Várpalota kitüntetettjei

Várpalota kitüntetettjei

 

"Várpalota Városért" Érdemérem

Várpalota Város Képviselő-testülete a város életében, gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi és oktatási téren a lakosság érdekében és javára kifejtett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként adományozza a "Várpalota Városért" érdemérem kitüntetést.
A "„Várpalota Városért” érdemérem magánszemélyeknek, szervezeteknek, munkahelyi közösségeknek egyaránt adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Faragó István

1988.

Könczöl Imre (könyvtárigazgató)

1988.

Dr. Eötvös Pál

1988.

Bányász Fúvószenekar

1989.

Dr. Nyírő Miklós

1989.

Poór Gyula

1989.

Dr. Lengyel László

1990.

Bányász Kórus

1990.

Vanderer Tiborné

1990.

Herbert Müller

1990.

Szelestey László

1991.

Csajági Dezső

1991.

Neményi László (könyvtárigazgató)

1991.

Bardócz Endre

1992.

Górné Somos Margit

1992.

Péti Munkás Énekkar

1992.

Madelaine Allenspach

1993.

Hegedüs Géza

1994.

Darnai Aranka

1994.

Antal Sándorné

1994.

Fábián Éva

1995.

Lugosi Jánosné

1995.

Bányász Kórus

1995.

Id. Borbély István

1996.

Madaras Annamária

1996.

Dr. Huszár Pál

1997.

Bíró Lászlóné

1997.

Leszkovszki Tibor

1997.

Petrovics László

1997.

Vödrös Bálintné

1998.

Lengyel László

1998.

Pálfi János

1999.

Csiki Iván

1999.

Lukáts András és Lukátsné Orovicz Piroska

2000.

Helfried Presser és Werner Presser

2000.

Varga Károly és Varga Károlyné

2001.

Barla-Szabó Lászlóné

2001.

Domokos István

2001.

Dezső Mihályné

2002.

Várpalotai Bányász Sport Kör

2002.

Fürjes Lászlóné

2002.

Törzsök Károly

2003.

Magyar Vegyészeti Múzeum

2003.

Próder István

2003.

Dóczi István

2004.

Zugor Jánosné

2005.

Pálffy Árpádné

2005.

Tatár Antal

2005.

Koromné Palkovics Edit

2006.

Péter Istvánné

2006.

Tuza Pálné

2006.

Likó Péter

2007.

Nagy Károly

2007.

Vékey Zoltánné

2007.

Szabóné Bátor Erzsébet

2008.

Lengyel László

2008.

Harsányi István

2009.

Sikos Péterné

2009.

Csepin Péter

2010.

Szabó Béla

2010.

Somogyi J. Lászlóné

2011.

Farkas László és családja (Farkasné Szász Marianna, Farkas Áron, Farkas Olívia és Farkas Bence)

2012.

id. Borbás Károly

2013.

dr. Széles Margit

2014.

Városszépítő és -védő Egyesület

2015.

Dobszai József

2016.

ifj. Borbás Károly

2017.

 

Bardócz Endre-Nívódíj

A "Bardócz Endre Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város oktatási–nevelési–képzési–művelődési eredményeinek színvonalemelésében tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Dr. Merényi Mihályné

1993.

Lévai Károlyné

1993.

Marczona József

1994.

Szígyártóné Szabó Mária

1994.

Pintérné dr. Erdélyi Mária

1995.

Pálffy Jánosné

1995.

Varga Károly

1995.

Egyed Istvánné

1996.

Fischli Lajosné

1996.

Bárány István

1996.

Zöld Istvánné

1997.

Fazekas István

1997.

Barla-Szabó László

1997.

Barla-Szabó Lászlóné

1997.

Mészáros Imre

1997.

Fülöp Zoltánné

1998.

Vida Szabolcsné (helyismereti könyvtáros)

1998.

