Összeírások, Palota mezőváros

Tartalomjegyzék 
 1. Palota várában szolgáló katonák névsora 1559-ből
 2. Palota várában 1561. július 29-én megszemlélt lovas és gyalogos katonáinak névjegyzéke
 3. Palota 1696-os összeírásának névsora
  1. A lovasok rendjéből
  2. A gyalogos rendből
  3. A második gyalogos századból
 4. Az 1711-es telepítési szerződést aláíró palotaiak névsora
 5. Az 1715-ös országos összeírás során Palotán összeírt adózók névsora
 6. Az 1717-ss Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 7. Az 1718-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 8. Az 1720-as országos összeírás során Palotán összeírt adózók névsora
  1. Adózók
  2. Kunyhóban laknak
  3. Mezővárosi telken lakó nemesek
 9. Az 1733-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 10. Az 1741-es Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 11. Palota lakosságának összeírása 1747-ből – Conscriptio Oppidi Palota
 12. Az 1754-55-ös Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 13. Palota és Inota Mária Terézia-kori úrbéri tabellái (1767)
 14. Az 1820-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek
 15. Palota mezőváros lakosai az 1828-as összeírás szerint
 16. Péth lakosai az 1828-as összeírás szerint
 17. Az 1857-58-ban összeírt palotai házbirtokosok névsora térképpel
 18. Az 1840-ben összeírt palotai nemesek
 19. Az 1781-ben összeírt nemesek családnevei Palotán
 20. Várpalotai őslakosok családnevei (1696)
 21. Várpalotai telepesek családnevei (1700 után)
 22. Palotai gazdák névsora 1781. aug. 7-én, akiknek a juhait összeírták
 23. Palotai szőlőtelepítők az 1700-as években (Szíj Rezső)
 24. Palota adatai – Veszprém megye nem nemes lakosságának 1804. évi összeírása
 25. Várpalotai református családok nevei 1824-ben
 26. Bizottmányi tagok 1866-68-ban
 27. A Vegyesipari Társulat alapító tagjai (1874)
 28.  

Palota várában szolgáló katonák névsora 1559-ből

Hungaricana adatbázis, Urbáriumok, összeírások, 
1559.: Palota inventáriuma, a vár leírása, váruradalom. 
Leltár a várról, hadiszerek, hadifelszerelés, épületek. Élelmiszerek: búza, liszt, szalonna, zab, ökörhús, bárányhús, kősó. Búzavetés. Török foglyok. Gyalog és lovas katonák névvel. Birtokok neve, mely a várbeli katonák birtokában van (névvel). Elhagyott birtokok, melyek a várhoz tartoznak.
Jelzet: HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 023. - No. 007 / a.
http://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc023...

 

Palota várában 1561. július 29-én megszemlélt lovas és gyalogos katonáinak névjegyzéke

http://www.krudylib.hu/tartalom/thury-gyorgy-lovas-es-gyalogos-katonai-1...

 

Palota 1696-os összeírásának névsora

Forrás: Huszár Pál: Források és dokumentumok Várpalota történetéhez.
Online: https://issuu.com/krudygyulavarosikonyvtar/docs/1696-os_osszeiras

Veszprém vármegye 1696., 1715. és 1720. évi összeírása - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 17. (Veszprém, 2002) 
Alább olvasható a Palotán szolgáló katonák nevsora, jelezve, hogy rendelkezik-e házzal:

A lovasok rendjéből

Farkas Gergely
Fülöp Gergely ház
Csákvári András ház
Farkas Péter ház
Fülöp István ház
Borsos János ház
Seregélessy János ház
Konkolyos Péter ház
Pap János ház
 

A gyalogos rendből

Patonai Márk várnagy ház
Kéry György vajda ház
Ballai Péter
Faddy Mihály ház
Tesy Péter ház
Kovács Péter ház
Melegh Pál ház
Virágh Péter ház
Érsek András ház
Gál György ház
Varga Mátyás ház
Orbán Péter ház
Konkolyos György ház
Kovács Mihály ház
László István ház
Szűcs György ház
Horváth Márk ház
Horváth Mihály ház
Fülöp János ház
Takács András ház
Mazan Miklós ház
Tott János ház
Varga János ház
Csiszár István ház
Patonai Mihály ház
Halassy István
Szikora András ház
Ravasz István ház
Tott György ház
Pulai Ferenc ház
Muhay Mihály ház
Szamaras György ház
Érsek Mihály ház
Borsos Péter ház
Molnár Gergely ház
Sípos János ház
Somogy Mihály ház
Szabó Mihály ház
Lakatjártó János ház
Vörös Benedek ház

A második gyalogos századból

Sipos Dávid ház
Kun István ház
Szabó János ház
Timár István ház
Szotony Gergely ház
Csatay István –
Tenke István ház
Babocsai Gáspár ház
Simon János ház
Patonai István ház
Kása Ferenc –
Udvardy András ház
Mészáros Pál ház
Kovács István házikó
Kovács István (másik) ház
Takács János ház
Lőrinczy Miklós ház
Szabó István  ház
Farkas István ház
Molnár Imre ház
Főrdős Ádám ház
Pécsvárady András ház
Kabothy István –
Páczy István ház
Musay István ház
Udvardy Pál házikó
Bozoky Mihály ház

Ugyanott szabadosok:

Szabó Mihály ház (amelyet Zichy Imre gróf földesúri jogánál fogva elfoglalni igyekszik)
Takács György ház
Vajtay István ház
Takács János ház
Csire István ház
Bencze György ház
Veneczky János házikó
Kys Mihály ház
Szabó József házikó.

A katonaság által birtokolt házak száma 61, ugyanitt a szabadosoké 9 ház. Ezen a helyen a török idők alatt senki sem lakott a török várvédőkön kívül. Amikor a keresztények kezébe jutott, a fentebb említett lakosok és várkatonák közül egyeseknek volt lehetősége földet művelni és irtani, az egyik többet, a másik kevesebbet vetett be. Az itt lakóknak sem lakása, sem földtulajdona nem állandó, ha egyik vagy másik Őfelsége szolgálatából visszalép, az a szolgálatban őt követőre száll. Akik most ténylegesen Őfelsége várában élnek, fentebb nagyobbrészt feljegyeztettek, ők amennyi földet tudtak, bevetettek, de ennek biztos mennyiségét nem lehetett számba venni. Az osztatlan rétekről ki-ki a saját szükségletére, amennyire a lehetősége azt engedte, gyűjthetett, de nem a palotai határból, hanem a bérelt, szomszédos földekről. Legelőket is hasonlóképpen a szomszédos, bérelt pusztákon használnak. Csekély tűzrevaló erdejük is leginkább a szomszédos pusztákon van. Szőlőhegyük 164 kapás nagyságú, és 97 urna termést hoz.

Az 1711-es telepítési szerződést aláíró palotaiak névsora

Palota lakosai és az Uraságok (Gróf Zichy Imre, gróf Zichy János, gróf Zichy Pál) között 1711. február 18-án kötött szerződésben szereplő nevek, akik a cointeressatusokat (közösen érdekelt felek, érdektársak), vagyis a lakosságot képviselték.
(1. A szerződés értelmében Palota lakói szerződéses és szabadmenetelű oppidánusok, mentesek a dézsmától és robottól,házaikat szabadon adhatják és vehetik, szabad a legeltetés és a faizás, csak az önálló bíráskodásról nincs szó a kontraktusban. E jogok polgári státust jelentettek.
2. A szerződés egykori szövegezése szerint "Palota városának néhai lakossai"-nak "újjobbi megtelepedések, hazaszállások" feltételeiről szól, melynek lényege, hogy "indulgeáltatott [adományoztatott, megengedtetett] palotai lakosoknak általunk tellyes és egész szabadcság és mindennémű szolgálattul, adófizetéstűl való immunitas"!)

 1. Kabodi Gergely,
 2. Vönöczki János,
 3. János kovács,
 4. Bosoki István,
 5. Bosoki Ferencz,
 6. Szabo István,
 7. Balai Péter,
 8. Szabo István,
 9. Molnár János,
 10. Varga György,
 11. Tenke István,
 12. Konkolyos Péter,
 13. Varga Mihály,
 14. Konkoljos Gergely,
 15. Gelencsér Péter,
 16. Pap Ferencz.

Forrás: Lichtneckert András: Veszprém vármegye községeinek urbáriumai, úrbéri és telepítési szerződései 1690-1836. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 21. Veszprém, 2009. p. 273-275. 
Online: http://library.hungaricana.hu/hu/view/VESM_21/?pg=274&layout=s

Az 1715-ös országos összeírás során Palotán összeírt adózók névsora

Az eredeti dokumentumokhoz is elvisz:
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/7239

Az összeírás táblázatának átirata:
Veszprém vármegye 1696., 1715. és 1720. évi összeírása - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 17. (Veszprém, 2002)

Adózók

Stephanus Tenke; bíró
Andreas Szaz; csapó
Joannes Fekete;
Georgius Radoczy;
Georgius Nagy; csapó
Balthasar Pintér; kádár, pintér
Franciscus Kiss;
Michael Slavik; csapó
Stephanus Barbelly;
Joannes Seregelyes;
Franciscus Bozoky;
Andreas Sagy;
Michael Saffár;
Michael Bozoky;
Martinus Buday;
Stephanus Jaxa;
Michael Horvath;
Michael Gál;
Joannes Racz;
Gregorius Szili;
Mathias Thotth;
Georgius Bertha; csapó
Martinus Porasznik;
Franciscus Csapo; csapó
Franciscus Barat; csapó
Stephanus Szent Mihally;
Joannes Kovacs;
Gregorius Szűcs; csapó
Thomas Thotth;
Joannes Stellar;
Stephanus Szőcs;
Joannes Jankovics;
Sigismundus Hegyi;
Georgius Joga;
Stephanus Joga;
Joannes Molnar;
Georgius Szőcs;
Franciscus Szabo;
Petrus Csapo;
Franciscus Tőrők;
Stephanus Patonai;
Joannes Bognar; kerékgyártó
Andreas Takacs;
Emericus Tőrok;
Paulus Nemes;
Stephanus Komaromi; csizmadia
Joannes Eisek; kovács
Joannes Csismadia; csizmadia
Michael Szőcs;
Joannes Szencs;
Joannes Kasa; szabó
Michael Csik;
Andreas Varkuts;
Samuel Hunyadi;
Georgius Kovacs; kovács
Franciscus Szabo;
Joannes Molnar;
Joannes Nagy;
Michael Végh;
Petrus Borsos;
Joannes Varga;
Michael Győr;
Joannes Pap;
Gregorius Konkolyos;
Stephanus Konkolyos;
Benedictus Vati;
Stephanus Szabo;
Stephanus Szekeres;
Stephanus Thimon;
Stephanus Varga;
Gregorius Kovacs;
Michael Takacs;
Emericus Péter;
Franciscus Szabo;
Stephanus Csiszar;
Joannes Nemet;
Georgius Sandor;
Stephanus Horvath; kádár, pintér
Paulus Sipos;
Stephanus Báty;
Michael Kis;
Joannes Takacs;
Stephanus Szabo; szabó
Joannes Dékany;
Georgius Borbelly;
Michael Varga; varga
Georgius Kecskeméti;
Nicolaus Lenard;
Joannes Balika;
Petrus Varga; varga
Georgius Szigyarto; szíjgyártó
Stephanus Horvath;
Franciscus Bostai;
Georgius Takacs; takács
Joannes Csallay;
Michael Gerencser; fazekas
Petrus Gerencser;
Michael Philep;
Gregorius Philep;
Gregorius Szőcs;
Samuel Lakatos;
Gregorius Bakos;
Michael Nagy;
Joannes Szabo;
Petrus Szabady;
Paulus Nagy;
Gregorius Kabodi;
Stephanus Kabodi;
Andreas Csomai;
Martinus Szabo;
Georgius Kiss;
Stephanus Bozoky;
Franciscus Kovacs; kovács
Andreas Nagy;
Joannes Bostai;
Georgius Szőcs;
Petrus Csurgai;
Joannes Szabo;
Petrus Konkolyos;
Franciscus Gabnai;
Joannes Silisi;
Stephanus Nagy;
Stephanus Csere;
Michael Hollossy;
Joannes Pinter; kádár, pintér

 

Az 1717-ss Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML 

1717 9bris 11. veszprém alsó járás
Palota
Mészáros István, 
Simoga Paál, Istvány , 
Bécsi Márton tisztartó[!]

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C33D-ZQVY-1?cat=76623

 

Az 1718-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML 

Palota 
1 nemes:
Simoga Pál

 

Az 1720-as országos összeírás során Palotán összeírt adózók névsora

Az eredeti dokumentumokhoz is elvisz:
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/8505

Az összeírás táblázatának átiratát itt lehet olvasni:
Veszprém vármegye 1696., 1715. és 1720. évi összeírása - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 17. (Veszprém, 2002)

Adózók

Georgius Bardi; 
Stephanus Szabo; 
Johannes Takacs; 
Stephanus Bujti; 
Benedictus Vathi; 
Stephanus Horvath; 
Stephanus Csiszar; 
Michael Takacs; 
Petrus Szabadi; 
Stephanus Timar; 
Stephanus Szabo; 
Gregorius Konkolyos; 
Petrus Gerencser; 
Johannes Pap; 
Joahannes Nagy; 
Georgius Simon; 
Johannes Molnar; 
Stephanus Konkolyai; 
Stephanus Gyüre; 
Johannes Bostay; 
Stephanus Bozoki; 
Martinus Szabo; 
Andreas Nagy; 
Stephanus Kabodi; 
Georgius Szigyarto; 
Stephanus Takacs; 
Franciscus Bostay; 
Petrus Safar; 
Samuel Gerencsér; 
Johannes Szabo; 
Petrus Takacs; 
Stephanus Szabo; 
Georgius Takacs; 
Michael Szabo; 
Gregorius Kovacs; 
Franciscus Madi; 
Johannes Takacs; 
Paulus Nagy; 
Franciscus Szabo; 
Johannes Racz; 
Michael Csik; 
Johannes Kása; 
Johannes Szines; 
Michael Szűcs; 
Johannes Csizmadia; 
Johannes Ersek; 
Stephanus Komaromi; 
Samuel Lakatos; 
Andreas Takacs; 
Martinus Csapo;
Stephanus Pattonai; 
Stephanus Lakatos; 
Franciscus Szabo; 
Andreas Honnay; 
Johannes Kovacs; 
Georgius Molnar; 
Stephanus Togh; 
Georgius Morocz;
Michael Szabo; 
Matthias Őrményi; 
Stephanus Szücs; 
Andreas Szaz; 
Johannes Fekete; 
Georgius Nagy; 
Stephanus Kovacs; 
Johannes Seregely;
Franciscus Bosoki; 
Michael Safar; 
Petrus Geresdi; 
Stephanus Jate; 
Petrus Őrmeny; 
Franciscus Barathy; 
Georgius Szűcs; 
Gregorius Szűcs; 
Franciscus Horvath; 
Georgius Berta; 
Johannes Szabo; 
Paulus Csapo; 
Michael Gaal; 
Michael Bosoki; 
Andreas Sáági; 
Michael Nasziczki; 
Balthasarius Pintér; 
Georgius Zambo; 
Georgius Radoczy; 
Michael Varga; 
Georgius Szabo; 
Johannes Pinter; 
Johannes Balika; 
Michael Lengyel; 
Georgius Magyarosi; 
Petrus Varga;
Stephanus Barbely; 
Michael Balind; 
Petrus Gerencser; 

Kunyhóban laknak

Georgius Kiraly; 
Franciscus Gabnay; 
Stephanus Tenke; 
Michael Foleb; 
Georgius Kis; 
Andreas Csomay; 
Emericus Kis özv.; 
Michael Varga; 
Johannes Kiliti; 
Gregorius Farkas; 
Stephanus Szekeres; 
Johannes Csalai; 
Michael Nagy özv.; 
Gregorius Szűcs; 
Paulus Szűcs özv.; 
Johannes Nagy; 
Stephanus Szűcs; 
Johannes Eszes; 
Stephanus Juhasz; 
Nicolaus Szabo; 
Stephanus Szakacs;

Mezővárosi telken lakó nemesek

Franciscus Horvath; 
Stephanus Takacs; 
Stephanus Meszaros; 
Johannes Pogany; 
Georgius Gutta.

