Könyvtárunkban megvásárolható Galambos István: Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez című kötetei

"A két kötetes könyv – Galambos István disszertációjának könyvváltozata –, a címben jelzett „adalékok” fogalmán nem csak túlmutató, hanem bátran nevezhető a forradalom várpalotai történetének monográfiájaként. Erre jogosít az a széleskörű forrásbázis, amelyre a szerző felépíti munkáját, valamint a módszer, amely a várpalotai történéseket beilleszti a forradalom országos történetébe. 
   

Mindezt a szerző közérthetően vezeti le és adja elő, kezdve az előzményektől, s végezve a forradalom megtorlásának történetével, amelyet ugyancsak beilleszt az országos rendszerbe.

A kutatás forrásait megjelölve feltárul az a rendkívül széles bázis, amelyet a szerző, avatott történészként, alapos forráskritikával – sine ira et studio – alkalmaz. A módszer – amelynek nehézségeit is megismerhetjük – alkalmas a valós történések megismerésére, egyben azoknak a „legendáknak” az eloszlatására, amelyek ugyancsak körüllengik a forradalom történetét, s ez igaz a történet várpalotai szeletére is." - Kahler Frigyes

"Dicséretes, ahogy Galambos István az „ügynökkérdést” kezeli, főként akkor, ha tudjuk, hogy léteznek ma is olyan erők, akik különböző homályos politikai indítékok alapján magukat az igazság bajnokaként feltüntetve állandóan „listákat” követelnek. Nem vitás, ha a kutató – s ebben a munkában erre is van példa – pontosan körülhatárolja az ügynök személyét, és világosan kimutatja, hogy annak tevékenysége másnak kárt okozott, azt az ügynököt néven kell nevezni. De azt is tudomásul kell venni, hogy voltak olyan „ügynökök”, akiket kényszerrel szerveztek be, s akik vagy önként dekonspirálták magukat, vagy értéktelen jelentéseket adtak. Ők nem mérhetőek a „kártékony” ügynök ismérveivel. Esetenként tehát az is indokolt lehet, hogy a mechanizmust ismertetve nevüket fedje el a „fedőnév” fogalma. Ez persze egyáltalán nem vonatkozik a rendszert működtető beszervezőkre.

A könyv írója szigorúan tartja magát ahhoz az általam is vallott elvhez, hogy az eseményeket először meg kell érteni, aztán megítélni, majd ha nagyon szükségét érzi, illetve erre súlyos érv készteti, csak akkor kell elítélni a benne szereplőket. Az ítéletet ugyanis a műnek kell kimondania, és nem a szerzőnek hangzatos mondatokkal. Galambos István ennek az elvárásnak messzemenően eleget tesz.

Rendkívül fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a szerző nem a várpalotai események legendáriumát kívánta megírni, hanem annak történetét.  Van bátorsága bevallani azt is – s ez ritka erény –, ha valamit még nem tud. Ezzel a gesztusával jelzi, hogy előtte is „éltek” történetírók, ilyenek is meg olyanok is, és követik őt még történetírók, ilyenek is, meg olyanok is." - M. Kiss Sándor

A két kötetes könyv megvásárolható a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. Ára:
1. kötet: 2200 Ft
2. kötet: 3200 Ft
1-2. kötet: 4800 Ft