Várpalota kitüntetettjei

 

VÁRPALOTA KITÜNTETETTJEI

 

"Várpalota Városért" Érdemérem

Várpalota Város Képviselő-testülete a város életében, gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi és oktatási téren a lakosság érdekében és javára kifejtett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként adományozza a "Várpalota Városért" érdemérem kitüntetést.
A „Várpalota Városért” érdemérem magánszemélyeknek, szervezeteknek, munkahelyi közösségeknek egyaránt adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Megalapítása 1988-ban történt. 

Név

Adományozás éve

 

 

Faragó László (városi tanács osztályvezetője)

1988.
Könczöl Imre (könyvtárigazgató)

1988.

Dr. Eötvös Pál (vívó, sportvezető)

1988.

Bányász Fúvószenekar

1989.

Dr. Nyírő Miklós (szemész főorvos)

1989.

Poór Gyula (edző, Várpalotai Bányász NB I-es férfi kézilabdacsapat)

1989.

Dr. Lengyel László 

1990.

Bányász Kórus

1990.

Vanderer Tiborné (igazgató, Tési-dombi Ált. Iskola) (fotó)

1990.

Herbert Müller (kézilabda)

1990.

Szelestey László (festőművész)

1991.

Csajági Dezső (református lelkész, Inota)

1991.

Neményi László (könyvtárigazgató)

1991.

Bardócz Endre (igazgató, Thuri György Gimnázium)

1992.

Górné Somos Margit (igazgató, Zeneiskola)

1992.

Péti Munkás Énekkar

1992.

Schwester Madeleine Allenspach (svájci állampolgárságú ápolónő) A Készenléti ltp. kápolnájának megépülését segítette adományokkal és adománygyűjtéssel.

1993.

Hegedüs Géza (tűzoltó ezredes, városi parancsnok)

1994.

Darnai Aranka (tanár, Thuri György Gimnázium)

1994.

Antall Sándorné (a városi postahivatal volt vezetője)

1994.

Fábián Éva (Vegyészeti Múzeum ny. főmunkatársa)

1995.

Lugosi Jánosné (oktatási szakreferens, a polgármesteri hivatal humán közszolgálati irodája)

1995.

Bányász Kórus

1995.

Id. Borbély István (alapító tag, Bányász Fúvószenekar).

1996.

Madaras Annamária (vezető, polgármesteri hivatal humán közszolgálati irodája)

1996.

Dr. Huszár Pál (c. egyetemi adjunktus)

1997.

Bíró Lászlóné (városvédő)

1997.

Leszkovszki Tibor (polgármester)

1997.

Petrovics László (igazgató, Jó Szerencsét Művelődési Központ)

1997.

Vödrös Bálintné (a hajléktalanszálló vezetője, a Magyar Vöröskereszt városi titkára)

1998.

Lengyel László (ny. igazgató, Jó Szerencsét Művelődési Központ)

1998.

Pálfi János (Thuri Gimnázium tanára, volt igazgatója)

1999.

Csiki Iván (díszpolgár, sportszervező, helytörténet-kutató) 

1999.

Lukáts András és Lukátsné Orovicz Piroska (református lelkész házaspár)

2000.

Helfried Presser és Werner Presser (nyugalmazott iskola- igazgató, városi tanácsos, illetve iskolaigazgató, Wolfsberg)

2000.

Varga Károly és Varga Károlyné (művésztanár házaspár)

2001.

Barla-Szabó Lászlóné  (igazgató, inotai 5. számú Ált. Iskola)

2001.

Domokos István (önkormányzati képviselő)

2001.

Dezső Mihályné (igazgató, Zrínyi Általános Iskola)

2002.

Várpalotai Bányász Sport Kör

2002.

Fürjes Lászlóné (vezető (Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája)

2002.

Törzsök Károly (Várpalota alpolgármestere) 

2003.

Magyar Vegyészeti Múzeum közössége

2003.

Próder István (igazgató, Vegyészeti Múzeum)

2003.

Dóczi István (Zeneiskola ny. igazgatója)

2004.

Zugor Jánosné (vezető, családsegítő szolgálat)

2005.

Pálffy Árpádné (vezető, Ringató óvoda)

2005.

Tatár Antal (festőművész)

2005.

Koromné Palkovics Edit (Városi Népjóléti Gondozási Központ vezetője)

2006.

Péter Istvánné (Várpalota ny. aljegyzője)

2006.

Tuza Pálné (polgármesteri hivatal köztisztviselője)

2006.

Likó Péter (pedagógus)

2007.

Nagy Károly

2007.

Vékey Zoltánné (ny. igazgató, I-es számú általános iskola)

 

2007.

Szabóné Bátor Erzsébet (gyógypedagógus)

Szalóné Bakos Judit (tanár, Bán Aladár Általános Iskola)

2008.

Lengyel László (ny. igazgató  Jó Szerencsét Művelődési Központ)

2008.

Harsányi István

2009.

Sikos Péterné 

2009.

Csepin Péter (hagyományőrző, Bakonyi Poroszkálók Egyesület elnöke)

2010.

Szabó Béla (VBSK elnöke) 

2010.

Somogyi J. Lászlóné (Várpalota aljegyzője) 

2011.

Farkas László és családja (Farkasné Szász Marianna, Farkas Áron, Farkas Olívia és Farkas Bence)

2012.

id. Borbás Károly  

2013.

dr. Széles Margit (belgyógyász főorvos)

2014.

Városszépítő és -védő Egyesület

2015.

Dobszai József (elnök, Gábor Áron Nyugállományúak Klubja)

2016.

ifj. Borbás Károly (Bányász kórus karnagya)

2017.

Pócsik József (igazgató, Bartos Iskola)

2018.

Nagy Sándorné (sz. Bacsinszky Sarolta) gyermekorvos

2019.

Dr. Szalai Marianna (háziorvos, volt önk. képviselő)

2020.

Sárváriné Rieder Zsuzsa (közművelődési szakértő)

2021.

Lassu Tamásné (intézményvezető, a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda)

2022.

 

Bardócz Endre-Nívódíj

A "Bardócz Endre Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város oktatási–nevelési–képzési–művelődési eredményeinek színvonalemelésében tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Dr. Merényi Mihályné

1993.

Lévai Károlyné

1993.

Marcona József (igazgató, 6. Sz. Általános Iskola)

1994.

Szígyártóné Szabó Mária (Krizsán-Szabó Mária) (Cserregő néptáncegyüttes vezetője)

1994.

Pintérné dr. Erdélyi Mária (szakpszichológus, a nevelési tanácsadó vezetője)

1995.

Pálffy Jánosné (Thuri Gimnázium tanára)

1995.

Varga Károly (tanár)

1995.

Egyed Istvánné (zeneiskola zongoratanárnője)

1996.

Fischli Lajosné (óvónő

1996.

id. Bárány István (Faller SZKI tanára)

1996.

Zöld Istvánné (tanár)

1997.

Fazekas István (tanár, Zrínyi Ilona Általános Iskola)

1997.

