Várpalota, kataszteri térkép, 1925

Kiadás helye: 
Megjelenés éve: 
1 925
Téma: 
Leírás/ismertetés: 

A 125 szelvényből álló kataszteri térkép Várpalota 1925-ös állapotát mutatja be, de mivel utána a Polgármesteri Hivatalban ezzel a térképpel dolgoztak, egészen sok későbbi változást is bemutat. A Polgármesteri Hivatalból 2012-ben került át a könyvtárba, ezúton is köszönjük Mezei Lászlónak, Várpalota város főépítészének, hogy felhívta rá figyelmünket!

A kataszteri térképek használatához, értelmezéséhez egy hasznos online segédanyag:
https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-irato...

 

Az egyes szelvényeken szereplő névanyag (Gépelte: Bálint Laura)

Várpalota térkép 1925.

1. térkép

 

                               nélkül Veszprém Vármegye közl. út

1.                            Unio Bányászati és Ipari Részvénytársaság

71-24-75              Magyar Királyi kincstár (Székesfehérvár-Grazi útszakasz)          

21                           Iskola

218                        Római katholikus lelkészi javadalom

221?                      Római katholikus kántortanítói javadalom

228/a                    Zsinagóga

228/c                    Izraeli iskola

231                        Malom

232                        Heintz Antal

245-260                ud 304-309         ud.

815-816.              Közvágóhíd

816                        Burg Lajos dr.?

817                        Forpiner Ferenc

 

3. térkép

 

29 B                       Szt. János iskola

265                        Mórocz Pál

554                        Református templom  

553                        Nélk. Várpalotai ág Evangélikus egyház – Tér

 

5. térkép

 

                               Nagy Sándor (nős Károly Rozáliával)

½  Fülöp Julianna

173                        Patonai János (nős, Sallai Marg.)

521                        Ott Ferencné szül. Simon Erzsébet

522                        Bozsoki József

524/a                    Tóth Ferenc nős: Mórocz Teréziával

525                        Fülöp István nős: Kis Juliannával ½

526                        Kondrik Jánosné szül. Szabó Mária

527                        Szabó Andrásné szül. Sándor Juliánna

528                        Szencsei József

529                        Darusák János

530/a                    Varga Mihály

530/b                    Nyirő Károly

544/b                    özv. Mórocz Ferencné szül. Kruk Terézia

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre nős: Hánis Teréziával

609                        özv. Csörgei Lajosné sz. Csörgei Eszter

611/a                    Nagy András

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal) 

617                        Timár Mihály

621                        Herczeg János (nős Nyilasi Teréziával)

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

624                        Nagy Antal

625                        Nagy Imre (K)

626/a                    Weiszmann Sámuelné szül. Frid Ilona

626/b                    özv. Mórocz Józsefné szül. Mórocz Erzsébet

626/c                    Varsányi Ferenc nős Zugor Juliannával

628/a                    özv. György Mihályné szül. Varga Zsófia

628/b                    Lipót János örökösei

629                        Mórocz Lajosné szül. Mórocz Zsófia

 

7. térkép

 

412                        Hári Sándor

413                        Németh Istvánné szül. Simon Erzsébet

440                        Várpalotai takarékpénztár részvénytársaság

472                        Szántó Ferenc ½

                               Szántó Mihály ½

474                        özv. Müller Györgyné szül. Harpauer Erzsébet

475                        Nagy Ferenc

477                        Horváth József

478                        Boncz Jánosné szül. Sági Terézia

479                        Csóri Gábor

480                        Kelemen Julianna

481                        Sallai József

482                        Nagy Mihály örökösei

506                        Németh Jánosné szül. Huszár Erzsébet

688                        Herczeg József nős Szeivolt Máriával

 

 

9. térkép

 

250                        Várpalota község temető

 

11. térkép

 

                               Baranyai Jánosné szül. Polonyi Anna Polgárdi

                               Kápolna nagy Súri

                               Angyal Mihályné

                               Belák Géza örökösei Csapdi

441/b                    Pap István nős Szili Annával

453/b                    Bozsoki János

608/a                    Odor János

 

O                            Várpalotai ref. egyház ½

O                            Várpalotai ág. ev. egyház ½

O                            Várpalotai jegyzői javadalom

O                            Várpalota ref. egyház

?                             Nagy Lajos

1                             Unió bánya és ipari r. t.

37                           Simon József földműves

70                           Magyar József

72                           özv. Tóth Józsefné szül. Szabó Mária    

77                           K. K. örökösei R

80                           Soós János

90                           Csizmadia szül. Szűcs

O 124                    özv. Horváth Jánosné szül. Janoki Ágnes

152                        Magyari Károly   J ó z a n

156                        Római kat. egyház Kálvária L.   árok

156                        Várpalota róm. kath. egyház Kálvária

156                        Várpalota r. kath. egyház r. kat temető

156                        Várpalota r. kath. egyház

171                        Szurok József

248                        Gulyás János

262/a                    közbirtokosság Várpalota volt urbéres telkes gazdák

275                        Molnár József Ősi

292                        Timár András

299                        K. L.

300                        Komáromi Gyula

328 ?                     özv. Sárkány Istvánné szül. Gyarmathy Ilonka

338                        Polonyi István

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

391                        Szurok János nős Várkonyi Juliannával

450                        Bozsoki Ferencz

453/b                    Bozsoki János nős Simon Erzsébettel

455                        özv. Varga Károlyné szül.: Mórocz Katalin

O 458                    Soós Pálné szül.: Mórocz

522                        Bozsoki József

529                        Damsák János  

544                        Mórocz Gyula (Ferenc fia)

O 558                    Bozsoki Sándor

562                        Soós József nős Nagy Katalinnal

579                        Szemelka József

O (591)                 Nagy János nős Hajdu Máriával

601/b                    Hajdu Jánosné szül. Erdélyi Zsófia

O (603)                 Csizmadia József örökösei

O 604                    Bozsoki Károlyné szül. Soós Julianna

621                        Herczeg János

636                        Nagy Sándorné

666                        Bátor János

683                        Berta János

688                        Herceg József nős Szeivolt Máriával

O 705                    Varga Ádám

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül.:

799                        Nagy Miklós

 

13 térkép

 

                               Komáromi Erzsébet

                               … Katalin

 

                               … szül.: Hánis Rozália Nádasladány

                               … szül.: Horváth Vera

                               … szül.: Bors Etelka

                               Formanek János Inota

O                            Várpalota református egyház

1                             Unio bánya

248                        Gulyás János

300                        Komáromi Gyula

395                        Soós Antal 

554                        Herczeg Imre nős Herczeg Máriával

565                        Kucsera József

597                        Bánki Andrásné szül. Bús Rozália

607                        Bátor Imre nős Hánis Teréziával

613                        Nagy Sándor nős Bors Katalinnal

617                        Timár

 

15 térkép

 

                               …. ipari r. t.

O                            ev. ref. temető O Várpalota ref. egyház

228                        Várpalota izr. hitközség izr. temető

262/a                    Várpalota volt urbéres telkes gazdák közbirtokosság

O 356                    özv. Berta Józsefné szül. Molnár Erzsébet

607                        Bátor Imre nős Hánis Teréziával

618/a                    Timár Imre

634                        Bátor Imre nős Homoki Erzsébettel Terézzel

635                        Bátor Ferencz

666                        Bátor János       

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

685                        Szili József

676/a                    özv. Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

686/a                    Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

O (779)                 Fülöp Károlyné

801                        Mórocz Sándor

 

17 térkép

 

262/a                    Várpalotai volt urbéres telkes gazdák közbirtokosság

?                             Pátkai Gyula

?                             Mórocz György

?                             özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

..2/a                      Várpalota volt urbéres telkes gazdák

?                             Székelyi Ferencz

                               Nyitrai Márton Öskü

                               Sógorka János (Öskü 135/b)

                               Gáspár József (Öskü 61/a)

10/a                      Erdélyi István

280                        Kovács József bognár/

                               Koronczai István Öskü, 188)

                               Pavelka József Öskü 7/c)

                               Sinkovics András (Öskü 169/b)

                               Sinkovics Pál Öskü 169/b

628/b                    Lipót János örökösei

                               Hanák Gábor szül. nélkül Öskü

                               Szvitek Mihály örök. 179/b )Öskü)

725/a                    Szabó János ½ nős Nagy A.-val

725/b                    Szabó István ½ nős Szeivolt ?-el

                               Hornyák István (Öskü)

                               Szvloboda Mihály (Öskü 40/b.)

                               Szvloboda János alsó (Öskü)0 40/b. 184

                               B a d a c s o n y a l j a

262/a                    Várpalotai volt urbéres telkes gazdák közbirtokosság

                               özv. Kolonits Istvánné szül. Horváth Erzsébet (Öskü 18/a)

                               Lukács Márton Öskü O  (13,2)

                               Lukács Pálné szül. Hornyák Ilona (Öskü 11)

38                           Szücs B?R?

                                Pavelka Ádám (Öskü) 48 O

                               Timár Sándor Ferenc (Öskü 63)

Timár Ferenc Öskü 63

                               Pavelka András rehus (Öskü) 89

                               Bódis Mihály (Öskü) 92

116                        Tóth József

                               Hanák Istvánné szül. Vaczula Mária (Öskü O 181)

412                        Hári Sándor

412                        Hári Sándor

537                        nélkül Hajdu Jánosné szül. Timár Zsófia

564                        özv. Mórocz Károlyné szül. Nyirő Zsuzsanna

O 603                    Csizmadia József örökösei

619                        Timár Pál nős volt Farkas Rozáliával

629                        nélkül Mórocz Lajos nős Mórocz Zsófiával

635                        Bátor Ferencz

637                        nélk./ Kása Károly

650                        Csősz Ferencné szül. Berta Éva

682                        nélkül özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet örökösei                            

685                        Szili József

685                        Szili József

693                        Fr… János örök.

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül. Komáromi Erzsébet

799                        Nagy Miklós

 

19 térkép

 

                              

                               B a d a c s o n y

                               Kondrik János

68                           Horváth Ferenc (K)

75                           Sütő József

108                        Németh József (bányász)

134                        Hajdu Mihály (Anverina?)

134                        Harák Pál

138                        Hraczki Viktor

                               Angyal Mihályné szül. Hánis Julianna (Nádasdladány 153)

                               Szilágyi Gábor örök. Tés 178

432                        Bálint József örökösei

432                        Soós Lajosné

448                        Szabó Lajos

497                        Márcsik István

595                        Szekuli Károly örökösei

598                        Barátka József

599                        Bozsoki János nős Keszler Annával

615                        Habi Lajos

619                        Timár Pál (nős volt Farkas Rozáliával)

631                        Szeivolt József nős Hánis Évával

632                        Antal Ferencz

651?                      Vajda András

652                        Kondrik János András

O 660                    Németh János

661                        Asztalos János

661                        Antal János

664                        Patonai József nős Varga Rózával

669                        Kiss Elek

672                        Nyirő János

685                        Szili József

689/a                    Antal István

690                        Sági István nős Hánis Juliannával

691                        Herczeg József nős Károli Katalinnal

711                        Hánis Károly

729                        Kavecz János (nős Szeivolt Annával)

740                        Koronczai István (nős Miklós Teréziával)

754                        Miklós János

775/b                    Csősz? Ferencz

O 791                    Kósa János Sándor

794/b                    Bostai József

797/b                    Goncz? András

799                        Nagy Miklós

 

                               nélkül György Mihály örökösei

                               nélkül Gebhard János

                               Herczeg

                               Timár Pálné szül. Hajdu Mária

 

                               Einstner Jánosné szül. Tési Julianna (Tata)

O 33                      Mórocz János

nélkül 62             Zugor József

178                        Szilvási Gábor Tés

405                        Halasi József

574                        Szűcs József örökösei

nélkül 617           Timár Károly

633/b                    Habi Károly

656                        Szeivolt József (nős Steinhardt Katalinnal)

685                        Szili József

693                        özv. Timár Jánosné szül. Német Mária

694                        özv. Timár Sándorné szül. Szűcs Mária

742                        Juhász Lajos

794/b                    Bostai Ferencz

 

                               Tamaskovics István Szloboda Öskü 73

O                            Gömöre vagy Csömöre Mihály Budapest

                               Gandor?              József

O 33                      Mórocz János

108                        Németh József

201                        Homoki Ferencz örökösei nős Szili Erzsébettel

262/a                    Várpalotai közbirtokosság urbéres telkes gazdák

nélkül 574           Várpalotai Szűcs Lajos

nélkül 600           Németh János

649                        Homoki András nős Szili Erzsébettel

687                        Székelyi Ferenc

690                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

693                        özv. Timár Jánosné szül.

