Középkori földvár Pusztapalota mellett

249. Várpalota, Földvár (Pusztapalota melletti vár) (81309) (Veszprém megye) Kö, Kk

A várat irodalom nem említi. Cserpák Ferenc és Miseta Rita 2012. augusztus 19-én ismerte fel az eddig ismeretlen várat. Bejelentésük alapján a KÖH részéről augusztus 28-án Sárosi Edit járta be a várat fent nevezettek kíséretében. A várat középkorinak határozta meg, és 14–15. századi cserepeket, égett paticstöredékeket gyűjtött a felszínen. A vár Pusztapalota közismert várromtól ÉK-re, légtávolságban 130 m-re, a mély völgy túloldalán, egy ÉNy –DK irányú, rendkívül meredek, többnyire kőgörgeteges oldalú hegynyúlvány végén van. A hegynyúlvány lejtős vége, a vártól kissé távolabb, sziklafokban végződik. A vár területét ÉNy felé árokkal átvágott keskeny hegynyereg köti össze a hegy többi részével. Központi platója gömbölyű sarkú téglalap alakú, bolygatatlan, peremén erődítésnek, falnak nincs nyoma. Területe 23×16 m. A felszínen középkori edénytöredékek találhatók. Egyenes árok és ennek külső oldalán sánc keríti 4 –5 m-rel alacsonyabb szinten, de a DK-i, természetes hegyoldalon nincs árok. Cserpák Ferenc és Miseta Rita szeptember 15-én kísért fel a várba, melyet az ő közreműködésükkel felmértem.

Nováki Gyula

Forrás: https://archeodatabase.hnm.hu/sites/default/files/rkm/2019-08/Kvassay_20...

please do NOT follow this link