Várpalotai értékek közzététele és felhívás azok gyűjtésére

Tisztelt olvasónk, könyvtárhasználónk!

Elkezdődött a Várpalotai Értéktár feltöltése, amelyben Várpalotához köthető értékeinket kívánjuk egybegyűjteni és a nemzeti értékek körébe integrálni. Az értéktárba kerülésről a Települési Értéktár Bizottság dönt, ahogyan arról is, hogy mit javasol felvenni a Veszprém Megyei Értéktárba. 

Az eddig javasolt és a Várpalotai Értéktárba bekerült értékeket a Krúdy Gyula Városi Könyvtár oldalán folyamatosan közzétesszük és aktualizáljuk a http://www.krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekek-jegyzeke internetcímen elérhető oldalunkon. Kérem, Kövessék figyelemmel és javasoljanak még olyan értékeket, amelyek nem szerepelnek a jegyzékben. Hamarosan közzétesszük a már javasolt, "felvételre várakozó" értékeket is.

Elsősorban fiataloknak szól az alábbi felhívás:

Várpalotai Értékőr felhívása

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról rendelkező 2012. évi XXX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 147/2013.(VII.12.) sz. határozatával döntött arról, hogy Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre.

A Települési Értéktár Bizottság "Várpalotai Értékőr" elnevezésű ifjúsági szervezetének célja Palota értékeinek összegyűjtése, dokumentálása és megőrzése. Az ifjúsági alapszervezet szeretne a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat tagjává válni a tevékenységével.

Tevékenységük legfőbb célkitűzései:
- a várpalotai helyi értékek felkutatása, összegyűjtése,
- ezek rendszerezése és kiadvány formájában megjelentetése,
- értékeink megőrzésének elősegítése.

Itt olvashatja a várpalotai Települési Értéktár Bizottság ifjúsági szervezetének "Helyi érték gyűjtőpályázat" felhívását, melynek határideje 2014. május 31-e: >>>

please do NOT follow this link