Bozsoki Ferenc

Bozsoki Ferenc 

Élete

 
Várpalota, 1904. aug. 10. – Bp., 1987. júl. 28. [előtt].
Iskolai végzettsége: négy polgári osztály. Szakképzettsége: lakatos. 
 
Mint fiatal vasmunkás kapcsolódott be a mozgalomba, melyben mindvégig meghatározó tevékenységet fejtett ki. Kezdetben több vidéki városban játszott vezető szerepet, majd a vegyészeti munkások szervezetében működött.
1929-ben a Vörös Segély mozgalomban dolgozott, majd 1930-ban lett a Kommunista Párt tagja.
1932-ben Budapest déli kerületi bizottságának vezetőségi tagja lett, majd 1934-ben külföldre ment, ahol Csehszlovákiában 1938-ig pártmunkát végzett.
1938-ban hazatért és újra bekapcsolódott a vegyészmunkások szakszervezeti munkájába.
Később a Békepártban dolgozott.
1945 áprilisa után Rákospalota városi szervezetének titkára lett, majd a város Nemzeti Bizottságának elnöki pozíciójába is megválasztották. Ezenkívül a vármegye törvényhatósági és az MKP nagybudapesti bizottságának tagja lett.
 
Az illegális kommunista mozgalom résztvevője Magyarországon és Csehszlovákiában. A Szovjetunióban Lenin Iskolát végzett (1934–1936).
Az MKP/MDP rákospalotai (1945–1946), majd Győr városi titkára (1946. szeptember – 1950). A Vegyipari Dolgozók Nemzetközi Szövetségének főtitkára (1950–1958). Az MSZMP KB Külügyi Osztályán alosztályvezető (1958-1961). Országgyűlési képviselő (1950–1962). A Külügyminisztérium munkatársa, főkonzul, az isztambuli főkonzulátus vezetője (1962. 01. 12.; 1964. 08. 25.). Innen vonult nyugdíjba. 
Nyugdíjasként az MSZMP KB Irodája társadalmi munkatársa (1964–1981).
Győr város díszpolgára (1971)
Várpalota díszpolgára (1981)
 

Kitüntetések

  • Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozat (1951),
  • Munka Érdemrend (1955),
  • Munka Érdemrend arany fokozat (1964, 1968, 1974),
  • Szocialista Hazáért Érdemrend (1967),
  • Szocialista Magyarországért Érdemrend (1979).

Beszéde

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó beszéd után Bozsóki Ferenc, az európai munkásbizottság tagja, a berlini munkásértekezleten résztvett magyar küldöttség vezetője tartott beszámolót.

[...] A béke ügyének legnagyobb védelmezője, a békemozgalom legtöbb támasza – a mi felszabadítónk, békénk és függetlenségünk őre: a Szovjetunió. A békealáírásgyüjtés során váljék még mélyebbé, nyilvánuljon meg még jelentősebben tettekben a magyar nép barátsága, szeretete és hűsége a nagy Szovjetunió és a békét védelmező bölcs Sztálin iránt. 

Bozsóki Ferenc beszéde alatt szinte percenként zúgott fel a taps. Jelszóként emelték magasba a világ dolgozói vezérének, Sztálinnak nevét és ünnepelték szeretett vezérünket, Rákosi Mátyást.
Füttyorkán zúgott fel, amikor Bozsóki Ferenc az imperialisták aljas ügynökei, a titoisták ellenünk elkövetett újabb merényletét bélyegezte meg. „Vesszen Tito“ — hangzott a kiáltás percekig.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1951_04/?query=%22bozsoki%20ferenc%22&pg=25&layout=s 

 

Források 

 

Arcképe

 
Bozsoki Ferenc
Kép forrása: 10. kép. (Eredetije:  (Győrmegyei Hírlap, 1949. május 10.) In.: Varga Balázs. Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg társadalmi összetétele és életútjai. [Disszertáció] Bp. 2009. p. 246.
 
please do NOT follow this link