[Bemutatkozás] [Küldetésnyilatkozat]

[Nyitvatartási idő] [Postacím] [Telefon] [E-mail] [Honlap] [Windows Messenger] [Skype] [Blog]

[Részlegek] [Munkatársak] [Könyvtárközi kölcsönzés]

Általános információk

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyermekrészlegének olvasóterme (Várpalota)

A Szindbád Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működő Krúdy Gyula Városi Könyvtár Várpalota legnagyobb közkönyvtára. Állománya mintegy 80.000 dokumentum, beiratkozott olvasóinak száma 2400 fő, évente kb. 27000 látogatót fogad. Működését segíti a Könyvtárpártoló Alapítvány.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár felnőtt részlegének olvasóterme (Várpalota)

Küldetésnyilatkozat

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár a Várpalotai Kistérség legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez; elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait; nyilvános, közösségi internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtárhasználók számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra; gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról; biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével stb.); munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi feltételeit; összehangoljuk tevékenységünket, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő más közgyűjteményekkel, oktatási és közművelődési intézményekkel.

Kiemelt stratégiai céljaink az elkövetkezendő öt évben:

I. Törekszünk arra, hogy az olvasni szerető ill. tájékozódni vágyó, kistérségben élő állampolgárok köré olyan (hagyományos és elektronikus) szolgáltatások épüljenek, amelyek a használóink megelégedésére és fejlődésére szolgálnak.

II. Elősegítjük, hogy a gondolatok és az információk hatalmas tengerében használóink könnyedén ki tudjanak igazodni.

III. Törekszünk arra, hogy a  Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyűjteménye korszerű, (jelenlegi és potenciális) használói számára teljes mértékben vonzó (kölcsönzésre/használatra csábító) legyen.

IV. Elsősorban Várpalotához – másodlagosan a Várpalotai Kistérség területéhez – kötődő patriotikumokat számba vesszük, lehetőleg teljes körűen összegyűjtjük, és a jövő nemzedékei számára megőrizzük.

V. A kistérségbe látogató turisták számára otthonos tájékozódási és információs ponttá kívánunk fejlődni.

VI. Várpalota város ill. a kistérségi települések könyvtári állományaihoz és feladataihoz egységes szemlélettel (holisztikusan) viszonyulunk.

VII. Kiemelten foglalkozunk a gyermekkorú könyvtárhasználókkal, a gyermekek olvasásfejlesztésének elősegítésével.

Elérhetőségünk az interneten:

Központi e-mail:
konyvtar @ krudylib.hu

Honlap:
http://www.krudylib.hu

Windows Live Messenger:
krudykvtar @ iif.hu

Skype:
krudylib

Online tájékoztatás
teljes nyitvatartási időben

A Windows Messenger és a Skype program segítségével valós idejű kommunikációra biztosítunk lehetőséget. Olvasóink közvetlen módon is kapcsolatba léphetnek a könyvtárossal: tájékoztatást kérhetnek tőle, feltehetik neki kérdéseiket. >>>

Blog:
http://krudylib.freeblog.hu

Könyvtárközi kölcsönzés:

Könyvtárközi kölcsönzési kérést
az online katalóguson keresztül,
ill. e-mailben is elfogadunk:
konyvtarkozi @ krudylib.hu

 

A könyvtár részlegeinek
e-mail címei:

Általános tájékoztatás:
tajekoztato @ krudylib.hu

Feldolgozó csoport:
feldolgozo @ krudylib.hu

Gyermekkönyvtár:
gyermekk @ krudylib.hu

Igazgatóság:
igazgato @ krudylib.hu

Kölcsönzési adminisztráció:
kolcsonzes @ krudylib.hu

Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi @ krudylib.hu

Könyvterjesztés:
konyvesbolt @ krudylib.hu

E-mail küldése
valamennyi munkatárs számára:

konyvtar @ krudylib.hu

Munkatársak:

Budai László
ügyvezető igazgató
E-mail: igazgato @ krudylib.hu

Kertai László
könyvtárvezető-helyettes,
gazdasági főmunkatárs
E-mail: kertail @ iif.hu

Bregócs Viktória
tájékoztató könyvtáros
(kiadványok értékesítése)
E-mail: bregocs.viktoria @ iif.hu

György Judit
gyermekkönyvtáros
E-mail: gyorgy.judit @ iif.hu

Szabó Jánosné
feldolgozó könyvtáros
E-mail: szabone.zs @ iif.hu

Tóth Krisztina
kölcsönző könyvtáros
E-mail: toth.krisztina @ iif.hu

Varga Zsoltné
helyismereti feldolgozó
és szaktájékoztató könyvtáros
E-mail: vargane @ iif.hu

Volekné Temesi Zsuzsanna
tájékoztató könyvtáros
(könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése)
E-mail: volekne @ iif.hu

Postacím:

Krúdy Gyula Városi Könyvtár
8100 Várpalota, Szent István út 28.
8101 Várpalota, Pf. 47.

