Inotaiak házszámokkal 1882-ben

Inota lakói lakóhelyük házszámával
(az 1882-es birtoktérképen,
tehát csak azok, akiknek volt külterületi birtoka:)

Rendezőelv a házszámok emelkedő számsorrendje:

0 Kis Ferencz           
1 Kis József öreg   
2. Mészáros János alsó          
3. Szabó János középső          
4. Szabó Lajosné szül. Zsebök Katalin 65. Csesznegi József     
5/ Papp János öreg          
5 Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna        
5 Mészáros János felső   
6(?) Ember János           
6. Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébet        
6. Vajda József öreg          
7. Pap Gáborné szül. Hajdu Terézia 6. Hajdu Andrásné szül. Szabó Erzsébet  
7 Pap Gáborné szül Hajdu Terez        
7 Pap Gábor           
8 Pap István B          
9 Gergely István  Budai Pál   
9/b Papp (?) István ifjú     
10 Pap János Cs ifj         
10 vagy 13 Inotai róm. kath. tanító       
10 Pap János ifj          
11 Inotai reform. tanító          
12 x 3 Szabó Jánosné Nagy József       
12 Nagy József           
12/b Hamar János ifj
14 Berta János Kováts          
14 Kovács István örök          
15 Mészáros János felsö örökösei         
15 Mészáros János felső          
15 Mészáros János örök     
16/a Ólé János ifj          
16/b Farkas István örök          
17. Vajda János               
17 Vajda Ferencz és neje szül. Hamar Erzsébeth      
17 Vajda Ferenc           
18 Rácz János né szül Kis Zsuzsanna       
18 Rácz János           
19 Bernáth János Inota          
20. Inotai református lelkész          
21. Kuti István örök 124. Szarka József és  0 Majer József  
21 Kuti Pálné szül Vajda Zsófia        
21 Kutó ? Istvánné
22 Fülöp Mihályné         
22 Fülöp Mihály       
22./6 Horváth     
23 Budai János     
2372./2 Homoki Juhász (?) István (jóval halványabb kék színnel)     
24. Kis János
25 Bertha Pál           
25 Szabó János alsó          
26 Inota község jegyző          
27. Osváth Istvánné           
28. Mészár István             
29/b Horváth Sándor
30 Szabó            
30 Szabó Gyula           
31 Károly József  Jákói Vilma        
31 Károly József also          
31. Károly József  9. Espár János X Járai Vilma férj Pap Istvánné 
31. Károly József  X Járai Vilma férj Pap Istvánné és 9. Espár János
35./6 Farkas Antalné           
35 Szabó János alsó          
36 (?) Bernáth Péterné és -30 Szabó Gyula      
36 Bernáth János Csoór Lóránt         
36 Vajda József öreg          
36. Bernáth János Lóránt          
37 Kis Zsuzsanna Budai István         
37 Budai István           
37 Hamar István           
38. Károly Pál 
39 Károly János           
39 Lóránt István           
39 Lóránt Pál           
40 Szücs János öreg Palota         
40 Bozsa Zsuzsanna           
40 Rózsa Zsuzsanna   
​40/a Hamar István ifj.        
41 Sebestyén Pál           
44 Hamar János           
44 Hamar János örökösei          
45 Bertha Pál           
46 51 Pap János öreg   
46. Horgos István      
47 Sehőnheim Mór           
48 Tóth József és neje szül. Kerbel Zsófia      
48/a Tóth Józsefné szül. Kerbel Zsófia        
49/a Papp János örök          
49/b Papp István ifju          
50/a Toth Jánosné szül Károly Julianna        
50/b Bertha József öreg          
51. Pap János öreg          
52 Vajda János és Vajda József ifj.       
52 Pap János öreg          
52 Vajda János  
53. Bernáth Istvánné és Bernáth Julianna        
53./6 vagy b Pilcsik József posztás        
53/a Kuti Mihály           
54/a Sas Jánosné szül Rigó Erzsébeth        
54/b Fülöp Józsefné szül Király Erzsébet        
54/b Eszes Ferencz           
55/a Takáts István örök          
55/a Tóth István           
55./6 Farkas Antalné 
55/b Farkas            
56. Halasi Péter ?          
56. Vajda József öreg          
57. Pap János öreg       
57 Vörösmarti János ifj          
58  Kiss József András és Kiss Józsefné szül. Kiss Julianna    
59. Károly János       
61/a Termi János örök          
62 Sas Istvánné szül Szabó Éva        
62 Sas István           
62 Sas István örök 
63./6 Németh Józsefné öreg örök         
63/a Hamar István ifj. (Hamar János)        
63/a Hamar István  és Hamar János       
63/a Hamar István           
63/a Hamar István ifju          
64 Horváth Mihály           
64 Olé János öreg          
64/a Olé János öreg          
64/a Olé János öreg          
65 Csesznegi József           
67 Bertha István B örök         
67 Bertha István           
68. Patonai József     
69 Kovács István           
71 Menyhárdt Józsefné örök          
71 Menyhart József örök       
73/a Nagy Pálné              
74 Németh József F szül Eszes Zsuzsanna       
74 Németh Józsefné F          
75 Szekeres István           
76 Jakab Mihály örök          
76 Molnár Imre           
80 Kovács            
80 Majlinger Gáspár örök          
81 Hári István Varga István K.        
81 Hári Varga József          
81 Varga István Katona          
84 Németh József Mányi          
85 Varga József öreg 
86. Halasi Péter            
87 Pálfi János és neje Varga Erzsébet       
87 Pálfi János           
89 Budai Pál           
89 Jenei Mihály           
90 Tóth Jánosné szül. Kis Zsuzsanna        
90 Kis János           
92 Gergely István           
92 Pészer János           
92 Peszner János          
93/a Nagy Pálné           
93/b 107/b Viczina Mihály és neje Kecskés Erzsébet      
94 Veczeli József örök          
94 Veczeli Józsefné   
95./6 Szabó István Ólé          
95/a Varga István K          
95/b Szabó István Ólé          
96./6 Viczina Mihály         
96 Boncz József           
97 Varga István Tóth Ferenczné örökösei        
97 81 Varga István          
98 Jonci Józsefné szül Károly Sára        