Barla-Szabó László (tanár, 9. Sz. Általános Iskola)

1997.

Barla-Szabó Lászlóné (igazgató, inotai 5. számú Ált. Iskola)

1997.

Mészáros Imre (grafikus, a Nagy Gyula Galéria művészeti vezetője)

1997.

Fülöp Zoltánné igazgatóhelyettes (Bán Aladár Általános Iskola)

1998.

Vida Szabolcsné (helyismereti könyvtáros)

1998.

Szentgyörgyi Tamás (igazgató, Várpalotai Városi Televízió)

1998.

Koncz Józsefné (könyvtárigazgató)

1999.

Szür Gézáné (vezető, Mártírok úti Napköziotthonos Óvoda)

1999.

Mészáros Imréné (igazgató, 9. Sz. Ált. Iskola)

2000.

Kis Kotor Lászlóné (igazgató, Bán Aladár Ált. Iskola)

2000.

Deák Istvánné (igazgató, "Magániskola")

2001.

Beck Jenőné (vezető, Dúdoló óvoda)

2001.

Nagy Ferenc (mentőszakápoló)

2001.

Sárvári Miklósné (igazgató, KUHSZI)

2001.

Csősz Lászlóné (tanár, Várkerti Iskola) 

2002.

Kielné Kiss Mária (tanár, Inotai Általános Iskola és Szakiskola)

2002.

Csécs Istvánné (vezető, Kölyökvár napközi otthonos óvoda)

2003.

Pócsik József  (igazgató, 8. Számú Általános Iskola)

2003.

Sáfrán Jenőné (Várkerti Iskola pedagógusa)

2004.

Torkosné Tóth Éva (Kölyökvár óvoda)

2004.

Homoki Mária (igazgató, Rákóczi Telepi Általános Iskola)

2005.

Musits Istvánné (igazgatóhelyettes, Bán Aladár Általános Iskola)

2005.

Gáspár Sándor (műszaki taná, Faller Iskola)

2006.

Vikol István (tanár, Bán Aladár Általános Iskola)

2006.

Badicz Istvánné

2007.

Vikol Erzsébet

2007.

Kedves Albert igazgató-helyettes (Faller Jenő Szki.)

2008.

Bőle Károlyné igazgató (Faller Jenő Szki.)

2009.

Kiss Ilona igazgató-helyettes (Várkerti Ált. Isk.)

2010.

Tóth Kálmán igazgató-helyettes (Faller Jenő Szki.)

2011.

Csőszné Rabóczky Ágnes igazgató (Várkerti Ált. Isk.)

2012.

Frick Tünde (Várkerti Általános Iskola)

2013.

Karika Ernő Attiláné

2014.

Tósokiné Török Viktória (zongoratanár)

2015.

Antalka Zsoltné (gyógypedagógus) 

2016.

Fenyvesi Zoltán (igazgató, Thuri György Gimnázium)

2017.

ifj. Borbás Károly?

2017.

Vizl Mária (tanár, Thuri György Gimnázium igazgatóhelyettese)

2018.

Devecseriné Hánis Ildikó (a Bartos-iskola igazgatóhelyettese)

2019.

Koncz Annamária (a Várkerti iskola intézményvezetője)

2020.

Pintér-Simon Ágnes, a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája tagintézmény-vezetője

2021.

 

2022.

 

Eötvös Pál-Nívódíj

Az "Eötvös Pál Nívódíj" annak a polgárnak vagy sportoló közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város testnevelése, tömeg- vagy versenysportja eredményeinek fokozása terén tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Zsótér Ferenc (edző, labdarúgó, VBSK)

2002.

Németh Tibor (sportreferens, Polgármesteri Hivatal)

2003.

Hettlinger Andrea (tanár, Bán Aladár Általános Iskola)

2005.

Dr. Kissné Rácz Gabriella (tanár)

2006.

Forgács Ferenc (kézilabdaedző)

2007.

Sztanke József (erőemelő sportember)

2008.

Id. Haszonics János (a VBSK kézilabda-játékosa)

2010.

Lassu Tamás (ügyvezető elnök, VBSK)

2011.

Torba Ágnes Melinda

2012.

Simon László (tanár, Bán Aladár Általános Iskola)

2013.

Hardi János (elnök, VBSK)

2014.

Schwarcz Róbert (Főnix Dojo Klub vezetője) 

2015.

Sersztnyev László (tanár)

2016.

Bor Sándor (egykori labdarúgó)

2017.

Mikó Péter (VBSK asztalitenisz szakosztály elnöke)

2018.

Mórocz Péter, (a Várpalotai Modellező és Technikai Sport- egyesület vezetője)

2019.

Székely Béla (a Várpalotai Bányász Sportkör egykori kézilabdázója és edzője)

2020.

Szedlák Tamás (a Várpalotai Bányász Sportkör kézilabda szakosztályának edzője, játékosa)

2021.

 

2022.

 

Mezei István-Nívódíj

A "Mezei István Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített kiemelkedő tevékenységet a közigazgatás bármely ágában tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Fadgyas Lajosné 

1994.

Péter Istvánné (aljegyző)

1994.

Dr. Czeidli István (jegyző)

1995.

Musitzné Balogh Erzsébet (hivatalvezető, Polgármesteri Hivatal)

1996.

Somogyi J. Lászlóné (hivatalvezető, Polgármesteri Hivatal)

1996.

Jánosiné Izsó Ildikó (közigazgatási szaktanácsadó, Polgármesteri hivatal)

1997.

Fürjes Lászlóné (vezető, polgármesteri hivatal pénzügyi irodája)

1998.

Szajp Istvánné (a humán közszolgálati iroda közművelődési szakreferense)

1999.

Bakóné Pálffy Mária (adócsoport vezetője, Polgármesteri Hivatal)

1999.

Gyulai Ildikó (szociális ügyintéző, Polgármesteri hivatal)

2000.

Kardos Jenőné (pénzügyi előadó, Polgármesteri Hivatal)

2000.

Madaras Annamária

2001.

Melhardt Nándor (gépkocsivezető, Polgármesteri Hivatal)

2001.

Szentgyörgyvári Éva

2002.

Szabóné Czifra Melinda

2003.

Tavasziné Engi Marianna

2004.

Sági Józsefné (ny. köztisztviselő)

2005.

Kovács Teréz Piroska (gyámügyi ügyintéző, Polgármesteri hivatal)

2006.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva (jegyző)

2008.

Kántor Lászlóné

2009.

Kovácsné Schmidt Gabriella

2012.

Menczel Kálmánné

2013.

Varsányi Józsefné

2014.

Lukács-Nyakas Diána (polgármesteri referens)

2015.

Torákné Tóth Ilona

2016.

Kotzó Szabolcs (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2017.

Borbás Tamás (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2018.

Pecánkáné Szőke Judit  (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2019.

 

2020.

Bognárné Huszár Mónika (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2021.