A mezőváros szántóföldjei csak egy nyomásba tartoznak. A határ háromszori szántás után, amelyet 4 és 6 igásmarhával szoktak elvégezni, 1 pozsonyi köböl elvetésével mind az ősziből, mind a tavasziból 3 köböl termést hoz. A 2 kaszás nagyságú réteken 1 szekérre való, sással kevert széna gyűjthető. Legelőjük kevés. Ezért a földesurakkal kötött szerződés értelmében mind a legelőket, mind pedig tűzifa és épületfa számára az erdőket szabadon bírják. Vagy három év óta tized fejében makkoltathatnak. Szőlőhegyük van; 2 kapás nagyságú szőlő 1 urna bort terem. Ezt a bort saját bormérésükben 4 hónapon át szabadon árulják. Egy urna bor 50 dénárért adható el. A bormérésből 12 forint hasznuk van. A gabonát lisztté őrlő, egyköves malom 2/3 része a földesurakat, 1/3 része pedig őket magukat illeti meg, amely a száraz idő miatt 13 forintot jövedelmez. Az összeírásba már felvett kézművesek a következők: 4 takács, 6 kerékgyártó, 1 szíjgyártó, 1 fazekas, 4 szabó, 2 csizmadia, 1 lakatos, 12 csapó, 1 szűcs, 2 kádár és pintér, 2 varga. Mindannyian eskü alatt vallották, hogy kézműves munkájukból élelmükön és ruházatukon kívül nincs semmi hasznuk. A helység fekvése mérsékelten emelkedő és sziklás.

(Az 1720.évben összeírt polgárok neve mellett olvasható foglalkozásuk is. A családnevük sok esetben árulkodik a foglalkozásukról is, erről részletesebben itt olvashat:  Szabó István: A jobbágynevek kialakulása 

Pintér Boldizsár: kádár, pintér, Slavik Mihály: csapó, Berta György: csapó, Csapó Ferenc: csapó, Barat Ferenc: csapó, Szűcs Gergely: szűcs, Szőcs István: szűcs, Csapó Péter: csapó, Bognár János: kerékgyártó, Komáromi István: csizmadia, Érsek János: kovács, Csizmadia János: csizmadia, Kasa János: szabó, Kovács György: kovács, Varga Mihály: varga, Varga Péter: varga Horváth István: kádár, pintér, Takács György: takács, Gerencsér Mihály: fazekas, Kovács Ferenc: kovács, Szabó János: szabó, Pinter János: kádár.)

 

Az 1733-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML IV. 1. e. cc. 1733

Oppidum Palota

        [Nemes neve:]

 1. Gregorius Fazokas
 2. Stephanus Kovács
 3. Joannes Takács
 4. Georgius Gutta
 5. Michael Galambos
 6. Joannes Fejes 
 7. Joannes Pogány

Az 1741-es Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML IV. 1. e. cc. 1741 Ö 211

Oppidum Palota

 • Michael Galambos Armorum circiter 66. [...] inhabilis
 • Georgius Gutta Armorum circiter 60. 
 • Joannes Pogan Armor circiter 50. inhabilis
 • Stephanus Kováts  Armor circiter 50. 
 • Stephanus Fazekas Armor circiter 32. inhabilis
 • Stephanus Takáts circiter 55.  Habet filium. 
 • Alexander Nagy Armor circiter 28. Se solo inhabilis.
 • Stephanus Lampert Armor circiter 40. se solo incapas
 • Josephus Gődőr Armor circiter 25. Eszt. inhabilis.
 • Adamus Gombai Circiter 35. eszt. inhabilis ad insurgen.
 • Josephus Szombati circiter 50. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C33D-ZQVT-R?i=233&cat=76623

Palota lakosságának összeírása 1747-ből – Conscriptio Oppidi Palota

Név szerinti összeírás a palotai lakosokról és azok vagyonáról. (Szíj Rezső gyűjtemény. Másolat levéltári anyagból. Országos Levéltár P szekció.)
Online olvasható és lapozható változat a részletes adatokkal:: https://issuu.com/krudygyulavarosikonyvtar/docs/palota_lakoss__ga_1747

Az összeírt nevek (sorszámmal ellátva):

 1. Kapossi Ádám csapó            
 2. Lázár Pál csapó            
 3.  inquilinus Medlik András csapó            
 4. Aber Inquilinus Mihály            
 5. Szlávik Mihály csapó            
 6. Csáki János csapó            
 7. Pál Mihály            
 8. Csapó Pál csapó            
 9. inquilinus Körmendi Ferenc            
 10. Rájminger (Raininger) Kristóf            
 11. Honesz Márton csapó            
 12. Zsolnai Gáspár csapó            
 13. Fekete Szűcs Gergely             
 14. inq Szűcs Ferenc csapó            
 15. Ifjú Szűcs Pergell            
 16. Csáki Mihály csapó            
 17. Hora József csapó            
 18. Onadi János csapó            
 19. inq. Szűcs Ferenc csapó            
 20. Gombaj Ádám csapó            
 21. Gombaj István csapó            
 22. Bosoki Mihály            
 23. Kővári Jánosné            
 24. Berta József csapó            
 25. Bruhács Györgyné csapóné            
 26. Lendvai Márton csapó            
 27. Pető Márton csapó            
 28. Kis György csapó            
 29. Szorád / Barád = Barát?) Péter csapó            
 30. Bencsik /Benczik Mihály csapó            
 31. Irminy (Örményi/Ürményi) Péter csapó            
 32. Czennik ? János csapó            
 33. Barát Mihály csapó            
 34. Biczner (Vizner?) Ferenc szűr?            
 35. Lügtai (Liptai?) János csapó             
 36. inq. Desch János és leánya (Dése, Détsi?)           
 37. Galambos Mihály mészáros            
 38. öreg Nagy György csapó            
 39. Kober Jacob szabó            
 40. Görba Varga Vargka            
 41. Padanai (Patonai?) Mihály            
 42. Mössöl (Mészely/Mészöly) István bognár            
 43. Szabó Márton bognár            
 44. Bakács Mihály            
 45. in. Szakács Pál lakó            
 46. in. Kovács Pál lakó            
 47. Szabó István bognár            
 48. Szents Mihály            
 49. Haidu (Hajdu) Gyurka            
 50. Hanes (Honesz) Márton            
 51. Hablicska András csapó            
 52. Lengyel János csapó            
 53. Csajágy Mihály csapó            
 54. Komáromy István csizmadia            
 55. Horváth György csapó            
 56. Csősz Ferenc            
 57. Berda (Berta?) Mihály csapó            
 58. Nagy Mihály csapó            
 59. in. Mardan (Márton?) Ferenc lakó            
 60. Dukavics Pál csapó            
 61. in. Kovács György lakó            
 62. Ágoston Péter csapó            
 63. in. Ágoston Mihály lakó            
 64. Komáromi József csapó            
 65. Hotta ? István szűcs            
 66. Horváth Ferenc  fazekas            
 67. Csampó (Czompó?) István            
 68. Horváth Mihály            
 69. Takács György            
 70. in. Tóth György  lakó            
 71. Csik Mihály            
 72. Bodor István            
 73. Sági András            
 74. Dokács? Vagnár? (Kovács Bognár)?            
 75. Hetessy János szabó            
 76. Mellik (Medlik?) János csapó            
 77. inq. Molnár István            
 78. öreg Budai Márton            
 79. inq. ifjú Budai Márton            
 80. Polonyi Ádám csapó            
 81. Szabó Horbacsiné? Mihályné            
 82. Plaveczki András csapó            
 83. Makai Sámuel szabó            
 84. Szűcs Hora Mihály            
 85. inq. Kovács Mihály csapó            
 86. Ergány György csapó            
 87. Bosoki István            
 88. inq. Sipos Mihályné            
 89. inq. Eperjesi Márton (főstő / festő)           
 90. Bertha György csapó            
 91. inq. Németh Mihály            
 92. Radavics József szűcs            
 93. inq. Nagy György csapó            
 94. Kapronczai György csizmadia            
 95. Borbély Mihályné            
 96. Ikervári István            
 97. Szili Gergely            
 98. Lutor Mihály csizmadia            
 99. Richter János fazekas            
 100. Gál Gáspár            
 101. Pott ? Bognár             
 102. Pósföldi Sámuel fazekas            
 103. Fridrich Mátyás            
 104. Ligniczki János fazekas            
 105. Bodis Gergely            
 106. Dömötör István             
 107. Bors Pál             
 108. Varga András csapó            
 109. Szabó Mihály             
 110. Trombitás István            
 111. öreg Homoki István            
 112. Katonk ? István rákász            
 113. Simon Fazekas            
 114. Galambos Mátyás hegedűs            
 115. inq. Számpius (Sampiás) Sámuel            
 116. Vörös Ferenc ?            
 117. inq. Varga József            
 118. Ráczkevi Tamás            
 119. Morvai József            
 120. Számpiás (Sampiás) Mihály            
 121. Bresinai (Beleznai!) Lőrinc            
 122. Vellás Mihály            
 123. Seregélyesi Szabó István            
 124. Újvári Ádám            
 125. Baksa József            
 126. Kovács Zsiga            
 127. Sági Mihály            
 128. Csik János            
 129. Molnár István            
 130. Katonk ? János            
 131. Soós István            
 132. Varga János mester ember            
 133. Gútta Györgyné            
 134. inq. Szűcs Tamás pellér?            
 135. Molnár Pál            
 136. Farkas Ferenc szűcs            
 137. Leszkovári Gáspár csizmadia            
 138. Bertalan Imre            
 139. Oszvári János takács            
 140. Antoni Milner tichter?            
 141. Joseph Haumchrekt??? Német Varga            
 142. inq. Saupt Pál kőfaragó            
 143. Joseph Vihoffer            
 144. inq. Kis János nyerges            
 145. inq. Posztos Mihály            
 146. Kása János            
 147. Erenset? Pál kőfaragó            
 148. inq. Szatekman Antal borbély            
 149. Pintér Varga János            
 150. inq. Pödör József csizmadia            
 151. inq. Walch Tamás kőfaragó mester            
 152. Szalai Ferenc             
 153. Márkó Mihály            
 154. Antal Pál            
 155. Ország Pál            
 156. Morvai Mihály            
 157. Pap Ferencné            
 158. Mak István            
 159. Mak János            
 160. Mak Ferencné            
 161. inq. Fodor Mihály juhász            
 162. Kovács Márton             
 163. ifjú György Mihály            
 164. Halász Ferenc            
 165. Szűcs Mihály            
 166. inq. Szűcs Pál bognár            
 167. inq. Deső István            
 168. Deső János            
 169. Simon János            
 170. Vajtai János            
 171. Horváth János juhász            
 172. Kovács György             
 173. Csősz Mihály            
 174. Csősz István M. uraság lovásza            
 175. Juhász Pál            
 176. inq. Szűcs Tamás             
 177. Csonka Mihály            
 178. inq. Honesz István csapó            
 179. inq. Beke Jánosné            
 180. Horváth András            
 181. inq. Varga János juhász            
 182. Takács György             
 183. inq. Szabó János             
 184. Szabó Ferenc uraság bérese            
 185. Szalai Márton            
 186. Székeli Miklós            
 187. inq. Székeli Ferenc uraság bérese            
 188. inq. Székeli István            
 189. Stellár József            
 190. Gelencsér Mihály            
 191. inq. Ország János            
 192. Barcka Ferenc            
 193. inq. Sipos Gergely            
 194. Kaszás János            
 195. inq. Asztalos Gergelyné            
 196. Nagy Mihály            
 197. Balás János            
 198. Vajda János            
 199. Molnár Mihály            
 200. inq. Oláh Gergely            
 201. Nagy Sándor            
 202. inq. Nagy Ferencné             
 203. Kollár András            
 204. Viderman János uraság vincellérje            
 205. Szabó István sólyi            
 206. inq. Szabó Ferenc            
 207. Simon György            
 208. Déczek János            
 209. Papp György            
 210. inq. Csillag József fazekas            
 211. öreg György Mihály            
 212. Pap István            
 213. Gál Ferenc fazekas            
 214. inq. Gál Györgyné            
 215. Pintér Keszner János            
 216. Pap Sámuel            
 217. inq. Kuczki András csizmadia            
 218. Fazekas Péter gerencsér            
 219. Pintér József Bíró csizmadia            
 220. inq. Péter Varga            
 221. Fülöp Mihály            
 222. Horváth József            
 223. Gelencsér Péter            
 224. inq. Horváth György            
 225. inq. Erdélyi János            
 226. Hollósi István            
 227. Tímár István            
 228. Tóth István            
 229. Bálint Mihály            
 230. inq. Lakatos Ferenc            
 231. Szabó Pál            
 232. Györe István            
 233. inq. -   -            
 234. Markó Istvánné            
 235. Szűcs Gergely             
 236. Kárász István            
 237. testor Oszvári István            
 238. Kovács István            
 239.  Kun Péter            
 240. inq. Molnár Mihály            
 241. Szabó Ádám            
 242. Mórocz András            
 243. Mórocz István            
 244. inq. Galamos Mihály            
 245. Takács István            
 246. Nagy István            
 247. inq. Eőry Nagy János            
 248. Horváth István            
 249. Bosoky Farkas            
 250. inq. Varga? Jánosné            
 251. Királyné             
 252. inq. Tóth György            
 253. Horváth Péter            
 254. inq. Bostai Jánosné            
 255. testor? Oszváry Ádám            
 256. Varga János            
 257. inq. Varga Jan?, Fra?            
 258. sartor (szabó) Egerszegi János            
 259. sartor (szabó) Egerszegi István            
 260. Simony Miska            
 261. Pap Daniné?            
 262. Baranyai István            
 263. inq. Bostai Ferenc            
 264. testor? Oszváry Ferenc            
 265. inq. Lénárt             
 266. Fazekas István            
 267. Szabó György            
 268. Mogyorósi György            
 269. inq. Csörge György            
 270. Mórocz János            
 271. teptor? Mester? Mihály            
 272. Smer ? János            
 273. fil.? Fazekas Imre fazekas            
 274. Hajdu Iván            
 275. Jakab István            
 276. Nagy Ferenc            
 277. Kardos Mihály            
 278. inq. Bíró Éva            
 279. inq. Kardos János            
 280. Balass? (Balázs) Mihály             
 281. inq. Takács Mihály            
 282. Mihályfi János            
 283. inq. Katódi Mihály            
 284. Jaksa István            
 285. Gabnaj /Gabnai Márton            
 286. Bognár Sági András            
 287. Szomrákai? János            
 288. Sőrfőző Péterné            
 289. Bagy Gergely            
 290. Süveges Ferenc             
 291. Ms.? B??? Pap Istók            
 292. Gabnai Istók            
 293. Rezes Mátyás            
 294. Kombarfi? (Szombati? / Szomráki?) József?            
 295. teptor? Fait Mihály            
 296. Faber Nagy Ferenc            
 297. inq. Tosokai? Kata            
 298. Kovács Ádám            
 299. inq. Hamar Istók            
 300. Újvári János            
 301. inq. Fenyős Péter            
 302. inq. Gombai? Jóska
 303. Kardos Ferenc            
 304. inq. Kardos Márton             
 305. Takács Péterné            
 306. Fejes János             
 307. Csap? Csapó Mihály            
 308. Kovács Mihály            
 309. Molnár Péter            
 310. Morvay Pál             
 311. Ábrahám János             
 312. Erenhoffer János            
 313. Szigeti /Szigethy István            
 314. Vár? Pál             
 315. Riba Mihály             
 316. Soós? János?            
 317. Horváth Ádám            
 318. Jáger János?            
 319. inq. Molnár János            
 320. Kabodi János            
 321. Tallaj /Tállay Gergely            
 322. Kreshaj Lászlóné            
 323. Szabó János             
 324. inq. Szabó István            
 325. özvegy? Birkásné
 326. Parosti Ferenc (Tárósi?)            
 327. Dániel László            
 328. Bodor János            
 329. inq. Rosa Mátyás            
 330. Lipót András            
 331. Kis Mihály             
 332. Csepregi Ferenc            
 333. Poly.? Béchy Ferenc            
 334. Toót? János            
 335. Vágó Mihály            
 336. Szíj Mihály            
 337. inq. Sárváry János             
 338. Soós? Tamás            
 339. Jakab Imre            
 340. Nagy Ferenc            
 341. Nagy András            
 342. Takács János            
 343. Ferenczi József            
 344. Bárdi György             
 345. inq. Bárdi Sára            
 346. ??? Német Takács            
 347. Dékány Nagy Mihály            
 348. teptor? Orbán            
 349. sod? inq. Kober (Kóbor) György teptor?            
 350. Ispánky János            
 351. Frieb? Gáspár            
 352. Hegyi Ferenc            
 353. sartor Hallgancz /Halgancz János            
 354. inq. Kőműves János            
 355. inq. Kőfaragó János            
 356. bog. Vasonyi Mihály            
 357. Nagy Gyuri            
 358. Inotai János            
 359. Lipót György            
 360. Bognár János            
 361. inq. szen. Huta?       
 362. Nagy János            
 363. Kovács Ferenc            
 364. Katona Éva            
 365. Szalay Simon            
 366. teptor Lengyel István            
 367. tep. Inq. Lengel (Lengyel)  Ádám            
 368. tep. Lengel (Lengyel) Ferenc    
 369. bogn. Vasonyi István             
 370. Szijártó Györgyné            
 371. inq. Kis József pásztor            
 372. Hegyi Zsigmond            
 373. Lovas? Vágó? Gyártó Ferenc            
 374. Setar.?  Sörény? Viola            
 375. var. Varga András            
 376. bog. Döbröcsönyi (Debreczenyi) Samu             
 377. özv. Érsek Jánosné            
 378. ??? Nagy János            
 379. Pogány János csizmadia            
 380. inq. Brauer  János bog.            
 381. sartor Szabó Ádám            
 382. inq. Fejér Béres szabó            
 383. Pap Márton csizmadia            
 384. sartor Zöld Szabó            
 385. csizmadia Hálmán János            
 386. szűcs Vági Péter             
 387. Varga Mihályné            
 388. Faber János kovács            
 389. Faber Gáspár kovács            
 390. Szijártó János            
 391. Szabó Györgyné            
 392. Szabó Hasagy? (Harságy?) János            
 393. csizm. Inq. Borostján (Borostyán) István            
 394. Karika István csizmadia            
 395. sartor inq. Slenk? (Schlenk?) Krisztián
 396. Bosoki Panni?            
 397. Kárász György            
 398. Borbély József            
 399. inq. Sági  István            
 400. Toóth? Soós? Ferenc            
 401. inq. Rosa János            
 402. inq. Csonkáné            
 403. sartor Eháj? Knol            
 404. István Miklós            
 405. sartor Szabó Miklós            
 406. fig.? Menyhart István            
 407. Fait Pál szíjgy.            
   
