Új eszköz a családfakutatáshoz – Mária Terézia-kori úrbéri tabellák

A családfakutatással, családjuk történetének megírásával foglalkozó kutatók figyelmébe ajánljuk a Mária Terézia-féle úrbéri összeírások, tabellák online elérhető adatbázisát, amely a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Arcanum Kiadó együttműködésének eredménye. Az adatbázisban megtalálhatók többek között Inota és a környező települések úrbéri tabellái, a jobbágyok név szerinti összeírásai. Megismerhetjük őseink vagyoni helyzetét az egész telkes jobbágyoktól egészen a házatlan zsellérig.  (Várpalotának mivel szerződéses mezőváros, nincs tabellája, de az urbáriuma illetve az úrbérrendezés utolsó irata, a vármegyei tisztségviselõk által készített beszámoló olvasható az adatbázisban),

Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok (régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. kilenc pontra adott válaszok). Az egész országra kiterjedő munkálat ezen iratai megyénkénti csoportosításban annak, megyén belül az iratok a községek nevének abc rendjében. 
http://archivportal.arcanum.hu/urberi/

Inota:

Inota

      Telek        

Hold

Jobbágy

Zsellér

Házatlan

GR. ZICHY ISTVÁN              5.125 228 23 6 1
GR. ZICHY JÁNOSNÉ ÖZV. 5.125 228 24 6 0

 

Inota község Mária Terézia-korabeli úrbéli tabellájának eleje

Palota mezőváros Mária Terézia-korabeli dokumentuma  

Ismertetőt írta: Budai László

Kulcsszavak: genealógia, helytörténet, Várpalota, Inota, mezőváros

 

please do NOT follow this link