 

Rutsek Pál-Nívódíj

A "Rutsek Pál Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város egészségügyi és szociális, népjóléti ellátásának javítása során tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Dr. Baricza Sarolta (sebész főorvos)

1993.

Dr. Máthé Valéria (pszichiáter főorvos)

1993.

Dr. Szandtner György

1994.

Ármás Jánosné (vezető, 6. Számú Bölcsőde) 

1994.

Dr. Nagy László és Erős Imre (Városi kórház orvos-igazgatója, illetve gazdasági igazgatója)

1995.

Báner Gyuláné (népjóléti gondozási központ szervező-gondozónője)

1995.

Molnár Erika (vezető, Il-es számú, szállást biztosító idősek klubja)

1996.

dr. Hent József (sebész-főorvos)

1996.

Oláh Mihályné (Népjóléti Gondozási Központ élelmezésvezetője)

1997.

Dr. Széles Margit (diabetikus- és kardiológus)

1997.

Dr. Bors József

1998.

Dr. Szabó Gyula

1998.

Dr. Baán László

1999.

Dr. Földvári Mária

1999.

Dr. Huszár Pálné a kórház ápolási igazgatója

2000.

Dr. Szalai Marianna (háziorvos)

2000.

Dr. Kovács Éva (ny. háziorvos)

2001.

Dr. Régi Erzsébet

2002.

Dr. Gellérfi Bertalanné (Városi Kórház vezető műtőorvosa)

2003.

Schnöller Jánosné

2004.

Dr. Nagy László

2006.

Monokné Lanczmann Edit

2007.

Ladvenicza Ferencné

2008.

Csehné Huszics Márta 

2009.

Dr. Debreczy István Sándor (házi gyermekorvos)

2010.

Dr. Baán László

2011.

Vécsei Zsuzsanna (vezető, FONÓ)

2012.

Lanczmann-né Bánfalvi Piroska

2013.

Farkas Hajnalka

2014.

dr. Szabó Margit (ny. körzeti orvos)

2015.

Horváth Sándorné

2016.

Gábor Mihályné (kisgyermeknevelő)

2017.

Sipos Ernő Tamásné (Ringató Bölcsőde ny. intézményvezetője)

2018.

Keserű Sándorné (egészségügyi szakasszisztens)

2019.

dr. Abkarovits József (fogszakorvos)

2020.

 

2021.

 

Szelestey László-Nívódíj

A "Szelestey László Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város művészeti, kulturális életének alakításában, a művészeti és kulturális értékek gyarapításában tanúsította.
(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Sárvári Miklósné (kulturális menedzser, igazgató, KUHSZI)

2002.

? ? 

2003-2005.

Farkasné Csontos Katalin (pedagógus, Várkerti Általános Iskola)

2006.

Volekné Temesi Zsuzsanna (tájékoztató könyvtáros)

2007.

Urmai Józsefné (művelődésszervező) (posztumusz)

2008.

Borbás Zoltán (tanár)

2009.

Gulyásné Reiff Mónika (tanár) és Sándor Zsuzsanna (tanár)

2010.

Forgács Zsuzsanna (népdalénekes, Cserregő Néptáncegyüttes)

2011.

Krizsán-Szabó Mária (néptáncpedagógus, Cserregő Néptáncegyüttes) 

2012.

Szabóné Dudás Valéria (tanár, Inotai Tagiskola)

2013.

Hergovics János (intézményvezető, Zeneiskola)

2014.

?

2015.

Vámos Sándor (Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola volt tanára, karikaturista és multimédia művész)

2016.

Szücsné Galambos Ildikó és családja (Szücs Boglárka, Szücs Gellért)

2017.

Soós Gyula András (táncművész, Cserregő Néptáncegyüttes vezetője)

2018.

Budai László (helytörténész, könyvtárvezető)

2019.

Farkas István (tanár, festőművész)

2020

 ? 2021

Nikolausz Krisztián (művésztanár)

2022

   

 

Waldstein János-Nívódíj

A "Waldstein János Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített kiemelkedő tevékenységet a város gazdasági élete fellendítésében, a városfejlesztésben tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Mészáros Sándor (Suzuki Mészáros tulajdonosa, ügyvezetője)

2007.

Fogl János

2011.

Verger Mihály

2012.

Vajai László (kohómérnök, Inotai Alumíniumkohó)

2013.

Dr. Fülöp Nándor Lajosné (a Két Bagoly Fogadó tulajdonosa, vezetője)

2014.

Bebesi István (ny. igazgató, Bakony Volán)

2015.

Dr. Blazsek István (Péti Nitrogénművek vezérigazgatója)

2016.

Horváth Tamás (ügyvezető igazgató, Közüzemi Kft.)

2017.

Makai Ferenc (Bakonykarszt Zrt. várpalotai üzemmérnökségének főmérnöke)

2018.

Vaszary László és Kóti László (az Öcsi Cukrászda vezetői)

2019.

Rotter Ádám (a Rotter Kertészet vezetője)

2020.

Ódorné Simonfalvi Amanda és Kühn Sándor (mesterfodrászok)

2021.

 

Thuri-Díj

A "Thuri Díj" a város életében kimagasló eredményt felmutató vagy huzamos időn át egyenletesen, színvonalasan tevékenykedő személyeknek, közösségeknek adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Csiszár Ernő (tanár, Thuri Gimnázium)

1999.

Fitos János (tanár, Thuri Gimnázium)

1999.

Simon Kálmánné (igazgatóhelyettes, Thuri Gimnázium)

1999.

Fisli Józsefné (tanár) 

2000.

Horváth Józsefné (tanár)

2000.

Kocsis Tibor (igazgatóhelyettes)

2000.

Sághy Zsoltné (tanító)

2000.

Szentkirályi Tóth István (tanár, Thuri Gimnázium)

2000.

Tomojzer Béláné (tanár) 

2000.

Borbás Károly (karnagy, Bányász Kórus)

2000.

Szabó Etelka (óvónő, evangélikus óvoda)

2000.

Szedlák Tamás (kézilabdakapus) 

2000.

Kühlné Szili Gabriella (tanár, Zeneiskola)

2001.

Schwarczingerné Köveskuti Zita (tanár, karvezető, Vásárhelyi általános Iskola)

2001.

Fokyné Hajas Terézia (tanár, Faller Jenő Szakképző Iskola)

2001.

Dr. Nagyné Szabó Borbála (Várkerti Általános Iskola tanítója)

2001.

Vámosné Gönczöl Gyöngyi 

2001.

Bartók Gézáné (Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítónője)

2001.

Kovács Imréné (tanár, Thuri Gimnázium)

2001.

Pass Lászlóné (tanár, Rákóczi [Telepi] Általános Iskola)

2001.

Poórné Vízl Mária (tanár, Thuri Gimnázium)

2001.

Rácz Zsigmond (Városszépítő és -védő Egyesület tagja)

2001.

Györe Tibor (kézilabdaaedző, tanár, Faller SZKI)

2001.

Kavecz János (tanár, Faller SZKI)

2001.

Bajkó Vilma Anna

2002.

Kocsis István

2002.