 408. Márkus Májer zsidó Sákter és mester Csapó Pálnál lakik.                
 409. Hegedűs zsidó Rainminger Kristófnál lakik.                
 410. Jakab Sámuel és Lebl Joseph zsidók Onodi Jánosnál laknak.                
 411. Ferenc nevű zsidó lendvai Mártonnál lakik.                
 412. Lázár zsidó sakter Barát Mihálynál lakik.                
 413. Kata zsidóné Medlik Jánosnál lakik. 
   

 

Az 1754-55-ös Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML IV. 1. e. cc. 1754-55 Ö 204 N 13.

Oppidum Palota

 1. Michael Takáts Si. Filias Evam et Catharinam,
 2. Joannes Csima
 3. Joannis Sóós rlta. Si. Filios Emericum, Petrum & Paulum. Filiam Evam.
 4. Michael Tavasz
 5. Sen. Joannes Mórocz Si. Filios Joannem, Petrum & Franciscum. Filias Evam, Susannam et Juliannam.
 6. Jun. Joannes Mórocz
 7. Susanna Mórocz - Michaelis Totth rlta.
 8. Catharina Mórocz. Consors Samuelis Németi. 
 9. Sen. Stephanus Mórocz. Si. Filius Stephanum, Michaelem & Andream.
 10. Mes. Stephanus Mórocz. Si. Filius Adamum. Filias Elizabetham, Susannam, Juliannam et Catharinam
 11. Jun.  Stephanus Mórocz. Si. Filius Paulum et Josephum. Filiam Elizabethas
 12. Georgius Mórocz Si. Filios Andream et Josephum, Filia  Elizabetha.
 13. Sen. Michael Mórocz. Si. Filius Franciscum, Stephanum & Paulum. Filias Catharinam et Elizabetham
 14. Jun. Michael Mórocz. Si. Filius Franciscum, Stephanum
 15. Gabriel Szentpéteri
 16. Thoma Kovacs - Catharina Susanna et Éva
 17. Paulus Szentpéteri Si. filium Stephanum privignas item ez Nobili Gregorio Bátay Évam et Catharinam.
 18. Stephani Fazokas rlta. Si.  filium Joannem, filiam Elizabetham
 19. Josephus Fazokas Si. Filias Susannam et Juliannam, Evam.
 20. Pauli Takács rlta. Si. filium Stephanum. Filias Catharinam, Evam, Elizabetham et Juliannam.
 21. Jun.  Stephanus Ihász. Si.  filius Stephanum & Petrum.
 22. Sen. Stephanus Ihász. Si.  filium Michaelem. Filias Evam, Catharinam, Elizabetham et Juliannam.
 23. Stephanus Horváth ali. Kuti. Habet filius Paulum. filias Éva et Anna
 24. Michael Horváth ali. Kuti. Si. Filium Franciscum
 25. Jun. Stephanus Horváth ali. Kuti. 
 26. Stephanus Kálmány Si. Filium Jovannem, filias Saram, Évam, et Elizabetham 
 27. Samuel Pap. Si filium Georgium. 
 28. Georgius Szalay
 29. Michael Kálmány si filiam Catharinam. 
 30. Petrus Babay si filium Ivannem. 

 

Palota és Inota Mária Terézia-kori úrbéri tabellái (1767)

Rövid bevezető: 
http://www.krudylib.hu/hir/uj-eszkoz-csaladfakutatashoz-maria-terezia-ko...

Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok (régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. kilenc pontra adott válaszok). Palota mezőváros esetében a nevek nem találhatóak fenn, viszont Inota esetében igen.

Online elérés (Hungaricana):

Palota:
http://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/veszprem-palota/

Inota (1768):
http://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/fejer-inota/

Az 1820-as Nemesi Összeírásban szereplő palotai nemesek

Forrás: MNL VeML IV. 1. e. cc. 1819-1820

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSB5-J9V6-J?i=671&cat=7...

