Jogi nyilatkozat

www.krudylib.hu website használatának szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

(2009. március 1-től belső szabályzatként már érvényben!)

www.krudylib.hu honlap/website Felhasználói az adataik megadásával felhatalmazzák a THURY-VÁR Nonprofit Kft.-t (továbbiakban Kiadót) a személyes adataik jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. A Felhasználók adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Kiadó a tudtára jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfájlt, ún. "sütit" ("cookie") helyezhetünk el Felhasználók számítógépén. A "süti" egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a Felhasználók számítógépének merevlemezén. Ez bizonyos esetekben személyes adatokat tartalmazhat. A Felhasználók letilthatják a sütit, amelynek pontos módjáról a Felhasználó által használt böngésző útmutatójából tájékozódhatnak. 

Működés

A Kiadó a honlapot úgy alakította ki, hogy azt személyes adatai megadása nélkül érhesse el minden Felhasználó, de a honlap használatakor a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, (pl. IP-cím, a használt operációs rendszer és böngésző típusa) automatikusan rögzített naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Kiadó kizárólag anonim látogatottsági statisztika készítése és a portál fejlesztése érdekében használja fel őket.
A rögzített adatokról aggregált formában a következő oldalon látható statisztikák készülnek:http://www.krudylib.hu/cgi-bin/awstats.pl
https://crm.niif.hu

Külső hivatkozások ikonja

Az IP-cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. 

 

Adatbiztonsági intézkedések

A webszerver fizikailag védett helyen található, fizikai és szoftveres védelme a Kiadó és a szervert üzemeltető vállalkozó között megkötött szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik. A megjelölt adatokhoz kizárólag a kijelölt rendszergazdák férhetnek hozzá.

Regisztráció

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Felhasználóknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A Kiadó a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, így azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására a Kiadó kizárólag azért kéri a Felhasználókat, hogy statisztikai adatokat nyerjen. Segítségükkel a Kiadó a szolgáltatásait a Felhasználóink érdeklődésének megfelelően fejlesztheti tovább. A Kiadó egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhat annak érdekében, hogy szolgáltatások működéséről tájékoztassa az érdeklődőket. 

Az adatkezelés célja

A fent megjelölt adatok felvételének célja egyrészt látogatottsági statisztikák készítése, másrészt biztonsági célokat is szolgál (a Felhasználók jogosultságainak azonosítása). A Kiadó a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználóink tájékoztatást kérhetnek. A Kiadó kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól. 

Elérhetőségi adatok kezelése

A Kiadó a Felhasználók elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, chat azonosítókat, telefonszámokat, címeket, stb.) kizárólag a Felhasználók által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Felhasználók előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a Kiadó szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld Felhasználóknak.  
A Kiadó a Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatait (telefonszám, cím, stb.) kizárólag a regisztráció során gyűjti, azonban a Felhasználóknak lehetősége van az adatok megadása során nyilatkozni arról, hogy ezek publikussá tehetőek-e.  

Nyilvános kommunikációs lehetőségek 

A Kiadó szolgáltatásainak részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórum, blog, cset) minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott Felhasználót illeti, ugyanakkor a Kiadó jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Kiadó írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
 
A Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatok törléséről az adatok tulajdonosának írásban (levél, e-mail) kell rendelkeznie az oldal üzemeltetője felé. 

A Kiadó által üzemeltetett honlap Oldalai tartalmazhatnak olyan ugróhivatkozásokat (link), amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