748                        Vajai József

757                        Molnár József nős hab?

                               F a j t a s

nélkül                   Kazimir Ferenczné 264 szül. Polonyi Ilona

nélkül (264)        Kazimir Ferenczné  szül. Polónyi Ilona

702                        Pátkai Gyula

                               Borbély Károlyné szül. Bozdek Mária Budapest

 

24?                        Macher György

386                        Bucsuházi Károly

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

526                        Kondrich János

634                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

731                        Homoki

765                        Fülöp András

 

611                        Molnár István örökös.

631                        Szeivolt József nős Hánis Évával

694                        Timár Sándorné szül. Szücs Mária

 

(356)                     Berta Józsefné szül. Molnár Erzsébet

361                        Bátor István

466                        özv. Soós Péterné szül. Bóka Rozália

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

621                        Herczeg János (nős Nyilas Teréziával)

672                        Nyirő János

685                        Szili József

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

801                        Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

 

158/a                    Macher Károly

296/b                    Várpalotai ref. lelkészi javadalom

373                        Szili István

395                        Soós Antal

O/(428)                               Varga István (nős Soós Zsófiával)

441/b                    Pap István (nős Szili Annával)

442                        özv. Szili Pálné szül. Nyilasi Erzsébet

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

607                        Bátor Imre

618/a                    Timár Imre

621                        Herczeg János (nős Nyilasi Teréziával)                 

626/c                    Varsányi Ferenc (nős Zugor Juliannával)

650                        özv. Csősz Ferencné szül. Berta Éva

661                        Antal János

(784)                     Daruság Sándor

786                        Timár Sándor

 

nélkül                   György Mihály örökös…

158/a                    Macher Károly

466                        özv. Soós Péterné szül. Bóka Rozália

554                        Herczeg Imre

O 569                    Soós Józsefné

607                        Bátor Imre

612                        Szili Pál

634                        Bátor Imre (nős

661                        Antal János

O/682                   Bátor Józsefné szül.

715                        Mórocz Gyula  

716                        Bátor József (nős

 

                               Szántó Györgyné szül. Timár Erzsébet

nélk (124)           Horváth Jánosné szül. Jánoki Ágnes

82                           Csizmadia Mihály

97                           Stelár József

O/(289)                               Nyirő Károly

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

532/a                    Farkas József

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

nélk. (603)          Csizmadia József örökösei

606                        Mórocz György

618/a                    Timár Imre

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

656                        Szeivolt József (nős

716                        Bátor József

 

19 térkép 2/2

 

?                             Wacher György

O/526                   Kondrich János

634?                      Bátor Imre nős Hánis Teréziával

 

386                        Bucsuházi János

449                        Homoki András nős: Hánis Erzsébettel

765                        Fülöp András

 

?                             Keszler Ferencz (nős Csősz Máriával)

?                             … József

?                             … János

618/a                    Timár Imre

O 625                    Nagy Imréné szül. Molnár Zsuzsanna

651                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

O 693                    Timár Jánosné szül. Németh Mária örök.

 

O (110)                 Molnár István örökös…

O/356                   Berta Józsefné szül. Molnár Erzsébet

361                        Bátor István

466                        özv. Soós Péterné sz. Bóka Rozália

554                        Herczeg Imre nős Herczeg Máriával

621                        Herczeg János (nős Nyilas Teréziával)

631                        Szeivolt József nős Hánis Évával

685                        Szili József

688                        Herczeg József nős Szeivolt Máriával

694                        Timár Sándorné szül. Szücs Mária

731                        Homoki

801                        Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

 

nélkül                   György Mihály örökös…

158/a                    Macher Károly

466                        özv. Soós Péterné sz. Bóka Rozália

554                        Herczeg Imre

569                        Soós Józsefné

607                        Bátor Imre

612                        Szili Pál

634                        Bátor Imre nős

661                        Antal János

O/682                   Bátor Józsefné szül.

715                        Mórocz Gyula

716                        Bátor József?

 

O/289                   Nyirő Károly

O                            Szántó Györgyné szül. Timár Erzsébet

97                           Stelár József

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

562                        Soós József nős Nagy Katalinnal

606                        Mórocz György ?

618/a                    Timár Imre

656                        Szeivolt József nős ?

716                        Bátor József

 

82                           Csizmadia Mihály

nélk./124            Horváth Jánosné szül.

347                        Fülöp Károly

373                        Szili István

532/a                    Farkas József

nélk./603            Csizmadia József

616                        Fülöp József nős Molnár …

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

645                        Habi Lajos

nélk./689/a        Antal István

O/705                   Varga Ádám

711                        Hánis Károly

743                        Mórocz István

799                        Nagy Miklós

 

10/b                      Hard…  Márton

38                           Szücs Pál

39                           Szücs József

40                           ? Imre

75                           Sebő József

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szücs Terézia

90                           Csizmadia Andrásné

296/b                    Várpalotai ref. lelkészi javad.

392                        Bánki István örök.

459                        Molnár János nős Harpa…? Katalin

686                        özv. Timár Józsefné szül. Hajdu ?

O//689                 Antal István

702                        Pátkai Gyula

716                        Bátor József

774/a                    Horn Mihály

 

23 térkép 1/2

                               Fajtas

262/a                    Várpalotai Közbirtokosság, volt úrbéres telkes gazdák

                               Badacsonyalja

..7?                        Bátor Imre (nős, Hánis T-vel)

43                           Fülöp Károlyné szül. Németh Erzsébet

O (110)                 Molnár József örök.

O (122)                 Kollácz Jánosné szül. Szabó Erzsébet örökösei

115                        Szücs Ferenc

295                        özv. Oláh Jánosné szül. Mórocz Mária

346/b                    Várpalotai ev. tanítói javadalom

358                        Kárász József

O (393)                 Bánki János örökösei

432                        Bálint József örökösei

432/a                    Sós Lajos (nős B. I.?)

454                        Sós Imre

526                        Kondrik Jánosné szül. Szabó Mária

O (531)                 Herczeg Jánosné szül. Baranyai Mária ~ örökösei

O (537)                 Hajdu Jánosné szül. Timár Zsófia ½ ;

O (553)                 Bozsoki Sándor (nőtlen)

554                        Herczeg Imre nős Herczeg Máriával

588/a                    Timár Mária ½

596                        Szurok János (nős Timár Zsófiával)

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

617                        Timár Mihály

O (621)                 Herczeg János (János fia)

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

624                        Nagy Antal

628/b                    Lipót János örökösei

631                        Szeivolt József (nős Hánis Évával)

632                        Antal Ferenc

649                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

650                        Csősz Ferenc örökösei

O (650)                 Csősz Ferenc örökösei

661                        Antal János

669                        Kis Elek

677                        Havecz? András              

685                        Szili József

686                        özv. Timár Józsefné szül. Hajdu Júlia

689/a                    Antal I.né

689/b                    ? Erszébet

O (693)                 Timár János örökösei

720                        Varsányi Sándor

O (724)                 Macher Györgyné szül. Nagy Mária örökösei

765                        Fülöp András

O (784)                 Daruzsák Sándor ~ örökösei

O (791)                 Kósa Sándor

799                        Nagy Miklós

O (801)                 Mórocz Gyula (nős Kis Rozáliával) ½

Mórocz Lajos (földmíves) ½

 

?                             ? nős Nagy Rozáliával

?                             ? szül. Nagy Katalin

116                        Tóth József

 

23 térkép 2/2

 

                        Tábormező

?                             ? szül. Zugor Erzsébet örökösei

?30/b                    Nyírő Károly

?                             Homoki András (nős Szili Hánis Erzsébettel)      

O                            Várpalotai ref. egyház

?                             ? Györgyné szül. Timár E.           

O                            Várpalotai ref. egyház

6                             Selmeczki József

?23                        Sz. I.-né sz. M. J.

O (47)                   Darnai István

O 62                      Zugor József

O (79)                   Istenes János Gáspár

82                           Csizmadia Mihály

O 86                      Benkő Sándorné szül. Pap Rozália

97                           ? József

156                        Várpalotai róm. kath. egyház

158/a                    Macher Károly

O (184)                 Nyírő Károly

250                        Várpalotai Község

261                        Várpalotai ref. lelkészi javadalom

295                        Oláh Józsefné szül. Mórocz Mária

300                        Komáromi Gyula

300                        Komáromi Gyula

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

O (351)                 özv. Mórocz Lajosné szül. Marosi Julianna

361                        Bátor István

373                        Szili István

O (377)                 Havecz? László

388                        Soós Lajos (nős Mórocz Máriával)

441 /a                   Pap István (nős Juhász Máriával)

530/b                    Nyírő Károly Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

541                        özv. Mórocz Józsefné szül. Gerbel Mária

561 /b                   özv. Pap Ferenczné szül. Macher Anna

562                        Sós József (nős Nagy Katalinnal)

592                        Fazekas József

596                        Szurok János (nős Timár Zsófiával)

598 /a                   Barátka József

606                         Mórocz György (bíró)

618 /a                   Timár Imre

620                        Homoki István

621 (685)             Herczeg János (nős Nagy Máriával Nyilasi Teréziával)

626 /a                   Varsányi Ferencz (nős Zugor Juliannával)

634                        Bátor Imre nős Homoki Teréziával

635                        Bátor Ferencz

O (636?)              Csősz Ferenc

652                        Kondrik András

656                        Szeivolt József (nős ??? Katalinnal)

661?                      Antal János

666                        Bátor János

666                        Bátor János

682                        Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

O (685)                 Berki Gyuláné szül. Szili Terézia Erzsébet

686                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül. Komáromi Erzsébet

711                        Hánis Károly

746?                      Bátor József (M)

796/b                    Patonai Jánosné szül. Füst Zsófia

797/b                    Boncz András

801                        Mórocz Sándor (nős: Nagy Juliannával)

 

                               Szélhely

 

                               Loncsos

O (18)                   Tobak Ferencz

40                           ??

70                           Magy…?

78                           Csapó ?

117                        Szabó Endre

O (124)                 özv. Horváth Jánosné szül. Jánoki Anna

295                        ?

300                        Komáromi Gy.

O (343/a)            ???

365                        ? József

373                        Szili István

375                        Farkas ?

562                        Soós József (nős Nagy Katalin)

606                        Mórocz Gy.

O (715)                 Mórocz Julianna

 

25 térkép

 

O 262/a                Várpalotai volt hűbéres telkes gazdák közbirtokosság

 

                               Józan

 

 

                               ? Istvánné szül. Tóth Zsófia

270                        özv. Szabó Istvánné szül. Tóth Zsófia

347                        Fülöp Károly

377                        Kavecz András

453/b                    Bozsoki György

472                        Szántó Mihály

530/b                    Nyírő Károly

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

O (564)                 özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

606                        Mórocz György

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül. Komáromi Erzsébet

 

                               Nagymező

 

O 262/a                Várpalotai volt hűbéres telkes gazdák közbirtokosság

 

                               Vadkert

?                             ? Imre

?                             Seidemann?? Ilona

1                             Unió bánya és ipari r.t.

238                        özv. Rucsek Pál dr.-né szül. Bauer Erzsébet

702                        Pátkai Gyula

 

27 térkép

 

Ősi nélkül            Mayer József

?                             ? Ádám

Inota                     Muzel Ödön

0/35?                    Nyírő ? örökösei

Ősi 17                   Pető Mihály István

Ősi 25                   Ódor János

Ősi 26                   Nagy Sándor

Ősi 30                   Szántó János

35                           Nyírő Lajosné szül. Sipos Erzsébet

Ősi 44                   Bozsóki János

Ősi 65                   Csizmadia János

Ősi 69                   Pákozdi János

Ősi 76                   Sütő Mihály

Ősi 79                   Nagy Mihály

Ősi 79                   Horvát Lajos

Ősi 80                   Nagy János

Ősi 87                   ? József

Ősi 89                   özv. Csizmadia Pálné sz. Mészáros Lídia

Ősi 97                   Berta József

Ősi 109                 Schmidt Ferenc

Ősi 124                 Varga Ferenc

Ősi 127                 Tóth István

Ősi 133                 Köcski János

Ősi 139                 Lukács József

Ősi 146                 Huber János

Ősi 149                 Bátor János

160                        Kutor István

Ősi 164                 Halasi István

Ősi 164                 Halasi ?

Ősi 169                 Vajda József

Ősi 191                 Balog Mihály

Ősi 192                 Rózsa István örökösei

Ősi 196                 Tauzinger József

Ősi 208                 Balogh József

Ősi 228                 Pákozdy József

Ősi 238                 Tompa József

Ősi 259                 Tompa József

282                        Simon András

Ősi 298                 Kovács Mihály

305                        Pollák Adolf

Ősi 316                 Balázs József

Ősi 334                 Sárkány Isvtán

Ősi 336                 Márton József

Ősi 337                 Borbás Julianna

Ősi 366                 Szűcs Lajos

378                        Tóth Pál

Ősi 393                 Kottyán János örök.