Szentgyörgyi Tamás (igazgató, Várpalotai Városi Televízió)

1998.

Koncz Józsefné (könyvtárigazgató)

1999.

Szür Gézáné

1999.

Mészáros Imréné

2000.

Kis Kotor Lászlóné

2000.

Deák Istvánné

2001.

Beck Jenőné

2001.

Nagy Ferenc

2001.

Sárvári Miklósné (igazgató, KUHSZI)

2001.

Csősz Lászlóné

2002.

Keilné Kiss Mária

2002.

Csécs Istvánné

2003.

Pócsik József

2003.

Sáfrán Jenőné

2004.

Torkosné Tóth Éva

2004.

Homoki Mária

2005.

Musits Istvánné

2005.

Gáspár Sándor

2006.

Vikol István

2006.

Badicz Istvánné

2007.

Vikol Erzsébet

2007.

Kedves Albert igazgató-helyettes (Faller Jenő Szki.)

2008.

Bőle Károlyné igazgató (Faller Jenő Szki.)

2009.

Kiss Ilona igazgató-helyettes (Várkerti Ált. Isk.)

2010.

Tóth Kálmán igazgató-helyettes (Faller Jenő Szki.)

2011.

Csőszné Rabóczky Ágnes igazgató (Várkerti Ált. Isk.)

2012.

Frick Tünde (Várkerti Általános Iskola)

2013.

Karika Ernő Attiláné

2014.

Tósokiné Török Viktória

2015.

Antalka Zsoltné

2016.

Fenyvesi Zoltán (igazgató, Thuri György Gimnázium)

2017.

 

Eötvös Pál-Nívódíj

Az "Eötvös Pál Nívódíj" annak a polgárnak vagy sportoló közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város testnevelése, tömeg- vagy versenysportja eredményeinek fokozása terén tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Zsótér Ferenc

2002.

Németh Tibor

2003.

Hettlinger Andrea

2005.

Dr. Kissné Rácz Gabriella

2006.

Forgács Ferenc

2007.

Sztanke József

2008.

Id. Haszonics János

2010.

Lassu Tamás

2011.

Torba Ágnes Melinda

2012.

Simon László

2013.

Hardi János

2014.

Schwarcz Róbert

2015.

Sersztnyev lászló

2016.

Bor Sándor

2017.

 

Mezei István-Nívódíj

A "Mezei István Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített kiemelkedő tevékenységet a közigazgatás bármely ágában tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Fadgyas Lajosné

1994.

Péter Istvánné

1994.

Dr. Czeidli István

1995.

Musitzné Balogh Erzsébet

1996.

Somogyi J. Lászlóné

1996.

Jánosiné Izsó Ildikó

1997.

Fürjes Lászlóné

1998.

Szajp Istvánné

1999.

Bakóné Pálffy Mária

1999.

Gyulai Ildikó

2000.

Kardos Jenőné

2000.

Madaras Annamária

2001.

Melhardt Nándor

2001.

Szentgyörgyvári Éva

2002.

Szabóné Czifra Melinda

2003.

Tavasziné Engi Marianna

2004.

Sági Józsefné

2005.

Kovács Teréz Piroska

2006.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva

2008.

Kántor Lászlóné

2009.

Kovácsné Schmidt Gabriella

2012.

Menczel Kálmánné

2013.

Varsányi Józsefné

2014.

Lukács-Nyakas Diána

2015.

Torákné Tóth Ilona

2016.

Kotzó Szabolcs

2017.

 

Rutsek Pál-Nívódíj

A "Rutsek Pál Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város egészségügyi és szociális, népjóléti ellátásának javítása során tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Dr. Baricza Sarolta

1993.

Dr. Máthé Valéria

1993.

Dr. Szandtner György

1994.

Ármás Jánosné

1994.

Dr. Nagy László és Erős Imre

1995.

Bámer Gyuláné

1995.

Molnár Erika

1996.

dr. Hent József

1996.