Adatok és információk

www.krudylib.hu domainnév, valamint a „krudylib.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a THURY-VÁR Nonprofit Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
www.krudylib.hu honlap/website bármely szolgáltatásának igénybevételével, az oldalak megtekintésével a Felhasználó az alábbiakat automatikusan elfogadja: 
• a portálon megjelenített adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak és a Kiadó tulajdonát képezi.
• A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Kiadó fenntart minden, az itt található tartalom bárminemű másolására, terjesztésére vonatkozó jogot.  
• A Kiadó írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap/website tartalmának vagy egy részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és újrakiadása vagy értékesítése.  
• A honlap megtekintése díjmentes, saját használatra egyes részei számítógépre lementhetők, vagy kinyomtathatók, de a honlapon található adatok és információk utánközlése kizárólag a Kiadó külön írásos engedélyével lehetséges. 
• A honlap részeinek letöltési mértéke nem veszélyeztetheti a weboldal működését. Amennyiben ilyen jelenség tapasztalható, az adott IP cím felé minden adatforgalom lezárható, illetve jogi eljárás indítható a szolgáltatás veszélyeztetése miatt.  
• A „Fórum” és a „Blog” rovatba beírt hozzászólások rendelkezési jogáról a hozzászóló Felhasználó automatikusan lemond, így azok a Kiadó által szabadon felhasználhatók, újraközölhetők a hozzászólás beírójának külön engedélye nélkül is.

Felelősség

 A www.krudylib.hu honlap üzemeltetése során a Kiadó igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Kiadó nem vállalja a felelősséget. A Kiadó a forrás segítségével közölt cikkeket változtatás nélkül adja közre, ezért a cikkek szereplőivel nem azonosul és a cikkek mondanivalója nem a Kiadó véleményét tükrözi.
A honlapon megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó igyekszik körültekintően eljárni a hirdetésekkel kapcsolatban, de az azokon vállalt akciós ajánlatok, árak és egyéb információk valódiságáért kizárólag a hirdető alany felel. 
 A „Fórum” és „Blog” menüpontok alatti szolgáltatás oldalain megjelenő szövegek, valamint a kapcsolódó hozzászólások (amelyek a Felhasználóktól származnak) tartalmát a Kiadó rendszeresen ellenőrzi, és szükség esetén a lentebb leírtak alapján kezeli. A www.krudylib.hu honlap ezekkel a szolgáltatásokkal az információ és az eszmecsere szabad áramlásának ad teret, viszont az ott megjelenő információkkal nem feltétlenül ért egyet.  
A honlap üzemeltetése során a Kiadó igyekszik a „Fórum” és „Blog” menüpontok alatt esetlegesen megjelenő jogot, törvényt, becsületet sértő hozzászólásokat részlegesen vagy teljes terjedelmükben törölni, amennyiben az alábbi esetek fennállnak: rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás (nemzeti, faji, etnikai, vallási vagy egyéb csoportok ellen), nemzeti jelkép megsértése, rémhírterjesztés vagy pánikkeltés, közveszéllyel fenyegetés, személyi jogok, jó hírnév megsértése, a Kiadó ill. a www.krudylib.hu honlap üzleti érdekeinek megsértése. 
 Tilos ezen kívül a hozzászólásokban direkt kereskedelmi reklámot, vagy arra sugalló információt megjelentetni, illetve a Kiadó ill. a www.krudylib.hu honlap üzleti érdekeit megsérteni.
 A fenti elvekkel ütköző hozzászólásokat a Kiadó saját észlelés, vagy bejelentés után a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, és szükség esetén részben vagy teljes egészében törli. Kirívó vagy megismétlődő esetben az érintett Felhasználó(k) kitiltása is alkalmazható a Fórum rendjének fenntartása érdekében.  
 A Kiadó megfelelő technikai megoldásokkal védi a honlap regisztrált Felhasználóinak a honlapon megjelenő személyes adatait (név, e-mail cím, avatar kép, elérhetőségi adatok stb.), de az ilyen mások által is megtekinthető adatok esetleges rosszindulatú felhasználásáért nem vállalja a felelősséget. 

Korlátozások

A honlap használatából vagy elérhetetlenségéből, használhatatlanságából eredő bármilyen kár megtérítését a Kiadó kizárja. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kiadó minden kártérítési felelősséget kizár.  
A honlapon található külső hivatkozások általi tartalom nem áll a Kiadó befolyása alatt, ezért ezekért a tartalmakért a Kiadó felelősséggel nem tartozik.  

A Kiadó fenntartja a jogot a weboldal tartalmának és jelen nyilatkozatnak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

please do NOT follow this link