Ősi 398                 Lóci István

Ősi 405                 Berta József

412                        Hári Sándor

432                        ? Lajos (nős Bálint Juliannával)

534                        Magyarósi István

740                        Koronczai István (nős Miklós Teréziával)

                                                             

29 térkép 1/2

 

Kanálisalja

 

22                           Horváth Lajos

36                           Szabó Imre

36 nélk.                               Istenes Erzsébet ½

                               Szedlák Erzsébet ½

38                           Szücs Pál

65                           Macher István

70                           Magyar József

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szücs Terézia

93                           özv. Timár Jánosné szül. Németh Mária

118                        Homoki János

159/a                    Molnár József

250                        Várpalota község

375                        Farkas György

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

454                        Soós Imre

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre (nős Hánis Terézzel)

680                        Soós János

702                        Bátori Gyula

O 705                    Varga Ádám

706 nélk.             Mórocz Lajos örökösei

O 725                    Szabó Jánosné szül. Nagy Anna

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

29 térkép 2/2

 

Péti sárrét

 

22                           Horváth Lajos

 

31 térkép

 

Koldustelek

 

Ősi ?                      Varga Ferenc vagy Teréz(ia)

Ősi?                       Kovács Mihály

Ősi?                       Nagy János

Ősi ?                      Mayer József                   

Ősi ?                      Pákozdi József

432/a                    Soós Lajos (nős Bálint Juliannával)

Inota?                  Muzel Ödön

Ősi ?                      Berta József

Ősi 334                 Sárkány István

nélkül                   Szántó György

1                             Unió bánya és ipari rt.

Ősi 1?                   Halasi István

1                             Unió bánya és ipari rt.

Ősi 3?                   Borbás Julianna

Ősi 6?                   Csizmadia János

Jenő 7?                                Tóth Mihály

Ősi 8                      Egyed József

Ősi 14                   Balog Mihály

Ősi 25                   Tompa József

Ősi 26                   Nagy Sándor

Ősi 30 (?)             Szántó János

Ősi 33                   Köcsi? vagy Kocsi János

O 35                      Nyírő Lajos örökösei

35                           özv. Nyírő Lajosné sz. Sipos Erzsébet

Ősi 36                   Márton József

Ősi 39?                 Sári István

Ősi 39                   Simon János

Ősi 40                   Vajdu János

Ősi 44                   Bozsoki János

62                           Herczeg János

65                           Macher István

Ősi 69                   Pákozdi János

Ősi 76                   Sütő Mihály

79                           Istenes Gáspár

Ősi 79                   Nagy Mihály

Ősi 79                   Horváth Lajos

80                           Dufak Ádámné szül Stellár Mária

81                           Dufak János

Ősi 89                   özv. Csizmadia Jánosné sz. Mészáros Lídia

116                        Tóth József

Ősi 121                 Sáros Jánosné szül. Moha Janka

124                        Horák Pál

Ősi 142                 Hári István

Ősi 169                 Vajda József

Ősi 179                 Lukács József

Ősi 188                 Erdélyi István

Ősi 192                 Rózsa István örök

Ősi 203                 Balog József

Ősi 238                 Tompa József

Ősi 269                 Sütő Pál

Ősi 270                 Medgyesi József

Ősi 270                 Medgyesi József

Ősi 277                 Özv. Szöczi ? szül. Wiedermann Rozália

300                        Komáromi Gyula

305                        Pollák Adolf

Ősi 306                 Mátyás István

Ősi 316                 Balázs József

Ősi 319                 Simon Lajos

Ősi 329                 Medgyesi Pál

Ősi 331                 Simon István

Ősi 333                 Varga István

Ősi 335                 Balázs József

Ősi 338                 Sütő Józsefné szül. Simon Julianna

347                        Fülöp Károly

355                        Nagy József (nős Turcsik Máriával)

359                        Soós Antal

Ősi 366                 Szűcs Lajos

378                        Tóth Pál

Ősi 390                 ? Pál

Ősi 405                 Berta József

Ősi 408                 Szalai István

417                        Lipót János (nős Hajdu Teréziával)

435                        Varga Károlyné szül. Mórocz Katalin

436                        özv. Soós Zsigmondné szül. Hajdu Julianna

505/b                    özv. Mórocz Károlyné szül. Hajdú Erzsébet

                               Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

534                        Magyar István

548                        Soós József (nős Fejér Erzsébettel)

554                        Herczeg Imre

591                        Szurok István (nős Várkonyi Erzsébettel)

601                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

606                        Mórocz György

619                        Tímár Pál (nős volt Farkas Rozáliával)

634                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

O 634                    Bátor József

689/a                    Antal István

O 705                    Varga Ádám

731                        Homoki

740                        Koronczai István (nős Miklós Teréziával)

 

Sárrét

                               Várpalotai r. kath. lelkészi javadalom

42                           özv. Farkas Sándorné szül. Szili Mária

Ősi 113                 Fenyő István

117 (181)             Szabó Endre

181                        Szabó Erika

Öskü 196             ? Ferenc

Ősi 211                 Bajcsi István

294                        Svarda József   

Ősi 303                 Tolner Istvánné sz. Halász Rozália

Ősi 330                 Balogh Iván

O 331                    Kristóf Imre

334                        Luk..? János

386                        Bucsuházi Károly

                               Galambos István

391                        Szurok János (nős Karácsonyi Juliannával)

410                        Kis Józsefné sz. Jakab Zsófia

417                        Lipót János (nős Hajdú Teréziával)

424                        özv. Nagy Józsefné sz. Farkas Erzsébet

435                        özv. Varga Károlyné sz. Mórocz Katalin

491                        Kis József

503                        Soós István

620                        Homoki István

716                        Bátor József

796/b                    özv. Patonai Jánosné sz. Füst Zsófia

 

33 térkép 1 / 2

 

?                             Fülöp István (nős Bús Juliannával)

nélkül                   Lőri Ferenc (Bakonykúti?)

nélkül                   özv. Csuka Istvánné szül. Csizmadia Zsófia

43                           Soós ?

65                           Macher István

72                           Pátkai Gyula

Öskü 196             Rehus? Ferenc

250                        Várpalota község

334                        Lukovics János

354                        Herczeg Imre

O 393                    Bánki Ferenc

395                        Soós Antal

417                        Lipót János (nős Hajdú Teréziával)

418/b                    Nagy István (nős ? Rozáliával)

435                        Varga Károly

438/b                    Balassa József

453/a                    Bozsóki János (nős Simon Erzsébettel)

465                        özv. Fülöp Sándorné sz. Nagy Zsófia

469                        Szili György

O 487                    Székelyi Ferenc

496/a                    Bóka István

503                        Soós István

507                        Simon Zsigmond

529                        Daruzsák János

541                        özv. Mórocz Józsefné sz. Gerbel Mária

552/b                    Szabó Sándor

554                        Herczeg Imre

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

596                        Szurok János (nős Tímár Zsófiával)

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teráziával)

608                        Csizmadia János

608/b                    Szűcs Istvánné sz. Bóka Teréz(ia)

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal)

617                        Tímár Mihály

O 629                    Mórocz Lajos

632                        Szeivolt József (nős Hánis Évával)

O 634                    Bátor József

634                        Bátor Imre (nős Homoki Teréziával)

644                        Hajdú András (nős Hajdú Lídiával)

648                        Nagy György

652                        Kondrik András

656                        Szeivolt József (nős Steinhardt Katalinnal)

661                        Antal János

662                        Csősz József

O 684                    Csősz Ferenc

O 689                    Antal István

692                        Fülöp Imre

704                        Vendel János

O 715                    Mórocz Endre

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

716                        Bátor József (M?)

736                        özv. Varga Györgyné sz. Neubauer Anna

774/a                    Harn Mihály

799                        Nagy Mikós

 

2/2

 

Sásos

 

23/b                      Antal Lajosné sz. Molnár Mária

Öskü 32               Gáspár András..?

39                           Szűcs József

82                           Csizmadia Mihály

Öskü 92/b           Bódis Mihályné sz. Hornyák Mária

Öskü 94               Bódis András (Márton fia)

110                        Molnár István

117 (181)             Szabó Endre

118                        Homoki József

159/a                    Molnár József (nős Simon Teréziával)

204                        Keszler István (földmíves)

O 253/a                Oláh Gyuláné sz. Ballog Zsófia

287                        Jancsek Pál

O 28 vagy 286    ? Károly

351                        özv. Mórocz Lajosné sz. Horváth Ida

373                        Szili István

374                        Pap Ferenc

O 442                    Szili Károly

O 544                    Mórocz Gyula (Ferenc fia)

O 564                    özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

573                        Szili István

601 vagy 604      Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

O 603                    Csizmadia József örökösei

603                        Csizmadia János

605                        özv. Hajdú imréné sz. Kósza Julianna

606                        Mórocz György

612                        Szili Pál

636                        Nagy Sándor (nős Bors Etelkával)

661                        Antal János

664                        Patonai József (nős Varga Rozáliával?)

O 689/ a               Antal István

690                        Sági István (nős Hánis Zsuzsannával)

711                        Hánis Károly

O 715                    Mórocz Julianna

786                        Tímár Sándor

799                        Nagy Miklós

O 801                    Mórocz Gyula (nős Kis Rozáliával)

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

812                        Borbély Károly (budapesti)

 

Hangyálos (?)

 

nélkül                   Szedlák Géza

15                           Róthfischer? János

O 34                      Jamock ? Péter

35                           özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

O 48                      Szili Mihály

65                           Macher István

O 72                      Tóth Jánosné szül. Szabó Mária

90                           Csizmadia Andrásné sz. Szűcs Terézia

117                        Szabó Ignác

139                        Szurok János

181                        Szabó Endre

232                        Heincz Antal

237                        ? Pál

250                        Várpalotai község

378                        Bús András

379/a                    Fülöp János

O 404                    György Mihály

424                        özv. Nagy Józsefné sz. Farkas Erzsébet

435                        özv. Horváth Ferencné sz. Varsányi Zsófia

502                        Kárász János

502                        Kárász János

597                        Bús József

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

720                        Varsányi Sándor

793/a                    Koronczai János (nős Horváth Annával)

 

35 térkép 1 / 2

 

Somosalja

 

38                           Szűcs Pál

39                           Szűcs József

O 48                      Szili Mihály

O 53                      Herczeg Jánosné

70                           Magyar József

78                           Csapó Márton                 

81                           ? János

85                           Szili József

O 86                      Benkő Sándorné sz. Berta Rozália

O 86                      Benkő Sándorné sz. Pap Rozália

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szűcs Terézia

115                        Szűcs Ferenc

171                        Szurok József

Öskü 196             ? Ferenc

223                        Komáromi János örökösei

241                        Pap István (nős Szili Annával)

250                        Várpalota község

283                        Komáromi János örök.

291/b                    Várpalotai ref. lelkészi javadalom

348                        Tóth Pál

379/a                    Fülöp János

441/a                    Pap István (nős Juhász Máriával)

                               Darnai István örökösei

O 531                    Baranyai János

O 564                    özv. Mórocz Károlyné sz. Nyírő Zsuzsanna

573                        Kránik János

596                        Szurok János (nős Tímár Zsófiával)

605                        Csizmadia János

606                        Mórocz György

618/a                    Tímár Imre

623                        özv. Szili Jánosné sz. Menyhárt Julianna

662                        K..? János

O 689/a                Antal István

                               Baranyai Mária

691                        Herczeg József (nős Károli Katalinnal)

702                        Pátkai Gyula

703                        Nagy Lajos

703                        Nagy Lajos

706                        özv. Mórocz Gyuláné sz. Komáromi Erzsébet

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

786                        Tímár Sándor

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

Vadkert

 

?                             Várkonyi István (nős Szeivolt Rozáliával)

?                             Dufek Ádám örök.

?                             Szabó Endre

 

O                            Nyírő Lajos örök

 

40                           M..? Imre

O 72                      Tóth Józsefné szül. Szabó Mária

81                           Dufek János

O 190                    Horváth Ignác örökösei

338                        Polónyi István

348                        Tóth Pál

377                        Kavecz András

O 416                    Hajdú Mihály (nős Soós Máriával)

441/a                    Pap István (nős Juhász Máriával)

452                        özv. Bánki Sándorné

O 531                    Bátor József örök

554                        Herczeg Imre

607                        Bátor Imre (nős H…?)

621                        Herczeg János (János fia)

621                        Herczeg János (nős Nagy Máriával Nyilasi Teréziával)

635                        Bátor Ferenc

646                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

O 657                    Kósa Károly

711                        Hánis Károly

 

Sásos

 

250                        Várpalota község

281                        özv. Oláh Károlyné sz. Tímár Zsófia

300                        Komáromi Gyula

380                        Horváth András

450                        Csősz Ferencné sz. Berta Éva

 

35 térkép 2/2

 

Cseralja

 

?                             özv. Mórocz Józsefné sz. Mórocz Erzsébet

6                             Selmeczki József

38                           Szűcs Pál

41                           Trajkovics Milánné sz. Mészáros Katalin

45                           Horváth István (K)

45                           Horváth István

68                           Horváth Ferenc (K)

110                        Molnár István

110                        Molnár István

O 110                    Molnár András

123                        Bencze Jánosné sz. Homoki Terézia

O 287                    Jancsek Károly

O 289                    Nyírő Károly

292                        Tímár András

375                        Farkas György

375                        Farkas György

378                        Bús András

393                        Bánki János

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

O 450                    Bozsoki Erzsébet

460                        Bozsoki Ferenc

502                        Kárász Mária

553                        Bi…? Pál

558                        Bozsoki Sándor

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

O 596                    özv. Szurok Józsefné sz. Pap Julianna

597                        Bús József

618/a                    Tímár Imre

619                        Tímár Pál (nős volt Farkas Rozáliával)

O 625                    Nagy Imréné sz. Molnár Zsuzsanna

O 680                    Soós Márton

680                        Soós János

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

692                        Fülöp Imre

O 724                    Macher Györgyné sz. Frideisz?? Rozália

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

Kanálisalja

 

 

Öskü 92/b           Bódis Mihályné sz. Hornyák Mária

40                           Ilcsik Imre

41                           Kugli Gyula

41                           Trajkovics Milánné sz. Mészáros Katalin

43                           Fülöp Károlyné sz. Németh Erzsébet

O 48                      Szili Mihály

63                           Macher István

77                           Király Kálmán örökösei

81                           Dufek János

85                           Szili József örök

122                        Kollácz Jánosné sz. Szabó Erzsébet

153/a                    Macher Károly

296                        Várpalotai ref. lelkészi javadalom

300                        Komáromi ?

354                        Herczeg Imre

361                        Bátor István

377                        Kavecz András

469                        Szili György

626/a                    Varsányi Ferenc

632                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

632                        Antal Ferenc

635                        Bátor Ferenc

650                        özv. Csősz Ferencné sz. Berta Éva

666                        Bátor János

667                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

716                        Bátor József

724                        Macher György

731                        Homoki Gáspár

 

37 térkép 1 / 2

 

Sárrét

                       

?                             Medgyesi ?