Oláh Mihályné

1997.

Dr. Széles Margit

1997.

Dr. Bors József

1998.

Dr. Szabó Gyula

1998.

Dr. Baán László

1999.

Dr. Földvári Mária

1999.

Dr. Huszár Pálné

2000.

Dr. Szalai Marianna

2000.

Dr. Kovács Éva

2001.

Dr. Régi Erzsébet

2002.

Dr. Gellérfi Bertalanné

2003.

Schnöller Jánosné

2004.

Dr. Nagy László

2006.

Monokné Lanczmann Edit

2007.

Ladvenicza Ferencné

2008.

Csehné Huszics Márta

2009.

Dr. Debreczy István Sándor

2010.

Dr. Baán László

2011.

Vécsei Zsuzsanna

2012.

Lanczmann-né Bánfalvi Piroska

2013.

Farkas Hajnalka

2014.

dr. Szabó Margit

2015.

Horváth Sándorné

2016.

Gábor Mihályné

2017.

 

Szelestey László-Nívódíj

A "Szelestey László Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített tevékenységet a város művészeti, kulturális életének alakításában, a művészeti és kulturális értékek gyarapításában tanúsította.
(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Farkasné Csontos Katalin

2006.

Volekné Temesi Zsuzsanna (tájékoztató könyvtáros)

2007.

Urmai Józsefné (posztumusz)

2007.

Borbás Zoltán

2008.

Gulyásné Reiff Mónika és Sándor Zsuzsanna

2009.

Forgács Zsuzsanna

2010.

Krizsán-Szabó Mária

2011.

Szabóné Dudás Valéria

2012.

Hergovics János

2013.

Vámos Sándor

2015.

Szücsné Galambos Ildikó és családja (Szücs Boglárka, Szücs Gellért)

2016.

 

2017

 

 

 

 

(A 2017. novemberi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, hogy ki kapja a 2017. évre járó díjat.)

 

Waldstein János-Nívódíj

A "Waldstein János Nívódíj" annak a polgárnak és közösségnek adható, aki vagy amely a 6.§ (1) bekezdésében rögzített kiemelkedő tevékenységet a város gazdasági élete fellendítésében, a városfejlesztésben tanúsította.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Mészáros Sándor

2007.

Fogl János

2011.

Verger Mihály

2012.

Vajai László

2013.

Dr. Fülöp Nándor Lajosné

2014.

Bebesi István

2015.

Dr. Blazsek István

2016.

Horváth Tamás

2017.

 

Thuri-Díj

A "Thuri Díj" a város életében kimagasló eredményt felmutató vagy huzamos időn át egyenletesen, színvonalasan tevékenykedő személyeknek, közösségeknek adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Csiszár Ernő

1999.

Fitos János

1999.

Simon Kálmánné

1999.

Fisli Józsefné

2000.

Horváth Józsefné

2000.

Kocsis Tibor

2000.

Sághy Zsoltné

2000.

Szentkirályi Tóth István

2000.

Tomojzer Béláné

2000.

Borbás Károly

2000.

Szabó Etelka

2000.

Szedlák Tamás

2000.

Kühlné Szili Gabriella

2001.

Schwarczingerné Köveskuti Zita

2001.

Fokyné Hajas Terézia

2001.

Dr. Nagyné Szabó Borbála

2001.

Vámosné Gönczöl Gyöngyi

2001.

Bartók Gézáné

2001.

Kovács Imréné

2001.

Pass Lászlóné

2001.

Poórné Vízl Mária

2001.

Rácz Zsigmond

2001.

Györe Tibor

2001.

Kavecz János

2001.

Bajkó Vilma Anna

2002.

Kocsis István

2002.

Szukics Tibor

2002.

Csaba Győzőné

2002.

Helt Istvánné

2002.

Hegedüs Józsefné

2002.

Bubics István

2002.

Tuza Pálné

2002.