             Nemes neve | Hivatala és sorsa | Gyermekei

 1. M. Grof Zichy Miklos Úr | Cs. K. Kamarás | Miklos
 2. M. Grof Zichy István Ur | Cs. K. Kamarás | István
 3. F. T. Kovács Antal Ur | tiszt. kanonok, s Plebános |  
 4. Kozma János  ’’ | Uradalmi inspektor |
 5. Körtvélesi János | Contractualista városi lakos | 
 6. Kelemen Sándor | Evang. Rector | Sándor, Erzsébet
 7. Toth Ilona | Süle János özvegye | Susanna
 8. Süle György | Molnár. | Josef, János, Ersébet
 9. Süle Ersébeth | Varga Mihály molnárnak özvegye | „    
 10. Somogyi János | földmíves | János, Ferencz, István, Pál.
 11. Somogyi János | v: | -             -
 12. Somogyi Erzsébet | Herczeg Ádám Csapónak özvegye | „
 13. Somogyi Katalin | Szakács István felesége | „
 14. Primusz Julianna | Somogyi János özvegye | Josef, Antal, János, Katalin.
 15. Somogyi Pál. | földmüves | Pál, Mihály, Catar., Ersébeth, Anna.
 16. Somogyi Pálk. | Uraság hajduja. | Ersébeth.
 17. Somogyi István | földműves | István, György, Erzsébeth
 18. Somogyi Erzsébeth | Takács Josef özvegye. | ..       ..
 19. Somogyi Anna. | Csősz Mihály felesége | ..       ..
 20. Somogyi Katalin. | Sós János felesége. | ..       ..
 21. Somogyi Borbála | Kanász Jósef özvegye | ..       ..  
 22. Somogyi Éva | Bizdeg György felesége | ..       ..
 23. Somogyi Susanna | Egerszegi Pál felesége | ..       ..
 24. Nagy Sándor | földmíves. | Sándor, Pál, István, s’ Ferencz,
 25. Molnár János |  v: | Josef, István.
 26. Molnár Josef | v: | -        -     
 27. Molnár Ferencz | Lakatos. | János, Lidia, Éva.
 28. Molnár Mihály | vinczellér. | -        ..
 29. Molnár Katalin | Páli Josef özvegye | -         -
 30. Trombitás Mihály. | Csapó. | Péter, Lidia, Éva, Erzsébeth.
 31. Trombitás Péter. | Csapó. | Gábor.
 32. Nyirő István | földmives. | István, Ferencz, Sándor, János, Katalin, Erzsébeth.
 33. Nyirő János. | földmíves. | János, Josef, Gál, Sándor, Anna.
 34. Nyirő Susanna. | Fülöp István felesége. | ..          ..
 35. Nyirő Mihály. | földmives. | István, János, Katalin, Juliána.
 36. Nagy István. | földmives. | ..        ..
 37. Nagy Josef. | v: | ..         ..
 38. Nagy András. | v: | András.
 39. Nagy Éva | n. Trombitás Mihálynak özvegye | Susana, Erzsébeth.
 40. Nagy Mihály | földmíves | Sándor, János, Erzsébeth, Susanna.
 41. Nagy Erzsébeth | Horváth György özvegye. | ..        ..
 42. Nagy Susanna | Kolláth István felesége. | ..        ..
 43. Bakos Josef. | földmives. | István, Erzsébeth.
 44. Bakos Erzsébeth | Kovács Pál özvegye | ..        ..
 45. Bakos Éva. | Csóka János özvegye | ..        ..
 46. Bende Josef. | fazekas. | Sándor, István.
 47. Kiss Josef. | Csapó. | Ignácz, Trézsi,
 48. Juliana, Erzsébeth.
 49. Kovács István | földmíves. | István, Katalin.
 50. Kovács István | v: | Josef, Erzsébeth, Éva, Juliana.
 51. Kovács Mihály | v: | János, Imre, Anna, Susanna, Josef.
 52. Csáki Rosalia | özvegy Szigethi Györgyné.  | ..            ..
 53. Takáts Katalin | Olvaj Mihály özvegye | ..           ..
 54. Soós Péter. | földműves. | Péter, János, István, Susa, Erzsébet.
 55. Soós Péter. | v: | János, Pál, Josef, Juliana, Katalin
 56. Soós János. | v: | János, Sándor, Juli.
 57. Soós István. | v: | ..            ..
 58. Fülöp Katalin | Soós Imre özvegye | ..         ..
 59. Sipos Katalin | Soós Pál özvegye | János, Imre, Ferencz, Éva.
 60. Soós János. | földmives. | Pál, György
 61. Szabó Éva | Tavasz Mihál özvegye. | Josef, János. 
 62. Morocz János. | földmíves. | György, János, Mihály, Éva, Juli, Erzsébeth, Sofi, Anna.
 63. Morotz György | v: | Josef.
 64. Morotz Péter. | v: | János, Ferencz, Mihál, Susa, Erzsébeth, .
 65. Pintér Julianna | - ifj. | György, Juli, Theresia
 66. özv. Morotz Jánosné.
 67. Morotz Katalin | Németh Samuel felesége | ..        ..
 68. Morotz János | földmíves. | Josef, Éva.
 69. Morotz István | v: | ..             ..   
 70. Morotz Erzsébeth. | Gerber György özvegye. | ..             ..
 71. Morotz Mihály. | földmives. | Josef, András, Susa.
 72. Morotz Josef. | v: | Josef, Sándor, Katalin.
 73. Legifj. Morotz András. | v: | ..            ..
 74. ör. Morotz András | Szürszabó. | Sándor, Sofia.
 75. Morotz Erzsébet. | Toth István felesége | ..             ..
 76. ör. Morotz Pál. | földmives. | ..             ..
 77. legör. Morotz Josef. | v: | Josef, Julianna.
 78. Mészár Judith. | Morotz György özvegye. | András, Josef, Erzsébet.
 79. Köz. Morotz András. | földmives. | István, György, András, Sándor, Katalin, Örzse
 80. Köz. Morotz Josef | v: | Josef, Sándor, András, Katalin, Erzsébeth.
 81. Faragó Morotz Ferenc. | faragó | Josef, Sándor, Juli.
 82. Morotz Pál. | földmíves. | Pál, János, Susanna, Katalin, Erzsébeth.
 83. Ebhegyi Morotz Ferencz. | v: | Ferencz, András, Mihály, Katalin.
 84. legifj. Morotz Ferencz. | v: | Éva.
 85. ifj. Morotz András. | v: | Éva.
 86. Bátai Éva. | Molnár György özvegye. | ..        ..
 87. Fazokas Erzsébeth | özv. Jakab Sándorné. | ..        ..
 88. Nagy Sára. | Fazokas Josef özvegye. | ..      Josef.
 89. Fazokas Josef. | földmives. | Josef, István, Éva.
 90. Ihász Péter | Posztós. | Péter, Samuel.
 91. Ihász János | Posztós. | János, Josef.
 92. Ihász János | Árvák | ..             ..
 93. Ihász Julianna | Árvák
 94. Ihász Erzsébeth | Árvák          
 95. Horváth máskép Kuti Éva. | Hegedüs Mihály felesége. | ..  
 96. Horváth máskép Kuti Anna | Tuzok Ferencz felesége. | ..      ..
 97. Horváth máskép Kuti Mihály. | földmíves. | Ferencz, Mihály, Jutka.
 98. Horváth, máskép Kuti Ferencz. | v: | Mihály.
 99. Jakab Judith | Papp Samuel özvegye. | ..      ..
 100. Szalay György. | Mészáros. | György, Katalin.
 101. Miklos Josef. | Gombkötő. | Josef, Lajos, Sofia, Julianna.
 102. Miklos Samuel. | Szűrszabó. | Daniel, János, Julianna.
 103. Farkas István. | földmíves. | István, Josef, János, Pál, Susa, Erzsébeth, Éva.
 104. Farkas János. | v: | ..     ..
 105. Csonka György. | Szabó. | János, Ignácz, Anna, Örzse, Rosalia, Theresia
 106. Csonka Pál. | Német Szabó. | Pál, György, Theresia, Juli, Rosalia
 107. Füzi Sándor | Festő. | Sándor, Daniel, Julianna, Sofia, Lidia.
 108. Pruszinszki Tamás. | Csapó. | Theresia.
 109. Kapocsi Jozef. | Csapó. | János, Julianna.
 110. Nagy Ferencz. | Földmives. | ..        ..
 111. Tanyi Nagy János. | Nemes Biró. | Erzsébeth
 112. Tóth András Ur. | N. vgye Eskütye. | Aloysia.
 113. Gáspár János | Molnár. | János, Anna.
 114. Soós Imre. | Földmives. | János, Julianna, Susanna, Katalin.
 115. Hamar Josef. | Csizmadia | ..        ..
 116. Mészáros János. | Asztalos. | Lidia.
 117. Varga István. | Földmives | János, István, Mihál, Juli, Sofia, Erzsébeth.
 118. Mezerátzky János. | Szüts. | Josef.
 119. if. Butsuházy Josef | Fazekas | Károly, Samuel.
 120. ör. Butsuházy Josef. | Fazekas | ..         ..
 121. Nagy Susanna | Király Moyses feleség | ..       ..
 122. Nagy István. | Mészáros | Theresia.
 123. Vörösmarti János. | Bognár. | János, Lidia
 124. Vörös Éva. | Bédi Miklós özvegye | ..        ..
 125. Dozsa Gergely | asztalos. | János, István, Julianna, Erzsébeth, Judith.
 126. Körmendi János. | Csapó. | Antal, Theresia.
 127. Komáromi Pál | Asztalos. | Pál, Katalin
 128. Rúzsa Josef. | Kalapos. | János.
 129. Kósa Gábor. | Csapó. | Balint, Lidia, Strézsi, Örzse, Juli.
 130. Kósa Péter | volt. Notarius. | Albert, Eva.
 131. Kapocsi Antal. | Csapó. | Ignácz, Antal, Josef, János, s Anna.
 132. Kapocsi Ignácz | Csapó. | Ignácz, György, Lajos, Anna, Juli, Örzse, Klára.
 133. Kapocsi Josef. | Szappanyos. | ..     ..
 134. Bodotz Pál . | Csizmadia. | ..          ..
 135. Sárkány Josef. | Serföző. | Josef, Vendel, János, Regina, Anna.
 136. Horváth Mihály. | Mészáros. | Josef, Mihály, Pál, János, Anna.
 137. Horváth János Úr | Urad. Archivarius. | Sigmond, Károl.
 138. Kun János. | Reform. Rector. | ..     ..
 139. Vetsey Sándor Úr. | Evang. Predikator Úr. | Sándor, Susa, Rosina.
 140. Halász Susanna | Balogh László özvegye. | ..    
 141. Adorján János. | földmives. | ..   
 142. Adorján Magdolna | Bene János felesége. | ..               
 143. Brugoviszky Mátyás | szűrszabó |  
 144. Horváth János notarius |  

Részletesebb táblázat letölthető pdf-formában itt:
http://krudylib.hu/adatbazis/az-1820-nemesi-osszeirasban-szereplo-palota...

 

Palota mezőváros lakosai az 1828-as összeírás szerint

(Pápa: 2271 név, Veszprém: 1726 név, Palota: 992 név – 103 zsidó, 10,38 %, Devecser: 561 név)

(Az összeírás átirata csak neveket tartalmaz, az ékezetes családneveket nem tökéletesen sikerült leírnia a nem magyar nyelvű feldolgozójának)