?                             Hajdu Béláné

38/b                      Balassa József

373                        Szili István

395                        Soós Antal

404 nélk.             György Mihály

417                        Lipót János (nős Hajdu Teréziával)

423 nélk.             özv. Farkas …?

454                        Soós Imre

455                        Varga Károly

469                        Szili György

504                        Fülöp Istvánné sz. Bús Julianna

507                        Simon Zsigmond

529                        Daruzsák János

530/a                    Varga Mihály

562                        Csősz József

582                        Szabó János (nős Kajári Máriával)

647                        Várkonyi István

650 nélk.             Harn Imre

656                        ? József (nős Steimhamer …?)

664 nélk.             Patonai József (nős Fülöp Terézzel)

664 nélk.             Patonai József (nős Varga Rozáliával)

O 687                    Székelyi Ferenc (Ferenc fia)

692                        Fülöp Imre

694 nélk.             Csősz Ferenc

698                        Nagy György

709                        Vendel János

736                        özv. Varga Györgyné sz. Neuhauser Anna

774/a                    Harn Mihály

 

?                             Varsányi Sándor

? 34                       Jancsek Péter

48 nélk.                               Szili Mihály

90                           Csizmadia Andrásné sz. Szűcs Terézia

117                        Szabó Endre

134                        Novák Pál

250                        Várpalota község

287                        Jancsek Pál

289 nélk.             Nyirő Károly

292                        Timár András

378                        ..? András

O 404                    György Mihály

487 nélk.             Nagy László

502                        Kárász János

618/a                    Timár Imre

793/a                    Koronczai János (nős Horváth Annával)

 

37 térkép 2/2

 

?                             Angyal Mihályné szül. Hánis Julianna (Nádasdladány 153)

78                           Csapó Márton

O 201                    Homoki Ferencné sz. Berta Rozália

374                        Pap Ferenc

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

554                        Herczeg Imre

625                        Nagy Imre

661                        Antal János

666                        Bátor János

683                        Berta János

689/a                    Antal István

690                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

801                        Mórocz Sándor (nős: Nagy Juliannával)

 

Hangyálos

 

nélk.                     Várpalotai ref. egyház

6                             Selmeczki József

65                           Macher Károly

70                           Magyar József

91                           özv. Szabó Jánosné sz. Molnár Éva

159/a                    Molnár József (nős Simon Teréziával)

250                        Várpalota község

O 287                    Jancsek Károly

365                        Kaszás József

373                        Szili István

O 374                    Pap Ferenc (nős Macher Annával)

O/(428)                               Varga István (nős Soós Zsófiával)

442                        özv. Szili Pálné szül. Nyilasi Erzsébet

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

504                        Fülöp István (nős Bús Juliannával)

531                        Bátor József örökösei

O 531                    Baranyai János

O 531                    Herczeg Jánosné szül. Baranyai Mária

553                        Bisztricsán Pál

554                        Herczeg Imre

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal)

621                        Herczeg János

631                        Szeivolt József

632                        Antal Ferenc

634                        Bátor Imre (nős Homoki Terézzel)

635                        Bátor Imre

649                        Homoki András nős Szili Erzsébettel

680                        Soós János

688                        Herczeg József nős Szeivolt Máriával

706 nélk.             Mórocz Lajos örökösei

716                        Bátor József

731                        Homoki Gáspár

801                        Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

 

Kanálisalja

 

65                           Macher István

70                           Magyar József

80 nélk.                               Dufek Ádám örökösei

159/a                    Molnár József (nős Simon Teréziával)

250                        Várpalota község

365                        Kaszás József

O 374                    Pap Ferenc (nős Macher Annával)

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

606                        Mórocz György

624                        Nagy Antal

680                        Soós János

693                        ???

706 nélk.             Mórocz Lajos örökösei

801                        Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

 

39 térkép

 

?                             Siliga János ½

                               és neje Lelkes Julianna ½

Ősi O                     Balog József

Ősi 39                   Kerekes József ½

és neje sz. Balázs Julianna

Ősi 53                   ??? sz. Medgyesi Mária

Ősi 56                   özv. Halasi Józsefné sz. Bányász Zsófia

Ősi 90                   Bányász János

Ősi 91                   Tóth Lajos

Ősi 106                 Vajda István

Ősi 113                 Fenyő István

Ősi 121                 Sáros Jánosné szül. Moha Janka

Ősi 125                 Erdélyi Pál

Ősi 189                 Halász Istvánné sz. Balog Katalin

Ősi 265                 Kerekes István

Ősi 270                 József Pál

Ősi 301                 Balog István

Ősi 302                 Balog János

Ősi 304                 Tolner Ferenc

Ősi 317                 Leszterneki Jánosné sz. ?? Mária

Ősi 318                 Rózsa István

Ősi 329                 Medgyesi Pál

Ősi 334                 Sárkány István

Ősi 338                 Sütő Józsefné szül. Simon Julianna

Öskü 188             Koronczai István

Öskü 196             Rehus Ferenc

232                        Heintz Antal

419                        Hári István (nős Bóka Máriával)

496/a                    Bóka István

507                        Simon Zsigmond

O 526                    Kondrik Jánosné szül. Szabó Mária

606                        Mórocz György

624                        Nagy Antal

632                        Antal Ferenc

676/a                    özv. Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

685                        Szili András

796/b                    Patonai Jánosné szül. Füst Zsófia

 

41 térkép

 

Pét

K/11                      Stefanovics János

 

43 térkép

 

Pét

 

Öskü 78               Volek István

Öskü 87               Tímár Mihály

Öskü 92/b           Bódis Mihályné sz. Hornyák Mária

Öskü 107             Csesznek János

Öskü 169/a         ? János

Öskü 189             Siffel István

Öskü 189             Tímár István

Öskü 197             Czaltik János

7 (181)                  Szabó Endre

11                           Stefanovics János

O 15                      Hollós János

O 21                      Várpalotai r. kath. tanítói javadalom

34                           Jancsek Péterné sz. Fehér Ágnes

37                           Simon József (földes úr)

49                           Virág János

250                        Várpalota község

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

344                        Czankler Gyula

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

377                        Kavecz András

O 377                    ? József

388                        Soós Lajos (nős Mórocz Máriával)

O 404                    György Mihály

418/b                    Nagy István (nős ? Rozáliával)

504                        Fülöp István (nős Bús Juliannával)

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

619                        Tímár Pál

635                        Bátor Ferenc

666                        Bátor József

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

685                        Szili József

694                        Timár Sándorné szül. Szücs Mária

O 697/b               Keszler Ferenc

711                        Hánis Károly

742                        Juhász Lajos

O 784                    Daruzsák Sándor

 

Péti sárrét

 

11                           Stefanovics János

22                           Horváth Lajos

Öskü 177/a         Nyitrai Pál

 

45 térkép

 

Péti Szőlőhegy

 

?                             Kargel Imréné sz. Kecskés Julianna

nélkül                   Péti tógazdasági és kereskedelmi részvénytársaság

nélkül                   Péti szőlőbirtokosság

Öskü 2                  Nyitrai István örökösei

Öskü 5/a             Hornyák Mihály (sánta)

Öskü 6/a             Kopár Józsefné sz. Nyitrai Katalin

Öskü 7/a             Pavelka Józsefné sz. …? Judit

Öskü 9                  Pavelka Györgyné sz. Varga Mária

11                           Stefanovics János

22                           Horváth Lajos

Öskü 23 nélk.    Somogyi József

25                           Mészáros Mihályné sz. Gáspár Mária

28                           Gáspár Mihályné sz. Gyárfás Anna

30                           Já..? Károlyné sz. Bernát Anna

32                           özv. Balogh Jánosné sz. Kovács Zsófia

33                           Balogh János

36                           Schwarz János

37                           Nyitrai Imre

Öskü 50/a           Hanák Mátyás

Öskü 56/a           Csicsai István

Öskü 65               …? Pál

Öskü 70/b           Hornyák János

Öskü 73/a           Volek István

Öskü 75/a           Sevinger István (Mihály fia)

Öskü 89               Pavelka András (rehus)

Öskü 98/a           Csincsi György (Imre fia)

Öskü 102             Czaltik István

Öskü 106             Hanák József

Öskü 110/a         özv. Gáspár Andrásné sz. Zarácskai Mária

Öskü 119/b        ..? Mihály (perei)

Öskü 132             Hornyák György örökösei

Öskü 132 nélk.  Lukács Márton

Öskü 169/b        Sinkovics András

Öskü 169/b né.                Sinkovics Pál

Öskü 173/b        Sevinger Mihály (András fia)

Öskü 175             Horcs József

Öskü 177/a         Nyitrai Pál

Öskü 177/b        …? József

Öskü 179/b        Szwitek Mihály örökösei

Öskü 180/b        Sinkovics István (alsó)

Öskü 186             Vanyó Mihály

Öskü 188             Koronczai Istán

 

47 térkép 1 / 2

 

Kanálisalja

 

nélkül                   Homoki Ferenc örökösei

06 nélkül             Istenes Erzsébet ½

                               Stellár Erzsébet ½

22                           Horváth Lajos

35                           özv. Nyírő Lajosné szül. Sipos Erzsébet

38                           Szücs Pál

40                           Ilcsik Imre

58                           Simon János

65                           Macher István

68                           Horváth Ferenc

80 nélk.                               Dufek Ádám örökösei

Öskü 92/b           Bódis Mihályné sz. Hornyák Mária

112                        Kovács József (nős Siliga Annával)

115                        Szücs Ferenc

116                        Tóth József

128                        Benkő Jánosné sz. Daruzsák Rozália

151                        Szabó Péterné sz. Homoki Erzsébet

130                        Sáfár József

158/a                    Macher Károly

164                        Németh József (nős Heincz Máriával)

204                        Keszler István (földműves)

296/b                    Várpalotai ref. lelkészi javadalom

300                        Komáromi Gyula

377                        Kavecz András

O 442                    Szili Károly

O 448                    Szabó Lajosné sz. Keszler Terézia

451                        Vajda András

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

455                        Varga Károly

456 nélk.             Varga István (kocsis)

528                        Szencsei József

534                        Magyarósi István

538                        Bús István

556 nélk.             Szeivolt Márton örökösei

596                        Szurok János (nős Timár Zsófiával)

605                        Szili József örökösei

612                        Szili Pál

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

626/a                    Varsányi Ferenc

628                        Herczeg János (nős Nagy Máriával Nyilasi Teréziával)

631                        Szeivolt József (nős Hánis Évával)

634                        Bátor Imre (nős Homoki Terézzel)

650                        Csősz Ferencné szül. Berta Éva

666                        Bátor János

667                        Kis Elek

682 (716)             Bátor István Józsefné sz. Antal Erzsébet

690                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

691                        Herczeg József (nős Károli Katalinnal)

697/b nélk.         Keszler Ferenc

716                        Bátor József

720                        Varsányi Sándor

724                        Macher György

731                        Homoki Gáspár

735/a                    Horváth Ferenc

 

47 térkép 2 / 2

 

Péti sárrét

 

nélkül                   Péti tógazdasági és kereskedelmi részvénytársaság

22                           Horváth Lajos

 

49 térkép

 

Kikiritó

 

Öskü 5/b             Hornyák István (sánta)

Öskü 19               Dufek Mihály

34                           ?..kok János

Öskü 36/a           Lukács Pál (Bódis)

Öskü 37/a           Varga János

Öskü 42               Hornyák András (varga)

Öskü 44               Polák Ferencné sz. Polák Mária

45                           Buday János

Öskü 47/a           Pavelka Mihály

Öskü 66               Mekota István

Öskü 68               özv. Masek Mártonné sz. Nyitrai Erzsébet

Öskü 75/a           Sevinger István (Mihály fia)  

Öskü 77               özv. Dunajcsek Györgyné sz. Hornyák Mária

Öskü O 77           Jancsek János

Öskü 115             Hornyák András (majorosi)

Öskü 122/a         Hornyák István (vajda)

Öskü 135/a         Hulka József

Öskü 144             Hornyák József (Pál fia)

Öskü 146             Dregon András

Öskü 147             Szvitek András

Öskü 148             Varga János

Öskü 148/a         …ai? Lajos

Öskü 148/a         Szikozai Jánosné sz. ..? Julianna

Öskü 159             özv. Sevinger Jánosné sz. Farkas Julianna

Öskü 171             Hibacsek István

Öskü 173/b        Scünger??? Mihály (András fia)

Öskü 184/a         Szloboda János (alsó)

Öskü 195             Mészáros József

Öskü 197             Czaltik Mihály

Öskü O 270         Hornyák István

Öskü O 270         Hornyák János

 

51 térkép

 

Cser

 

264/a                    Várpalota közbirtokosság

 

Öskü ?                  özv. Lukács Pálné sz. Hornyák Ilona

Öskü 12               Schwarz István

15                           Hollós Vilmos

18                           Rácz Lajos

Öskü 19/b           Mészáros József

20                           özv. Farkas Miklósné sz. Neuhoffer Terézia

26                           Czeltik Istvánné sz. Tamaskovics Julianna

Öskü O 57/a       Csincsi István

81                           Dufek János

Öskü 141             Hornyák István (alsó?)