Tóth Ferencné

2003.

Szieber Jánosné

2003.

Ágoston Lászlóné

2003.

Kovácsné Schmidt Gabriella

2003.

Szabóné Dudás Valéria

2003.

Bregócs Józsefné

2004.

Finta Miklósné

2004.

Sándor Zsuzsanna

2004.

Venczel Ferencné

2004.

Bán Vilma

2004.

Várpalota- Pétfürdő Kertbarátkör

2005.

Hegedüs Béláné

2005.

Karika Ernő Attiláné

2005.

Dr. Ilok Sándor

2005.

Dr. Torkos László

2005.

Domina Zsuzsanna

2005.

Berze Lászlóné

2006.

Fisli Lajosné

2006.

György Judit (gyermekkönyvtáros)

2006.

Sipos Zoltánné

2006.

Holdosiné Varga Zsuzsanna

2006.

Németh László

2006.

Debreczeni Dániel

2007.

Balogh Zsuzsanna

2007.

Pecánkáné Szőke Judit

2007.

Sárik Péterné

2007.

Szeles István

2007.

Patonai Jánosné

2007.

Dobszai József

2008.

Szalóné Bakos Judit

2008.

Koncz Annamária

2008.

Nagy Gáborné

2008.

Sersztnyev László

2008.

Nagy Ottó

2008.

Szentgyörgyi Tamás (igazgató, Várpalotai Városi Televízió)

2009.

Jánosi Judit

2009.

Jókuti Ildikó

2009.

Harmati Éva

2009.

Fejes Sándorné

2009.

Wágner Józsefné

2009.

Fürst Tamás ezredes

2010.

Forgács Attila

2010.

Nemes Lászlóné

2010.

Tavaszi Rita

2010.

Csendes Géza

2010.

Kéri Andrásné

2010.

Némethné Patyi Margit pedagógus (Várkerti Ált. Isk.)

2011.

Barátka Lajosné óvodapedagógus

2011.

Nyitrainé Lőrincz Marianna pedagógus (Faller Jenő Szki.)

2011.

Némethné Csurgai Zsuzsanna pedagógus (Vásárhelyi A. Ált. Isk.)

2012.

Csenteri Erzsébet óvodapedagógus

2012.

Orosz László (Városvédő- és Szépítő Egyesület)

2012.

Vokla János alezredes (Bakony Harci Kiképző Központ)

2013.

Hargittai László (Rákóczi-telepi Baráti Kör)

2013.

Vaczula István (Loncsosi Baráti Kör)

2013.

Wersánszky Eduárd (Petrozsény)

2014.

Vancsek Ferenc pedagógus (Várkerti Ált. Iskola)

2014.

Bakó József (Loncsosi Baráti Kör) – elhunyt 2014.08.27-én

2014.

Konta László (helytörténeti fotós)

2015.

Koska János (Bán Aladár Általános Iskola pedagógusa)

2015.

Simon Lászlóné (Várkerti Általános Iskola pedagógusa)

2015.

Kaukerné Romhányi Anikó

2016.

Dunai László

2016.

Antal Istvánné

2016.

Kunné Fazekas Zsuzsanna

2017.

Árvai Gyula Ottóné

2017.

Fisli Lajos

2017.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme annak a polgárnak vagy közösségnek adható, aki vagy amely a nyilvánosság előtti elismerésre, megörökítésre, dicséretre méltó tevékenységet, eredményt tanúsított.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Kálmán Lászlóné

2002.

Csincsiné Monori Katalin

2002.

Dr. Ilok Rozália

2002.

Dr. Huszár Pál

2002.

Kisbej Jánosné

2002.

Ármás János

2003.

Karsainé Környei Valéria

2003.

Berta Károlyné

2003.

Németh Józsefné

2004.

Inotai Általános Iskola Alsó Tagozatos Munkaközössége

2004.

Faragó István

2005.