Szukics Tibor (tanár)

2002.

Csaba Győzőné

2002.

Helt Istvánné

2002.

Hegedüs Józsefné

2002.

Bubics István

2002.

Tuza Pálné (közoktatási szakreferens, Polgármesteri Hivatal)

2002.

Tóth Ferencné (vezető, Rákóczi óvoda)

2003.

Szieber Jánosné (Szeibent[!], a Mátyás király utcai bölcsőde dolgozója)

2003.

Ágoston Lászlóné (ny. védőnő, a városi diabéteszklub alapító tagja) 

2003.

Kovácsné Schmidt Gabriella (köztisztviselő, Polgármesteri hivatal)

2003.

Szabóné Dudás Valéria (pedagógus, Inotai Iskola)

2003.

Bregócs Józsefné (fogászati asszisztens)

2004.

Finta Miklósné (a Bóbita-ház gondozónője) (Fotó is)

2004.

Sándor Zsuzsanna (tanár Faller SZKI)

2004.

Venczel Ferencné

2004.

Bán Vilma

2004.

Várpalota–Pétfürdő Kertbarátkör

2005.

Hegedüs Béláné

2005.

Karika Ernő Attiláné (vezetőhelyettes, Szivárvány óvoda)

2005.

Dr. Ilok Sándor (háziorvos)

2005.

Dr. Torkos László (Városszépítő és -védő Egyesület tagja) 

2005.

Domina Zsuzsanna (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2005.

Berze Lászlóné (Szivárvány óvoda pedagógusa)

2006.

Fisli Lajosné (Lurkó Kuckó óvoda pedagógusa)

2006.

György Judit (gyermekkönyvtáros) (1)

2006.

Sipos Zoltánné (gyermekgondozó)

2006.

Holdosiné Varga Zsuzsanna (tanár, Inotai Iskola) 
(névváltozat: Móra-Varga Zsuzsanna)

2006.

Németh László (a polgármesteri hivatal munkatársa)

2006.

Debreczeni Dániel (alezredes, a MH BHK alapító elnöke)

2007.

Balogh Zsuzsanna

2007.

Pecánkáné Szőke Judit (Polgármesteri Hivatal)

2007.

Sárik Péterné (védőnő)

2007.

Szeles István (edző)

2007.

Patonai Jánosné (védőnő)

2007.

Dobszai József

2008.

Koncz Annamária

2008.

Nagy Gáborné

2008.

Sersztnyev László (tanár)

2008.

Nagy Ottó (

2008.

Szentgyörgyi Tamás (igazgató, Várpalotai Városi Televízió)

2009.

Jánosi Judit (vezető, Szivárvány óvoda)

2009.

Jókuti Ildikó (tanár, Várkerti Iskola)

2009.

Harmati Éva (a Rákóczi Telepi Tagiskola pedagógusa)

2009.

Fejes Sándorné

2009.

Wágner Józsefné

2009.

Fürst Tamás ezredes (MH BHK vezetője)

2010.

Forgács Attila (tanár, Bán Aladár Általános Iskola)

2010.

Nemes Lászlóné

2010.

Tavaszi Rita (pedagógus, Inotai Tagiskola)

2010.

Csendes Géza (közéleti tevékenységéért)

2010.

Kéri Andrásné (foglalkoztatás-egészségügyi asszisztens) 

2010.

Némethné Patyi Margit pedagógus (Várkerti Ált. Isk.)

2011.

Barátka Lajosné óvodapedagógus

2011.

Nyitrainé Lőrincz Marianna pedagógus (Faller Jenő Szki.)

2011.

Némethné Csurgai Zsuzsanna pedagógus (Vásárhelyi A. Ált. Isk.)

2012.

Csenteri Erzsébet óvodapedagógus

2012.

Orosz László (Városvédő- és Szépítő Egyesület)

2012.

Vokla János alezredes (Bakony Harci Kiképző Központ)

2013.

Hargittai László (Rákóczi-telepi Baráti Kör)

2013.

Vaczula István (Loncsosi Baráti Kör)

2013.

Wersánszky Eduárd (tanácsnok, Petrozsény)

2014.

Vancsek Ferenc pedagógus (Várkerti Ált. Iskola)

2014.

Bakó József (Loncsosi Baráti Kör) – elhunyt 2014.08.27-én

2014.

Konta László (helytörténeti fotós)

2015.

Koska János (Bán Aladár Általános Iskola pedagógusa)

2015.

Simon Lászlóné (Várkerti Általános Iskola pedagógusa)

2015.

Kaukerné Romhányi Anikó (Vásárhelyi Általános Iskola pedagógusa) 

2016.

Dunai László (zenész, hangszerkészítő)

2016.

Antal Istvánné (óvodapedagógus)

2016.

Kunné Fazekas Zsuzsanna (óvodapedagógus)

2017.

Árvai Gyula Ottóné (pedagógus, Rákóczi Telepi Tagiskola) 

2017.

Fisli Lajos (kézilabdakapus)

2017.

Nyitrainé Lőrincz Marianna (tanár, Faller Jenő Szakközépiskola) 

2018.

Katona Ervinné (óvodavezető)

2018.
Dr. Babics Mária Katalin (háziorvos)

2018.

Csőszné Rabóczky Ágnes (ny. tanár, igazgató)

2019.

Tamás Gábor (Bányász Fúvószenekar tagja)

2019.

Pálffy László (Wolfsberg)

2019.
Rigó László (Városszépítő és -védő Egyesület tagja)

2019.

Lehoczkyné Stelkovics Ilona (a Bartos iskola pedagógusa)

2020.

Munkácsi Zsolt (a Várpalotai Mentőállomás vezetője)

2020.

Eszes Zoltán (hitoktató-koordinátor)

2021.

Csöngető Petra (pályázati referens, Várpalota Város Önkormányzata)

2021.

Gábor Áron Nyugállományúak Klubja

2021

Feketéné Barabás Csilla (intézményvezető, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ) 

2021.

Janus Éva (intézményvezető, Szivárvány Tagóvoda)

2022.

Miklós László (volt titkár, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör)

2022.

 

2023.

 

2023.

 

2023.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme annak a polgárnak vagy közösségnek adható, aki vagy amely a nyilvánosság előtti elismerésre, megörökítésre, dicséretre méltó tevékenységet, eredményt tanúsított.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Kálmán Lászlóné

2002.

Csincsiné Monori Katalin

2002.

Dr. Ilok Rozália

2002.

Dr. Huszár Pál

2002.

Kisbej Jánosné

2002.

Ármás János (újságíró)

2003.

Karsainé Környei Valéria (adminisztrátor, Fogyatékosok Napközi Otthona)

2003.

Berta Károlyné

2003.

Németh Józsefné (városi kórház- rendelőintézet dolgozója)
(Fotó is)

2004.

Inotai Általános Iskola Alsó Tagozatos Munkaközössége

2004.

Faragó István

2005.

Forgács Ferenc (Közalkalmazott, Gál Gyula Sportközpont)

2005.