Öskü 144             Hornyák József (Pál fia)

 

Pét

 

11                           Stefanovics János

 

53 térkép

 

250                        Várpalota község út

262/a                    Várpalota közbirtokosság

Fajtas

262/a                    Várpalota közbirtokosság

 

56 térkép

 

Badacsony

 

nélkül                   Badacsonyi hegyközség birtokosai

44/a                      Grajnovics István

67                           özv. Kégli Andrásné sz. Hánis Erzsébet

76/a                      Balassa Jánosné sz. Varsányi Anna

142 nélk.             Novák Ferenc

214                        özv. Bölcs Lászlóné sz. Veszprémi Ida

216                         Amofercz Imre347                         Fülöp Károly

348                        Tóth Pál

371                        özv. Varga Istvánné sz. Nagy Julianna

378                        Bús András

378                        Tóth Pál

379/a                    Fülöp János

396                        Szántó József

438/b                    Balassa József

554                        Herczeg Imre

571                        Szücs József örökösei

O 601                    Homoki Ferenc örökösei

608/a                    Odor János

615                        Soós Gyula ½

622                        Tímár József (nős Nagy Máriával)

624                        Nagy Antal

631                        Szeivolt József (nős Hánis Évával)

640                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

647                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

647                        Kondrik József

648                        Nagy György

668                        Molnár Márton (nős ..? Rozáliával)

676/a                    özv. Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

680                        Soós János ½

683                        Berta János

689/a                    Antal István

694                        özv. Timár Sándorné szül. Szűcs Mária

717 nélk.             Szilvádi Sándor

720 nélk.             Varsányi Sándorné sz. Tímár Zsófia Zsuzsanna

729                        Kavecz János (nős Szeivolt Annával)

738                        Nagy József (nős Farkas Máriával)

741                        Béczi Károly (nős Tímár Irmával)

758                        Huszár József

765                        Fülöp András

775                        Csősz Ferenc

783                        Nagy Jánosné sz. Mórocz Julianna

795                        Molnár Mihály

800                        Nagy József (nős Péntek Lujzával)

953/a                    Soós Károly

 

58 térkép

 

Fajtas

 

nélkül                   Várpalotai közös iskola alap

2                             M. kir. kincstár

262/a                    Várpalota közbirtokosság

 

60 térkép

 

Fajtas

 

2                             M. kir. kincstár

262/a                    Várpalota közbirtokosság

 

63 térkép

 

Várberek

 

262/a                    Várpalotai volt urbéres telkes gazdák közbirtokosság

 

66 térkép

 

Fajtas

 262/a                   Várpalota közbirtokosság

 

Várberek

 

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

281

 

68 térkép

O 47                      Darnai István

62                           Szili Pál

O 62                      Zugor József

83                           Csapó György örökösei

97                           Stellár József

118                        Homoki József

142 nélk.             Novák Ferencz

148 nélk.             Szűcs Ferencz

190 nélk.             Horváth Ignácz örökösei ½

                               Horváth Ignáczné sz. Sági Mária ½

280                        Szántó Ferencz örökösei

378                        Bús András

451                        Vajda András

455                        özv. Varga Károlyné szül.: Mórocz Katalin

473                        Szántó Ferenc

507                        Simon Zsigmond

522                        Bozsóki József

530/b                    Nyírő Károly

549                        Béczi Károly (nős Kárász Máriával)

570                        Kiss András

600                        Csizmadia János

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

608                        Ódoz János

612                        Szili Pál

617                        Timár Mihály

619                        Timár Pál (nős volt Farkas Rozáliával)

620                        Homoki István

621                        Herczeg János (nős Nagy Máriával Nyilasi Teréziával)

630                        Cs. Szabó Jánosné sz. Csősz Mária

631                        Szaivolt József (nős Hánis Évával)

632                        Antal Ferencz

634                        Bátor Imre (nős Homoki Teréziával)

639                        özv. Nagy Jánosné sz. Szücs Mária

644                        Hajdu András (nős Hajdu Lídiával)

658                        Homoki János (nős Simon Erzsébettel)

676/a                    özv. Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

686 nélk.             Tímár József örökösei

694 nélk.             Tímár János

716                        Bátor M. József

720 nélk.             Varsányi Sándorné sz. Tímár Zsuzsanna

771                        Hajdu Mihály (nős Magyarosi Juliannával)

799                        Nagy Miklós

 

70 térkép

 

250                        Várpalota község út

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

450                        Bozsóki Ferenc

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

561 /b                   özv. Pap Ferenczné szül. Macher Anna

634                        Bátor Imre (nős Homoki Terézzel)

635                        Bátor Ferencz

661                        Antal János

683                        Antal Istvánné sz. …?

688                        Herczeg József nős Szeivolt Máriával

689/a nélk.         Antal István

689/b                    Bátor Erzsébet

 

72 térkép

 

Józan

 

??                           Baranyai Jánosné szül. Polonyi Anna

??                           Nyírő Károly

??                           Novák Géza örökösei

39                           Szűcs József

79                           Istenes Gáspár

117                        Szabó Endre

152                        Magyari Károly  

O 253/a                Oláh Gyuláné sz. Ballog Zsófia

258                        Forstszer Ferencz

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

270                        özv. Szabó Istvánné szül. Tóth Zsófia

282                        Simon András

287                        Jancsek Pál

O 287                    Jancsek Károlyné sz. Bédi Rozália

292                        Varga ..?

299                        Kovács Lajos

334                        Lukszics János

346/a                    Niederland Vilmos

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

370                        Végh Sándor

375                        Farkas György

O 380                    Horváth András (nős Magy…?)

O/392                   Bánki István örökösei

395                        Soós Antalné sz. Soós Mária

399/a                    Járó Jánosné sz. Somogyi Rozália

412                        Hári Sándor

418/a                    Hajdu Sándorné sz. M J.

424                        özv. Nagy Józsefné sz. Farkas Erzsébet

O/(428)                               Varga István (nős Soós Zsófiával)

441                        Pap István

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

451                        Vajda András

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

498                        Nagy Károly (nős Borbély Máriával)

503                        Sós István

505/a                    Varga Imréné sz. Soós Zsófia

507                        Simon Zsigmond

526                        Kondrik Jánosné szül. Szabó Mária

536/a                    Borbás József

552/b                    Szabó János

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

O 564                    özv. Mórocz Károlyné sz. Nyírő Zsuzsanna

582                        Szabó János (nős Kajári Máriával)

588/b                    özv. K.I/J.-né …?

589                        Kajári László

591                        Farkas István …?

601/b                    Hajdu Jánosné szül. Erdélyi Zsófia

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

O 608/b               Szűcs István (nős Bóka Teréziával)

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal) 

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

623                        özv. Szili Jánosné sz. Menyhárt Julianna

O 634                    Bátor József

O 635                    özv. Bátor Jánosné sz. Herczeg Anna

666                        Bátor János

692                        Fülöp Imre

O 705                    Varga Ádám

736                        özv. Varga Györgyné sz. Neuhauser Anna

799                        Nagy Miklós

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

75 térkép

 

Széphegy

 

O                            Jancsek Károlyné sz. Bédi Rozália

1                             Unió bánya és ipari r. t.

2                             M. kir. kincstár

6                             Selmeczki József

10/a                      Erdélyi István

38/b                      Kajári Istvánné sz. Ágoston Mária

65                           Macher István

82                           Csizmadia Mihály

O 86                      Benkő Sándorné szül. Pap Rozália

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szücs Terézia

108                        Német József (bányász)

130                        Sáfár József

152                        Magyari Károly

207                        Markos József

218                        Római katholikus lelkészi javadalom

219                        özv. Simon Józsefné sz. Hrabovszki Rozália

232                        Heintz Antal

235                        Beleznay Lajosné sz. Braun Paulina örökösei

250                        Várpalota község

O 263                    Hanoki János

265                        Mórocz Pál

280                        Kovács József (bognár)

282                        Simon András

287                        Jancsek Pál

292                        Timár András

O 292                    Varga István

296/b                    Várpalotai ref. lelkészi javadalom

299                        Kovács Lajos

300                        Komáromi Gyula

338                        Polonyi István

377                        Kavecz András

383                        özv. Simon Lajosné sz. Selmeczi Erzsébet

417                        Lipót János (nős Hajdu Teréziával)

423                        özv. Farkas Sándorné sz. Szili Mária

438/b                    Balassa József

453/b                    Bozsoki György

453/b                    Bozsoki János nős Simon Erzsébettel

455                        özv. Varga Károlyné szül.: Mórocz Katalin

491                        Kis József

502                        Kárász János

O 502                    Kárász György

O 544                    Mórocz Gyula (Ferenc fia)

553                        Bisztricsán Pál

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

573                        Kranitz János

596                        Szurok János (nős Tímár Zsófiával)

O 596                    özv. Szurok Józsefné sz. Pap Rozália

O 597                    Bús Józsefné sz. Müller Anna

609                        özv. Csörgei Lajosné sz. Csörgei Eszter

611/a                    Nagy András

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal) 

617                        Tímár Mihály

618/a                    Tímár Imre

621                        Herczeg János

626/c                    Varsányi Ferencz (nős Zugor Juliannával)

O 629                    Mórocz Lajos

637/b                    Bozsoki Sándor

680                        Soós János

703                        Nagy Lajos

O 705                    Varga Ádám

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

724                        Macher György

734                        Mórocz István

765                        Fülöp András

 

77 térkép

 

O 613                    Nagy Ferencz (inotai)

O 629                    Mórocz Lajos

 

79 térkép

 

Várberek

2                             M. kir. kincstár

 

Fajtás

nélkül                   Várpalotai közös iskola alap

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

82 térkép

 

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

85 térkép

 

Várberek

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

88 térkép

2                             M. kir. kincstár

 

Várberek

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

91 térkép

2                             M. kir. kincstár

 

Fajtás

209. 4415.           Timár Pál

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

262. 4538.           Várpalotai közbirtokosság

299. 4412.           Kovács ..?

370                        Vég ..?

588/b                    Hajdu Istvánné

?                             Horváth János

 

Földrészletek kimutatása

 

Dűlő

szám

Dűlőnév

A földrészletek száma

Terület

Megnézése azon szelvényeknek melyben a dűlő előfordul

-tól

-ig

hold

-öl

1

Beltelkek

1

1466

240

40

14,18,

2

Tábormező

1467

1712

303

960

13,14,17,18,

3

Loncsos

1713

1882

71

779

14,18,

4

Szélhely

1883

2075

209

230

13,14,17,18,22,

5

Csákányhíd

2076

2293

375

1061

17,18,22,23,

6

Cser

2294

2405

598

631

17,22,23,27,28,

7

Sásos

2406

2654

273

198

18,23,24,27,

8

Cseralja

2655

2852

149

264

27,28,

9

Kanálisalja

2853

3018

202

813

27,28,30,31,

10

Hangyálos

3019

3098

109

1142

27,28,

11

Sárrét

3099

3491

764

1060

19,20,23,24,24,27,28,

12

Somosalja

3492

3610

159

712

18,19,23,24,

13

Vadkert

3611

3728

193

961

14,15,18,19,24,

14

Koldustelek

3729

3922

222

59

19, 20, 24,

15

Kápolna vagy Súri

3923

3978

139

131

15,19.

 

94 térkép

 

16

Kálvária

3979

4098

165

30

11,15,

17

Nagymező

4099

4157

190

889

11,14,15,

18

Józan

4158

4421

159

681

10,11,14,15,

19

Széphegy

4422

4523

54

459

11,

20

Fajtas

4524

4583

7091

930

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

21

Várberek

4584

4641

1087

930

1,2,3,4,5,8,9,

22

Badacsony

4642

4985

142

820

8,9,12,13,

23

Badacsonyalja

4986

5483

584

1070

8,9,12,13,16,17,

24

Bánta

5484

5972

421

1231

16,17,21,22,

25

Kikiritó

5973

6143

330

316

17,21,22,26,

26

Pét

6144

6271

282

799

26,27,29,30,

27

Péti sárrét

6272

6365

395

994

27,30,31,

28

Péti szőlőhegy

6636

7391

302

160

29,30.