No. 175. Palota

 1. Varga, Mich
 2. Lantai, Martin
 3. Nemeth, Paul
 4. Timar, Joseph
 5. Marcsik, Joan
 6. Pilis, Joan
 7. Eisenberg, Jos-Jud.
 8. Nemeth, Steph
 9. Svoboda, Joan
 10. Rajcsanyi, Joan
 11. Fejer, Joseph
 12. Genei, Joan
 13. Nyitrai, Joan
 14. Gregovits, Georg
 15. Jung, Sim–Jud.
 16. Geszler, Elias
 17. Pletzer, Franc
 18. Kesler, Joan
 19. Helvig, Valen
 20. Potz, Steph
 21. Szütscanna, Steph
 22. Lengyen, Joan
 23. Heszler, Jaco–Jud.
 24. Csillag, Samuel
 25. Lengusti, Joseph
 26. Kovacs, Steph
 27. Benharth, Joan
 28. Deak, Mich
 29. Vajtai, Joseph
 30. Patonai, Sam
 31. Nagy, Petrus
 32. Bekasi, Steph
 33. Simon, Mich
 34. Faller, lgnatius
 35. Terkes, Julia
 36. Horvath, Steph
 37. Csosz, Steph-Vid.
 38. Blazovits, Joseph
 39. Horvath, Joan
 40. Toth,Steph
 41. Voros, Joan
 42. Trentsen, Georg
 43. Kiss, Joan
 44. Muller, Mathias
 45. Suk, Georg
 46. Szabocana, Georg
 47. Szabo, Joan
 48. Horvath, Joseph
 49. Vajantsik, Paul
 50. Lengyen, Steph
 51. Nemeth, Anton
 52. Varga, Mich
 53. Stamu, Joseph
 54. Morvai, Mich–Vid.
 55. Kiss, Joseph
 56. Takats, Mich
 57. Nagy, Joan
 58. Kökeny, Steph
 59. Toth, Steph
 60. Pavelka, Mich–Vid.
 61. Kovats, Joseph
 62. Szolgya, Joan
 63. Kovats, Joan
 64. Ats, Anton–Vid.
 65. Halgancz, Joan
 66. Horvath, Mathias
 67. Elias, Joan
 68. Rajner, Petrus
 69. Bors, Mich
 70. Csik, Joseph
 71. Steiner, Joan
 72. Molnar, Steph
 73. Videman, Joan
 74. Fejer, Joan-Vid.
 75. Beteznai, Joan
 76. Horvath, Steph-Vid.
 77. Videmann, Joseph
 78. Kovats, Joseph
 79. Jakab, Joan
 80. Svartz, Bem–Jud.
 81. Keszler, Mich
 82. Balas, Joan
 83. Timar, Joan
 84. Ligusti, Adam
 85. Kazso, Joan
 86. Molnar, Franc
 87. Vaitai, Steph
 88. Kovats, Mich
 89. Matelits, Joseph
 90. Szabo, Joseph
 91. Varsanyi, Jos
 92. Fridrich, Franc
 93. Kovats, Mich
 94. Molnar, Mich
 95. Timar, Joseph
 96. Gaspar, Martin
 97. Rudits, Joan
 98. Pfeifenmacher, Jos–Jud.
 99. Nemeth, Steph-Sen.
 100. Fülop, Joseph
 101. Vesztrocziana–Vid.
 102. Andoriana-Vid.
 103. Gyorgy, Mich
 104. Csepi, Joan
 105. Pinter, Franc
 106. Szekelyi, Franc
 107. Kollar, Steph
 108. Boka, Steph
 109. Balint, Mich
 110. Szüts, Georg
 111. Varga, Fran-Vid.
 112. Takats, Bartol
 113. Varga, Franc
 114. Mogyorosi, Joseph
 115. Kiss, Joan
 116. Pinter, Joan
 117. Varga, Steph
 118. Fabian, Joseph
 119. Nyitasi, Martin
 120. Kotyan, Petrus
 121. Eorsi, Franc
 122. Nagy,Joseph
 123. Makk, Franc
 124. Vajda, Joan
 125. Kovats, Steph
 126. Molnar, Steph
 127. Szüts, Mich
 128. Somodi, Fr.-Vid.
 129. Kalausz, Mich
 130. Homoki, Franc
 131. Korlath, Steph
 132. Habi, Joan
 133. Szabo, Joseph
 134. Simon,Joan
 135. Nemeth, Joseph
 136. Korath, Joan
 137. Szabo, Franc
 138. Korath, And
 139. Fekete, Joan-Vid.
 140. Szollosy, Andreas
 141. Tobak, Paul
 142. Csosz, Mich
 143. Nemeth, Andreas
 144. Molnar, Joan
 145. Pinter, Franc-Vid.
 146. Toth, Martin
 147. Horvath, Paul-Vid.
 148. Stamus, Jos-Vid.
 149. Hajdu, Adam
 150. Kovats, Steph
 151. Polgar, Joan
 152. Volenta, Mich
 153. Vanyula, Paul-Vid.
 154. Hunni, Georg
 155. Simon, Steph-Vid.
 156. Csosz, Steph
 157. Csosz, Georg
 158. Fülop, Steph-Jun.
 159. Harangozo, Paul
 160. Farkas, Joseph
 161. Bator, Joan
 162. Hajdu, Joan-Vid.
 163. Simon, Emeri–Vid.
 164. Csatari, Joan
 165. Simon, Joan
 166. Nagy. Joseph
 167. Fülop, Joan
 168. Pinter, Mich
 169. Hauzli, Petrus
 170. Antal, Steph-Vid.
 171. Antal, Franc
 172. Antal, Mich
 173. Szekonyi, Paul
 174. Szabo,Joan
 175. Nagy, Joan
 176. Reisz, Daniel
 177. Csomere, Mich
 178. Toth, Nicolai-Vid.
 179. Timar, Alexander
 180. Nagy. Joseph
 181. Kalansz, Joan
 182. Halasi, Paul
 183. Csomore, Steph
 184. Bernath, Georg
 185. Timar, Steph
 186. Szüts, Steph
 187. Rajko, Alexander
 188. Baranyai, Jos–Vid.
 189. Vecsei, Steph
 190. Fülöp, Steph
 191. Hauzli, Andr
 192. Hirschl, Math–Jud.
 193. Bisztritran, Paul
 194. Vecsei, Franc
 195. Gödri, Steph
 196. Tothkatona, Steph
 197. Szabo, Joan-Vid.
 198. Fejer, Martin
 199. Veisz, Abr.-Jud.
 200. Baumeiszter, Jacob
 201. Juhasz, Sam-Vid.
 202. Huszar, Steph-Vid.
 203. Papp, Samuel
 204. Cziffra, Joseph
 205. Szüts, Steph
 206. Sinka, Joan
 207. Szabo, Steph
 208. Timar, Jos -Sen.
 209. Timar, Jos-Jun.
 210. Jakab, Joseph
 211. Hollosi, Adam
 212. Müller, Mich
 213. Gyömörei, Mich
 214. Bernath, Joan
 215. Talai, Andr
 216. Gulyas, Franc
 217. Pal, Joan
 218. Jakab, Paul
 219. Jacab, Mich
 220. Manyi, Mich
 221. Provaczka, Joseph
 222. Molnar, Joan
 223. Szabo, Joseph-Vid.
 224. Csorga, Paul
 225. Kun, Petrus
 226. Tatai, Joan
 227. Koza, Joseph
 228. Galambos, Jos-Vid.
 229. Nyitrai, Joseph
 230. Hegedüs, Steph-Vid.
 231. Baroczkai, Paul
 232. Galambos, Steph
 233. Szili, Franc
 234. Szel, Joan
 235. Bozsok, Jos-Vid.
 236. Molnar, Mich–Vid.
 237. Varga, Franc
 238. Szecsei, Franc–Vid.
 239. Kovats, Steph
 240. Fejes, Mich
 241. Szakats, Steph
 242. Molnar, Petrus
 243. Buns, Steph
 244. Katauz, Franc
 245. Toth, Joan
 246. Homoki, Gasparus
 247. Pauka, Joseph
 248. Nemeth, Petrus
 249. Kovats, Joseph
 250. Laszlo, Joan
 251. Margareth–Vid.
 252. Bozsoki, Steph
 253. Takats, Joan
 254. Holanski, Andreas
 255. Farkas, Mich
 256. Toth, Joseph
 257. Heszl, Joseph
 258. Lipo, Andreas
 259. Dömötör, Steph
 260. Bauki, Steph
 261. Nemeth, Joan
 262. Beke, Mich
 263. Huberth, Joseph
 264. Vaghi, Mich
 265. Balogh, Steph
 266. Kortrives, Mich (Kömíves?)
 267. Ridl, Gotharth
 268. Redl, Georg
 269. Csoka, Paul
 270. Jelenick, lgnat
 271. Pinter, Joseph
 272. Polar, Joan
 273. Tobak, Steph
 274. Pika, Franc
 275. Adorjan, Fran–Vid.
 276. Toth, Step-Vid.
 277. Jakab, Joan
 278. Bakonyi, Joan
 279. Szabo, Fran-Vid.
 280. Nagy, Steph-Vid.
 281. Horvath, Adam
 282. Szabador, Andreas
 283. Kovats, Joseph
 284. Molnar, Joan
 285. Sütő, Sebast
 286. Ferenczi, Steph
 287. Timar, Joan
 288. Nagy, Joseph
 289. Bozsoki, Steph
 290. Horvath, Steph
 291. Bognar, Joan
 292. Szilagi, Mich
 293. Takats, Joan
 294. Kiss, Mich
 295. Kardos, Mich–Vid.
 296. Pakodi, Joan
 297. Simon, Mich
 298. Ferenczi, Joseph
 299. Fejes, Joan
 300. Csapo, Lad-Vid.
 301. Urmenyi, Petrus
 302. Batas, Joan-Vid.
 303. Fejer, Paul-Vid.
 304. Jakab, Steph
 305. Csizmadia, Mich
 306. Hopp, Martin
 307. Kasa, Adam
 308. Petrits, Franc
 309. Lentse, Franc
 310. Stellar, Joseph
 311. Aspoth, Steph
 312. Nagy, Andreas
 313. Bauki, Joan
 314. Kiss, Steph
 315. Bakonyi, Joseph
 316. Egerszeghi, Paul
 317. Strombak, lgnat
 318. Ragovits, Math
 319. Saghi, Joseph
 320. Fintais, Andr
 321. Bodor, Joan
 322. Molnar, Franc
 323. Ott, Joseph
 324. Halgacz, Mich–Vid.
 325. Kindol, Mich
 326. Salamon, Marc-Jud.
 327. Sipos, Mich–Vid.
 328. Toth, Steph
 329. Papp, Steph
 330. Ott, Franc
 331. Singer, Jacob-Jud.
 332. Debreczeni, Jos-Vid.
 333. Borbely, Joan
 334. Bognar, Steph
 335. Gyorgy, Mich–Vid.
 336. Csau-Vitus
 337. Brezovszki, Jos
 338. Faith, Mich–Vid.
 339. Braun, Franc
 340. Fikker, Joseph
 341. Faith, Mich
 342. Varga, Adam
 343. Trebits, Nathan
 344. Schvartz, Abr.–Jud.
 345. Komaromi, Joan
 346. Faifer, Leopold-Jud.
 347. Fraidonby, Mois-Jud.
 348. Kiss, Andr-Vid.
 349. Vagner, Ignatius
 350. Komaromi, Jos–Jun.
 351. Vöröss, Petri–Vid.
 352. Svaininger, Joseph
 353. Varga, Mich
 354. Lengyel, Franc
 355. Papa, Steph
 356. Lintenthaler, Jos
 357. Schonvizner, Franc
 358. Steiner-Jud.
 359. Hegedüs, Joan-Vid.
 360. Varga, Petrus
 361. Tirer, Georg
 362. Malomsoki, Josep
 363. Horvath, Mich
 364. Simon, Franc
 365. Brondstein, Joan
 366. Kovats, Paul-Vid.
 367. Khon, lzac-Jud.
 368. Lepoczli, Joan
 369. Bozsoki, Joseph
 370. Vizner, Daniel
 371. Soloboda, Jos–Vid.
 372. Homoki, Jos-Vid.
 373. Karoly, Paul
 374. Vizner, Joseph
 375. Hirsl, Mat-Jud.
 376. Kovats, Joan
 377. Kovats, Steph-Vid.
 378. Bagyula, Paul–Sen.
 379. Kiss, Mich
 380. Honecz, Ladisl
 381. Bagyola, Paul-Sen.
 382. Agoston, Steph-Vid.
 383. Nemtsik, Mich
 384. Varga, Joseph
 385. Berta, Steph
 386. Majnovits, Paul
 387. Patonai, Franc
 388. Varju, Steph
 389. Michalik, And
 390. Csaki, Franc
 391. Barat, Joan–Vid.
 392. Raboth, Steph
 393. Voross, Mich
 394. Zsolnai, Anton
 395. Lorant, Emeri
 396. Stellar, Joan
 397. Csapo, Joan
 398. Szupericz, Mich
 399. Hegedüs, Franc
 400. Szili, Joan
 401. Saghi, Franc
 402. Csosz, Adam
 403. Bakos, Gasparus
 404. Kalauz, Steph
 405. Bostai, Samuel
 406. Nyari, Joan
 407. Horvath, Petr-Vid.
 408. Agoston, Greg-Vid.
 409. Estellar, Joseph
 410. Csosz, Nicol
 411. Horvath, Steph
 412. Gyorgy, Joan
 413. Vajda, Joseph-Vid.
 414. Eotvos, Joan
 415. Szüts, Mich
 416. Csomere, Joan
 417. Paczola, Steph
 418. Molnar, Paul
 419. Estellar, Joseph
 420. Pozdek, Georg
 421. Hegedüs, Joan
 422. Homoki, Joan
 423. Hegedüs, Micha-Vid.
 424. Homoki, Steph
 425. Homoki, Steph
 426. Szekeli, Steph-Vid.
 427. Nemet, Mich
 428. Dobrovits, Mich
 429. Kavecs, Hubert
 430. Kovats, Steph
 431. Stamus, Steph
 432. Karolyi, Paul
 433. Bostai, Franc
 434. Csopak, Joan
 435. Szij, Daniel
 436. Kalauz, Joan
 437. Kalauz, Joseph
 438. Horvath, Fran–Vid.
 439. Varga, Joan
 440. Halasz, Steph
 441. Pataki, Joan
 442. Csiszar, Franc
 443. Lorant, Joseph
 444. Dubek, Andreas
 445. Berta, Joan
 446. Zold, Joseph-Vid.
 447. Janosik, Joan
 448. Komaromi, Steph
 449. Komaromi, Joseph
 450. Pali, Joan
 451. Saghi, Franc
 452. Stellar, Paul
 453. Stellar, Joan
 454. Vida, Jacob
 455. Stellar, Mich-Vid.
 456. Vida, Joan
 457. Borostyan, Joan
 458. Kafa, Andr–Vid.
 459. Galambos, Mich
 460. Stern, lgna–Jud.
 461. Supka, Martin
 462. Lehner, Petrus
 463. Leposa, Joan-Vid.
 464. Dezse, Steph
 465. Zsolnai, Steph
 466. Markus, Joan
 467. Halasz, Gasp-Vid.
 468. Magyari, Paul
 469. Dugovits, Samuel
 470. Dugovits, Sam-Jun.
 471. Dugovits, Paul-Jun.
 472. Lekner, Joan-Vld.
 473. Dukovits, Adam
 474. Khan, Isac–Jud.
 475. Polak, Leop–Jud.
 476. Horvath, Georg
 477. Zsolnai, Joan
 478. Ursinyi, Mich
 479. Odor, Joan
 480. Kover, Steph
 481. Polonyi, Adam
 482. Harangozo, Mich
 483. Dukovlts, Steph
 484. Pauhulper, Mathias
 485. Ulrik, Joan
 486. Barat, Joan
 487. Benko, Adam
 488. Komaromi, Joseph
 489. Kovats, Joan
 490. Kisvardai, Joseph
 491. Tribolt, Joseph
 492. Barat, Franc
 493. Larus, Joan
 494. Barat, Joseph
 495. Fabian, Paul
 496. Polak, Jaco–Jud.
 497. Mandl, Loeb-Jud.
 498. Stilling, Nicolaus
 499. Horvath, Joseph
 500. Patonai, Steph
 501. Patonai, Steph-Alt
 502. Poos, Mich-Vid.
 503. Ferenczi, Petrus
 504. Saghi, Fran–Jun.
 505. Szücs, Joseph
 506. Homoki, Steph
 507. Szücs, Joan
 508. Szili Pal, Joan
 509. Csik, Franc–Vid.
 510. Csik, Joan
 511. Saghi, Emeri
 512. Halasz, Joan
 513. Szabo, Franc-Vid.
 514. Saghi, Mich
 515. Saghi, Joan
 516. Szili Szabo, Paul
 517. Nemet, Joan
 518. Lipsits, Joseph
 519. Molnar, Joan
 520. Petrovits, Joan
 521. Nagy, Paul
 522. Szili, Paul–Jun.
 523. Szili-Adam, Joan
 524. Szabo-Andris, Steph
 525. Sulman, Andreas-Vid.
 526. Veisenbraun, Mich
 527. Amon, Carolus
 528. Borsoki, Jos-Success
 529. Kavecz, Andreas
 530. Kavecz, Joseph
 531. Medlik, Steph
 532. Szakats, Andreas
 533. Sas, Paul
 534. Szabo, Joan
 535. Peszer, Joan
 536. Schek, Joan
 537. Nyari, Mich–Vid.
 538. Nemet, Joseph
 539. Vimerli, Joseph
 540. Esztergalos, Joseph
 541. Vitl, Anton
 542. Keszler, Joan
 543. Saiber, Moi-Jud.
 544. Farkas, Sam–Jud.
 545. Toth, Franc
 546. Vajda, Franc
 547. Montel, Joan
 548. Vajtai, Joan
 549. Kocsis, Joan
 550. Lukacs, Mich
 551. Leo, Faisl-Jud.
 552. Nemet, Steph
 553. Nagy, Steph–Sen.
 554. Sabo–Egerszegi, Joan
 555. Toth, Joan-Vid.
 556. Mak, Joan
 557. Mak-Vidua
 558. Laszatits, Franc
 559. Fülop, Gregor
 560. Primus, Mich
 561. Kiss, Mich
 562. Varsanyi, Joan
 563. Borsoki, Sam–Jun.
 564. Kötel, Joan
 565. Borsoki, Steph
 566. Nagy, Paul
 567. Csizmadia, Joan
 568. Takats, Joseph
 569. Ammer, Joan
 570. Sipos, Steph
 571. Sipos, Steph-Jun.
 572. Vanyi, Joan
 573. Hajdu, Steph
 574. Loksa, Joan
 575. Kovats, Petrus
 576. Licht, Leopoldus
 577. Slavik, Jacob
 578. Haishaker, Mich
 579. Mandi, Mich
 580. Darusak, Thomas
 581. Gerbel, Joseph
 582. Nagy, Mich
 583. Liptai, Joan
 584. Simon, Mich
 585. Boncz, Joan
 586. Borsoki, Mich
 587. Kiss, Paul
 588. Kiss, Paul-Sen.
 589. Bus, Martin
 590. Bus, Franc
 591. Gyorgy, Mich
 592. Polmiler, Franc
 593. Sipot, Steph
 594. Salamon-Jud.
 595. Martsik, Georg
 596. Tumen-Jud.
 597. Haller, Georg
 598. Timar, Mich-Vid.
 599. Szabo, Joseph
 600. Szabo, lzrael-Jud.
 601. David, Pinkes-Jud
 602. Toth, Andreas
 603. Lipot, Georg
 604. Bozsoki, Joan
 605. Hajdu, Joan
 606. Jakab, Alexander
 607. Pali, Joan
 608. Kaso,Joan
 609. Nagy, Franc
 610. Ferenczi, Adam
 611. Keller, Josep-Jud.
 612. Horvath, Steph
 613. Horvath, Franc
 614. Kasza, Joan
 615. Nagy, Andreas
 616. Karasz, Joan
 617. Hegedüs, Paul
 618. Hajdu, Joseph
 619. Inotai, Adam
 620. Bozsoki, Anna
 621. Feher, Franc
 622. Vegh, Steph
 623. Boka, Joan
 624. Csizmadia, Mich
 625. Ősi Varga, Steph
 626. Borotzki, Steph
 627. Bozsoki, Franc
 628. Kiss, Steph
 629. Szilagyi, Joseph
 630. Paczona, Mich
 631. Laszlo, Fran–Vid.
 632. Nedeczkiana–Vid.
 633. Varsanyi, Joseph
 634. Toth, Mich
 635. Szabo, Mich
 636. Szabo, Joseph
 637. Zsonga, Steph
 638. Szabo, Mlch–Vid.
 639. Szabo, Joan
 640. Fekete, Georg
 641. Parrag, Franc
 642. Finta, Paul
 643. Kosaros Szabo, Steph
 644. Csaszar, Joseph
 645. Balas, Steph
 646. Harkaiana-Vid.
 647. Nagy, Steph
 648. Kopjari, Joseph
 649. Gerber, Joan
 650. Galambos,Joseph
 651. Horvath, Joan
 652. Talyai, Joan-Vid.
 653. Gerber, Joan-Sen.
 654. Kondrik, Joan–Vid.
 655. Bozsoki, Fran–Vid.
 656. Fekete, Georg
 657. Tibolt, Joseph
 658. Hofbauer, lsac-Jud.
 659. Paczona, Joan
 660. Bozsoki, Franc
 661. Kovats, Joseph
 662. Firbacher, Georg
 663. Molnar, Tobias
 664. Molnar, Joseph
 665. Forst, Joseph
 666. Lipot-Jud.aeus
 667. Greskovits, Samuel
 668. Farkas, Gabr-Jud.
 669. Simon, Franc
 670. Timar, Andreas
 671. Bene, Joan
 672. Veleczld, Joan
 673. Beneiana-Vid.
 674. Videman, Adam
 675. Miltenberg, Joseph
 676. Stitz, Joseph
 677. Videman, Ada-Prior
 678. Halman, Joan
 679. Horvath-Vidua
 680. Kantor, Joan
 681. Veltkugel, Joseph–Jud.
 682. Bauer, Carolus
 683. Vig, Joseph
 684. Vig, Joan
 685. Simon, Andreas
 686. Asbot, Paul
 687. Lipot, Abra-Jud.
 688. Stitz, Martin
 689. Meszaros, Joseph
 690. Dani, Joseph
 691. Veisz, Marc–Jud.
 692. Deak, Mich
 693. Bogats, Steph
 694. Soos, Joan
 695. Horvath,Steph
 696. Kun, Abrah–Jud.
 697. Szerencses-Vidua
 698. Fojt, Joan
 699. Böczi, Paul
 700. Nei, Jacob-Jud.
 701. Simon, Andreas
 702. Nader, Ignatius
 703. David-Jud.aeus
 704. Steinberger, Abr–Jud.
 705. Lakatos, Mich–Vid.
 706. Asbot, Joan
 707. Poper, Samuel–Jud.
 708. Viderlekner, Joan
 709. Nagy, Joan-Jun.
 710. Kantas, Petrus
 711. Polak, Adam-Jud.
 712. Fleisman, Bern–Jud.
 713. Feit –Vidua
 714. Patonai, Joan
 715. Fülop, Mich
 716. Grof, Joseph
 717. Payer, Joseph
 718. Fülöp, Jacob-Jud.
 719. Szüts-Vidua
 720. Pinter, Joan
 721. Pinter, Joseph
 722. Pinter, Steph
 723. Lukats, Steph
 724. Liguszti, Joan
 725. Görbe, Moyses-Jud.
 726. Keller, Israel–Jud.
 727. Zsoar, Mich
 728. Rosenberg, Joseph-Jud.
 729. Lorant, Joseph
 730. Bognar, Mich
 731. Varsanyi-Vidua
 732. Juhasz, Joseph
 733. Velko, Leop-Jud.
 734. Globitz, Anton
 735. Liptai, Petri–Vid.
 736. Svarcz, Jaco–Jud.
 737. Toth, Joan–Vid.
 738. Bencze, Steph
 739. Kiraly, Joseph
 740. Juhasz, Alexander
 741. Levi, Mart-Jud.
 742. Egerszegi, Joseph
 743. Hegedüs, Joan
 744. Molnar, Steph
 745. Levi, Abrah-Jud.
 746. Votlberg, Moys–Jud.
 747. Bergbauer, Andr
 748. Puchinger, Vences
 749. Suman-Vidua
 750. Fleisman, Dav-Jud.
 751. Forst, Aloysius
 752. Vajdinger, Georg
 753. Schneider, Jac–Jud.
 754. Gruber, Anton
 755. Homoki, Joseph
 756. Stitz, Joseph–Jud.
 757. Tomayer–Vidua
 758. Ferenczi-Vid.
 759. Linteltaller, Fran
 760. Veisz, Bern-Jud.
 761. Kristof, Andreas
 762. Libentzi, Leopold
 763. Stein, Bern-Jud.
 764. Pichler, Cornel
 765. Baranits, Joseph
 766. Kiraly, Joseph
 767. Mendlzinger-Jud.
 768. Csillag, Joan
 769. Hajdu, Joseph
 770. Kantor, Joseph
 771. Brezovszki, Joan
 772. Medvatz, Mich
 773. Radits, Joseph
 774. Levi, Volfg-Jud.
 775. Lazar-Jud.aeus
 776. Nyari, Mich
 777. Svarcz, Marc–Jud.
 778. Nyari, Samuel
 779. Hersli-Jud.aeus
 780. Marton-Jud.aeus
 781. Abraham-Vid.-Jud.
 782. Gerber, Sal-Jud.
 783. Kun, Philip-Jud.
 784. Saros, Hersli–Jud.
 785. Halmi, Andreas
 786. Halmi, Joan
 787. Pauli, Joan
 788. Edelbech, Mich
 789. Grof, Joan
 790. Asuarissa-Vidua
 791. Debreczenyi-Vidua
 792. Szabo, Joseph
 793. Timar, Andreas
 794. Miszo, Joan
 795. Hasensrak, Joan
 796. Pipas-Jud.aeus
 797. Onodi, Franc
 798. Menyhart, Joseph
 799. Grof, Franc
 800. Tisch, Aron-Jud.
 801. Koszoru, Georg
 802. Csajagi, Petrus
 803. Paczalos–Vidua
 804. Szijano, Joan
 805. Gaidosits, Joan
 806. Feth, Mathias
 807. Grusz, Mathias
 808. Szabadhelyi, Joan
 809. Valko, Joseph
 810. Erdődy, Georg
 811. Rozenberg–Jud.
 812. Gemojner, Math-Vid.
 813. Stern-Abra-Jud.
 814. Kiss, Joan
 815. Sikora–Vidua
 816. Beleznai, Franc
 817. Kiss, Ignat
 818. Spisz, Steph
 819. Veber, Joan
 820. Trits, Mart–Jud.
 821. Libno, Abr-Jud.
 822. Timar, Adam
 823. Itzik-Jud.aeus
 824. Stamus, Paul
 825. Hegedüs, Joan
 826. Saghi, Mich
 827. Glaser, Mich
 828. Gyarmati, Anton
 829. Simon, Petrus
 830. Beleznai, Joseph
 831. Lengyel, Joseph
 832. Timar, Anton
 833. Polak, Sal–Jud.
 834. Neu, Adam-Jud.
 835. Findeisz, Joan–Vid.
 836. Junosz, Joan
 837. Kiss, Samuel
 838. Molnar, Salam-Jud.
 839. Rek, Joseph
 840. Stanth, Mathias
 841. Herman, Jacob
 842. Tzinger, Anton
 843. Lori, Christ
 844. Raiber, Georg
 845. Blosz, Andr
 846. Frischauf–Vidua
 847. Sulak, Joan–Vid
 848. Dukavits, Mich
 849. Samuel, Steph
 850. Fram, Gabriel
 851. Rostas, Paul
 852. Agoston, Joan
 853. Sido, Adam-Jud.
 854. Hersli, Salam–Jud.
 855. Fram, Joan–Vid.
 856. Habel-Vidua
 857. Svarda, Anton
 858. Dugovits, Alex
 859. Csizmadia, Joseph
 860. Liposa, Joseph
 861. Geyer, Mich
 862. Szakaly, Joseph
 863. Pipas, Jaco–Jud.
 864. Stern, Bem–Jud.
 865. Agoston, Paul
 866. Reinik, Joan
 867. Agoston, Joan
 868. Ujj, Anton
 869. Dugovits, Joseph
 870. Bagula, Paul
 871. Szakaly, Joan
 872. Feher, Anton
 873. Bagula, Anton
 874. Biztritsan, Joan
 875. Liposa, Steph–Vid.
 876. Loposa, Joan
 877. Zsolnai, Steph
 878. Markus, Joan
 879. Gaunai, Franc
 880. Toth, Ignatius
 881. Spitzer, Joseph
 882. Dukavits, Andreas
 883. Domo, Marton–Prior
 884. Rajnik, Mich
 885. Csöngei–Vidua
 886. Csöngei, Andreas
 887. Viczei, Joseph
 888. Horvath, Joan
 889. Polonyi, Jos-Vid.
 890. Miksik, Joseph
 891. Szabados, Georg
 892. Bagula, Paul
 893. Berta, Mich
 894. Siffer, And–Vid.
 895. Polonyi, Joan
 896. Polonyi, Joan–Jun.
 897. Dukovits, Paul
 898. Palaki, Joan
 899. Bognar–Vidua
 900. Bognar, Joseph
 901. Agoston, Petrus
 902. Polonyi, Ladisl
 903. Pekar, Steph
 904. Csenyei, Joan
 905. Dukovits, Adam
 906. Liptai, Steph
 907. Bognar, Steph
 908. Janosik, Andr
 909. Menyhart, Ladis
 910. Kaun–Jud.
 911. Magyar, Steph
 912. Farkas, Josep-Vid.
 913. Farkas, Mich
 914. Darvas, Joseph
 915. Farkas-Jud.
 916. Haris, Carolus
 917. Bagyula, Steph-Vid.
 918. Letlner, Joan
 919. Tithamer–Vidua
 920. Pajor, Joseph
 921. Leni Seel, Joan
 922. Leuthter-Jud.aeus
 923. Halman, Paul
 924. Deak, Joan
 925. Nagy, Steph
 926. Buchinger, Adam
 927. Braun, Joseph
 928. Georgyovits, Step–Vid.
 929. Csapo, Georg
 930. Veltkugel, Jos-Jud.
 931. Veltkugel, Sim-Jud.
 932. Nedeczki, Aron-Jud.
 933. Nedeczki, Iza–Jud.
 934. Rosenfeld, Leopold–Jud.
 935. Miltz–Vidua
 936. Liptai, Joan-Vid.
 937. Kovats, Mich
 938. Szili, Steph
 939. Hadnagy, Paul
 940. Bardo, Joan
 941. Patonai, Joan
 942. Patonai, Mich-Vid.
 943. Homoki, Jos–Jun.
 944. Hadnagy, Steph
 945. Gaspar, Joseph
 946. Homoki, Georg
 947. Csapo, Joan
 948. Medlik, Joan
 949. Marko, Joan
 950. Saghi, Andreas
 951. Homoki, Jos-Sen.
 952. Lőrinczi, Joan
 953. Molnar, Joan
 954. Istellar, Franc
 955. Szili, Joseph
 956. Istellar, Joan
 957. Keps, Georg
 958. Marosi, Mich
 959. Gaspar, Georg
 960. Arpasi, Anton
 961. Sonnai, Joseph
 962. Zsolnai, Steph
 963. Nemeth, Joan
 964. Arpasi, Joseph
 965. Sarnbek, Georg
 966. Binder, Joan
 967. Czobel, Joan
 968. Pinkesz, Jos-Jud.
 969. Steiner, Sim –Jud.
 970. Veichel, Georg
 971. Farkas, Mich–Jud.
 972. Deutsch, Mar–Jud.
 973. Tauber, Joac-Jud.
 974. Goldsmied, Molz–Jud.
 975. Goldsmied, Joa–Jud.
 976. Teloki, Hers –Jud.
 977. Kirchner, Sig–Jud.
 978. Feifer, Franc-Jud.
 979. Silber, Jos And
 980. Polak, Jos-Jud.
 981. Kaibis, Joan
 982. Steiner, Frid-Jud.
 983. Gold, Moiz-Jud.
 984. Meyer, Marc-Jud.
 985. Chaijas, Volf –Jud.
 986. Bojniczer, Jac–Jud.
 987. Polak, lzac-Jud.
 988. Hauisz, Joan
 989. Fuchsz, Joseph
 990. Hauzli, Joan
 991. Fabian, Paul
 992. Szüts, Paul