Kreizinger Károly (ny. alezredes, GÁNYK volt elnöke)

2005.

Magyar Lászlóné (köztisztviselő, Polgármesteri Hivatal)

2005.

Egyed István (az inotai kertbarát kör vezetőségi tagja)

2006.

Dobszai József

2006.

Ácsné Szabó Etelka (építéshatósági ügyintéző, Polgármesteri hivatal)

2006.

György Beáta (gyámügyi ügyintéző, Polgármesteri hivatal)

2006.

Hajós Gabriella

2007.

Miklós László

2007.

Krénuszné Sághi Judit (pedagógus, Inotai Tagiskola)

2008.

Juhász Jánosné

2008.

Mekotáné Marton Andrea

2008.

Bali Istvánné (pedagógus, Inotai Tagiskola - fotó)

2010.

Bányász Kórus

2010.

Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport

2010.

Horváth Imréné

2012.

Antal László

2013.

Molnár Ferencné

2013.

Poór Éva

2014.

Hettlinger Andrea

2014.

Szabó Szilvia (énekművész)

2015.

Várpalotai Mentőállomás közössége

2015.

Horváth István (a Loncsosi Baráti Kör tagja)

2016.

Horváthné dr. Csomó Orsolya (kórusvezető,  a Pueri Castelli)

2017.

Grószné Póta Mária (a Városszépítő és -védő Egyesület tagja)

2017.

Müller Lajosné (Városszépítő és -védő Egyesület tagja)

2018.

Müller Lajosné (Városszépítő és -védő Egyesület tagja)

2018.

Pap Gyula (Veszprém megyei vadászkamara elnöke)

2018.

Rákóczi Telepi Baráti Kör

2019.

Magyarné Blank Ilona, ill. Horváth Józsefné (a Városszépítő és –védő Egyesület tagjai)

2020.

 Czitó István (a Lignit Büfé volt tulajdonosa)

2021.

                              

 

"Az Év Rendőre" Díj

Név

Adományozás éve

Szántó János

2006.

Déber Ede

2007.

Szvacsina Péter

2008.

Reizinger Balázs

2009.

Rigó Tibor

2010.

(Ez a díj időközben megszűnt.)

 

"Köz Szolgálatáért" Érdemérem

A "KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT" Érdemérem a Várpalota Város illetékességi területén a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, katasztrófavédelem személyi állományába tartozó, kimagaslóan példamutató munkát végző személyek részére adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Munkácsy Zsolt mentőtiszt

2012.

Lacó Zoltán mentőtiszt (posztumusz)

2014.

Zékány József r. őrnagy

2014.

Fekete Istvánné

2017.

Csömöre László

2017.

Bartók Judit (rendőr százados)

2018.

Szmulai Gábor, Várpalota Mentőállomás néhai dolgozója (posztumusz) 2019.

Karli Péter (Várpalotai Mentőállomás dolgozója)

2019.
Varsányi József, a polgármesteri hivatal munkatársa  

2020.

Ignácz Csaba, a Várpalotai Mentőállomás mentőtisztje 2020.

Plank Csaba, a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet szakápolója

Kurta Károly, Várpalota Város Önkormányzata Intézményüzemeltetési Szervezet vezetője

2021.

2021.

 

"Az Év Vállalkozója" díj

Név

Adományozás éve

Völgyi Árpád (a Bakonyfer Kft. ügyvezető igazgatója, inotai vállalkozó)

2010.

(Ez a díj időközben megszűnt.)

 

"Heidrich Péter"-Díj

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Heidrich Péter Díj"-at adományoz azoknak a Várpalotán élő, és Várpalotán tanuló vagy sportoló, az általános iskola 5-8. évfolyamán vagy középiskolában tanulóknak, akik kiemelkedően jó tanulmányi- és sporteredményt érnek el egy-egy tanév során.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Kovács Alexandra

2008.

Mikheller Mónika

2010.

Vajda Kitti

2010.

Bacsárdi Zsófia

2010.

Radnay Bálint

2011.

Cseh Anna

2012.

Magasmarti Marcell (Thuri Gy. Gimnázium)

2014.

Rémai Martin

2016.

Kiss Georgina Dzsesszika

2017.

Papp Kata

2018.

Radnai Viktor

2018.

ifj. Forgács Attila (Bán Aladár Általános Iskola tanulója)

2019.

Szarka Norbert (a Thuri gimnázium volt diákja)

2020.

 Biró Renáta, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója

Opálka István, a Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulója

2021.

2021.

 

"Jó ember" Díj

 

A "Jó Ember" Díj kitüntetés annak a várpalotai lakóhelyű magánszemélynek adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, kimagasló szorgalommal tevékenykedik a közösség egésze, vagy egyes tagjai javára.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Holler Józsefné (vezető, Máltai Szere­tetszolgálat helyi csoportja)

2015.

Krénuszné Sághi Judit (Frakk Állatvédő Egyesület tagja, az Inotai Tagiskola pedagógusa)

2016.

Kóti Lászlóné és a Várpalotai Diabetes Klub tagjai

2017.

Domján Béla (Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei  szervezetének tagja)

2018.

Kovács Istvánné (Alex Állatvédő Egyesület vezetője)

2019.

Mátrai Balázs (tanár, önkéntes munkája elismeréséért)

2020.

 

2021.

  2022.
 

"Inotáért" Díj

Az "Inotáért" Díj kitüntetés az Inota és Készenléti-lakótelep városrészek életében kimagasló eredményt felmutató vagy huzamos időn át egyenletesen, színvonalasan tevékenykedő személyeknek, közösségeknek adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_2015_05_28.pdf)

Név

Adományozás éve

Kiss Julianna (vezető, Inotai Közösség Ház Nyugdíjas Klubja és Koczka Sándorné (vezető, Inotai Erőmű Nyugdíjas Klubja)

2015.

Lábas István (alapító tag, Magyar Vöröskereszt Inotai Alapszervezete)

2016.

Bali Istvánné (az Inotai Tagiskola tanára)

2017.

Szili Ferencné (Magyar Ezüst Nyugdíjas Klub vezetője)

2018.

Móra-Varga Zsuzsanna (Inotai Tagiskola volt vezetője)

2019.

 

Inotai Polgárőr Egyesület

2020.

Horváth József, Inota városrész

2021.

 

 

 

"Vadász Olga" Díj

A "Vadász Olga" Díj kitüntetés az óvodai oktatás- nevelés területén kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei kezdeményezhetik.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/33-2018-kit%C3%BCntet%C3%A9si-rend-m%C3%B3d.pdf)

Név

Adományozás éve

Fekete Zoltánné (a Dúdoló Tagóvoda óvodapedagógusa)*

2019.

Novák Ildikó (Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa) *

2020

Csepin Diána (Kölyökvár Óvoda óvodapedagógusa)

2021

 

2022

 

"Csiszár Mária Zsuzsanna" Díj

A "Csiszár Mária Zsuzsanna" Díj kitüntetés az általános iskolai oktatás- nevelésterületén kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei kezdeményezhetik.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/33-2018-kit%C3%BCntet%C3%A9si-rend-m%C3%B3d.pdf)

Név

Adományozás éve

Nemes Lászlóné (a Várkerti Általános Iskola tanítója)*

2019.