105. Tóth János           
106 Bodai Pál örök          
106 Bodai Pál örökösei          
107 Viczina Márton           
107/a Viczina Márton
108 Kovács István völgyi          
110 Pap Sándor           
111 Zugor Jánosné szül. Espár Zsuzsanna           
112/b Bertha János     
112 Szombathi Ferencz           
114 Kis István András          
115 Kalló Jánosné           
116 Szabó János Cz. öreg         
116 Hajdu Istvánné           
117 Szabó Mártonné örök Cz.         
117 Szabó Márton Cz örök         
118 Szabó József Ólé          
119 Szabados István öreg Csoór         
119 Szabados István Csoór          
120 Szarka János           
121 Májer Mihály           
122 Bertha János völgy (?)         
122 x Berta János örökösei     
123. Mészáros József           
124. Szarka József           
125/a Varga Istvánné           
126. Hamar János ifj.          
128. Bencze István             
124 Bernáth János V. örök         
124 Bernáth János Völgyi örök         
131 Schili György Inota          
136 Pottyondy Ágoston csődtömeg, mint inotai jószág       
145 Szögyényi Marich Antal Géza gróf mint várpalotai urodalom inotai jószág   
145 Szőgyény Marich Géza mint inotai jószág       
    

X Bertha Péterné: 886/2 -30 Szabó Gyula       
X Bertha Péterné szül. --------  x Bertha Péterné     
X Tímár Jánosné bába (?) Sz. Fejérvár       
X Szekeres Andrásne szül Almádi Erzsébet Csoór       
X -67 Bertha István B         
X Kovács József örök Baglyas         
x Tóth József ifj Baglyas         
x Tóth József öreg Baglyas         
X Farkas Istvánné szül Béd Erzsi        
X Bodai Pálné szül. Bernáth Erzsébet        
X Budai Pálné szül. Bernáth Erzsébeth        
X Bernáth István örököse Bernáth Zsuzsanna Szt. Király Szabadi     
x Bodai Pálné szül. Bernáth Erzsébet        
X Varga Sándorné szül Budai Zsuzsanna        
X Csizmadia Jánosné szül Dajtai Zsófia        
X Zugor Mihály örökös és neje Zugor Mihályné szül Szemenyei Julianna   
X -74 Németh József Fer.         
X Gergely István 92. Gergely István és 87. Budai Pál    
X és Vajda József ifj         
x Székely Isván Baglyas ifj         
X Károly Istvánné szül. Kis Sára        
x Kis Ferenc örököse Kis Zsófia Csajág       
x Kis Ferencz örökösei Kis Zsofia Kováts István örökösei     
x Kiss Ferencz örök Kis         
X Szabó Jánosné szül Kis Erzsébet        
X Tóth Istvánné szül Lipót Juliánna Inota       
x Kovács István Mihály örök         
X Székely István Cs Palota         
X Inotai róm. kath. plébános         
X Deutsch József és Sándor         
X Bertha Péter -30 Szabó Gyula és Bertha Péterné (?)    
X Bertha Péterné -30 Szabó Gyula        
X Bertha Péterné -30 Szabó Gyula        
X Bertha Péterné: -30 Szabó Gyula        
X Hajdú Andrásné szül. Szabó Erzsébeth        
X -1 Kis Józsefné szül Kis Zsófia       
X -24 Kis Jánosné szül. Szili Julianna       
x Károly József né szül. Csizmadia Zsofia       
X és birtoktárs 52. Vajda János        
x Zugor Mihály és Zugor Mihályné szül. Semenei Julianna     
X Bodai Pál örök          
X Dózsa (?) Zsuzsanna          
X Ember János           
X Fekete József           
X Határ István Réti          
X Inotai reform egyház          
X Inotai református temető          
X Jakab Mihály örök          
x -111 Zugor János          
X -122 Bertha József          
X -123 Bertha János          
X -36 Lóránt István          
X -39 Lóránt István          
X -62 Sas Istvánné          
X Balassa Erzsébet           
X Bergl Róza           
X Bertha Péter           
X Boros György           
X Hamar István ifj          
X Hamar Istvánné           
X Határ István Inota          
X Jáhn Antal Inota          
X Károly József ifj          
X Kohler Andrásné           
x Kovács Lajos B.          
X Lóránt István           
X Mátyás Sándorné           
x Nagy István Inota          
X Nagy Pál           
X Pap István           
X Pap János G.          
x Pap Jánosné           
X Pészes Ignác           
X Sipos István           
X Szarka Juliánna Palota          
x Székely Isván Baglyas          
X Tazer Péter Baglyas          
x Timár János Palota          
X Tizer Péter Baglyas          
x Varga István Baglyas 

please do NOT follow this link