Forrás: Veszprém megye 1828-as összeírásainak átirata: https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2528173

Az 1828-as országos összeírás (Conscriptio regnicolaris) rövid ismertetése: 
https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=2435

 

Péth lakosai az 1828-as összeírás szerint

1.    Hanak, Emeri
2.    Gaspar, Thoma-Vid.
3.    Johani, Samuel
4.    Vingler, Andr-Vid.
5.    Csillagh, Michael
6.    Sinkovits, Mich
7.    Pavelka, Joan
8.    Ujhazi, Jacob
9.    Svloboda, Steph
10.    Demian, Paul
11.    Koroncsai, Mich—Sen.
12.    Vanko, Stephani-Vid.
13.    Janitsek, Mich
14.    Lukatsvits, Steph
15.    Hibacsek, Steph
16.    Bodis, Mich
17.    Pavtini, Paul
18.    Varga, Andreas
19.    Matelsik, Mathias
20.    Nyitrai, Joan
21.    Janitsek, Georg
22.    Nagy Joan
23.    Gaspar, Emeri
24.    Zavadik, Joseph
25.    Hibacsek, Steph
26.    Meszaros, Joan
27.    Tamaskaiy, Joan
28.    Kortsma, Mich-Vid.
29.    Gronus, Joan
30.    Pavelka, Andreas
31.    Silhanyi, Mich
32.    Simak, Paul
33.    Marosi, Mich
34.    Gaspar, Martin
35.    Pavelka, Adam
36.    Csincsi, Mich
37.    Proksa, Adam
38.    Johani, Samuel
39.    Veszeli, Nseph
40.    Meszaros, Georg
41.    Hanik, Paul
42.    Kolonits, Joseph
43.    Szollosi, Joan
44.    Katulacs, Mich
45.    Dunatsek, Joan
46.    Koronczai, Mich
47.    Horak, Joseph
48.    Koronczai, Joan
49.    Lukats, Joan
50.    Bodiz, Joan
51.    Sifl, Joan
52.    Hantsek, Joan
53.    Mekota, Joan—Vid.
54.    Kolonczai, Andreas
55.    Sevinger, Andreas
56.    Sevinger, Pau1i—Vid.
57.    Varga, Mich
58.    Fejer, Paul
59.    Bodiz, Joan
60.    Bodiz, Mich
61.    Sinkovits, Mich
62.    Prostreczki, Joan
63.    Kortsma, Mathias
64.    Mekota, Joan—Vid.
65.    Feher, Joan
66.    Csaltik, Steph
67.    Proksai, Ladisi
68.    Kudlak, Joan
69.    Lukats, Adam
70.    Svloboda, Joan—Vid.
71.    Proksa, Georg
72.    Bosnyak, Martin
73.    Drego, Mich
74.    Hornyab, Andreas
75.    Hibacsek, Joan
76.    Gaspar, Joan
77.    Istenes, Emeri
78.    Hornyatsek, Joan
79.    Gaspar, Martin
80.    Koronczai, Mich
81.    Gaspar, Joan
82.    Varga, Joannes
83.    Hibatsek, Joannes
84.    Horvath, Andreas
85.    Szabo, Franc
86.    Zergi, Mich
87.     Csatari, Jona
88.    Katulacs, Andreas
89.    Janitsek, Mich-Jun.
90.    Pataki, Andreas
91.     Kotulacs, Paul
92.    Pavlinyi, Mich
93.    Boda, Joan
94.    Hribb, Paul
95.    Janitsek, Paul
96.    Mekota, Joa-Jun.
97.    Hornyak, Paul
98.    Vanyo, Joan
99.    Soloboda, Joan—\/id.
100.    Pataki, Paul
101.    Homyak, Joan
102.    Szüts, Mich
103.    Hegedüs, Mich
104.    Hores, Paul
105.    Dunatsek, Georg
106.    Hornyak, Georg
107.    Mekota, Georg
108.    Fokas, Joseph
109.    Csincsi, Joan
110.    Csincsi, Andreas
111.    Csincsi, Michael
112.    Simak, Paul-Jun.
113.    Kotulacs, Andreas
114.    Matula, Joan
115.    Kotulacs, Joan
116.    Kotulacs, Georg
117.    Voroshazi, Joseph
118.    Mezobroszfki, Joa-Vid.
119.    Hanak, Joan
120.    Homoki,Joseph
121.    Kavecz,Joseph
122.    Kavecz, Andreas
123.    Szili, Joseph
124.    Homoki,Georg
125.    Sipos, Steph
126.    Medlib, Joan
127.    Herczeg, Franc
128.    Vaszko, Joan
129.    Hornyak, Mich-Vid.
130.    Szili, Joannes
131.    Toth, Joan
132.    Kiss, Joseph
133.    Samuel, Georg
134.    Vitek, Samuel
135.    Poraczki, Paul
136.    Nitrai, Adam
137.    Nitrai,
138.    Mich
139.    Sklinar, joan—Vid.
140.    Bodis, Joan-Sen.
141.    Szagara, Joan
142.    Simak, Paul
143.    Varga, Andreas
144.    Varga, Paul
145.    Dunastsik, Georg
146.    Hurka, Balthazarus
147.    Rajcsanyi, Steph
148.    Bodis. Paul
149.    Zsiga, Martin
150.    Johanni, Joseph
151.    Bodis. Martin
152.    Hulka, Mich
153.    Hornyak, Andreas
154.    Kucsina, Thomas
155.    Nehez, Paul
156.    Hibacsek, Joan
157.    Homyak, Joan
158.    Mekota, Georg
159.    Mekota,Joan
160.    Malina, Martin
161.    Nemeth, Joseph
162.    Lorant, Joseph
163.    Mezibrodki, Joseph—Vid.
164.    Gaspar, Martin
165.    Jantsek, Steph
166.    Paulik, Franc
167.    Maretsek, Mart—Vid.
168.    Jantsek, Mich
169.    Nyitrai, Adam
170.    Nyitrai, Joseph
171.    Nyitrai, Mich-Sen.
172.    Csincsi, Steph
173.    Jantsek, Mich-Jun.
174.    Proksa, Georg
175.    Varga, Mich
176.    Varga, Joan
177.    Koroncsal, Joan-Jun.
178.    Gaspar, Thomas -Vid.
179.    Hornyak, Andreas
180.    Matitsek, Mich
181.    Hornyacsek, Joan
182.    Laitner, Mich
183.    Busek, Adam
184.    Lukats, Joan
185.    Jantsek, Joan-Sen.
186.    Reidl, Jacob
187.    Varga, Joan
188.    Nagy, Joseph
189.    Svloboda, Steph
190.    Janitsek, Georg
191.    Vanyo, Mich
192.    Csinesi, Emeri
193.    Hibatsek, Pau-Vid.
194.    Sotanyi, Paul
195.    Gaspar, Martin
196.    Farkas, Andreas
197.    Polak. Emeri
198.    Nagy, Steph
199.    Mekota, Joan-Vid.
200.    Meszaros, Joan
201.    Janitsek, Mich
202.    Csincsi, Andreas
203.    Csincsi, Mich
204.    Nyitrai, Joseph
205.    Simak, Paul
206.    Bodiz. Mich
207.    Kotulacs, Mich
208.    Hornyak, Georg
209.    Hribb, Joan
210.    Gonczol,Joan
211.    Dunatsek, Joan
212.    Homyak, Mich-Vid.
213.    Svloboda, Joan—Vid.
214.    Jantsek, Mich
215.    Pataki, Andreas
216.    Marko, Steph
217.    Szüts, Steph
218.    Pavlini, Paul
219.    Nagy, Paul
220.    Horvath, Emeri
221.    Teszarek, Steph
222.    Hurda, Baltha
223.    Mekota, Georg
224.    Pinter, Andreas
225.    Varga, Joseph

