Várpalota kitüntetettjei

Tartalomjegyzék 

Várpalota kitüntetettjei (2005, 2010-2016) (Kiegészítésre vár)

2005

– Várpalota városért: Zugor Jánosné, Pálffy Árpádné, Tatár Antal
– Mezei Nívódíj: Sági Józsefné
– Bardócz Nívódíj: Homoki Mária, Murits Istvánné
– Szelestey Nívódíj: Farkasné Csontos Katalin
– Eötvös Nívódíj: Hetlinger Andrea
– Thuri Díj: Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátkör, Hegedüs Béláné, Karika Ernő Attiláné, dr. Ilok Sándor, dr. Torkos László, Domina Zsuzsanna
– Emlékérem: Faragó István, Forgács Ferenc, Kreizinger Károly, Magyar Lászlóné.
 

2010

– Várpalota Városért érdemérem: Csepin Péter és Szabó Béla
(Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyomány őrző- és Sportegyesület elnöke részére a történelmi magyar hagyományok megőrzése, annak továbbadása érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként. 
Szabó Béla, a Várpalotai Bányász Sportkör volt labdarúgója, edzője és elnöke részére a város életében, a kézilabda-utánpótlás nevelésében hosszú évtizedeken át végzett odaadó munkája elismeréseként.) 
 
– Eötvös Pál-Nívódíj: id. Haszonics János, a Várpalotai Bányász Sportkör kézilabda-játékosa (a város sportéletében nyújtott magas színvonalú teljesítménye elismeréseként.) 
 
– Thuri-Díj kitüntetés: Tavaszi Rita, Kéri Andrásné, Csendes Géza 
(Tavaszi Rita, a Várkerti Általános Iskola és Tagiskola Inotai Tagiskolájának pedagógusa részére színvonalas oktató-nevelő munkája, gyermekszeretete és a tanuló- és nevelőközösség érdekében végzett munkája elismeréseként. 
Kéri Andrásné foglalkoztatás-egészségügyi asszisztens részére 35 éven át kitartó szorgalommal, kimagasló hivatástudattal végzett munkája elismeréséért. Csendes Géza sok évtizedes lelkiismeretes közéleti tevékenysége elismeréseként.) 
 
– Heidrich Péter-Díj kitüntetés: Bacsárdi Zsófia, Vajda Kitti, Mikheller Mónika,
 
(Bacsárdi Zsófia, a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolái 7. a. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Vajda Kitti, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Mikheller Mónika, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként.) 
 
– Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme: Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport és a Várpalotai Bányász Kórus 
 
(A Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport, Várpalota város sport- és művészi életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként. 
A Várpalotai Bányász Kórus részére a hazai és nemzetközi tekintetben is elismert, kilenc évtizedes, a város életében meghatározó kulturális tevékenysége elismeréseként.)
 
– Az Év Vállalkozója: Völgyi Árpád, a Bakonyfer Kft. ügyvezető igazgatója részére (Várpalota város gazdasági és társadalmi életében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.) 
 
– Rutsek Pál-Nívódíj Dr. Debreczy István Sándor házi gyermekorvos (több évtizedes, áldozatos gyógyítómunkája elismeréseként.)
 

2011

– Várpalota városért díszoklevél: Baranyai Máté

2012
 
– Várpalota városért érdemérem: Farkas László és Farkasné Szász Mariann zenepedagógusok
– Thuri-díj: Orosz László
– Heidrich Péter-díj: Cseh Anna várkertis diák
– Rutsek Pál-nívódíj: 
– Eötvös Pál-nívódíj: Torba Ágnes Melinda
– Mezei István-nívódíj: Kovácsné Schmidt Gabriella
– Waldstein-nívódíj: Werger Mihály 
            

2013 

– (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Szabóné Dudás Valéria, Inotai tagiskola pedagógusa

– Várpalota Városért érdemérem: id. Borbás Károly
– Thuri-díj: Hargittai László, Vaczula István és Vokla János alezredes 
– Eötvös Pál-nívódíj: Simon László, 
– Mezei István-nívódíj: Menczel Kálmánné, 
– Rutsek Pál-nívódíj: Lanczmann-né Bánfalvi Piroska, 
– Waldstein János-nívódíj: Vajai László 
– A város képviselő-testületének emlékérme: Antal László és Molnár Ferenc 

2014.

  – (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj Hergovics János, a Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

– Várpalota városért érdemérem: dr. Széles Margit orvos
– Thuri-díj: Vancsek Ferenc, Wesanszky Eduárd és Bakó József
– Eötvös Pál-nívódíj: Hardi János
– Mezei István-nívódíj: Varsányi Józsefné
– Rutsek Pál-nívódíj: Farkas Hajnalka
– Heidrich Péter-díj: Magasmarti Marcell
– Közszolgálatért érdemérem: Zékány József r. őrgy., posztumusz Lacó Zoltán mentőtiszt
   (Várpalotai Napok nyitóján adták át)
          

2015

– Várpalota városért érdemérem: Városszépítő és -védő Egyesület

– Thuri-díj: Simon Lászlóné, Koska János pedagógusok és Konta László fotográfus
– Eötvös Pál-nívódíj: Schwarz Róbert, Főnix Dojo Klub vezetője
– Mezei István-nívódíj: Lukács-Nyakas Diána
– Rutsek Pál-nívódíj: Szabó Margit ny. körzeti orvos
– Képviselőtestület emlékérme: Szabó Szilvia énekművész és a várpalotai mentőállomás közössége
– Bardócz Endre-nívódíj: Tósokiné Török Viktória zongoratanárnő
– Waldstein János-díj: Bebesi István, Bakony Volán ny. igazgatója
– Jó ember-díj: Holler Józsefné 
– Inotáért-díj: Koczka Sándorné és Kiss Julianna (nyugdíjas klubok vezetői)

2016

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Vámos Sándor
–  “Várpalota Városért” Érdemérem: Dobszai József nyugállományú alezredes, 
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Antalka Zsoltné, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa,
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Sersztnyev László, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa,
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Horváth Sándorné nyugalmazott körzeti nővér,
–  “Thuri Díj”: Kaukerné Romhányi Anikó, a Vásárhelyi András Tagiskola pedagógusa, Dunai László zenész, a Titkos Kert koncertsorozat szervezője, valamint Antal Istvánné, a Lurkó Kuckó Óvoda óvodapedagógusa,
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Horváth István, a Loncsosi Baráti Kör tagja, 
–  "Jó Ember" Díj: Krénuszné Sághi Judit, az Inotai Tagiskola pedagógusa, a Frakk Állatvédő Egyesület tagja,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek nyugalmazott vezérigazgatója,
–  “Mezei István” Nívódíj: Torákné Tóth Ilona, a Várpalotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője,
–  “Inotáért Díj”: Lábas István, a Magyar Vöröskereszt Inotai Alapszervezetének alapító tagja
 
(Adalék: Borsos Miklós 1988-ban tervezte a Várpalota Városért érmet.)
 
(Összeállította internetes források alapján: Budai László)