Forgács Ferenc

2005.

Kreizinger Károly

2005.

Magyar Lászlóné

2005.

Egyed István

2006.

Dobszai József

2006.

Ácsné Szabó Etelka

2006.

György Beáta

2006.

Hajós Gabriella

2007.

Miklós László

2007.

Krénuszné Sághi Judit

2008.

Juhász Jánosné

2008.

Mekotáné Marton Andrea

2008.

Bali Istvánné

2010.

Bányász Kórus

2010.

Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport

2010.

Horváth Imréné

2012.

Antal László

2013.

Molnár Ferencné

2013.

Poór Éva

2014.

Hettlinger Andrea

2014.

Szabó Szilvia

2015.

Várpalotai Mentőállomás közössége

2015.

Horváth István

2016.

Horváthné dr. Csomó Orsolya

2017.

Grószné Póta Mária

2017.

 

"Az Év Rendőre" Díj

Név

Adományozás éve

Szántó János

2006.

Déber Ede

2007.

Szvacsina Péter

2008.

Reizinger Balázs

2009.

Rigó Tibor

2010.

(Ez a díj időközben megszűnt.)

 

"Köz Szolgálatáért" Érdemérem

A "KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT" Érdemérem a Várpalota Város illetékességi területén a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, katasztrófavédelem személyi állományába tartozó, kimagaslóan példamutató munkát végző személyek részére adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Munkácsy Zsolt mentőtiszt

2012.

Laczó Zoltán mentőtiszt (posztumusz)

2014.

Zékány József r. őrnagy

2014.

Fekete Istvánné

2017.

Csömöre László

2017.

 

"Az Év Vállalkozója" díj

Név

Adományozás éve

Völgyi Árpád

2010.

(Ez a díj időközben megszűnt.)

 

"Heidrich Péter"-Díj

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete "Heidrich Péter Díj"-at adományoz azoknak a Várpalotán élő, és Várpalotán tanuló vagy sportoló, az általános iskola 5-8. évfolyamán vagy középiskolában tanulóknak, akik kiemelkedően jó tanulmányi- és sporteredményt érnek el egy-egy tanév során.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://ugyintezes.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/47_2010_11_30_...)

Név

Adományozás éve

Kovács Alexandra

2008.

Mikheller Mónika

2010.

Vajda Kitti

2010.

Bacsárdi Zsófia

2010.

Radnay Bálint

2011.

Cseh Anna

2012.

Magasmarti Marcell (Thuri Gy. Gimnázium)

2014.

Rémai Martin

2016.

Kiss Georgina Dzsesszika

2017.

 

"Jó ember" Díj

A "Jó Ember" Díj kitüntetés annak a várpalotai lakóhelyü magánszemélynek adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, kimagasló szorgalommal tevékenykedik a közösség egésze, vagy egyes tagjai javára.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/13-2015-kit%C3%BCntet...)

Név

Adományozás éve

Holler Józsefné

2015.

Krénuszné Sághi Judit

2016.

Kóti Lászlóné és a Várpalotai Diabetes Klub tagjai

2017.

 

"Inotáért" Díj

Az "Inotáért" Díj kitüntetés az Inota és Készenléti-lakótelep városrészek életében kimagasló eredményt felmutató vagy huzamos időn át egyenletesen, színvonalasan tevékenykedő személyeknek, közösségeknek adományozható.

(Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról. http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2015/03/13-2015-kit%C3%BCntet...)

Név

Adományozás éve

Kiss Julianna és Koczka Sándorné

2015.

Lábas István

2016.

Bali Istvánné

2017.

 

Várpalota díszpolgára cím

Várpalota Város Önkormányzata "Várpalota Város Díszpolgára" kitüntető címmel ismeri el azoknak a természetes személyeknek az érdemeit, akik a város lakossága érdekében társadalmi, gazdasági, közéleti, tudományos és művészeti téren kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – vagy életművükkel – a várost tiszteletreméltóan szolgálják, vagy szolgálták.