Mészáros Anikó (Rákóczi-telepi Általános Iskola pedagógusa)

2020.

Juhász Istvánné  (Várkerti Általános Iskola tanítónője)

2021.

 

2022.

 

"Winkler Márton" Díj

A "Winkler Márton" Díj kitüntetés a középiskolai oktatás- nevelés területén kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei kezdeményezhetik.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/33-2018-kit%C3%BCntet%C3%A9si-rend-m%C3%B3d.pdf)

Név

Adományozás éve

Tóth Kálmán (a Faller középiskola pedagógusa)*

2019.

Bakonyi Borbála (Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára)

2020.

Béresné Kázsmér Zsuzsanna (Faller Jenő Technikum és Szakképző Iskola és Kollégium nevelője) (posztumusz)

2021.
  2022.

 

"Semmelweis" Díj

A "Semmelweis" Díj kitüntetés a várpalotai egészségügy területén huzamos időn keresztül önzetlenül tevékenykedő személynek adományozható, aki magas színvonalú szakmai munkájával elősegíti a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos gyógyító-megelőző tevékenységet.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/33-2018-kit%C3%BCntet%C3%A9si-rend-m%C3%B3d.pdf)

Név

Adományozás éve

Regenye Marianna körzeti asszisztens

2019.

Németh Sándorné fogászati szakasszisztens (fotó is)

2020.

A Várpalotai Mentőállomás kollektívája

2021.

 

2022.

 

"Molnár Mária" Díj

A „Molnár Mária” Díj kitüntetés annak a szociális területen tevékenykedő személynek adományozható, aki példamutató hivatástudattal, magas színvonalú szakmai munkájával segíti a szociálisan rászorult emberek, csoportok életminőségét, mindennapi életét.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/189_Kit%C3%BCntet%C3%A9si-rendelet-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2018.11.29.-1.pdf)

Név

Adományozás éve

Szücs Zoltánné, a Gyermekjóléti Szolgálat korábbi vezetője

2019.

Angermanné Csaba Edina, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

2020

Csehné Huszics Márta, a Szépkorúak Otthona vezetője

2021

 

2022.

 

"Életút" Díj

Az „Életút” Díj kitüntetés annak a várpalotai lakóhelyű magánszemélynek adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, kimagasló szorgalommal tevékenykedik a helyi közösség egésze, vagy egyes tagjai számára. 

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2018. (XI. 29. önkorm. rend. a 47/2010. (XI.30.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2018/01/189_Kit%C3%BCntet%C3%A9si-rendelet-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2018.11.29.-1.pdf)

Név

Adományozás éve

Tolonics István mérnök, tanár (életrajz; fotó)

2019.

Leitner Ferenc ny. népművelő, a Jó Szerencsét Müvelődési Központ egykori igazgatója (életrajz; fotó

2020.

Varga Károly, ny pedagógus (életrajz, fotó)

2021.

 

 

„Centenáriumi” Díj

„Centenáriumi” Díj kitüntető cím annak a csoportnak, közösségnek adományozható fennállásának 100. évfordulója alkalmából, amely társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti területen vagy a sportban kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és elhivatott, közösségépítő tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak Várpalota város jó hírnevének öregbítéséhez.

 

Név

Adományozás éve

Várpalotai Bányász Kórus

2020.

 

2021..

 

 

Az ,,Év csapata” Díj

Az „Év csapata” Díj adományozható annak a városi csapatnak, amely a tárgyévben kiemelkedő sporteredményt ért el.

 

Név

Adományozás éve

Várpalotai Bányász Sportkör ifjúsági kézilabdacsapata 
(2019-ben vették át)

2018.

?

2019.

 

 

Az „Év edzője” Díj

Az „Év edzője” Díj adományozható annak a személynek, aki várpalotai sportegyesület színeiben versenyző sportoló felkészítése során a tárgyévben kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

 

Név

Adományozás éve

Kincses Judit, a várpalotai Főnix Dojo trénere
(2019-ben vette át)

2018.

Grüll Gábor, a VBSK kézilabda szakosztályának edzője 
(2020-ban vette át)

2019.

 

 

Az "Év sportolója" Díj

 

Név

Adományozás éve

felnőtt: Antalka Olívia Anett, a Crystal Fittnes Sportegyesület versenyzője, edzője, koreográfusa;

junior: Ludszky Tamás Dávid, a várpalotai Főnix Dojo karatékája
(2019-ben vették át)

2018.

felnött: Sztanke József, világ- és Európa-bajnok erőemelő, a Marathon Tömegsport- és Környezetvédő Egyesület tagja, a Top Gym SE versenyzője; 
junior: Kiss Georgina Dzsesszika, a Marathon Tömegsport- és Környezetvédő Egyesület versenyzője (2020-ban vették át)

2019.

 Pintér Ádám úszó

2022
(2020-ban és 2021-ben nem volt adományozás)

 

 

 

Várpalota díszpolgára cím

Várpalota Város Önkormányzata "Várpalota Város Díszpolgára" kitüntető címmel ismeri el azoknak a természetes személyeknek az érdemeit, akik a város lakossága érdekében társadalmi, gazdasági, közéleti, tudományos és művészeti téren kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – vagy életművükkel – a várost tiszteletreméltóan szolgálják, vagy szolgálták.

Várpalota díszpolgárait ezen az önálló oldalon találhatjuk. 

Összeállította: Budai László, adatszolgáltató:Csonka Marianna személyzeti szakreferens (2017. 09. 14.) 
(Utolsó aktualizálás: 2021. 02. 02.)

 

Várpalota kitüntetettjei éves bontásban (2005, 2008, 2010-2019) internetes források alapján

2005

– Várpalota városért: Zugor Jánosné, Pálffy Árpádné, Tatár Antal
– Mezei Nívódíj: Sági Józsefné
– Bardócz Nívódíj: Homoki Mária, Murits Istvánné
– Szelestey Nívódíj: Farkasné Csontos Katalin
– Eötvös Nívódíj: Hetlinger Andrea
– Thuri Díj: Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátkör, Hegedüs Béláné, Karika Ernő Attiláné, dr. Ilok Sándor, dr. Torkos László, Domina Zsuzsanna
– Emlékérem: Faragó István, Forgács Ferenc, Kreizinger Károly, Magyar Lászlóné.
(Cseh Teréz: 2005: a kiegyensúlyozott gazdálkodás éve Várpalotán. In.: Regio Regia http://www.regioregia.hu/index.php?hir_id=1262)
 