 

Közbeiktatott részletek

 

9

 

 

 

 

Átugrott

 

 

 

 

 

 

A földrészletek összege

 

7400

10219

750

 

Részletezte: Kőhler Antal mérnök

 

?                             Dunajcsek Pál (felső)

?                             Hornyák Mihály (templom előtti …?)

?                             Bódis István (János fia)

nélk.                     Bálint József

O                            Homoki András

Öskü 12               Schvartz István

Öskü 16/b           Vaczula Mihály

Öskü 18/a           Kuglics József

Öskü 27               Hornyák András

Öskü 40/b           Szloboda Mihály

Öskü 47/a           Pavelka Mihály

Öskü 47/b           Pavelka János (rehus)

Öskü O 67           Csincsi János

Öskü 71               Sevinger János (Pavelka)

75                           Sütő József

Öskü O 78           Tamaskovics Pálné sz. Pavelka Katalin

Öskü 89               Pavelka András (rehus)

Öskü 92/b           Bódis Mihályné sz. Hornyák Mária

Öskü 94               Bódis András (Márton fia)

Öskü 94/b           Kis András

Öskü 106             Hanák József

Öskü 111/b        Csincsi Gábor

118                        Homoki József 

Öskü 124/a         Pavlényi János

Öskü O 132         Lukács Márton

137                        Hornyák Pál (Pál fia)

Öskü 143/a         Sevinger Mihály (Hulka)

150                        Farkas …?

Öskü 166             Nyitrai György (alsó)

Öskü 180/b        Sinkovics István (alsó)

Öskü 189             Tímár István

195                        Kovács Mihály

Öskü 196             Rehus Ferenc

250                        Várpalota község

280                        Kovács József (bognár)

283                        Kovács József (bognár)

292                        Timár András

300                        Komáromi Gyula

345                        Várpalotai ev. lelkészi javadalom

346/a                    Niederland Vilmos

346/b                    Várpalotai ev. tanítói javadalom

347                        Fülöp Károly

373                        Szili István

388                        Soós Lajos (nős Mórocz Máriával)

393                        Bánki ..?

405                        Halasi József

441 /a                   Pap István (nős Juhász Máriával)

445                        Hajdu István (kovács)

454                        Soós Imre

502                        Kárász János

O 526                    Kondrik János

542                        Erdélyi Pálné sz. Sós Erzsébet

554                        Herczeg Imre

603                        özv. Tímár Jánosné sz. Németh Mária

O 606                    Fazekas Károlyné sz. Fülöp Mária

O 606                    dr. Molnár Jánosné sz. Fülöp Julianna

O 606                    Mórocz Erzsébet

607                        Bátor Imre (nős Hánis Teréziával)

612                        Szili Pál

620                        Homoki István

621                        Herczeg János (nős Nyilasi Teréziával)                 

623                        özv. Szili Jánosné sz. Menyhárt Julianna

625                        Nagy Imre

O 625                    Nagy Imréné sz. Molnár Zsuzsanna

630                        Cs. Szabó Jánosné sz. Csősz Mária

O 631                    Bátor József örök.

640                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

649                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

658                        Homoki János (nős Simon Erzsébettel)

661                        Antal János

666                        Bátor János

676/a                    özv. Balassa Jánosné szül.: Varsányi Anna

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

685                        Szili József (örök.)

690                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

691                        Herczeg József (nős Károli Katalinnal)

711                        Hánis Károly

725/b                    Szabó István (nős Szeivolt Máriával)

748                        Vajta József

783                        Nagy Jánosné sz. Mórocz Julia

799                        Nagy Miklós

 

96 térkép 1 / 2

 

Szélhely

 

nélk.                     Csősz Margit

nélk                       Belák Géza

??                           Szűcs József

??                           Farkas József (nős Bozsoki Juliannával)

37                           Simon József (földműves)

38                           Szűcs Pál

90                           Csizmadia Andrásné sz. Szűcs Terézia

115                        Szűcs Ferenc

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

347                        Fülöp Károly

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

373                        Szili István

436                        özv. Soós Zsigmondné szül. Hajdu Julianna

O 450                    Bozsoki Erzsébet

453/a                    Soós Károly

453/b                    Bozsoki György

522                        Bozsoki József

529                        Daruzsák János

O 531                    Bátor József örök

O 562                    Soós Józsefné sz. Nagy Katalin

601/b                    Hajdu Jánosné szül. Erdélyi Zsófia

603                        Csizmadia János

606                         Mórocz György

611/a                    Nagy András

612                        Szili Pál

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal)  

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

632                        Antal Ferenc

636                        Nagy Sándor (nős Bors Etelkával)

652                        Kondrik András

O 680                    Soós Márton

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

694                        özv. Timár Sándorné szül. Szűcs Mária

702                        Pátkai Gyula

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

742                        Juhász Lajos

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

O (801)                 Mórocz Gyula (Sándor fia)

 

Kikirikitó

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

Öskü O 38/a       ..? Györgyné sz. ..? Erzsébet

Öskü 40/a           ???

Öskü 75/a           ???

Öskü 78               Volek István

Öskü 94/b           Kis András

Öskü 94/c           Kis Mihály

Öskü 131/b        ???

Öskü 136/b        Hornyák Mihály (malina)

Öskü 185             ???

624                        Nagy Antal

 

Cser

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

 

Csákányhíd

 

Öskü 42               Hornyák András (varga)

Öskü 66               Mekota András

O (289)                 Nyírő Károly

404/a                    Bús Ferenc örök.

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

582                        Szabó János (nős Kajári Máriával)

621                        Herczeg Imre

                               Herczeg János

658                        Homoki János (nős Simon Erzsébettel)

 

96 térkép 2 / 2

 

Bánta

 

??                           Hornyák Mihályné sz. Mátyásik Julia(nna)

??                           Hornyák Pál (alsó)

??                           Lukács János

??                           Sévinger István (Mihály fia)

??                           Szabó János

??                           Tamaskovics István (Szloboda)

Öskü ??                               Gáspár János (siket)

Nélk.                     Veszprémvármegyei vitéz szék.

Nélk.                     Hajdú János (inotai)

Öskü 11               Lukács Pálné szül. Hornyák Ilona

16                           Szakály Ferencné sz. Lámpért Rozália

Öskü 22               Mekota Pál (papházi)

Öskü 27/b           Jancsek András (lajosi)

Öskü 28/a           Hornyák Mihály (templomelőtti)

Öskü 33               Varga István

36                           Schwarz János

Öskü 36/a           Lukács Pál (Bódis)

39                           Szűcs József

Öskü 3?               Hornyák István (templomelőtti)

Öskü 40/b           Szloboda Mihály

Öskü 41               Bódi István (Jánoska)

Öskü 42/b           Hornyák András (varga)

Öskü 47/a           Pavelka Mihály

Öskü O 57           Gáspár Lajos

Öskü 61/a           Gáspár József

65                           Macher István

71                           özv. Darnai Istvánné sz. Csapó Terézia

84                           Bódis Károly

Öskü 88               Matejcsik Pál (kőműves)

Öskü 89               Pavelka András (rehus)

Öskü 92               Bódis Mihály

Öskü 92               Volár Mihály

Öskü 94/b           Kis András

Öskü 94/c           Kis Mihály

Öskü 103             özv. Pavelka Mihályné sz. Bódis Mária

Öskü 112             Horváth Márton

115                        Szűcs Ferenc

Öskü 122/a         Hornyák István (vajda)

Öskü 125/b        Bódis Márton (vasúti)

Öskü 132             Hornyák György örökösei

Öskü 140/a         Tamaskovics József

Öskü 141             Hornyák István (alsó?)

Öskü 143             Sevinger Mihály (Hulka)

Öskü 144             Hornyák József (Pál fia)

Öskü 148/a         Szikozai Jánosné sz. ..? Julianna

Öskü O 160/a    Pavlényi Pálné sz. Matejcsik Mária

Öskü O 169/b    Sinkovics András

Öskü 182/b        ?? Mihály

Öskü 184/a         Szloboda János

Öskü 185             özv. Pavlényi Mihályné sz. Sevinger Ilona

O (289)                 Nyírő Károly

377                        Kárász Lajos

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

453/b                    Bozsoki György

458/a                    Soós Pál

472                        Szántó Ferenc

537                        Hajdu János

540/a                    Fülöp József (nős Soós Máriával)

548                        Soós József (nős Fejér Erzsébettel)

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

O 562                    Soós Józsefné sz. Nagy Katalin

O (564)                 özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

596                        Szurok János (nős Tímár Zsófiával)

608                        Odor János

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

624                        Nagy Antal

626/c                    Varsányi Ferencz (nős Zugor Juliannával)

628/b                    Lipót János örök.

632                        Antal Ferenc

O 634                    Bátor József

661                        Antal János

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

O 689/ a               Antal István

702                        Pátkai Gyula

703                        Nagy Lajos

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

725/b                    Szabó István (nős Szeivolt Máriával)

784                        özv. Daruzsák Sándorné sz. Varsányi Erzsébet

800                        Nagy József (nős Péntek Lujzával)

 

98. térkép 2/1

üres térkép

 

98. térkép 2/2

 

Öskü 7 a              Pavelka János (baptista)

Öskü O 13           Lukács Márton

Öskü 13               özv. Lukács Pálné szül. Hornyák Ilona

Öskü 14               Nyitrai Ferenc örök

Öskü 14               ..?rai Katalin

Öskü 18               özv. Kolonits Istvánné szül. Horváth Erzsébet

Öskü 22               Mekota Pál (papházi)

Öskü 24 b            Prokan András

Öskü 33               Varga István

Öskü 34 a            Pavelka Andrásné szül. Lukács Erzsébet

Öskü 37 a            Varga János

Öskü 39               Varga János örök.

Öskü 48               Palányi(?)  Pál (darázs)

Öskü 56 a            Csicsai István

Öskü 57(?) b      ? Mihály

Öskü 57               Gáspár Lajos

Öskü 59               Zenyik Ferenc

Öskü 66               Mekota István

Öskü 75               Bódis Mihály (fazekas)

Öskü 87               Timár Mihály

Öskü 93               Prokocz József

Öskü 93               Hornyák Györgyné szül. Proska Katalin

Öskü 102             ? István

Öskü 103             özv. Pavelka Mihályné szül. Bódis Mária

Öskü 107             Cseszanek János

Öskü 110 b         Prokker József

Öskü 113             Gronusz István

Öskü 117             Mekota János (majorosi)

118                        Homoki József

Öskü 122 b         Lukács Ádám

Öskü 123             Levinger János

Öskü 123             Hornyák Pálné szül. Szloboda Mária

Öskü 125 b         Bódis Márton

Öskü 126             Pataki Márton

Öskü 132             nem látható a tulajdonos neve

Öskü 140 c          Koroknai József

Öskü 141             Hornyák István (alsó)

Öskü 149             ? István

Öskü 153             Veréb Tamás

Öskü 155 a          Pavelka  Andrásné Levinger(?) Erzsébet

Öskü 166             ..?i György (alsó)

Öskü 177 a          Nyitrai Pál

Öskü 177 a          nem látható a tulajdonos neve

177 a                     Nyitrai Pál

Öskü 177 a          Nyitrai Pál

Öskü 181             Hanák Istvánné szül. Vaczula Mária

Öskü 189             Timár István

262/a nélkül       várpalotai közbirtokosság

373                        Szili István

375                        Sági Ferenc

441                        Pap István nős Szili Annával

O (442)                 Csapó Györgyné szül. Szili Mária

620                        Homoki István

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

649                        Homoki András nős Szili Erzsébettel

658                        Homoki János nős Simon Erzsébettel

661                        Antal János

685                        Szili József

690                        Sági István nős Hánis Juliannával

711                        Hánis Károly

 

100.térkép 2/1

 

?                             Gáspár Józsefné

?                             Lukács Márton

?                             Nyitrai Pál

Öskü 5 b              Hornyák István

Öskü 5 a              Hornyák Mihály

Öskü 6 a              Jancsek György

Öskü 10               Lukács János

Öskü 11               özv. Lukács Pálné szül. Hornyák Ilona

Öskü 24 a            Proksa Károly

Öskü 26 a            Lukács György

Öskü 26 b            Lukács Pál

Öskü 26 a            Lukács György

Öskü 27 a            Hornyák István

Öskü 27 b            Jancsek András

Öskü 29               Pavelka András

Öskü 33               Varga István

Öskü 36 b            Lukács István

Öskü 37 a            Tamaskovics Mihály

Öskü 39               Varga Judit

Öskü 39               Varga János örök

Öskü 43               özv. Bódis Jánosné szül. … Judit

Öskü 47 b            Pavelka János

Öskü 47 b            Pavelka András

Öskü 54 a            Szlok Márton

Öskü 63               Timár Ferenc

Öskü 69 a            Masek János

Öskü 79               Varga Pál

Öskü 88               Matyesik Pál

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szücs Terézia

Öskü 90               Hornyák András

Öskü 94 a            Matyesik András

Öskü 103             özv. Pavelka Mihályné szül. Bódis Mária

Öskü 115             Hornyák András (majorosi)

Öskü 123             Hornyák Pál

Öskü 139 b         özv. Tamaskovics Pálné szül. Sinkovics Erzsébet

Öskü 140 a          Tamaskovics József

Öskü 169             Sinkovics Pál

Öskü 169 a          Sinkovics István (cipész)