Várpalota díszpolgárait ezen az önálló oldalon találhatjuk. 

Összeállította: Budai László, adatszolgáltató:Csonka Marianna személyzeti szakreferens (2017. 09. 14.) 

 

Várpalota kitüntetettjei éves bontásban (2005, 2008, 2010-2017) internetes források alapján

2005

– Várpalota városért: Zugor Jánosné, Pálffy Árpádné, Tatár Antal
– Mezei Nívódíj: Sági Józsefné
– Bardócz Nívódíj: Homoki Mária, Murits Istvánné
– Szelestey Nívódíj: Farkasné Csontos Katalin
– Eötvös Nívódíj: Hetlinger Andrea
– Thuri Díj: Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátkör, Hegedüs Béláné, Karika Ernő Attiláné, dr. Ilok Sándor, dr. Torkos László, Domina Zsuzsanna
– Emlékérem: Faragó István, Forgács Ferenc, Kreizinger Károly, Magyar Lászlóné.
(Cseh Teréz: 2005: a kiegyensúlyozott gazdálkodás éve Várpalotán. In.: Regio Regia http://www.regioregia.hu/index.php?hir_id=1262)
 

2008

– Várpalota Városért érdemérem: Szabóné Bátor Erzsébet pedagógus (Várpalota város oktatásügyéért végzett közel négy évtizednyi kiemelkedô szakmai munkája, magas színvonalú gyógypedagógusi, logopédusi tevékenysége elismeréséül) és Szalóné Bakos Judit, a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája pedagógusa (A sport megszerettetéséért, az egészséges életmódra nevelésért, a környezetvédelem terén végzett munkája elismeréseként)
– Mezei István Nívódíj: Máténé dr. Ignácz Anita Éva, Várpalota város jegyzôje (hivatása iránti elkötelezettséggel végzett magas színvonalú szakmai és vezetôi munkájáért).
– Eötvös Pál Nívódíj: Sztanke József erôemelô és fekvenyomó országos és Európa-bajnok, világcsúcstartó várpalotai sportember részére példamutató sportemberi munkája elismeréseként.
– Thuri-díj: Nagy Ottó, a Várpalotai Közüzemi Kft. igazgatója (példamutató hivatástudattal végzett, elôremutató szakmai tevékenysége elismeréseként)
– Heidrich Péter-díj: Kovács Alexandra tanuló (a 2007/2008. tanévben elért kiemelkedôen jó tanulmányi és sporteredményeiért)
 

2010

– Várpalota Városért érdemérem: Csepin Péter és Szabó Béla
(Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyomány őrző- és Sportegyesület elnöke részére a történelmi magyar hagyományok megőrzése, annak továbbadása érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként. 
Szabó Béla, a Várpalotai Bányász Sportkör volt labdarúgója, edzője és elnöke részére a város életében, a kézilabda-utánpótlás nevelésében hosszú évtizedeken át végzett odaadó munkája elismeréseként.) 
 
– Eötvös Pál-Nívódíj: id. Haszonics János, a Várpalotai Bányász Sportkör kézilabda-játékosa (a város sportéletében nyújtott magas színvonalú teljesítménye elismeréseként.) 
 
– Thuri-Díj kitüntetés: Tavaszi Rita, Kéri Andrásné, Csendes Géza 
(Tavaszi Rita, a Várkerti Általános Iskola és Tagiskola Inotai Tagiskolájának pedagógusa részére színvonalas oktató-nevelő munkája, gyermekszeretete és a tanuló- és nevelőközösség érdekében végzett munkája elismeréseként. 
Kéri Andrásné foglalkoztatás-egészségügyi asszisztens részére 35 éven át kitartó szorgalommal, kimagasló hivatástudattal végzett munkája elismeréséért. Csendes Géza sok évtizedes lelkiismeretes közéleti tevékenysége elismeréseként.) 
 