2008

– Várpalota Városért érdemérem: Szabóné Bátor Erzsébet pedagógus (Várpalota város oktatásügyéért végzett közel négy évtizednyi kiemelkedô szakmai munkája, magas színvonalú gyógypedagógusi, logopédusi tevékenysége elismeréséül) és Szalóné Bakos Judit, a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája pedagógusa (A sport megszerettetéséért, az egészséges életmódra nevelésért, a környezetvédelem terén végzett munkája elismeréseként)
– Mezei István Nívódíj: Máténé dr. Ignácz Anita Éva, Várpalota város jegyzôje (hivatása iránti elkötelezettséggel végzett magas színvonalú szakmai és vezetôi munkájáért).
– Eötvös Pál Nívódíj: Sztanke József erôemelô és fekvenyomó országos és Európa-bajnok, világcsúcstartó várpalotai sportember részére példamutató sportemberi munkája elismeréseként.
– Thuri-díj: Nagy Ottó, a Várpalotai Közüzemi Kft. igazgatója (példamutató hivatástudattal végzett, elôremutató szakmai tevékenysége elismeréseként)
– Heidrich Péter-díj: Kovács Alexandra tanuló (a 2007/2008. tanévben elért kiemelkedôen jó tanulmányi és sporteredményeiért)
 

2010

– Várpalota Városért érdemérem: Csepin Péter és Szabó Béla
(Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyomány őrző- és Sportegyesület elnöke részére a történelmi magyar hagyományok megőrzése, annak továbbadása érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként. 
Szabó Béla, a Várpalotai Bányász Sportkör volt labdarúgója, edzője és elnöke részére a város életében, a kézilabda-utánpótlás nevelésében hosszú évtizedeken át végzett odaadó munkája elismeréseként.) 
 
– Eötvös Pál-Nívódíj: id. Haszonics János, a Várpalotai Bányász Sportkör kézilabda-játékosa (a város sportéletében nyújtott magas színvonalú teljesítménye elismeréseként.) 
 
– Thuri-Díj kitüntetés: Tavaszi Rita, Kéri Andrásné, Csendes Géza 
(Tavaszi Rita, a Várkerti Általános Iskola és Tagiskola Inotai Tagiskolájának pedagógusa részére színvonalas oktató-nevelő munkája, gyermekszeretete és a tanuló- és nevelőközösség érdekében végzett munkája elismeréseként. 
Kéri Andrásné foglalkoztatás-egészségügyi asszisztens részére 35 éven át kitartó szorgalommal, kimagasló hivatástudattal végzett munkája elismeréséért. Csendes Géza sok évtizedes lelkiismeretes közéleti tevékenysége elismeréseként.) 
 
– Heidrich Péter-Díj kitüntetés: Bacsárdi Zsófia, Vajda Kitti, Mikheller Mónika,
 
(Bacsárdi Zsófia, a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolái 7. a. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Vajda Kitti, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Mikheller Mónika, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként.) 
 
– Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme: Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport és a Várpalotai Bányász Kórus 
 
(A Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport, Várpalota város sport- és művészi életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként. 
A Várpalotai Bányász Kórus részére a hazai és nemzetközi tekintetben is elismert, kilenc évtizedes, a város életében meghatározó kulturális tevékenysége elismeréseként.)
 
– Az Év Vállalkozója: Völgyi Árpád, a Bakonyfer Kft. ügyvezető igazgatója részére (Várpalota város gazdasági és társadalmi életében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.) 
 
– Rutsek Pál-Nívódíj Dr. Debreczy István Sándor házi gyermekorvos (több évtizedes, áldozatos gyógyítómunkája elismeréseként.)
 
 

2011

Várpalota Városért érdemérem: Kovács Imréné, a Thuri György Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Somogyi J. Lászlóné ny. aljegyző
Eötvös Pál-nívódíj: Lassu Tamás, a Várpalotai Bányász Sportkör elnökségi tagja,
Rutsek Pál-nívódíj: Dr. Baán László, ny. szülész-nőgyógyász,
Waldstein János-nívódíj: Fogl János, a Várpalotai Közüzemi Kft. ny. dolgozója,
Heidrich Péter-díj: Radnai Bálint, a Rákóczi-telepi iskola hatodikos diákja
(https://www.veol.hu/cimlapon/haromnapos-vigadalom-varpalotan-1310180/)

2012 

– Várpalota városért érdemérem: Farkas László és Farkasné Szász Mariann zenepedagógusok
– Thuri-díj: Orosz László
– Heidrich Péter-díj: Cseh Anna várkertis diák
– Rutsek Pál-nívódíj: 
– Eötvös Pál-nívódíj: Torba Ágnes Melinda
– Mezei István-nívódíj: Kovácsné Schmidt Gabriella
– Waldstein-nívódíj: Werger Mihály 
(https://www.veol.hu/hirek/varpalota-unnepe-1291175/)
            

2013 

– (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Szabóné Dudás Valéria, Inotai tagiskola pedagógusa

– Várpalota Városért érdemérem: id. Borbás Károly
– Thuri-díj: Hargittai László, Vaczula István és Vokla János alezredes 
– Eötvös Pál-nívódíj: Simon László, 
– Mezei István-nívódíj: Menczel Kálmánné, 
– Rutsek Pál-nívódíj: Lanczmann-né Bánfalvi Piroska, 
– Waldstein János-nívódíj: Vajai László 
– A város képviselő-testületének emlékérme: Antal László és Molnár Ferenc 
(https://www.veol.hu/hirek/a-kozosseg-unnepe-varpalotan-1561875/)

2014.

  – (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj Hergovics János, a Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

– Várpalota városért érdemérem: dr. Széles Margit orvos
– Thuri-díj: Vancsek Ferenc, Wesanszky Eduárd és Bakó József
– Eötvös Pál-nívódíj: Hardi János
– Mezei István-nívódíj: Varsányi Józsefné
– Rutsek Pál-nívódíj: Farkas Hajnalka
– Heidrich Péter-díj: Magasmarti Marcell
– Közszolgálatért érdemérem: Zékány József r. őrgy., posztumusz Laczó Zoltán mentőtiszt
          

2015

– Várpalota városért érdemérem: Városszépítő és -védő Egyesület

– Thuri-díj: Simon Lászlóné, Koska János pedagógusok és Konta László fotográfus
– Eötvös Pál-nívódíj: Schwarz Róbert, Főnix Dojo Klub vezetője
– Mezei István-nívódíj: Lukács-Nyakas Diána
– Rutsek Pál-nívódíj: Szabó Margit ny. körzeti orvos
– Képviselőtestület emlékérme: Szabó Szilvia énekművész és a várpalotai mentőállomás közössége
– Bardócz Endre-nívódíj: Tósokiné Török Viktória zongoratanárnő
– Waldstein János-díj: Bebesi István, Bakony Volán ny. igazgatója
– Jó ember-díj: Holler Józsefné 
– Inotáért-díj: Koczka Sándorné és Kiss Julianna (nyugdíjas klubok vezetői)
(https://www.veol.hu/varpalota/megvannak-az-idei-dijazottak-varpalotan-17...)