 

100.térkép 2/2

Tábormező

 

?                             Pátkai Gyula

?                             ? Márton

?                             Tímár Pál (nős volt Kopár Erzsébettel)

?                             Bátor János örök

O                            Csősz Margit

6                             Selmeczki József

38                           Szűcs Pál

39                           Szűcs József

?40                        Kondrik Imre

O 41                      Kégli János

67                           özv. Kégli Andrásné sz. Hánis Erzsébet

75                           Sütő József

90                           Csizmadia Andrásné szül. Szűcs Terézia

115                        Szűcs Ferenc

116                        Tóth József

O 124                    Horváth Jánosné szül. Jánoki Ágnes

130                        Sáfár József

204                        Keszler István (földmíves)

296/b                    Várpalotai ref. lelkészi javadalom

308/a                    Várpalotai takarékpénztár

345                        Várpalotai ev. lelkészi javadalom

361                        Bátor István

365                        Berta József örök.

365                        Kaszás József

O 392                    Bánki István örökösei

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

459                        Molnár János (nős Harpa…? Katalinnal)

502                        Kárász János

O 502                    Kárász György

531                        Herczeg Jánosné szül. Baranyai Mária

553                        Bisztricsán Pál

554                        Herczeg Imre

O 558                    Bozsoki Sándor

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

583                        Oláh Istvánné …?

596                        Szurok János (nős Tímár Zsófiával)

603                        Csizmadia János

611/a                    Nagy András

613                        Nagy Sándor (nős Bors Katalinnal) 

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

618/a                    Tímár Imre

621                        Herczeg János (nős Nyilassy Teréziával)

O 621                    Herczeg János (János fiai)

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

624                        Nagy Antal

625                        Nagy Imre

636                        Nagy Sándor (nős Bors Etelkával)

639                        Nagy János

654                        Kondrik Sándor

658                        Homoki János (nős Simon Erzsébettel)

661                        Antal János

664                        Patonai József (nős Varga Rozáliával)

666                        Bátor János

669                        Kis Elek

685                        Berta János

686                        özv. Timár Józsefné szül. Hajdu Julianna

687                        Székelyi Ferenc

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

O 689/ a               Antal István

O 689/ a               Antal Istvánné sz. Ilcsik Terézia

691                        Herczeg József (nős Károli Katalinnal)

702                        Pátkai Gyula

O 705                    Varga Ádám

711                        Hánis Károly

716                        Bátor József

720                        Varsányi Sándor

725/a                    Szabó István

740                        Koronczai István (nős Miklós Teréziával)

741                        Béczi Károly (nős Tímár Irmával)

742                        Juhász Lajos

743                        Mórocz István

748                        Vajtai József

754                        Miklós János

774/a                    Harn Mihály

786                        Timár Sándor

O 801                    Mórocz Gyula (Sándor fia)

 

102.térkép 2/1

 

Loncsos

 

?                             özv. Bóka Mártonné szül. Soós Julianna

?                             özv. Fazekas Sándorné szül. Szili Mária

O                            M. kir. kincstár további részek nem olvashatók jól

..1                          Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

…9                          Szili Márton következő házhely adatai nem láthatók

(16)                       Klégli Apollónia

20                           Madarász János

O (20)                   Madarász Jánosné szül. Lautner Mária

25                           Nagy Imre nős: Molnár Zsuzsannával

25                           Gold… Mór

25                           Papp Elemér

26                           Papp Elemér

29/a                      Molnár János nős Bölcs Erzsébettel

34                           Jancsek Péter

42                           özv. Juhász Imréné szül. Vas Lídia

48                           Csitár József és neje Szabó Gizella

O (48)                   Szili Mihály

65                           Macher István

70                           Magyar József

72                           Kovács János nős Szili Máriával

73                           Szeivolt Ferencz

77                           Király Kálmán örökösei

78                           Csapó Márton

78                           Csapó Márton

81                           Dufek János

86                           Benkő Sándor nős Papp Rozáliával

94                           Szurok József

O (110)                 Molnár Istvánné szül. Horák Erzsébet

118                        Homoki József

O (144)                 Baráth Gábor örökösei

154                        Fazekas Károly

158/a                    Macher János

158/a                    Macher Ro…

167                        Ispaics István ½ Ispaics Imre ½

170                        Szlopák Ferencz

(207)                     Markos József nős Kleiner Máriával

218                        várpalotai r. kath. lelkészi javadalom

O (222)                 Keserű Boldizsárné szül. Csizmadia Zsófia

248                        Gulyás János

254                        Grüll Mátyás

O (258)                 Füzy András

O (259)                 Makó István

263                        Kavecz László

281                        özv. Oláh Károlyné szül. Timár Zsófia

294                        Pvarda József

300                        Komáromi Gyula

302                        Biróczki Imre

304                        Révész Jenő

306                        Mórocz György

345                        Várpalotai ev. lelkészi javadalom

347                        Fülöp Károly

361                        Bátor István

373                        Szili István

375                        Fazekas György

377                        Kavecz András

388                        Soós Lajos nős Mórocz Máriával

449                        Homoki András nős Hánis Erzsébettel

465                        özv. Fülöp Sándorné szül. Varga Zsófia

503                        Soós István

504                        Fülöp István nős: Béres Juliannával

529                        Daruzsák János

538                        Bús István

564                        Móricz László nős Zerge Viktóriával

564                        Móricz Sándor nős Zerge Juliannával

606                        Mórocz György

634                        Bátor Imre nős Homoki Teréziával

669                        Kis Elek

702                        Pátkai …

702                        Pátkai Gyula

716                        Bátor József

746                        Koronczai János

774/a                    Harn Mihály

O (801)                 Mórocz Lajos

O (801)                 Mórocz Gyula nős Kis Rozáliával

 

102.térkép 2/2

 

Csákányhíd

 

1                             Unió bánya és ipari r.t.

15                           Rotfischer Gábor

25                           Goldschmid Mór

Öskü 40               Szabó János

117                        Szabó Endre

258                        Füzi Antal

268                        Szántó István

377                        Kavecz András

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

621/c                    Varsányi Ferenc nős: Soós Máriával

O 621                    Herczeg Imre (földműves)

O 621                    Herczeg János

632                        Antal Ferencz

635                        Bátor Ferencz

649                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

661                        Antal János

666                        Bátor János

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

O 689/a                Antal István

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

 

104 térkép 2/1

 

1                             Unió bánya és ipari r. t.

4                             M. kir. államvasutak (Székesfehérvár-Celldömölk vonal)

25                           Goldschmid Mór

 

Somosalja

 

1                             Unió bánya és ipari r. t.

O 42                      Szabad Etel

O 39                      Szűcs Lajos

65                           Macher István

78                           Csapó Márton

204                        Keszler István

300                        Komáromi Gyula

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

450                        Bozsoki Ferenc

O 450                    Bozsoki Erzsébet

O 531                    Bátor József örök

O 531                    Herczeg Jánosné sz. Baranyai M.

553                        Bisztricsán Pál

O 558                    Bozsoki Sándor

O 629                    Mórocz Lajos

716                        Bátor József

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

Sásos

 

?                             Keszler János

6                             Selmeczki József

38                           Szűcs Pál

39                           Szűcs József

42                           özv. Juhász Imréné sz..?

49                           Virág János

115                        Szűcs Ferencz

117                        Szabó Endre

O 120                    Varga Jánosné sz. Szanek …???

126                        Müller Józsefné sz. Neubauer Rozália

218                         Várpalotai római katholikus lelkészi javadalom

250                        Várpalota község

265                        Mórocz Pál

417                        Lipót János (nős Hajdu Teréziával)

O (564)                 özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

639                        özv. Nagy Jánosné sz. Szűcs Mária

740                        Koronczai István (nős Miklós Teréziával)

 

 

104 térkép 2/2

 

Várpalota

 

Lásd 1:1440 arányú melléklapon

Vadkert

 

1                             Unió bánya és ipari r. t.

O 21                       Várpalotai róm. kat. lelkészi javadalom

106 térkép

 

Lásd 1:2880 méretarányú 18 sz. birtokvázlaton

 

11                           M. kir. kincstár Székesfehérvár

22                           ..? közlekedési útszakasz

 

Várpalota

 

108 térkép

 

Vármegye Inota

 

?                             Varsányi Sándor

1                             Unió bánya és ipari r. t.

37                           Simon József (földműves)

156                        Várpalotai róm. kath. egyház

218                        Római katholikus lelkészi javadalom

250                        Várpalota község

706                        özv. Mórocz Gyuláné sz. Komáromi Erzsébet

 

110 térkép

 

?                             Blák Géza örökösei

26?                        Kondrik Jánosné sz. Szabó M.

33/a                      Simán József

54?                        Herczeg Imre nős Herczeg Máriával

72                           özv. Tóth Józsefné

79                           Istenes Gáspár

82?                        Simon András

117                        Szabó Endre

152                        Magyari Károly

189                        Baranyai Jánosné           

253                        Oláh Gyuláné sz. Balog Zsófi

258                        For..? Ferencz

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

263                        Homoki János

270                        Szabó Istvánné sz. Tóth Zsófia

287                        Jancsek Pál

287                        Jancsek Károlyné sz. Bédi R.

292                        Varga István

299                        Kovács Lajos

323                        özv. Sárkány Istvánné

334                        Lukszics János

346/a                    Niederland Vilmos

347                        Fülöp Károly

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

375                        Farkas György

377                        Kavecz András

392                        Bánki István örök

395                        Soós Antalné

399/a                    Járó Jánosné sz. Somogyi Rozália

412                        Hári Sándor

418/a                    Hajdu Sándorné sz. M J.

424                        özv. Nagy Józsefné sz. Farkas Erzsébet

428                        Varga István

441 /a                   Pap István (nős Juhász Máriával)

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

451                        Vajda András

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

459                        Bozsoki György

472                        Szántó Mihály

498                        Nagy Károly (nős Borbély Máriával)

503                        Soós István

505/a                    özv. Varga Imréné sz. Soós Zsófia

507                        Simon Zsigmond

530                        Sós István

530/b                    Nyírő Károly

536/a                    Borbás József

542                        özv. Soós Istvánné

544                        Mórocz Gyula (Ferenc fia)

552/b                    Szabó Sándor

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

564                        özv. Mórocz Károlyné sz. Nyírő Zsuzsanna

588/b                    özv. K.I/J.-né …?

582                        Szabó János (nős Kajári Máriával)

589                        Kajári László

591                        Farkas István

601/b                    Hajdu Jánosné szül. Erdélyi Zsófia

606                        Mórocz György

608/b                    Szücs István

613                        Nagy Sándor

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

634                        Bátor Gyula/ Imre nős Hánis Teréziával

635                        Bátor Jánosné sz. Herczeg Anna

637                        Bátor József

666                        Bátor János

692                        Fülöp Imre

705                        Varga Ádám

706                        özv. Mórocz Gyuláné sz. Komáromi Erzsébet

796                        özv. Varga Györgyné

799                        Nagy Miklós

801                        Mórocz Sándor (nős Nagy Juliannával)

 

112 térkép

 

1                             Unió bánya és ipari r. t.

4                             M. kir. államvasutak

6                             Selmeczki József

35                           özv. Nyírő Lajosné sz. Sipos Erzsébet

36                           Szabó Vincze

47                           Balázs Elek

70                           Magyar József

115                        Szűcs Ferenc

117                        Szabó Endre

118                        Homoki József

143                        özv. Halasi Jánosné sz. Kis Zsófia

218                        Római katholikus lelkészi javadalom

250                        Várpalota község

300                        Komáromi Gyula

365                        Kaszás József

373                        Szili István

377                        Kavecz András

379/a                    Fülöp János

441/b                    Pap István (nős Szili Annával)

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

635                        Bátor Ferencz

639                        özv. Nagy Jánosné sz. Szücs Mária

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

690                        Sági István (nős Hánis Juliannával)

702                        Pátkai Gyula

716                  Bátor József

731                  Homoki Gáspár

 

Vadkert

 

?                             Várkonyi István (nős Szeivolt Rozáliával)

36                           Szabó Vincze

37                           Simon József földműves

38                           Szűcs Pál

39                           Szűcs József

O 39                      Szűcs Sándor

40                           Ilcsik Imre

65                           Macher István

O 71                      Darnai István örökösei

77                           Király Kálmán örökösei

78                           Csapó Márton

O 80                      Dufek Ádám örökösei

86                           Benkő Sándor

O 86                      Benkő Sándorné sz. Pap Rozália

O 90                      Csizmadia András

O 116                    Hajdu Mihály (nős Soós Máriával)

122                        Kollácz Jánosné sz. Szabó Erzsébet

171                        Szurok József

204                        Keszler István (födmíves)

250                        Várpalota község

O 286                    Lipót István

O 295                    Oláh Józsefné szül. Mórocz Mária                          

379/a                    Fülöp János

449                        Homoki András (nős Hánis Erzsébettel)

450                        Bozsoki Ferencz

458/a                    Soós Pálné sz. Varga Rozália örök

554                        Herczeg Imre (nős Herczeg Máriával)

559                        Soós Lajos (nős Eszes Juliannával)

561 /b                   özv. Pap Ferenczné szül. Macher Anna

597                        Bús József

603                        Csizmadia János

O 603                    Csizmadia József örökösei

606                  Mórocz György

O 606                    Fazekas Károlyné sz. Fülöp Mária

O 608/b               Szűcs István (nős Bóka Teréziával)         