Telefon:

(88) 592-060
olvasószolgálat
(88) 592-061
igazgató, feldolgozó iroda
Fax: (88) 592-061

Nyitvatartási idő:

Hétfő: zárva
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-18 óráig
Szombat: 8-13 óráig

Nyári iskolai szünetben
(június 15-től szeptember 1-ig)
a könyvtár szombati napokon zárva tart.

Számítógépes kölcsönzés (Krúdy Gyula Városi Könyvtár) Folyóiratolvasó (Krúdy Gyula Városi Könyvtár) Olvasói internetes munkaállomások (Krúdy Gyula Városi Könyvtár)
 
Bemutatkozás

„A könyvtár - kapu a világra.”

Várpalotán az ötvenes évek elején a várossá válást erőteljes iparosítás és a kulturális élet újjászervezése követte: a már meglévő dalárda, fúvószenekar mellett létrejött a néptánc- és színjátszócsoport, a képzőművészeti kör, művelődési házak épültek, szobrok kerültek a város különböző pontjaira. Az olvasókörök helyébe lépett a Kossuth utcában, egy volt cipész-műhely helyén létrehozott városi könyvtár, amely 1954. augusztus 20-án 28 m2-en kezdte meg működését. Ezt követően jó fenntartói döntések vezettek a mai városi könyvárig. 1963. december 2-án avatták fel a Kossuth utca 6. szám alatti megüresedett iskolaépület földszintjére költöztetett felnőttkönyvtárt, ahol 180 m2 alapterületen kényelmes olvasóterem és tágas szabadpolcos kölcsönzőtér állt az olvasók rendelkezésére, míg a könyvtár régi helyiségében 1964. január 1-jén 32 m2-en, új bútorokkal megnyílt a gyermekkönyvtár.

A 60-as években és a 70-es évek első felében példaértékűek voltak a városi könyvtár rendezvényei, melyek Könczöl Imre személyéhez fűződtek. Kiterjedt irodalmi kapcsolatainak köszönhető, hogy a könyvtár közel két évtizeden át a város szellemi központja lehetett. Maradandó élményt nyújtottak az író-olvasó találkozók, a népszerű „könyvtári esték”. A jeles kortárs írók, költők között alig akadt, aki nem járt Várpalotán, s jó részük visszajáró vendég volt: Krúdy Zsuzsa (Krúdy Gyula lánya), Czine Mihály irodalomtörténész, Csoóri Sándor költő, Veres Péter, Tersánszky Józsi Jenő író, és neves előadóművészek is. Ugyancsak Könczöl Imre érdeme a város kulturális és irodalmi múltjának tudományos igényű feldolgozása, a helytörténeti kutató- és gyűjtőmunka megindítása, amire egyre nagyobb igény mutatkozott. Könczöl Imre volt a megalapozója a későbbi Krúdy-kultusznak is. Ebben az időben került a városi könyvtár tulajdonába Bán Aladár nyelvész, költő, néprajztudós hagyatéka, melyet különgyűjteményként őrzünk.

1967-ben a város lakosságának 10%-a volt beiratkozott olvasó, ezt az arányt próbáljuk azóta is megtartani. Már akkor is alacsony volt az egy lakosra jutó könyvek száma - sajnos ez sem változott, inkább csak tovább romlott. A hetvenes években a könyvtár az ifjúság és a felnőtt korosztály olvasóvá neveléséért indított olvasómozgalmakban vett részt.