2016

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Vámos Sándor
–  “Várpalota Városért” Érdemérem: Dobszai József nyugállományú alezredes, 
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Antalka Zsoltné, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa,
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Sersztnyev László, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa,
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Horváth Sándorné nyugalmazott körzeti nővér,
–  “Thuri Díj”: Kaukerné Romhányi Anikó, a Vásárhelyi András Tagiskola pedagógusa, Dunai László zenész, a Titkos Kert koncertsorozat szervezője, valamint Antal Istvánné, a Lurkó Kuckó Óvoda óvodapedagógusa,
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Horváth István, a Loncsosi Baráti Kör tagja, 
–  "Jó Ember" Díj: Krénuszné Sághi Judit, az Inotai Tagiskola pedagógusa, a Frakk Állatvédő Egyesület tagja,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek nyugalmazott vezérigazgatója,
–  “Mezei István” Nívódíj: Torákné Tóth Ilona, a Várpalotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője,
–  “Inotáért Díj”: Lábas István, a Magyar Vöröskereszt Inotai Alapszervezetének alapító tagja

2017

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Szücsné Galambos Ildikó és családja
– “Várpalota Városért” Érdemérem: Borbás Károly karnagy,  
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Fenyvesi Zoltán, a Thuri György Gimnázium igazgatója,
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Bor Sándor, a VBSK egykori labdarúgója, 
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Gábor Mihályné, a Ringató Bölcsőde kisgyermeknevelője, 
–  “Thuri Díj”: Kunné Fazekas Zsuzsanna, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, Árvai Gyula Ottóné, a Rákóci Telepi Tagiskola pedagógusa, Fisli Lajos, a Várpalotai Bányász egykori kézilabdakapusa
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Horváthné Dr. Csomó Orsolya, a Pueri Castelli kórus vezetője, Grószné Póta Mária, a Városszépítő és -védő Egyesület tagja
–  "Köz szolgálatáért" érdemérem: Fekete Istvánné, a Magyar Vöröskereszt munkatársa, Csömöre László mentőgépkocsi-vezető,
–  "Jó Ember" Díj: Kóti Lászlóné és a Várpalotai Diabétesz Klub tagjai,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Horváth Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. igazgatója,
–  “Mezei István” Nívódíj: Kotzó Szabolcs köztisztviselő,
–  “Inotáért Díj”: Bali Istvánné, az Inotai Tagiskola pedagógusa,
–  "Heidrich Péter" Nívódíj Kiss Georgina Dzsesszika, a Nepomuki Szent János Iskola jó tanulója és jó sportolója.
 

2018

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Soós Gyula András (Cserregő Néptáncegyüttesben végzett szakmai munkája elismeréseként) 
– “Várpalota Városért” Érdemérem: Pócsik József, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI intézményvezetője
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Vizl Mária, a Thuri gimnázium tanára
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Mikó Péter, a Várpalotai Bányász SK asztalitenisz szakosztályának elnöke
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Sipos Ernő Tamásné, a Ringató Bölcsőde nyugalmazott intézményvezetője
–  “Thuri Díj”: Nyitrainé Lőrincz Marianna, a Faller Szakképző  Iskola pedagógusa,  Katona Ervinné, a Kölyökvár Tagóvoda vezetője, dr. Babics Mária Katalin háziorvos, Csőszné Rabóczky Ágnes ny. tanár  
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke és Müller Lajosné, a Városszépítő és -védő Egyesület tagja, 
–  "Köz szolgálatáért" érdemérem: Bartók Judit rendőr százados, a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársa,
–  "Jó Ember" Díj: Domján Béla, a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetének tagja,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Makai Ferenc, a Bakonykarszt Zrt. várpalotai üzemmérnökségének főmérnöke,
–  “Mezei István” Nívódíj:  Borbás Tamás köztisztviselő,
–  “Inotáért Díj”: Szili Ferencné, a Magyar Ezüst Nyugdíjas Klub vezetője,
–  "Heidrich Péter" Nívódíj:  Papp Kata és Radnai Viktor.
 
 

2019

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Budai László könyvtárvezető (szakmai munkája elismeréseként)
 
– Vadász Olga-díj: Fekete Zoltánné, a Dúdoló Tagóvoda óvodapedagógusa,
– Csiszár Mária Zsuzsanna-díj: Nemes Lászlóné, a Várkerti Általános Iskola tanítója,
– Winkler Márton-díj: Tóth Kálmán, a Faller középiskola tanára.
 
Várpalota Városért érdemérem: Nagy Sándorné Bacsinszky Sarolta gyermekorvos,
Thuri-díj: Tamás Gábor, Pálffy László és Rigó László.
Bardócz Endre-nívódíj: Devecseriné Hánis Ildikó, a Bartos-iskola igazgatóhelyettese,
Eötvös Pál-nívódíj: Mórocz Péter, a Várpalotai Modellező és Technikai Sport- egyesület vezetője,
Rutsek Pál-nívódíj: Keserű Sándorné egészségügyi szakasszisztens,
Mezei István-nívódíj: Pecánkáné Szőke Judit, a Várpalotai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, 
Waldstein János-nívódíj: Vaszari László és Kóti László, a várpalotai Öcsi Cukrászda vezetői.
 
Molnár Mária-díj: Szücs zoltánné, a Gyermekjóléti Szolgálat korábbi vezetője
Semmelweis díj: Regenye Marianna, körzeti asszisztens. https://issuu.com/maraton/docs/mva_190712
Életút díj: Tolonics István mérnök, tanár. https://issuu.com/maraton/docs/mva_191004
 
-----------------------------------------------------
 
Az egészségügyben dolgozók Semmelweis-díjat, az óvodai oktatás-nevelés területén tevékenykedők Vadász Olga-díjat, míg az általános iskolai oktatás-nevelés területén kiválóan teljesítők Csiszár Mária Zsuzsanna-díjat, a középiskolai területen dolgozók pedig Winkler Márton-díjat kaphatnak. A Molnár Mária-díjat a szociális szférában dolgozóknak adhatják, az Életút-díj pedig az előterjesztés szerint annak a várpalotai lakhelyű magánszemélynek ítélhető, aki huzamos időn önzetlenül, kimagasló szorgalommal tevékenykedik a helyi közösségért. A felsoroltak mellett a sport területén Év csapata, Év edzője, valamint Év sportolója-díj létrehozását is támogatta a képviselő-testület.
 
 

2020

a magyar kultúra napja alkalmából: Farkas István festőművész, tanár vehette át idén a Szelestey László-nívódíjat.
 
A Pedagógus Napon a Thury várban köszöntöttük
Vadász Olga -díjat vehetett át Novák Ildikó, a Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.
Csiszár Mária Zsuzsanna -díjat kapott Mészáros Anikó, a a Rákóczi-telepi Általános Iskola pedagógusa.
Winkler Márton -díj kitüntetést kapott Bakonyi Borbála a Thury György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
 
------------------------------------------------------------------------
(Adalék: a Várpalota Városért érmet Borsos Miklós tervezte 1988-ban.)
 
(Összeállította internetes források alapján: Budai László)
please do NOT follow this link