Az 1857-58-ban összeírt palotai házbirtokosok névsora térképpel

Hungaricana adatbázisban található 1857-es kataszteri térkép, valamint a házbirtokosok névsora (kereshető változata a honlapunkon itt.)

Ácsbóth (Asbóth) János
Ácsbóth (Asbóth) Károly
Adorján Ferenc
Ágoston Gregor (György?)
Ágoston György (ifjabb)
Ágoston János
Alló Vendelin
Amelka Imre
András Ferenc
Angyal József
Antal István
Antal János
Antal János (ifjabb)
Antal János özv
Arnold József
Árpási Anton özv
Asbóth János
Babiliák János
Bacsik György
Bácsik János
Bagyula Antal özv
Bagyula János
Bajkó Sándor (Alexander)
Bakonyi Pál
Balassa János
Bálint Mihály
Bánki István
Bánki János
Baráth Gábor
Baráth István
Baráth János
Bátor István
Bátor János
Bauer Károly
Baum Konrád (Conrad)
Bédi József
Beke György Csősz
Beke József
Békeffi György
Beleznai Antal
Beleznai Ferenc özv
Beleznai István
Beleznai József
Bencsik István
Benedek András
Benkő József
Benkő Sámuel
Bernát Péter
Bernáth István
Bernhárd József
Bernstein Emanuel
Bernstein Leopold
Bertalan István özv
Bogács Pál özv
Bogdány András
Bognár János
Bognár József (idősebb)
Bóka Dániel
Bóka József
Bóka Károly
Borbély János
Borbély József
Boroczki István
Boronyai József
Borostyán János
Bostai Ferenc
Bostai János
Bozsa Mihály
Bozsoki Ferenc
Bozsoki Ferenc (idősebb)
Bozsoki György
Bozsoki István
Bozsoki János özv
Bozsoki József
Bozsoki Pál
Bozsoki Sándor
Brajnovics Mihály
Braun János
Brugovics Antal
Bucsuházi Zsigmond
Buus Ferenc
Buus István
Buus János
Buus Márton özv
Buus Mihály
Cziegenmüller Márton
Czóbel János
Czóbel János (Johann)
Csaba József
Csajági János
Csaszári József
Csatári Imre
Csik János
Csik János (Johann)
Csik József
Csillag János
Csillahó András
Csizmadia János
Csóka Pál özv
Csömöre János
Csömöre Mihály
Csöngei András (Andreas)
Csöngei János
Csöngei János özv
Csősz András özv
Csősz Ferenc
Csősz György
Csősz István
Csősz János
Csősz Miklós
Csősz Pál
Dani (Dáni?) József
Danilovics Sándor
Darnai István özv
Darvas István (Stephan)
Deutsch Heinrich
Diebold József
Dóczi Gábor
Dózsa György özv
Dózsa István
Dömötör Imre
Dömötör István
Dukavics Ádám
Dukavics Dániel
Dukavics György
Dukavics István özv
Dukavics János
Dukavics Károly
Dukavics Ludvik
Dukavics Pál özv
Dukavics Sámuel
Dukovics András özv
Duraszab József
Edelbek János
Erntvein Károly
Evangélikus egyházközség
Evangélikus Iskola

Faa Imre
Faller György
Faragó János
Farkas  Mihály özv
Farkas István
Farkas János
Farkas János özv
Fehér Antal özv
Feith Mihály
Ferenczi Ádám
Ferenczi István
Ferenczi József özv
Findeisz András
Findeisz István
Fleischman Dávid
Forstner János özv
Főrdes Sándor özv
Frei Mihály
Fridrich Ferenc
Fridrik József
Fromm Gábor
Fromm János özv
Füllöp András
Füllöp János
Fülöp István
Fülöp János
Fülöp József
Fülöp Mihály
Fülöp Pál
Fürbacher György
Füst József
Füzi Sándor özv
Gábrics István
Galambos Ignác
Galambos Pál özv
Galgóczi József
Gáspár János
Gáspár János özv
Gerber István
Gerber János
Gerber József
Gold Mózes
Golshmied Mózes
Gödri István
Grám György özv
Gróf József
Gyömörői Mihály özv
György István
György János
György József
György Mihály
Győri Ferenc
Győri Mihály
Gyursaneczky János
Hajdú Ádám
Hajdú István
Hajdú János
Hajdú József özv
Hajdú Mihály
Hajdú Pál
Hajdú Sándor
Halasi József
Halassi Pál
Halász István özv
Halgancz Mihály
Hallósi György
Hallósi István
Hallóssi Ádám
Hálman Pál??
Hamar József
Hánis János
Hánisch József
Hankóczi János
Hánzli Pál (Paul)
Hauzi Fridrich ???
Hegedűs Ádám
Hegedűs Anton
Hegedűs György
Hegedűs János
Hegedűs József
Hegedűs Károly
Hegedűs Pál
Hegedűs Sándor
Hegyes János
Hirschler Ábrahám
Hófer Gotthard ??
Hoffer Gottfrieds( ?)
Holler András
Holler Mihály
Homoki András
Homoki Ferenc
Homoki Gáspár (idősebb)
Homoki Gáspár (ifjabb)
Homoki György
Homoki István
Homoki István özv
Homoki János
Homoki János özv
Homoki József özv
Horák János
Hornyák András
Horváth András
Horváth Anna
Horváth Ferenc
Horváth Gábor (Gabriel)
Horváth György
Horváth István
Horváth István Ferenc
Horváth István özv
Horváth János özv
Horváth József
Horváth József özv
Horváth Mihály
Horváth Pál
Horváth Pál özv
Hrabovski Ferenc
Hrabovszki János
Hujber György
Hungler Magdaléna
Hüll György
Igó János
Ikrai József
Jakob Imre
Jakob József
Janczek Mihály
Jánoki György
Jánosik András özv
Jávonka Pál
Jelenai János
Jenei János özv
Jenei József
Józsa Ferenc
Juhász János
Junasz János
K K: Civil Aerar?
Kalauz Ferenc
Kalauz József
Kalauz Mihály özv
Kántor János özv
Kántor József
Kántor József (idősebb)
Kántor József (ifjabb)
Kaparnai Mihály
Káplán István
Kápoczi Antal
Kapossi József
Kárász Ádám
Kárász András
Kárász István
Kárász József
Kardos József
Karner János
Kása János özv
Katolikus Iskola (Palotai Katolikus Iskola)
Kavecz József
Kavecs (Kavecz?) András
Kavulálo? József
Kázai? István
Kégl Ferenc
Kégli Mihály
Kellemenn Pál özv
Keller József
Kellner József
Kenesei János
Kenyeri János
Kermőndi (Kőrmőndi) Rozália
Kerper József
Kertész István
Keszler Ferenc
Keszler József özv
Kholmann Josephia? Josephin?
Kholmann József
Kilbinger, Killinger? Lajos (Alois)
Király János
Kiss Gábor
Kiss Ignác
Kiss István
Kiss János
Kiss József
Kiss Károly
Kiss Mihály özv
Kiss Pál
Kiss Sámuel özv
Klujber János
Kolláth István
Komáromi Gábor
Komáromi István özv
Komáromi János
Komáromi József
Komáromi Mihály
Komáromi Sámuel
Kondrik János
Korény József
Koronczai András
Kósa Károly (Karel)
Kovács Ferenc
Kovács Gábor
Kovács István
Kovács István (ifjabb)
Kovács János
Kovács János (idősebb)
Kovács János özv
Kovács József
Kovács László
Kovács Mihály
Kovács Mihály özv
Kovács Sándor
Kozma János
Kökény János
Kökény József
Kökény Márton
Kőmíves János
Kőmíves Mihály
Körmendi György
Környei Ferenc özv
Kőrőssy Mátyás
Kőserű István
Kránics Ferenc
Kreskovics Sámuel
Kullanski András
Kuncz József
Kuncz Sámuel
Kuti Mihály
Lak János
Lantai István
Lantai János
Lasatics János
László István
László János
László József
Lechner Péter (ifjabb)
Ledner András
Leihner Péter
Lénárd János özv
Lencse Ferenc özv
Lengyel András
Lengyel András özv
Leposa János
Liguszti Ádám özv
Liguszti József
Lipót András
Lővi Fülöp
Lővi Ignác
Lukács Zsigmond
Macher? Mocher? Mihály
Madarász Simon
Magyar István
Magyari Anton
Magyari Pál (idősebb)
Magyari Pál (ifjabb)
Magyarosi József
Magyarossi János
Mák János
Malomsoky József
Mányi János
Márcsik György özv
Márcsik János
Markó Ferenc
Márkus János
Marosi Mihály özv
Marosi Mihály(idősebb)
Marossi István
Matalics József ???
Mayer Konrád özv
Mengei Sámuel özv
Menyhard János özv
Menyhárd József
Menyi Mihály
Mészáros István özv
Mészely János
Meszély János (idősebb)
Mészely János (ifjabb)
Mészely Pál
Mihálik József özv
Miklós Dániel
Minárik Antal
Mirth Mihály
Miszi József
Mócher György
Molnár István
Molnár János özv
Molnár József
Molnár József özv
Molnár Márton
Molnár Mihály
Molnár Péter
Mórocz András
Mórocz András (idősebb)
Mórocz András (ifjabb)
Mórócz András özv
Mórocz György
Mórocz István
Mórocz István özv
Mórocz János
Mórocz János özv
Mórocz József
Mórocz József özv
Mórocz Károly
Mórocz László
Mórocz Mihály
Mórocz Sándor
Mórocz Sándor özv
Morvai János
Mundi József özv
Müller Mihály
Nádasdy József özv
Nagy ??? János
Nagy ??? Mihály? János
Nagy András özv
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc özv
Nagy Ferenc???
Nagy István
Nagy János ??
Nagy János sartor
Nagy József
Nagy József özv
Nagy József?János
Nagy Mihály
Nagy Pál János
Nagy Sámuel
Nagy??? János
Németh Ferenc
Németh György
Németh István
Németh István (Stephan)
Németh István ??
Németh János
Németh József
Neuveld Salamon
Nokta Pál
Novák János
Novák Wolf (Farkas)
Nyári Sámuel
Nyilassi István
Nyilassi István özv
Nyírő Ferenc özv
Nyírő István
Nyírő János özv
Nyírő József özv
Oláh István
Oláh József
Ónodi Ferenc
Ott Ferenc özv
Őri János
Örsi András (Andreas)
Páli János
Palotai Egyházközség
Palotai Gemeinde [Városháza]
Pánka János özv
Pánka József
Papp István
Papp János
Papp József
Papp Mihály
Parság Ferenc
Parti József
Pásek? Mihály
Patonai János
Patonai János (Johann)
Patonai József
Patonai Sámuel
Pécsi Mihály
Pethő János
Petrázs Mihály
Petres György
Petrovics János (Johann)
Petruka István
Pfeifer Ferenc
Pfuhl Kristóf
Piedl Antal
Piedl Lorenz özv
Pinkasz József
Pinkasz Lővi
Pintér Ferenc
Pintér István
Pintér János
Pittman Márton
Plébánia, katolikus
Pohlinger Ferenc özv
Polcsik János
Polgár János
Polonyi István
Polonyi József
Polonyi László (Ladislaus)
Pozdeg János
Primusz Mihály
Pühner Kornél
Rács József
Rajcsányi István
Rajnik János özv
Rajnik József
Rakonics János
Réfi? György
Református Egyházközség
Református Iskola