1975-ben a Kossuth utca 6. szám alatti felnőttkönyvtár épületének emeleti része is megüresedett, s a felújítás után itt kapott helyet a gyermekkönyvtár. Ekkor a városi könyvtár alapterülete összesen 266 m2-re emelkedett, és új bútorokkal gyarapodott. Ebben az időszakban került az állomány jelentős része szabadpolcra és szakrendbe. Könczöl Imre 1980-ban nyugdíjba ment, de személye a város szellemi és kulturális életében továbbra is meghatározó maradt. Megjelent kutató munkái, a város múltjáról, az irodalomról tartott előadásai egyaránt élményszámba mentek.

A Városi Tanács felajánlására 1985-ben új otthonba költözhetett a városi könyvtár. A Szent István úti épületben 650 m2-en tágas, korszerűen felszerelt könyvtár nyitotta meg kapuit, ahol összefüggő térben kapott elhelyezést a felnőtt és a gyermekkönyvtár, valamint előadóterem és tömör raktár állt rendelkezésre. Nagy sikere volt az ekkor kialakított zenei részlegnek, az idegennyelv-tanulás lehetőségének, és sokan vették igénybe az olvasótermet, valamint a reprográfiai szolgáltatást. A szolgáltatások között megjelent az irodalomkutatás és a tájékozató szolgálat, valamint a helyismereti gyűjteménynek nemcsak a gyarapítása, hanem a feltárása is megindult.

Az 1980-as években a városi könyvtár tovább bővítette közönségkapcsolatait, ez időtől ad helyet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Várpalotai Szervezete rendezvényeinek is. A TIT Gondolkodó Klubjával közös programok közül különösen emlékezetesek Ancsel Éva, Lengyel László, Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos, Kukorelli István, Katona Tamás előadásai és a szabadegyetemi programok.

1991-ben a városi könyvtár finanszírozásának támogatása céljából létrehoztuk a Könyvtárpártoló Alapítványt, amely ma is nagy segítséget nyújt a könyvtár munkájához.

A kilencvenes évek óta a Krúdy Gyula Városi Könyvtár kultúraközvetítő tevékenységében továbbra is fontos szerepet kapnak a rendezvények (rendhagyó irodalomórák, kötetlen beszélgetések a tudomány és közélet képviselőivel, a város helytörténetének megismertetése), az előadóteremben rendszeressé váltak a képzőművészeti kiállítások, ahol bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a kistérség alkotóinak is. Új fejezet kezdődött a Krúdy-kultusz ápolásában: évről-évre megrendezzük a Szindbád vacsorát, a Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára köteteinek bemutatóját, felolvasóesteket szervezünk.

1999-ben kezdtük meg a könyvtár állományának számítógépes feldolgozását, s önkormányzati támogatás és pályázatok segítették elő az internet szolgáltatások bevezetését. Nagy változást hozott, hogy 2004. január 1-jétől áttértünk a számítógépes kölcsönzésre.

2004-ben szakmai rendezvénnyel, kiállításokkal ünnepeltük az intézmény fennállásának 50., a gyermekkönyvtár 40 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból született „A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve - Emlékkönyv 1954-2004” című kiadvány, mely összegzése az elmúlt ötven éves tevékenységünknek.

2005-ben jelentettük meg a Várpalotai Füzetek hatodik kötetét, melyben Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla visszaemlékezéseit olvashatjuk a Kossuth utca történetéről és hajdani lakóiról. Helyismereti gyűjteményünk folyamatosan gazdagodik, többek között Szíj Rezső adománya, Csiky Iván, Pacsuné Fodor Sára, Lencsés György, Pajor József, Könczöl Imre hagyatéka révén. Intézményünk büszke a jól felszerelt, megőrzött, értékes állományára, és az utóbbi években kialakított európai uniós gyűjteményére.

Könyvtárunk a Várpalota Kistérség Többcélú Társulás könyvtárainak központja. Szeretnénk rendszeres és élő kapcsolatot fenntartani a települések könyvtáraival (az internet bevonásával), hogy a városkörnyéken lakók is hozzájuthassanak a magasabb szintű könyvtári szolgáltatásokhoz. Örömünkre szolgál, ha partnerei lehetünk a helyi civil szervezeteknek, s közös rendezvényekkel segíthetjük törekvéseiket, valamint információs hátteret nyújthatunk a munkájukhoz.

  © A honlap szerkesztője:
Volekné Temesi Zsuzsanna.
Felelős kiadó:
Szindbád Nonprofit Kft -  Krúdy Gyula Városi Könyvtár.
Megjelenés kezdete: 2001.07.03.
 

[ A lap tetejére ]