629                        Mórocz Lajos (nős Mórocz Zsófiával)

632                        Antal Ferencz

666                        Bátor János

685                        Szili József

688                        Herczeg József (nős Szeivolt Máriával)

O 689/a                Antal István

706                        özv. Mórocz Gyuláné sz. Komáromi Erzsébet

 

114.térkép 2/1

 

Kápolna vagy Súri

Fejér Vármegye Inota

4                             M. kir. államvasutak (Székesfehérvár-Celldömölk vonal)

Szabó István (Inota)

1                             Unió bánya és ipari r. t.

16                           özv. Szakály Ferencné szül. Lámpért Rozália

39                           Szücs József

70                           Magyar József

82                           Csizmadia Mihály

O (124)                 özv. Horváth Jánosné szül. Homoki Ágnes

205                        Szabó István nős Szili Ágnessel

375                        Farkas György

441/b                    Pap István (nős Szili Annával)

453/b                    Bozsoki János

562                        Soós József nős Nagy Katalinnal

O(564)                  özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

O (608)                 Szűcs István nős Bókai Teréziával

613                        Nagy Sándor nős Bors Katalinnal

626/a                    Varsányi Ferencz nős Zugor Juliannával

633/a                    Hajdu András nős Német Máriával

639                        özv. Nagy Jánosné szül. Szűcs Mária

799                        Nagy Miklós

 

114.térkép 2/2

 

?                             ..? András nős Hánis Erzsébettel

33/a                      Simák József

37                           Simon József (földműves)

O (39)                   Szűcs Sándor

40                           Ilcsik Imre

78                           Csapó Márton

O (80)                   Dufek Ádám örökösei

82                           Csizmadia Mihály

O (86)                   Benkő Sándorné szül. Pap Rozália

O (124)                 özv. Horváth Jánosné szül. Tomori Ágnes

134                        Horák Pál

170                        Szlopák Terézia

O (190)                 Horváth Ignáczné szül. Sági Mária

209                        Módi István

281                        özv. Oláh Károlyné szül. Timár Zsófia

292                        Timár András

O (292)                 Varga István

300                        Komáromi Gyula

O (352)                 özv. Pap Józsefné szül. Polonyi Gizella

365                        Kaszás József

373                        Szili István

377                        Kavecz András

441/a                    Pap István nős Juhász Máriával

442                        özv. Szili Pálné szül. Nyilasi Erzsébet

453/b                    Bozsoki János

472                        Szántó Mihály

505/b                    özv. Mórocz Károlyné szül. Hajdu Erzsébet

529                        Daruzsák János

540/b                    Mórocz Sándor (K) örökösi

552/b                    Szabó Sándor

554                        Herczeg Imre nős Herczeg Máriával

561/b                    özv. Pap Ferencné szül. Macher Anna

596                        Szurok János nős Timár Zsófiával

O (604)                 Bozsoki Károlyné szül. Soós Julianna

606                        Mórocz György

O (606)                 (Fülöp Julianna)? özv. Fazekas Károlyné szül. Fülöp Mária

607                        Bátor Imre nős Hánis Teréziával

607                        Bátor József

O (607)                 Hánis Jánosné szül. Simon Anna

O (608/b)            Szűcs István nős Bóka Teréziával

616                        Fülöp József nős Molnár Juliannával

618/a                    Timár Imre

621                        Herczeg János nős Nyilasi Teréziával

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

624                        Nagy Antal

O (689/a)            Antal István

691                        Herczeg József nős Károly Katalinnal

O (692)                 Fülöp Imréné szül. Bóka Julianna

O (705)                 Varga Ádám

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül. Komáromi Erzsébet

713                        Rácz János

765                        Fülöp András

801                        Mórocz Sándor nős Nagy Juliannával

 

116 térkép

 

                               Belák Géza örök.

Öskü nélkül        Rehus János

nélkül                   Veszprémvármegyei székhely

11                           Stefanovics János

16                           Szakály Ferencné sz. Lámpért Rozália

38                           Szűcs Pál

39                           Szűcs József

73                           Szeivolt Ferenc

O 86                      Benkő Sándor (nős Pap Rozáliával)

118                        Horváth József

119                        Horváth János (nős Hujber Máriával)

122                        Kollácz Jánosné sz. Szabó Erzsébet

195                        Kovács Mihály

262/a                    Várpalotai közbirtokosság

265                        Mórocz Pál

300                        Komáromi Gyula

338                        Polónyi István

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

374                        Pap Ferenc

418/b                    Nagy István (nős ? Rozáliával)

441/a                    Pap István (nős Juhász Máriával)

441/b                    Pap István (nős Szili Annával)

O 442                    Csapó Györgyné szül. Szili Mária

455                        Varga Károly

532/a                    Farkas József (nős Bozsoki Juliannával)

554                        Herczeg Imre

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

799                        Nagy Miklós

601/b                    Hajdu Jánosné szül. Erdélyi Zsófia

605/b                    Szűcs István (nős Bóka Teréziával)

606                        Mórocz György

612                        Szili Pál

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

O 629                    Mórocz Lajos

636                        Nagy Sándor (nős Bors Etelkával)

680                        Soós János

706                        özv. Mórocz Gyuláné szül. Komáromi Erzsébet

748                        Vajtai József

O 783                    Nagy János (nős Mórocz Juliannával)

O 799                    Nagy Miklósné sz. Varsányi Rozália

 

118 térkép 2/1

 

Somosalja

 

78                           Csapó Márton

441/b                    Pap István (nős Szili Annával)

553                        Bisztricsán Pál

O 629                    Mórocz Lajos

 

Sásos

 

Lajoskomárom Sági Béla

nélk                       Belák Géza örök.

29/a                      Molnár János (nős Bölcs Erzsébettel)

40                           Ilcsik Imre

42                           özv. Juhász Imréné szül. Vas Lídia

O 48                      Szili Mihály

65                           Macher István

67                           özv. Kégli Andrásné sz. Hánis Erzsébet

O 72                      özv. Tóth Józsefné szül. Szabó Mária

75                           Sütő József       

82                           Környei Ferencné sz. Szabó Mária

112                        Kovács József (nős Siliga Annával)

117                        Szabó Endre

118                        Homoki József

336                        Berta József örök.

338                        Polónyi István

351                        özv. Mórocz Lajosné szül. Horváth Ida

392                        Bánki István örök

393                        Bánki ..?

430/a                    ..? Sándor

448                        Szabó Lajos

450                        Bozsoki Ferenc

452                        özv. Bánki Sándorné szül. Nagy Mária

503                        Soós István

540/b                    Mórocz Sándor örök.

O 558                    Bozsoki Sándor

564                        Móricz Sándor nős Zerge Juliannával

O (564)                 özv. Mórocz Károlyné szül. Nyírő Zsuzsanna

588/b                    özv. Kajári Istvánné sz. Ágoston Mária

606                        Csizmadia János

606                        Mórocz György

607                        Bátor Imre nős Hánis Teréziával

616                        Fülöp József (nős Molnár Juliannával)

620                        Homoki István

623                        özv. Szili Jánosné szül. Menyhárt Julianna

635                        Bátor Antal

639                        özv. Nagy Jánosné szül. Szűcs Mária

666                        Bátor János

682                        özv. Bátor Józsefné szül. Antal Erzsébet

694                        özv. Timár Sándorné szül. Szűcs Mária

O (715)                 Mórocz Julianna

O 725                    Szabó Jánosné szül. Nagy Anna

799                        Nagy Miklós

801                        Mórocz Sándor (nős: Nagy Juliannával)

 

118 térkép 2/2

 

Bánta

 

Öskü 11               Lukács Pálné szül. Hornyák Ilona

Öskü 27 b            Jancsek András (lajosi)

Öskü 28/a           Hornyák Mihály (templomelőtti)

Öskü 29               Hornyák András (templomelőtti)

Öskü 30               Hornyák István (templomelőtti)

Öskü 33               Varga István

Öskü 34/a           Tamaskovics István (hangya)

40                           Ilcsik Imre

Öskü 40/a           Szabó János

Öskü O 60/a       Krónusz Ferenc (Mihály fia)

Öskü O 60/b      Krónusz István

Öskü O 60/b      Krónusz János

Öskü 75/a           Sevinger István (Mihály fia)  

Öskü 78               Tamaskovics István (Szloboda)

Öskü 112/b        Horváth Márton (Ádám fia)

Öskü 118/b        Gáspár József (Novák)

Öskü 136/b        Hornyák Mihály (malina)

Öskü 141             Hornyák István (alsó?)

Öskü 143             Sevinger Mihály (Hulka)

Öskü O 159         Sevinger Mihály (János fia)

Öskü 182/b        ?? Mihály

Öskü 185             özv. Pavlényi Mihályné sz. Sevinger Ilona

Öskü 188             Koronczai Istán nős …? Erzsébettel

O (289)                 Nyírő Károly

292                        Timár András

395                        Soós Antal

450                        Bozsoki Ferenc

453/b                    Bozsoki György

458/a                    Soós Pál

525                        Fülöp István nős: Kis Juliannával

528                        Szencsei József

O 558                    Bozsoki Sándor

562                        Soós József (nős Nagy Katalinnal)

611/a                    Nagy András

702                        Pátkai Gyula

725/b                    Szabó István (nős Szeivolt Máriával)

O 801                    Mórocz Gyula (Sándor fia) ½

                               Mórocz Lajos (Sándor fia) ½

 

Öskü 98/b           Gáspár Imre

Öskü 114/a         Gáspár János

Öskü 125/b        Bódis Márton (vasúti)

Öskü 163             Sevinger András

Öskü 173/b        Sevinger Mihály (András fia)

Öskü 197             Czaltik Mihály

649                        Homoki András (nős Szili Erzsébettel)

 

120.térkép 2/1

 

Kikiritó- Öskü

 

Öskü ?                  Timár István

Öskü ?                  Szanykovics Máté

Öskü 8/a             Damjacsek Pál (felső)

25                           Mészáros Mihályné n. Gáspár Mária

36                           Horváth János

44                           Polák Ferencné szül. Polák Erzsébet

45                           Buday János

Öskü 16 b            Vaczula Mihály

Öskü 33.              Varga István

Öskü O 61/a       Gáspár Józsefné n. Nyitrai ?

Öskü 75/a           Levinger István (Mihály fia)

Öskü 83.              Szhok Mihály

Öskü 101.            Esztergályos József

Öskü 109             özv. Pavelka Mihályné szül. Bódis Mária

O 110                    Molnár András

Öskü 118/a         Vaczula János

Öskü 118 c          Csincsi Ferenc 

Öskü 122/a         Hornyák István (vajda)

Öskü 122 b         Lukács Ádám

Öskü 139 b         özv. Tamaskovics Pálné szül. Sinkovics Erzsébet

Öskü 144             Hornyák József (Pál fia)

Öskü 175             Horcs József

Öskü 187/a         Kucserka János

Öskü 197             Csatlik Mihály

 

120.térkép 2/2

Öskü-Kikiritó

 

Öskü 63               Tímár Ferenc

Öskü 74               Jancsek Mihály

Öskü 88               Matyesik Pál (köműves)

Öskü 94 a            Matyesik András

Öskü 102             Jancsek János

Öskü 105             Gáspár János

Öskü 117/b        Polák Mihály

Öskü 123             Hornyák Pál

Többi név nem olvasható

 

122 térkép

 

Szélhely

 

715                        Mórocz Gyula (nős Nagy Rozáliával)

742                        Juhász Lajos

 

124 térkép 2/1

 

Cser

 

20                           özv. Farkas Miklósné sz. Neuhoffer Terézia

26                           Czaltik Istvánné sz. Tamaskovics Julianna

Öskü 30               Hornyák István (templomelőtti)

34                           Szkok János

Öskü 66               Mekota István

262/a nélkül       várpalotai közbirtokosság

 

124 térkép 2/2

 

Csákányhíd

 

4                             M. kir. államvasutak (Székesfehérvár-Celldömölk vonal)

Öskü 19               Dufek Mihály

25                           Goldschmid Mór

32                           özv. Balogh Jánosné sz. Kovács Zsófia

33                           Balogh János

39                           Szűcs József

Öskü 40/a           Szabó János

Öskü 49               Matyesik János

65                           Macher István

Öskü 66               Makula István

73                           Szeivolt Ferencz

82                           Csizmadia Mihály

O 83                      Csapó Györgyné szül. Szili Mária

118                        Homoki József

119                        Horváth János (nős Hujber Máriával)

146                        Csapó Márton

268                        Szántó István

374                        özv. Pap Ferencné sz. Macher Anna

377                        Kavecz András

399                        Dregon Pálné sz. Balassa Mária

O 502                    Kárász György

587                        Bóka Istvánné sz. Kopár Éva

618/a                    Tímár Imre

634                        Bátor Imre nős Homoki Teréziával

685                        Szili József

702                        Pátkai Gyula

796/b                    Patonai Jánosné szül. Füst Zsófia

 

Méret/terjedelem: 
125 szelvény
please do NOT follow this link