– Heidrich Péter-Díj kitüntetés: Bacsárdi Zsófia, Vajda Kitti, Mikheller Mónika,
 
(Bacsárdi Zsófia, a Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolái 7. a. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Vajda Kitti, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként. 
Mikheller Mónika, a Bartos Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9. osztályos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően jó tanulmányi és sporteredményei elismeréseként.) 
 
– Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme: Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport és a Várpalotai Bányász Kórus 
 
(A Queen Dance Aerobic- és Tánccsoport, Várpalota város sport- és művészi életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként. 
A Várpalotai Bányász Kórus részére a hazai és nemzetközi tekintetben is elismert, kilenc évtizedes, a város életében meghatározó kulturális tevékenysége elismeréseként.)
 
– Az Év Vállalkozója: Völgyi Árpád, a Bakonyfer Kft. ügyvezető igazgatója részére (Várpalota város gazdasági és társadalmi életében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.) 
 
– Rutsek Pál-Nívódíj Dr. Debreczy István Sándor házi gyermekorvos (több évtizedes, áldozatos gyógyítómunkája elismeréseként.)
 
 

2011

Várpalota Városért érdemérem: Kovács Imréné, a Thuri György Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Somogyi J. Lászlóné ny. aljegyző
Eötvös Pál-nívódíj: Lassu Tamás, a Várpalotai Bányász Sportkör elnökségi tagja,
Rutsek Pál-nívódíj: Dr. Baán László, ny. szülész-nőgyógyász,
Waldstein János-nívódíj: Fogl János, a Várpalotai Közüzemi Kft. ny. dolgozója,
Heidrich Péter-díj: Radnai Bálint, a Rákóczi-telepi iskola hatodikos diákja
(https://www.veol.hu/cimlapon/haromnapos-vigadalom-varpalotan-1310180/)

2012 

– Várpalota városért érdemérem: Farkas László és Farkasné Szász Mariann zenepedagógusok
– Thuri-díj: Orosz László
– Heidrich Péter-díj: Cseh Anna várkertis diák
– Rutsek Pál-nívódíj: 
– Eötvös Pál-nívódíj: Torba Ágnes Melinda
– Mezei István-nívódíj: Kovácsné Schmidt Gabriella
– Waldstein-nívódíj: Werger Mihály 
(https://www.veol.hu/hirek/varpalota-unnepe-1291175/)
            

2013 

– (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Szabóné Dudás Valéria, Inotai tagiskola pedagógusa

– Várpalota Városért érdemérem: id. Borbás Károly
– Thuri-díj: Hargittai László, Vaczula István és Vokla János alezredes 
– Eötvös Pál-nívódíj: Simon László, 
– Mezei István-nívódíj: Menczel Kálmánné, 
– Rutsek Pál-nívódíj: Lanczmann-né Bánfalvi Piroska, 
– Waldstein János-nívódíj: Vajai László 
– A város képviselő-testületének emlékérme: Antal László és Molnár Ferenc 
(https://www.veol.hu/hirek/a-kozosseg-unnepe-varpalotan-1561875/)

2014.

  – (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj Hergovics János, a Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

– Várpalota városért érdemérem: dr. Széles Margit orvos
– Thuri-díj: Vancsek Ferenc, Wesanszky Eduárd és Bakó József
– Eötvös Pál-nívódíj: Hardi János
– Mezei István-nívódíj: Varsányi Józsefné
– Rutsek Pál-nívódíj: Farkas Hajnalka
– Heidrich Péter-díj: Magasmarti Marcell
– Közszolgálatért érdemérem: Zékány József r. őrgy., posztumusz Laczó Zoltán mentőtiszt
          

