkkal való ellátását szolgálja. A dokumentumgyűjtemény által közvetített információkat kiegészítik az interneten található információforrások, melyek eléréshez szintén lehetőséget nyújtunk a használóknak. Az interneten és a nyomtatott sajtóban megjelenő európai uniós pályázati lehetőségekről témafigyelést végzünk az igénylők számára, melyet folyamatosan eljuttatunk az érintettekhez e-mailben vagy fénymásolatban. Évente több alkalommal európai uniós témájú rendezvényeket szerveztük a helyi civil szervezetekkel közösen, melyre várjuk az érdeklődőket.

Online tájékoztatás

A honlapon található csetprogram, valamint a Facebook segítségével valós idejű kommunikációra biztosítunk lehetőséget a könyvtár nyitvatartási idejében. Olvasóink közvetlen módon is kapcsolatba léphetnek a könyvtárossal: tájékoztatást kérhetnek tőle, feltehetik neki kérdéseiket.

Irodalomkutatás

A tájékoztató könyvtárosok irodalomjegyzékeket, bibliográfiákat állítanak össze az olvasó által igényelt témában.

Előjegyzés

Előfordulhat, hogy a keresett dokumentum éppen más olvasónál van kikölcsönözve. Ebben az esetben előjegyzése kérhető. A mű beérkezéséről telefonon, e-mailben vagy levélben értesítjük az olvasót.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be másik könyvtártól az igénylő olvasó számára eredetiben, fénymásolatban vagy elektronikus formában (PDF). A könyvtárközi kölcsönzés feltételeit a küldő könyvtár határozza meg (határidő stb.).  A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe: az ügyintézés díja és a dokumentum visszaküldésének postaköltsége a kérő olvasót terheli. Könyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kérést e-mailben is elfogadjuk.

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) teljességre törekvően archiválja a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat és az így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehetőséget biztosít. Könyvtárunk egyike a NAVA-pontok hálózatának, ahol az archivált műsorok megtekinthetők. A NAVA használata ingyenes, azonban az internet használatáért és a nyomtatásért a szokásos térítési díjat kell fizetni.

eMagyarország pont

Szolgáltatásaink: internethasználat, számítógép-használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés), mentés külső adathordozóra (pendrive stb.), CD-DVD írás, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, faxolás, laminálás, NAVA pont szolgáltatás.

A városi könyvtár munkatársai eTanácsadóként segítik a hozzánk betérőket, hogy az interneten elérhető e-szolgáltatásokat és e-tartalmakat, valamint az elektronikus ügyintézés csínját-bínját megismerjék. Keresse fel a városi könyvtárt, ahol ingyenesen használhatja az internetet az e-közszolgáltatások igénybevételéhez. (A nyomtatásért a szokásos térítési díjat kell fizetni).

Internet használata

Az internet használata a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban
Jelenleg nyolc munkaállomás áll rendelkezésre az olvasók számára az internet használathoz, mely a könyvtár használati szabályzatának betartása mellett vehető igénybe (böngészés, WEB alapú levelezőrendszerek használata, állományok mentése, nyomtatás stb.). A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

Számítógéphasználat

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken szövegszerkesző, táblázatkezelő programok használatára is lehetőség van. Az elkészült dokumentum kinyomtatható, pendrive-ra, CD-DVD lemezre menthető az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi előírások betartásával. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás, laminálás)

Szkennelés
Könyvtári dokumentumról és hozott anyagról szkennelést végzünk. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

Fénymásolás
Hozott anyagokról vagy a könyvtári dokumentumokról (ill. azok részleteiről) térítés ellenében színes és fekete-fehér fénymásolatot készítünk A/4 és A/3 méretben.

Faxolás
Belföldre és külföldre egyaránt küldhet faxot a városi könyvtárból térítési díj ellenében.

Laminálás
Hozott anyagról laminálást végzünk térítési díj ellenében.

Spirálozás

Hozott anyagról spirálozást végzünk térítési díj ellenében

Könyvárusítás

Könyvtárunkban folyamatosan megvásárolhatók a könyvtár saját kiadványai és a helyi megjelenésű kiadványok (városismertetők, idegenforgalmi és helytörténeti kiadványok), valamint a könyv- és ajándékboltban árusított termékek.

Előadóterem bérbe adása

Kb. 60-70 fő befogadására alkalmas előadótermünket bérbe adjuk rendezvények, tanfolyamok és alkalmi kereskedelmi árusítás céljára bérleti díj ellenében.


please do NOT follow this link