Reich Móric
Reif István
Reif János
Reif József
Reihert? Reinhert? Dávid
Riedel András
Riedel Gotthard özv
Riedl József
Róka Pál
Ruzsicska József
Ruzsicska Simon
Sáfár György
Sági Ferenc özv.
Sági István
Sági Mihály
Scheiber Izsák
Schneei Antal
Schneider János
Schneider József
Schullhoff Simon
Schveinhard Antal
Schwarcz Ábrahám
Schwarz Mihály
Schweihard? Schwenhard Márton
Siffel András
Sikos Kamilla
Simon Ferenc
Simon István
Simon János
Simon János (ifjabb)
Simon János???
Simon József
Simon Pál özv
Simon Péter
Simon Sándor
Singer Bernhard
Sinka János (ifjabb)
Sipos István
Sipos János
Sipos József
Sohonnai Mihály
Somogyi Antal
Somogyi Ferenc
Somogyi István
Somogyi Pál
Somogyi Pál özv
Soós György
Soós Imre
Soós István
Soós János
Soós János (ifjabb)
Soós János özv
Soós József
Soós Pál
Soós Sándor
Sotányi János
Sörös János
Spicer Jakab
Spicer József
Stámusz István
Stámusz János özv
Stámusz József
Stámusz Mihály
Stámusz Pál
Stámusz Zsigmond
Stein Sámuel
Steiner János özv
Steiner Leopold
Stellár András
Stellár Anton özv
Stellár Ferenc
Stellár Györg
Stellár János özv
Stellár Mihály
Stener Farkas (Wolf)
Stern Salamon
Sukorai János
Sulyák Mihály
Supka Márton
Supka Márton (Martin) özv
Svéger Peregrin
Szabad Mihály
Szabó András
Szabó Anton
Szabó Ferenc
Szabó Ferenc özv
Szabó György özv
Szabó István
Szabó János
Szabó János özv
Szabó József
Szabó József (Joseph)
Szabó József özv
Szabó Márton
Szabó Mátyás özv
Szabó Mihály özv
Szakács István özv
Szakács József
Szakály János (idősebb)
Szakály János (ifjabb)
Szalai Jozefa?
Szalai Marie yn bonum Komáromi
Szántó József
Szauer József
Széfischer Antal özv
Szegényház (róm. kat.)
Szeibold Ferenc ??
Szeivolt Mihály
Székelyi Ferenc
Székelyi János
Székelyi József özv
Szél János
Szencsei Ferenc özv
Szencsei István
Szencsei József
Szentes István
Szentes Mihály
Szerencsés Dániel
Szerencsés György
Szigli János
Szili Ferenc (Franz)
Szili Ferenc özv
Szili István
Szili István (Stephan)
Szili István özv
Szili János
Szili János (Johann)
Szili János (Johanns) özv. 
Szili Kovács István
Szili Kovács János
Szili Pál
Sziver Imre
Szlávik Dávid
Szlopák Antal
Szmatona István
Szorád István
Szőke Gábor
Szömörei János
Szurok István
Szurok Rebeka
Szűcs Ferenc
Szűcs György
Szűcs István
Szűcs István (Stephan)
Szűcs János (Johann)
Szűcs József
Szűcs Sándor
Takács István
Takács János
Takács József
Takács Mihály
Tallai András
Táller János
Tavasz János
Téglás József
Téringer Pál özv
Tímár István
Tímár János
Tímár János ???
Tímár János özv
Tímár József
Tímár József özv
Tímár Mihály
Tímár Pál özv
Tímár Sándor
Tímár Sándor (idősebb)
Tímár Sándor??
Tobák István
Tobák Pál
Tóth András özv
Tóth Antal
Tóth Ferenc
Tóth István
Tóth István özv
Tóth János
Tóth János özv
Tóth József
Tóth Mihály
Tóth Mihály (Michael)
Tóth Mihály özv
Tóth Sándor özv
Tribold Anna
Trippamer János özv
Trombitás Gábor
Trombitás Péter
Tunik János özv
Turgonyi József özv
Ujecz (?) Anton
Ujvári József
Üveges György
Vajdó Ferenc
Vajtai Ádám
Vajtai Ferenc özv
Vajtai Mihály
Várdai János
Varga Ádám
Varga Ferenc
Varga Ferenc özv
Varga István
Varga Julianna
Varga Mihály
Varga Péter özv
Városháza
Varsányi András
Varsányi János
Varsányi József
Varsányi József özv
Vavró János
Végh János özv
Végh Sámuel
Vekele Ferenc
Vekele Ferenc (Franz)
Veltkugel Leopold
Veltkugel Simon
Vendel József
Veszeli Ignác
Vida János özv
Vidamon Ádám
Vidamon János
Vidamon József
Viederlechner János özv
Vizner András özv
Vizner József özv
Vőcsei János
Vörös Mihály
Vörösmarti János
Weisselbraun Michael
Würffel József
Zichy István grófné özv
Zichy Miklós gróf
Zugor János

 

 

Az 1840-ben összeírt palotai nemesek

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSB5-F95P-D?i=117&cat=7...

 

Az 1781-ben összeírt nemesek családnevei Palotán

(Közli Szíj Rezső: Várpalota)

Bakos
Balai
Bátori
Bende
Benkő
Bognár
Csepeli
Fazekas
Kováts
Mórotz
Molnár
Nagy
Nemes
Nyírő
Sándor
Somogyi
Süle
Szentpéteri
Takáts
Trombitás
Vida

Várpalotai őslakosok családnevei (1696)

(Közli Szíj Rezső: Várpalota)

Balai
Csiszár
Fülöp
Kecskeméti
Kéri
Konkolyos
László
Lőrinc
Patonai
Patzi
Sipos
Szalay
Szamáros
Szűts
Virág

 

Várpalotai telepesek családnevei (1700 után)

(Közli Szíj Rezső: Várpalota)

Andor
Antal
Aranyás
Asbóth
Ágoston

Bagyula
Bakonyi
Bakos
Baky
Balás
Baratskay
Bartza
Bánky
Bárány
Bátori
Beleznai
Bende
Benkő
Bentsik
Bécsi
Béres
Bodor
Bognár
Bongya
Borbély
Borostyán
Bors
Bosoky
Bostay
Bosztos
Bozsóky
Brezótzky
Buday
Bus

Csajághy
Csalay
Csapó
Csáky
Csepel
Csík
Csillag
Csörge
Csősz
Czilik

Dani
Decky
Dese
Devetseri
Déltzeg
Domanitzki
Dukavits

Enesei
Erdélyi
Esztergálos

Faith
Farkas
Fazekas
Fábián
Fehér
Ferentzi
Fodor
Forzó

Galambos
Gál
Gelentsér
Gombkötő
Görög
Gróf
Gyömörei
György

Hajdú
Halasi
Halász
Harangozó
Hardy
Harkai
Harkáj
Harmat
Harsadi
Hasitza
Hálmán
Hegedűs
Hetesi
Hollósy
Holni
Homoky
Hóra
Horváth

Ikervári
Inotai
Istenes

Jakab
Jámbor
Jánosik
Jelenkovics
Juhász

Kajári
Kalauz
Kaposi
Kardos
Karika
Kaszás
Kádi
Kállay
Kárász
Kása
Kelemen
Kis
Kolláth
Komáromy
Korbátsi
Kotsis
Kun
Kuti
Kutzi

Lázár
Lelei
Lelkes
Lengyel
Leszkóvári
Liguszti
Lipót
Liptai
Lódi
Lökös

Magyarossy
Makai
Markó
Martos
Mák
Menyhárt
Mervai
Meszely
Mészáros
Mészöly
Miklós
Mohay
Molnár
Mórocz

Nagy
Nemes
Németh
Nyár
Nyírő

Oldalas
Ozvári

Pap
Pál
Páli
Perczel
Pécsvári
Pénzes
Pintér
Porkoláb
Pósföldi

Rajnih
Rajtzi
Rácz
Riba
Rósa (Rózsa)
Rumi
Rusa
Ruzsa

Samu
Sághi
Sándor
Siga (Zsiga)
Simon
Sipos
Soós
Sörény
Sörfőző
Söveges
Süveges

Szabó
Szakáts
Szár
Szenes
Szentpétery
Szentsey
Szetsődi
Széhelyi
Szél
Szíj
Szíjjártó

Takáts
Tenke
Tímár
Tóth
Török
Trombitás

Újvári
Ürményi

Vajda
Vajtay
Vanotzky
Varga
Varkuts
Vági
Vázsonyi
Vida
Vizi
Vörös
Vötsey

Zöld
Zsiga
Zsolnay
Zsonga

Ha'gantz
Hoffmann
Honeck
Honetz
Ilik
Jung
Kessler
Kezler
Korbatsits
Lesatics
Lemosa
Leszkó
Letyesics
Lémon
Luthor
Medlik
Medling
Nicodemus
Paer
Pavelka
Petner
Primusz
Rajchort
Sampiás
Scerbits
Smakula
Soller
Songa
Stámusz
Staener
Stellár
Stephanovics
Svisszer
Szaller
Taubenschmidt
Tausmith
Vidamon
Vizler
Vizner

Palotai gazdák névsora 1781. aug. 7-én, akiknek a juhait összeírták

Hajdú Ádám
Borbély Mihály
Kárász János
Buss Márton
Kováts János
Szabó János
Kardos János
Halász lstván
Simony Jstván
Nagy Mihály
Nyári Samu
Nagy János
Antal János
Kováts Ferenc
Simony Ferenc
Papp Mihály.

Palotai szőlőtelepítők az 1700-as években (Szíj Rezső)

Részlet Szíj Rezső Mezőgazdálkodás Várpalotán c. könyvéből, melyben levéltári iratok adatait olvashatjuk.

Palota adatai – Veszprém megye nem nemes lakosságának 1804. évi összeírása

Helység neve Jogállás Házak száma Családok száma Jogi népesség Távol lévők Idegenek Férfiak Nők
Palota opp 620 849 3983 116   1990 1993

 

F é r f i a k
C l a s s i f i c a t i o
Tisztviselő, honorácior Polgár, iparos Nemesek szolgái Paraszt Zsellér Fiú
6 227 66   740 951

 

F é r f i a k
F e l e k e z e t
Kat. Evang. Ref. Gör.kel. Izr.
896 475 474 4 141

Forrás: 
Lichtneckert András honlapja http://www.lichtneckertandras.hu/adatbazis/adatb_01.htm (Letöltés ideje: 2016. 07. 07.)

Várpalotai református családok nevei 1824-ben

(Közli Szíj Rezső: Várpalota)

Adorján
Asztalos
Ágoston

Baki
Bakonyi
Bakos
Balassa
Barát
Bartza
Bende
Benedek
Bentsik
Bentze
Bernát
Berta
Bédi
Bódai
Bodatz
Bóka
Bodor
Bontz
Borostyán
Bosoki (Bozsóky)
Bostai
Butsuházi

Csajági
Csatári
Csillag
Csizmadia
Csóka
Csorvás

Debreceni
Demeter
Deres
Déceg
Dóczi
Dósa

Eke
Enyéngi

Fa
Farkas
Fazekas
Fehér
Fejes
Ferentzi
Földesi
Földvári
Fülöp
Füri
Füst

Gál
Gödri
Guti
György
Győri

Hajdú
Halasi
Hamar
Hardi
Hegedűs
Hollósi
Horvát
Horváth

Inotai

Jakab
Jáni
Jenei
Juhász

Kardos
Karika
Kasza
Kaszás
Kántás
Kása
Kegyes
Kenesei
Király
Kis
Kollát
Komáromi
Konyári
Kósa
Koszorús
Kováts
Kuti

László
Lengyel
Léli
Litéri

Magyar
Malomsoki
Márkus
Mészáros
Mészely
Miklós
Molnár

Nagy
Naszályi
Nemes
Német

Ónadi
Örményi

Pakodi
Pap
Parrag
Patonai

Páli
Pápai
Pető
Pintér
Piros
Pógár
Porkoláb
Pósa

Rajkó
Rácz
Rozs

Sági
Sampiás
Seres
Simon
Sinka

Szabados
Szabó
Szalai
Szár
Szekeres
Szenes
Szerentsés
Székeli
Széli
Szili
Szűts

Takáts
Tatai
Tálai
Téti
Tímár
Tormási
Török
Trombitás

Ujjheli

Vajtai
Varga
Vas
Várdai
Vátzi
Veres
Veszprémi
Vetsei
Vég
Virág
Visoli

 

Bizottmányi tagok 1866-68-ban

(Közli Szíj Rezső: Várpalota)

Asztallér Károly (plébános)
Asztallér Miklós
Amon Antal

Barcsik János
Baum Konrád
Bátor János (városkapitány)
Beleznay Károly
Benkő József
Benkő Sámuel
Bisztricsány József
Bozsoki Ferenc
Bőhm Leopold
Brugovitz Antal

Csatay József
Csengeri János
Csizmadia József
Czóbel János

Dani József
Dukovics Sámuel
Dukovits Károly

Fromm Gábor
Fülöp András
Fülöp Mihály

Galambos Ignácz

Hajdú István
Hankóczi Ambró (Ambrus)
Hánizs János
Hegedűs Sándor
Herzl Adolf
Herczegh József
Hoffer Imre
Homoki Ferenc
Horváth Sándor
Hrabovszky János

Igó János
Ihász Sámuel
Kárász András
Kecskeméthy Károly
Kelemen Sándor (ügyvéd)
Kégli Ferenc
Király János
Komáromi Gábor
Komáromi György
Kováts János
Kuti Mihály

Magyar István
Magyari Antal
Malomsoki Sándor
Mocher Mihály
Molnár János
Mórotz András
Mórotz Károly
Mórotz Sándor

Nagy Sándor

Nyilasi István

Oláh József
Ónodi Ferenc
Orbán György

Patai József (tisztiorvos)
Pfuhl Kristóf
Pintér Ferenc

Simon Sándor
Soós János
Supka József

Szaiwald József
Szakály János
Szederics György
Szili Pál
Szurok István
Szűts István

Tímár János
Tóth Ferenc
Tóth János

Vavró János
Végh János

Wiederlechner József
        

A Vegyesipari Társulat alapító tagjai (1874)

Angyal József
Barta József
Beleznay István
Beleznay Károly
Bernhardt Ferenc
Bernhardt Josef
Bernhardt Károly
Binder Dávid
Dillinger Johan
Forst Alajos
özv. Gatssorg Ferencné
Gáll Kálmán
Halmön Károly
Háintz Antal
Hrabovszky Károly
Hradeczky András
Hruska József
Kigel Ignátz
Lindenthaler Károly
Morison Ludwig
Ország István
Ország János
Papp János
Pápai István
Polónyi József
Polónyi László
Raochman Mór
Schönberger Lajos
Standt Ferenc
Szlavik Dávid
Szőke Márton
Téglás József
Thimleitner József
Tizekker János
Vidamon János
Winkler Mathiasz
Zaffer János

[Összeállította: Budai László]

Kulcsszavak: Várpalota, 16. század, 17. század, 18. század, 19. század, genealógia

 

 
please do NOT follow this link