2015

– Várpalota városért érdemérem: Városszépítő és -védő Egyesület

– Thuri-díj: Simon Lászlóné, Koska János pedagógusok és Konta László fotográfus
– Eötvös Pál-nívódíj: Schwarz Róbert, Főnix Dojo Klub vezetője
– Mezei István-nívódíj: Lukács-Nyakas Diána
– Rutsek Pál-nívódíj: Szabó Margit ny. körzeti orvos
– Képviselőtestület emlékérme: Szabó Szilvia énekművész és a várpalotai mentőállomás közössége
– Bardócz Endre-nívódíj: Tósokiné Török Viktória zongoratanárnő
– Waldstein János-díj: Bebesi István, Bakony Volán ny. igazgatója
– Jó ember-díj: Holler Józsefné 
– Inotáért-díj: Koczka Sándorné és Kiss Julianna (nyugdíjas klubok vezetői)
(https://www.veol.hu/varpalota/megvannak-az-idei-dijazottak-varpalotan-17...)

2016

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Vámos Sándor
–  “Várpalota Városért” Érdemérem: Dobszai József nyugállományú alezredes, 
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Antalka Zsoltné, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI gyógypedagógusa,
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Sersztnyev László, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa,
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Horváth Sándorné nyugalmazott körzeti nővér,
–  “Thuri Díj”: Kaukerné Romhányi Anikó, a Vásárhelyi András Tagiskola pedagógusa, Dunai László zenész, a Titkos Kert koncertsorozat szervezője, valamint Antal Istvánné, a Lurkó Kuckó Óvoda óvodapedagógusa,
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Horváth István, a Loncsosi Baráti Kör tagja, 
–  "Jó Ember" Díj: Krénuszné Sághi Judit, az Inotai Tagiskola pedagógusa, a Frakk Állatvédő Egyesület tagja,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek nyugalmazott vezérigazgatója,
–  “Mezei István” Nívódíj: Torákné Tóth Ilona, a Várpalotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője,
–  “Inotáért Díj”: Lábas István, a Magyar Vöröskereszt Inotai Alapszervezetének alapító tagja

2017

–  (Magyar Kultúra Napján:) Szelestey László-nívódíj: Szücsné Galambos Ildikó és családja
– “Várpalota Városért” Érdemérem: Borbás Károly karnagy,  
–  “Bardócz Endre” Nívódíj: Fenyvesi Zoltán, a Thuri György Gimnázium igazgatója,
–  “Eötvös Pál“ Nívódíj: Bor Sándor, a VBSK egykori labdarúgója, 
–  “Rutsek Pál” Nívódíj: Gábor Mihályné, a Ringató Bölcsőde kisgyermeknevelője, 
–  “Thuri Díj”: Kunné Fazekas Zsuzsanna, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, Árvai Gyula Ottóné, a Rákóci Telepi Tagiskola pedagógusa, Fisli Lajos, a Várpalotai Bányász egykori kézilabdakapusa
–  “Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Emlékérme”: Horváthné Dr. Csomó Orsolya, a Pueri Castelli kórus vezetője, Grószné Póta Mária, a Városszépítő és -védő Egyesület tagja
– "Köz szolgálatáért" érdemérem: Fekete Istvánné, a Magyar Vöröskereszt munkatársa, Csömöre László mentőgépkocsi-vezető,
–  "Jó Ember" Díj: Kóti Lászlóné és a Várpalotai Diabétesz Klub tagjai,
–  “Waldstein János” Nívódíj: Horváth Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. igazgatója,
–  “Mezei István” Nívódíj: Kotzó Szabolcs köztisztviselő,
–  “Inotáért Díj”: Bali Istvánné, az Inotai Tagiskola pedagógusa,
– Heydrich Péter-nívódíj: Kiss Georgina Dzsesszika, a Nepomuki Szent János Iskola jó tanulója és jó sportolója.
 
(Adalék: a Várpalota Városért érmet Borsos Miklós tervezte 1988-ban.)
 
(Összeállította internetes források alapján: Budai László)