Vásárhelyi András éneke 1508-ból

Vásárhelyi András éneke (1508) [1]

A Peer-kódex hasonmás kiadása itt érhető el.

A vonatkozó oldalakat saját oldalunkon is elérhetővé tettük.

A SZÖVEGE

(A szöveg eredeti helye itt található.)

1. Angyeloknak nagyságus asszonya,

Úr Jézusnak bódogságus anyja,

Menyországnak szépséges ajtója,

Paradicsomnak vagy széles kapuja!

 

2. Neked szólonk szízeknek virága,

Mend szenteknek oly nagy vígassága,

Angyeloknak ő nagy tisztasága,

Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.

 

3. Dicsekedjél angyeli székedben,

Szerafinnak[2] szent szeretetiben;

Kerubínnak[3] nagy bölcseségében,

Székeseknek[4] bölcs ítéletiben.

 

4. Reád néznek szenteknek szemei,

És véneknek keserves szűvei,

És árváknak nyomorólt ihai

Bűnössöknek ohajtó lelkei.

 

5. Esedezzél mi nagy igazságonk,

Sok bűnönkről mi nagy bátorságonk,

Szent Fiadnak, mi nagy tisztességönk,

Halálonkról mi nagy reménségönk.

 

6. Áldott te légy, Jézusnak dajkája,

Szent Atyjának drága kéncstartója;

Szentléleknek ő megnyugosztója,

Igazságnak megvilágosojtója.

 

7. Segéljed meg tebenned bízókat,

Engeszteld meg az apostolokot,

Fordejtsd hozzánk az mártíromokot,

Térejtsd hozzánk az confessorokot.[5]

 

8. Dicsőséges szenteknek mondási,

Szentháromságnak nagy titkus tanácsi:

Apostoloknak szent predikálási,

Mártíromoknak nagy sok kínvallási.

 

9. Emlékezzél angyeli esésről,[6]

Emlékezzél Évának vétkéről,

Emlékezzél az nagy vízözönről,

Nyerj kegyelmet az nagy Úristentől.

 

10. Siradalmas nekönk mi életönk,

És minekönk mi sok vétkezetönk;

Rettenetes nekönk vétkezetönk,

Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.

 

11. Árvaságnak kegyes táplálója,

Özvegyeknek megoltalmazója,

Szegényeknek meggazdagejtója;

Számkivetéseknek megbódogejtója.

 

12. Siradalmas nekönk születetönk, [valószínűleg másolási hiba, és az eredeti szó: Viadalmas]

Féledelmes sok hivolkodásonk:

Rettenetes nekönk bajvívásonk:

Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.

 

13. Asszonyunk szépséges tűköre,

Férfiaknak tisztes győzedelme,

Halottaknak nagy hiedelme,

Ördögöknek ő nagy töredelme:

 

14. Rólad szólnak szenteknek mondási,

Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,

Apostoloknak szent prédikálási,

Mártíromoknak diadalmassági.

 

15. Halottaknak megszabadejtója,

Törököknek megnyomorojtója,

Kerályoknak jó tanácsadója,

Magyaroknak megoltalmazója.

 

16. Ezt szerzették Pestnek városában,

Ugyanottan Szent Péter utcájában:

Születet[7] után elmúlt időben

Ezerötszáz és nyolc esztendőben.

 

17. Legyen hála az Szentháromságnak,

Azonképpen az áldott Jézusnak;

Legyen hála az Szíz Máriának:

Velem öszve mend az bódogoknak. Ámen.


[1]A szöveget a Peer- és a Thewrewk- (e.: Török) kódex őrizte meg. Kritikai kiadása. RMKT I236-240. Közlésünk alapja a Peer-kódex változatát követő átírás a Szöveggyűjteményben, 509-510.

[2] Az angyalok csoportjairól l. Csanádi Albert himnuszát (In superna regione).

[3] A "szerafin", "kerubin" héber többes szám, vagy a latin "-us" végződés elhagyásával létrejött alak.

[4] Isten trónjánál álló angyalok.

[5] hitvallókat

[6] Lucifer lázadásáról és letaszíttatásáról van szó.

[7] Krisztus születése

please do NOT follow this link